Wiadomości

Przemysłowcy z sektora ziem rzadkich zwracają się do rządu o pomoc

HOHHOT – Lokalni doradcy polityczni i specjaliści od przemysłu ziem rzadkich z północnych regionów Mongolii Wewnętrznej zwrócili się do rządu centralnego o pomoc. Domagają się przede wszystkim unormowania eksploatacji największych złóż ziem rzadkich oraz zgromadzenia funduszy na ulepszenia technologiczne z inwestycji firm państwowych i prywatnych..
.
Profesor Du Fenglian i Yang Wanxi, główni inicjatorzy przedsięwzięcia, twierdzą, że ulepszenia technologiczne pozwolą lepiej i pełniej wykorzystać zgromadzone surowce oraz że przemysł jest drenowany przez nielegalnie kopalnie, których na przestrzeni ostatnich dwóch lat zamknięto w Chinach ponad 280. Specjaliści od przemysłu i doradcy domagają się także wprowadzenia jednolitego cennika surowców w Mongolii Wewnętrznej i prowincji Jiangxi.

Przemysł wydobywczy ziem rzadkich rozwija się w Ganzhou od lat 90-tych. Cenne złoża zostały wtedy rozsprzedane po bardzo niskich cenach, co doprowadziło do ruiny wiele tamtejszych przedsiębiorstw, których łączny dług sięgnął w 1999 roku 300 milionów yuanów.

W 2003 roku rząd wprowadził ograniczenia w wydobyciu i zamknął 3,000 nielegalnych kopalń.

W 2010 roku liczba legalnych kopalń takich surowców, jak wolfram, cyna czy antymonit, spadła z 400 do 116 w 11 prowincjach i regionach Chin. W reakcji na tak gwałtowny spadek, rząd wystawił 11 licencji nielegalnym dotąd kopalniom położonym w okolicy miasta Ganzhou w prowincji Jiangxi. Firma Ganzhou Mining Co. Ltd., która jest w całości firmą rządową, otrzymała od miasta franczyzę na wydobycie 33,600 ton jonowych ziem rzadkich ze znajdującego się w Ganzhou największego złoża na świecie.

Pomimo faktu, że znajdujące się na terenie Chin złoża ziem rzadkich stanowią najwyżej 30% wszystkich tego typu złóż na świecie, Chiny zaspokajają 95% światowego zapotrzebowania na ten surowiec.

Od stycznia do listopada zeszłego roku Chiny sprzedały za granicę 35,000 ton ziem rzadkich, około 14,5% więcej, niż w roku poprzednim. Nabywcy towaru to przede wszystkim Japonia, kraje Unii Europejskiej i Stany Zjednoczone, które wykupiły 86% zgromadzonych surowców.

Źródło: China Daily, opracował: m.p., l.s.

Twierdza Chiny Twierdza Chiny

Leszek Ślazyk

(rocznik 1967), politolog, publicysta, przedsiębiorca, ekspert do spraw Chin; od 1994 roku związany zawodowo z Chinami, twórca portalu www.chiny24.com.

Related Articles

Back to top button