Wiadomości

Chiny: Zmiany w statucie Komunistycznej Partii Chin

Wielkimi krokami zbliża się 18 Zjazd Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych. Wydarzenie to niebagatelne dla Państwa Środka jak i zresztą dla całego świata. W efekcie Zjazdu Chiny poznają nowe kierownictwo, które przez najbliższe 10 lat decydować będzie o losach kraju. Ale czy na pewno przez 10 lat?

Wczoraj, czyli w poniedziałek 22 października w Pekinie odbyło się zebranie Biura Politycznego KPCh, które miało na celu dyskusję dotyczącą zmian w statucie Komunistycznej Partii Chin. Zebraniu przewodniczył oczywiście Prezydent ChRL Hu Jintao, który jest jednocześnie 1 Sekretarzem chińskiej partii. Na zebraniu tym poruszono kwestię dwóch istotnych zmian w statucie KPCh.

Zmiany te zostaną przedstawione 1 listopada na 7 Plenum XVII Komitetu Centralnego KPCh do ostatecznego zatwierdzenia. Stanie się to zatem jeszcze przez Zjazdem OZPL.

Pierwsza z tych zmian dotyczy czasu trwania kadencji szefa KPCh jako prezydenta kraju. Od czasów Jiang Zemina prezydenci obejmują rządy na lat 10. W systemie tym chińscy doradcy zaczęli upatrywać praprzyczyn zjawiska ogromnej korupcji pośród kadr partyjnych. 10 letnie kadencja to według nich zbyt długi czas "spokoju na górze". Układy, tak przecież ważne i silne w Chinach, umacniają się i siłą rzeczy ulegają deprawacji.  Takiego zdania jest między innymi profesor Chen Xuewei z Głównej Szkoły Partyjnej w Pekinie. Nowelizacja statutu KPCh miałaby dzielić kadencję prezydenta na dwie 5 latki. Teoretycznie więc prezydent mógłby utrcić pozycję po 5 latach sprawowania urzędu.

Druga zmiana wskazuje wyraźnie, że pierwsza zmiana ma charakter bardziej teoretyczny jeśli chodzi o demokratyzację partii niż praktyczny. Ma ona bowiem na celu "uproszczenie terminologii ideologicznej KPCh". Dla przykładu termin "socjalizm z chińską specyfiką" (termin Redaktora) będzie używany jako określenie ogólne myśli Deng Xiaopinga (Cztery Zasady), Jiang Zemina (Trzy Reprezentacje), a także Hu Jintao (Koncept Rozwoju Naukowego). Zgodnie z proponowaną zmianą idee Hu Jintao staną się oficjalną ideologią partii.

Zmiana ta stoi w wyraźnej opozycji do idei Deng Xiaopinga, który odrzucał nadmiernie indywidualistyczny wpływ Mao Zedonga na działania partii i losy Chin. Jak twierdzi jeden z akademików chińskich, który prosi o nieujawnianie swojego nazwiska, obecne zmiany w statucie partii to rodzaj historycznej ironii. Obecni przywódcy Chin realizują dość konserwatywnie ekonomiczne reformy Deng Xiaopinga, co więcej starają się zaznaczyć swoją obecność w oficjalnej ideologii KPCh. Tymczasem Deng uważał, że partia powinna w swoim działaniu unikać zbyt dużego wpływu jednostki na zbiorowość. Jak widać jego następcy chcą rozumieć słowa mistrza opacznie. Nie pierwszy to i nie ostatni mistrz niezrozumiany.

Gdyby się ktoś czepiał bardzo, mógłby stwierdzić: tacy uczniowie jaki mistrz.

Źródło: WCT

Twierdza Chiny Twierdza Chiny

Leszek Ślazyk

(rocznik 1967), politolog, publicysta, przedsiębiorca, ekspert do spraw Chin; od 1994 roku związany zawodowo z Chinami, twórca portalu www.chiny24.com.

Related Articles

Back to top button