Polityka

I stało się

przyjęto zmiany do konstytucji ChRL, w tym zniesienie kadencyjności;

Dziś, w niedzielę 11 marca po godzinie 15:50, członkowie chińskiego parlamentu, czyli Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych, przyjęli zmiany do konstytucji, w tym zniesienie kadencyjności urzędu Przewodniaczącego (prezydenta) i Wiceprzewodniczącego (wiceprezydenta) ChRL. Na 2964 parlamentarzystów „za” głosowało 2958, wstrzymało się 3, przeciw było 2, 1 głos został uznany za nieważny. Stało się więc faktem: XiJinPing i jego zastępca mogą pozostać na swoich stanowiskach bezterminowo. Jak piszą media chińskie, stało się to zgodnie z wolą Komunistycznej Partii Chin i społeczeństwa.

http://www.xinhuanet.com/politics/2018lh/zb/20180311b/index.htm

Uchwalone zmiany zawierają także głębsze reformy/zmiany struktury państwa i systemu. Umacniają kierowniczą, nadrzędna rolę nie tyle XiJinPinga, co Komunistycznej Partii Chin w Państwie Środka. Xi oprócz urzędu prezydenta sprawuje także funkcje Przewodniczącego Centralnej Komisji Wojskowej (zwierzchnictwo nad silami zbrojnymi) oraz Sekretarza Generalnego KPCh (zwierzchnictwo nad jedyną siłą polityczną w państwie). Od dziś na żadne z tych stanowisk nie jest objęte limitem czasowym kadencyjności.

Bardzo istotnym novum w konstytucji jest ustanowienie nowego organu – Państwowej Komisji Nadzoru. Jest to obecnie jeden z naczelnych organów państwa. Komisja została wyposażona w bardzo szerokie uprawnienia kontroli, nadzoru I dyscypliny, znacznie większe niż miały do tej pory działające partyjne, czy rządowe organy zwalczające korupcję. Państwowa Komisja Nadzoru ma umocnić prawo i praworządność. Wprowadzono dziś do Konstytucji ChRL zapis, iż koncept XiJinPinga „nowej ery socjalizmu z chińskim charakterem” staje się oficjalnie elementem państwowej doktryny ideologicznej. Dodano również nowe cele państwa:

  • budowa cywilizowanego, ekologicznego kraju;
  • budowa silnego nowoczesnego państwa socjalistycznego, które jest bogate, demokratyczne, zawansowane kulturalnie, harmonijne i piękne;

dla osiągniecia wielkiego odrodzenia narodu chińskiego.

 Limit kadencyjności został wprowadzony do konstytucji z inicjatywy Deng XiaoPinga w 1982 roku. Przyjęta dziś nowelizacja do uchwalonej w 1954 r. Konstytucji Chińskiej Republiki Ludowej jest piątą w historii tego dokumentu (poprzednie 1982, 1988, 1993, 1999 I 2004).

教授梁安基 Andrzej Z. Liang   

当代中国研究所Instytut Badań Chin Współczesnych

中国情报单位 China Intelligence Unit

上海中国Shanghai, Chiny

 

Tagi
Pokaż więcej

Andrzej Liang

Liang Z.A. 梁安基, Instytut Badań Chin Współczesnych 当代中国研究所, China Services Group 中国服务组, Intelligence Unit 情报单位, Shanghai, China上海,中国 , prawnik, od 1988 pracuje i mieszka w Chinach, e-mail: chinadream@chinamail.com

Powiązane artykuły

Close