WiadomościWiadomości

Ograniczenie amerykańskich inwestycji w Chinach – akt I

Prezydent USA Joe Biden podpisał w środę 9 sierpnia rozporządzenie wykonawcze, które ogranicza niektóre amerykańskie inwestycje w Chinach kontynentalnych, Hongkongu i Makau w sektorach zaawansowanych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, półprzewodniki i technologia kwantowa.

Posunięcie to – krytykowane przez Chiny – zakazuje osobom z USA dokonywania “niektórych transakcji” w sektorach półprzewodników i mikroelektroniki, kwantowych technologii informatycznych i sztucznej inteligencji oraz wymaga od nich powiadamiania Departamentu Skarbu o dokonywaniu takich transakcji.

W długo oczekiwanym rozporządzeniu wykonawczym Biden ogłasza

stan wyjątkowy w kraju w związku z “krajami budzącymi obawy”, które szybko rozwijają “wrażliwe technologie”, co “znacznie zwiększa ich zdolność do prowadzenia działań zagrażających bezpieczeństwu narodowemu USA”.

Chiny, Hongkong i Makau są jedynymi krajami wymienionymi jako “kraje budzące obawy” w zarządzeniu wykonawczym.

Rozporządzenie wykonawcze zostanie wdrożone przez Departament Skarbu w porozumieniu z innymi agencjami, w tym Departamentem Handlu. Departament Skarbu oczekuje publicznych komentarzy na temat wdrożenia zarządzenia.

Zarządzenie jest wąsko ukierunkowanym działaniem mającym na celu ochronę bezpieczeństwa narodowego przy jednoczesnym utrzymaniu naszego wieloletniego zaangażowania w otwarte inwestycje” – czytamy w oświadczeniu Departamentu Skarbu.

Przedstawiciele departamentu poinformowali, że Departament Skarbu zakłada, iż będzie zwalniać “niektóre transakcje, w tym potencjalnie te dotyczące instrumentów będących w obrocie publicznym i transfery wewnątrzfirmowe z amerykańskich spółek dominujących do spółek zależnych”.

Całość działań uzasadnia przekonaniem administracji USA, iż “w ramach kompleksowej, długoterminowej strategii rozwoju wrażliwych technologii i produktów, ChRL wykorzystuje lub ma możliwość wykorzystania inwestycji amerykańskich w celu zwiększenia swojej zdolności do produkcji wąskiego zestawu wrażliwych technologii o krytycznym znaczeniu dla modernizacji wojskowej”.

Chińskie Ministerstwo Handlu wydało dziś (czwartek 10 sierpnia) oświadczenie, w którym skrytykowało Stany Zjednoczone za “poważne odejście od zasad gospodarki rynkowej i uczciwej konkurencji, które nieustannie promują”.

Według anonimowego przedstawiciela ministerstwa,

ostatnie posunięcie Waszyngtonu “wpłynie na podejmowanie decyzji w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami, zniszczy międzynarodowe zamówienia gospodarcze i handlowe oraz poważnie zakłóci bezpieczeństwo globalnych połączeń przemysłowych i łańcucha dostaw”.

Ministerstwo wyraziło “poważne zaniepokojenie”, jednocześnie twierdząc, że zastrzega sobie prawo do podjęcia niezbędnych środków bez dalszych wyjaśnień.

Pomysł kontroli inwestycji kierowanych do Chin był już wcześniej dyskutowany. Ustawa o modernizacji przeglądu ryzyka inwestycji zagranicznych z 2018 r., uchwalona pod rządami byłego prezydenta Donalda Trumpa, początkowo zawierała przepisy nadające Komisji ds. Inwestycji Zagranicznych uprawnienia do przeglądu działań inwestycyjnych firm amerykańskich poza granicami USA.

Środowiska biznesowe USA doprowadziły jednak do usunięcia takich uprawnić z ustawy. Z tego też względu jednym z wyzwań, z którym borykali się legislatorzy przy tworzeniu środowego rozporządzenia wykonawczego było nadanie mu realnej skuteczności, a jednocześnie sprawienie, by nie było uciążliwe dla społeczności biznesowej, od której zależy finansowanie kampanii prezydenckiej.

Rozporządzenie wykonawcze jest pierwszym aktem szerszego działania, będącym w pewnym sensie reakcją administracji Bidena na aktywność Kongresmenów, którzy koncentrują się na przygotowaniu znacznie bardziej restrykcyjnej ustawy o ograniczeniach inwestycji wychodzących przedsiębiorstw amerykańskich.

Zarządzenie wykonawcze pojawiło się w rocznicę podpisania przez Bidena dwupartyjnej ustawy CHIPS and Science Act, która zawiera ograniczenia dotyczące inwestowania w produkcję zaawansowanych półprzewodników w Chinach.

Oczekuje się, że ograniczenia inwestycyjne w Chinach zwiększą napięcia między Waszyngtonem a Pekinem. Stany Zjednoczone wydały kilka zakazów eksportu, aby ograniczyć dostęp niektórych chińskich firm do zaawansowanych chipów AI i sprzętu do produkcji chipów.

Departament Skarbu poinformował, że nowy program bezpieczeństwa narodowego “uniemożliwi amerykańskim inwestycjom przyspieszanie stworzenia odpowiedników amerykańskich technologii w ChRL, co podważa skuteczność istniejących instrumentów kontroli eksportu i programów kontroli inwestycji, które również mają na celu ochronę bezpieczeństwa narodowego USA”.

Leszek B. Ślazyk

e-mail: kontakt@chiny24.com

© www.chiny24.com

Twierdza Chiny Twierdza Chiny

Leszek Ślazyk

(rocznik 1967), politolog, publicysta, przedsiębiorca, ekspert do spraw Chin; od 1994 roku związany zawodowo z Chinami, twórca portalu www.chiny24.com.

Related Articles

Back to top button