WiadomościWiadomości

Kwietniowy wskaźnik PMI w dół!

Chiny: Fakty, Wydarzenia, Opinie (25/2023/277)

Kwietniowy wskaźnik PMI w dół!

Sporym zaskoczeniem okazał się kwietniowy odczyt chińskiego PMI – indeksu koniunktury (aktywności) w przemyśle (Purchasing Managers Index – PMI). Po trzech miesiącach wzrostów spadł on niespodziewanie o 2,7 pkt do poziomu 49,2 pkt, czyli poniżej neutralnej granicy 50 pkt. W marcu indeks PMI dla Chin wynosił 51,9 pkt.

PMI, czyli Purchasing Managers’ Index, to wskaźnik aktywności finansowej stworzony przez Markit Group i Institute for Supply Management of Financial Activity. Odzwierciedla on aktywność managerów nabywających różnego rodzaju dobra i usługi.

Główny Indeks PMI jest średnią ważoną poszczególnych podindeksów (produkcji, nowych zamówień, zatrudnienia etc.) i może przybierać wartości od 0 do 100. Zwykle wskaźnik ten przyjmuje wartość między 40 a 60 pkt. Wartości wyższe niż 50 pkt sygnalizują wzrost aktywności ekonomicznej w badanym sektorze, a poniżej 50 pkt – jej spadek

Dane potrzebne do uzyskania wskaźnika są pobierane w drodze anonimowych ankiet, wypełnianych przez managerów z różnych dziedzin gospodarki. Przy obliczaniu PMI brane są pod uwagę między innymi:

  • stan produkcji przemysłowej,
  • ilość i koszt prowadzonej działalności usługowej,
  • aktywność w sektorze budownictwa oraz
  • rezultat prowadzonej działalności w skali całego rynku.

Poszczególne elementy mogą się różnić, w zależności od charakterystyki wybranej branży.

W przypadku kwietniowego odczytu chińskiego PMI nie wszystkie podindeksy miały wartości poniżej 50 pkt. W strefie koniunktury znalazł się sektor usług (56,4 pkt), choć była ona słabsza niż w marcu (58,2 pkt), produkcja (50,2), czas dostawy (50,3).

Nie napawają jednak optymizmem odczyty podindeksów nowych zamówień, zatrudnienia, zapasów, które znalazły się w strefie dekoniunktury (poniżej 50 pkt).

Kwietniowe odczyty chińskiego PMI to niepokojący sygnał. Wprawdzie druga największa gospodarka świata rozwijała się w pierwszym kwartale szybciej, niż oczekiwano, w kwietniu jednak złapała zadyszkę. Wciąż słaby jest popyt wewnętrzny, poziom oszczędności w bankach stale rośnie, pomimo spowolnienia wzrostu cen, niskiej inflacji (CPI). Sytuacji nie poprawia kondycja gospodarki światowej.

Dane PMI i inne dane ekonomiczne zwiastują, że władze centralne zapewne w II kwartale będą kontynuować stymulacje gospodarki za pośrednictwem polityki fiskalnej i monetarnej.

Eksperci są zdania, że wahania PMI nie zapowiadają zmiany ogólnego trendu, że chińska gospodarka zmierza ku trwałemu ożywieniu gospodarczemu. W tej kwestii ponoć nie ma pytania „czy?”, otwartym pytaniem pozostaje „kiedy?”.

I jeszcze dla porównania dane z Europy:

Najgorszy wynik odnotowała Austria: 42 pkt, najlepszy zaś Węgry (62 pkt !!!).

W kwietniu 2023 roku PMI dla polskiego przemysłu spadł do poziomu  46,6 pkt, dwunasty miesiąc z rzędu utrzymując się poniżej poziomu 50 punktów.

Źródło:

http://www.stats.gov.cn

http://www.ce.cn

Autor: 梁安基 Andrzej Z. Liang, 上海 Shanghai, 中国 Chiny

e-mail: azliang@chinamail.com

Redakcja: Leszek B. Ślazyk

e-mail: kontakt@chiny24.com

© Chiny: Fakty, Wydarzenia, Opinie – www.chiny24.com

Twierdza Chiny Twierdza Chiny

Andrzej Zawadzki-Liang

Andrzej Zawadzki-Liang (梁安基), prawnik, biznesmen, współpracownik think-tanku Instytut Badań Chin Współczesnych (当代中国研究中心), od 35 lat w Chinach.

Related Articles

Back to top button