WiadomościWiadomości

Chiny: Inwestycje zagraniczne jeszcze milej widziane

Rada Państwa ChRL opublikowała 24-punktowe wytyczne dotyczące optymalizacji inwestycji zagranicznych i zwiększenia wysiłków na rzecz ich przyciągnięcia.

Zgodnie z zaleceniami Rady Państwa władze administracyjne wszystkich szczebli powinny zwiększyć ochronę praw i interesów inwestorów zagranicznych, w tym wzmocnić egzekwowanie praw własności intelektualnej. Winny efektywniej przyciągać zagraniczny kapitał oraz budować zorientowane na rynek, rządzące się prawem środowisko biznesowe zgodne z międzynarodowymi standardami.

Opublikowany dokument zawiera również wytyczne dotyczące zwiększenia wsparcia finansowego oraz zachęt podatkowych dla przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym. To m.in. okresowe zwolnienie z podatku dochodowego.

Wzmocnienie dobrego klimatu dla inwestycji zagranicznych ma odbywać się poprzez:

 • poprawę jakości wykorzystania inwestycji zagranicznych,
 • zapewnienie równego traktowania przedsiębiorstw zagranicznych z przedsiębiorstwami chińskimi
 • jak najszersze wspieranie inwestycji zagranicznych,
 • wzmocnienie ich ochrony,
 • poprawę ułatwień inwestycyjnych i biznesowych,
 • zwiększenie wsparcia fiskalnego i podatkowego oraz
 • ulepszenie mechanizmu ułatwiającego cały proces inwestowania przez podmioty zagraniczne.

W pierwszej połowie 2023 roku bezpośrednie inwestycje zagraniczne osiągnęły wartość 97,24 mld USD (ok. 704 mld RMB), co oznacza spadek o 2,7% w ujęciu rok do roku. Powstało w tym czasie 24 000 nowych firm z kapitałem zagranicznym (wzrost o 35,7% r/r). Inwestycje z Francji wzrosły o 173,3%, z Wielkiej Brytanii o 135,3%, z Japonii o 53% a z Niemiec o 14,2% rok do roku.

Wszystko to w warunkach globalnego spowolnienia gospodarczego.

Chińskie władze silnie promują inwestycje zagraniczne w takich dziedzinach jak m.in.:

 • zaawansowana produkcja,
 • najnowsze technologie,
 • nowoczesne usługi,
 • sektor ekologiczny.

Cel jest jeden – bycie nadal najbardziej atrakcyjnym krajem dla inwestycji zagranicznych. Póki co, to się udaje.

Źródła:

shobserver.com

gov.cn

Autor: 梁安基 Andrzej Z. Liang, 上海 Shanghai, 中国 Chiny

e-mail: azliang@chinamail.com

Redakcja: Leszek B. Ślazyk

e-mail: kontakt@chiny24.com

© www.chiny24.com

Twierdza Chiny Twierdza Chiny

Andrzej Zawadzki-Liang

Andrzej Zawadzki-Liang (梁安基), prawnik, biznesmen, współpracownik think-tanku Instytut Badań Chin Współczesnych (当代中国研究中心), od 35 lat w Chinach.

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button