Wiadomości

Kara śmierci w odwrocie

PEKIN – Z dniem wczorajszym wprowadzono kilka zasadniczych zmian w chińskim kodeksie karnym. Zmiany te dotyczą między innymi ograniczenia ilości przestępstw, za popełnienie których można otrzymać karę śmierci, określenia kar dla przestępstw związanych z produkcją żywności przy wykorzystaniu niebezpiecznych substancji oraz wprowadzenia surowszych kar dla prowadzących pojazdy w stanie nietrzeźwym.

Obecnie obowiązujący, zrewidowany chiński Kodeks Karny zawiera obecnie krótszą niż dotychczas listę przestępstw, za popełnienie których grozi kara śmierci. W znowelizowanym Kodeksie Karnym wymienia się 55 takich przestępstw zamiast  dotychczasowych 68.

Wśród 13 przestępstw, za popełnienie których nie grozi już kara śmierci występują głównie te o charakterze finansowym, popełniane bez użycia przemocy, czyli na przykład oszustwa, czy wyłudzenia. Są na tej liście również takie przestępstwa jak przemyt zabytków, czy handel produktami z zagrożonych gatunków roślin oraz zwierząt.

Nowo wprowadzone zmiany są już kolejną, 8 poprawką Kodeksu Karnego dokonaną przez Komitet Stały Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych. Po 3 sesjach dyskusyjnych, głosowaniach i zatwierdzeniach poszczególnych zmian wszystkie poprawki weszły w życie z dniem 1 maja 2011 roku.

Wśród przestępstw które obejmuje w tej chwili kara śmierci znajdują się wszelkie działania związane z produkcją żywności, podczas której zastosowane zostaną substancje zakazane lub niebezpieczne. Na to niewątpliwie związek z rosnącą nieustannie falą skandali związanych z żywnością, której jakość lub trwałość poprawiana jest za pomocą wielu substancji mających katastrofalny wpływ na zdrowie, a nawet życie nieświadomych konsumentów. 

Obecnie wprowadzone zmiany podtrzymują decyzję władz chińskich z 2007 roku, według której wszystkie wyroki kary śmierci wydane przez sądy prowincjonalne muszą być rozpatrzone przez Najwyższy Sąd Ludowy. Przed wprowadzeniem tej zmiany zdarzało się bardzo często, że wyrok śmierci wykonywany był na skazanych niemal natychmiast po jego ogłoszeniu.


Źródło: China Daily

Twierdza Chiny Twierdza Chiny

Leszek Ślazyk

(rocznik 1967), politolog, publicysta, przedsiębiorca, ekspert do spraw Chin; od 1994 roku związany zawodowo z Chinami, twórca portalu www.chiny24.com.

Related Articles

Back to top button