WiadomościWiadomości

Chińska gospodarka w sierpniu

Chiny: Fakty, Wydarzenia, Opinie (41/2023/293)

Wychodzenie z dołka?

Zgodnie z oczekiwaniami w sierpniu krajowy wskaźnik cen konsumenckich / inflacji (chin. 全国居民消费价格指数, ang. Consumer Price Index – CPI) oraz wskaźnik cen producentów ex-factory (chin. 工业生产者出厂价格指数, ang. Producer Price Index – PPI) wykazały pozytywne tendencje.

Inflacja w sierpniu w Chinach wyniosła 0,1% rok do roku (r/r), co oznacza przynajmniej chwilowe wyjście ze strefy deflacji (w lipcu odnotowano inflację na poziomie –0,3% r/r).

W ujęciu miesiąc do miesiąca (m/m) trend ten można zaobserwować już było w lipcu.

Na wzrost inflacji w Chinach wpływ głównie miał wzrost cen usług (o 1,3% r/r).

Od lipca wzrasta również wskaźnik cen producentów, co nie oznacza jednak definitywnego przełomu. W sierpniu PPI w Chinach wynosił – 3,0% r/r. Ale w lipcu było to – 4,4% r/r, zatem widać tu wyraźną poprawę.

Bez względu na te dane oczywistym jest, że zagrożenie deflacyjne wciąż istnieje. Wciąż dominantą w opisie chińskiej gospodarki jest niepewność. Wciąż nie widać czynników sprzyjających silnemu odbiciu, odzyskaniu wigoru.

Wzrost cen producentów wynika głównie ze wzrostu cen surowców i komponentów do produkcji.

W obszarze towarów konsumpcyjnych deflacja zdaje się być już przeszłością, w obszarze towarów przemysłowych wydaje się zmniejszać, sygnalizując powolny i umiarkowany proces ożywienia gospodarki.

Oczywistym jest, że aktualna sytuacja oznacza konieczność dalszego wsparcia stymulacyjnego ze strony rządu, a dotyczy to szczególnie wewnętrznego popytu. Ten zaś zależy od zwiększenia dochodów mieszkańców, co jest kluczem do wzrostu konsumpcji.

Źródło:

http://www.stats.gov.cn

http://www.ce.cn

 

Handel zagraniczny w sierpniu 

Opublikowano dane dotyczące handlu zagranicznego Chin w sierpniu br. Lipcowe, dwucyfrowe spadki nie stały się trendem{1}. Wyniki sierpniowe są wprawdzie ujemne (czwarty miesiąc z rzędu), ale pozwalają wnioskować, że trend spadkowy ulega stopniowemu, powolnemu odwróceniu.

Wielkość obrotów w handlu zagranicznym Chin w sierpniu spadła o 8,2% w ujęciu rok do roku (r/r), przy czym eksport skurczył się o 8,8% r/r, a import o 7,3% r/r.

Zmniejszyła się również nadwyżka handlowa o 13,2% r/r.

Spadki wielkości obrotów odnotowano w relacjach z największymi partnerami handlowymi Chin:

  • państwa ASEAN o 10,32% r/r
  • państwa UE o 19,58% r/r
  • USA o 9,53% r/r.

W tym samym okresie obroty handlowe z Rosją wzrosły o 16,31 r/r.

W okresie styczeń – sierpień br. obroty w handlu zagranicznym spadły o 6,5% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, przy czym eksport zmalał o 5,6% r/r, a import o 7,6% r/r. W tym samym czasie nadwyżka handlowa zwiększyła się o 0,8% r/r i wyniosła 553,4 mld USD (ok. 2,388 bln PLN).

W tym samym okresie przedsiębiorstw prywatne odpowiedzialne były za 52,9% obrotów w handlu zagranicznym ChRL, przedsiębiorstwa państwowe za 16,2%, a zagraniczne za 30,9% (udział tych trzecich spadł o 9,6% w porównaniu z lipcem).

Produkty elektromechaniczne stanowiły 58% całego eksportu Chin, a wzrosty odnotowano m.in. w eksporcie:

  • maszyn i urządzeń elektrycznych +69%,
  • paneli fotowoltaicznych +50,1%,
  • materiałów PVC +28%,
  • sprzętu AGD +18,6% r/r.

W imporcie chińskim jak zwykle dominują surowce.

W okresie styczeń – sierpień br. zaimportowano najwięcej ropy naftowej (Chiny są największym na świecie importerem tego surowca), gazu ziemnego, rudy żelaza, węgla, soi (spadające ceny zachęcały od tego). Import produktów elektromechanicznych spadł o 9,9% r/r.

Następują zmiany w specyfice chińskiej wymiany handlowej z zagranicą. Rośnie wymiana handlowa z państwami-członkami projektu Pasa i Drogi, państwami ASEAN, Ameryki Łacińskiej i Afryki, spada zaś z państwami UE i Stanami Zjednoczonymi.

{1} Źródła:

http://www.customs.gov.cn/

https://www.gov.cn

http://caijing.chinadaily.com.cn

{2} Zmiany procentowe w oparciu o wyniki USD, jeśli inaczej nie zaznaczono

{3} Analizując wyniki handlu zagranicznego w RMB uzyskamy lepsze rezultaty, a to wskutek osłabienia RMB do USD – w tym roku już o ponad 6%

PMI: przemysł w górę, usługi w dół

Indeks PMI dla przemysłu w sierpniu wyniósł 49,7 pkt. Co oznacza kontynuację wzrostu w perspektywie ostatnich miesięcy (w maju br. było to 48,8).

Indeks PMI dla usług w sierpniu wyniósł 51 pkt co oznacza spadek w relacji miesiąc do miesiąca. Pozostaje jednak w strefie ożywienia.

Dane Państwowe Biuro Statystyczne (chin. 国家统计局

Źródło:

http://www.stats.gov.cn

Autor: 梁安基 Andrzej Z. Liang, 上海 Shanghai, 中国 Chiny

e-mail: azliang@chinamail.com

Redakcja: Leszek B. Ślazyk

e-mail: kontakt@chiny24.com

© www.chiny24.com

Twierdza Chiny Twierdza Chiny

Andrzej Zawadzki-Liang

Andrzej Zawadzki-Liang (梁安基), prawnik, biznesmen, współpracownik think-tanku Instytut Badań Chin Współczesnych (当代中国研究中心), od 35 lat w Chinach.

Related Articles

Back to top button