PolitykaWiadomościWiadomości

Zwieranie szeregów, zwiększanie dyscypliny

Centralna Komisja Kontroli Dyscypliny KC Komunistycznej Partii Chin (chin. 中国共产党中央纪律检查委员会) opublikowała pod koniec 2023 roku dokument zatytułowany „Przepisy dotyczące działań dyscyplinarnych Komunistycznej Partii Chin” (chin. 中国共产党纪律处分条例). To znowelizowana wersja dokumentu z 2018 roku. Zmienione przepisy zawierają łącznie 158 artykułów, w tym 16 nowych i 76 zmian w porównaniu z wersją wcześniejszą.

Zgodnie z treścią „Przepisów dotyczących działań dyscyplinarnych Komunistycznej Partii Chin”  rozszerzono zakres naruszeń i kar, za które członek partii może zostać wydalony z organizacji. Do katalogu zachowań, za które grożą kary, dodano:

 • korzystanie z usług prostytutek,
 • zażywanie narkotyków,
 • rozpowszechnianie książek i innych publikacji, które źle mówią o polityce partii, zniesławiają i oczerniają jej przywódców, zniekształcają historię partii, Chińskiej Republiki Ludowej i Armii Ludowo-Wyzwoleńczej.

Do przepisów, zwanych również „Regulaminem”, wprowadzono nowy paragraf dotyczący sytuacji, kiedy członek partii nadużywa lub defrauduje fundusze publiczne, dochody podatkowe, aktywa państwowe, manipuluje zamówieniami rządowymi, czy w inny sposób narusza “krajową dyscyplinę finansową i gospodarczą”.

Zmienione przepisy zawierają ostrzeżenie, że członkowie partii, którzy „zaprzyjaźniają się z oszustami politycznymi”, mającymi nadzieję na zdobycie stanowisk i władzy, ryzykują usunięciem ze stanowisk partyjnych, zawieszeniem w prawach członka, a nawet wydaleniem z KPCh.

 

Nowe przepisy przewidują podobne kary dla członków partii, bez względu na pozycję w hierarchii (co oznacza, iż przepisy dotyczą również najwyższych rangą kadr), którzy “działają lekkomyślnie”, angażują się w tworzenie „klik”, lub odmawiają wdrożenia lub wręcz sabotują decyzje polityczne lidera partii.

„Regulamin” doprecyzowuje również pojęcie „naruszenia zasad uczciwości”, mówiąc, że korzyści przekazywane w ukrytej formie, jako zapłata za wykłady, projekty, konsultacje, lub inne usługi, będą traktowane jako przekupstwo. Członkowie partii, którzy przekazują prezenty, w oczywisty sposób wykraczające poza normalną wzajemność, jak bony towarowe, papiery wartościowe czy nieruchomości innym urzędnikom państwowym, czy członkom ich rodzin, będą również podlegać ostrzeżeniu, zawieszeniu i wydaleniu ze stanowisk partyjnych.

W nowych przepisach zwracają uwagę punkty dotyczące zachowania moralnego, społecznego czy rodzinnego członka partii.

„Regulamin” wprost zakazuje członkom partii prowadzenia ekstrawaganckiego, rozrzutnego życia, epatowania złym gustem.

Utrzymywanie relacji pozamałżeńskich, zaniedbywanie małżonków, rodziny, dzieci, naruszanie społecznego porządku publicznego i dobrych obyczajów w miejscach publicznych czy cyberprzestrzeni stanowią również naruszenie dyscypliny partyjnej. Naruszenie zasad moralności społecznej oraz cnót rodzinnych może skutkować, w zależności od konkretnych okoliczności, od ostrzeżenia dyscyplinarnego, aż po wydalenie z partii.

Zgodnie z chińskim systemem partyjno-państwowym, podejrzani o dokonanie przestępstw członkowie partii przechodzą najpierw wewnętrzny proces dyscyplinarny (swoisty rodzaj dochodzenia prokuratorskiego), by, w przypadku poważnych wykroczeń, po utracie wszelkich partyjnych przywilejów i wykluczeniu z organizacji, trafić pod jurysdykcję organów państwowych w celu osądzenia i skazania.

Nowe przepisy rozszerzające zakres naruszeń dyscypliny zawieszają poprzeczkę niezwykle wysoko. Wszyscy członkowie partii będą musieli mieć na uwadze to, by nie naruszyć „Regulaminu”. Nie ma miejsca na odstępstwa do linii partii, ani w lewo, ani w prawo.

 

Pełny tekst „Regulaminu”:  http://www.qstheory.cn/yaowen/2023-12/27/c_1130047568.htm

Źródła:

  • https://news.sohu.com
  • https://www.forestry.gov.cn
  • https://www.ptnet.cn
  • http://politics.people.com.cn

Autor: 梁安基 Andrzej Z. Liang, 上海 Shanghai, 中国 Chiny

e-mail: azliang@chinamail.com

Redakcja: Leszek B. Ślazyk

e-mail: kontakt@chiny24.com

© www.chiny24.com

Twierdza Chiny Twierdza Chiny

Andrzej Zawadzki-Liang

Andrzej Zawadzki-Liang (梁安基), prawnik, biznesmen, współpracownik think-tanku Instytut Badań Chin Współczesnych (当代中国研究中心), od 35 lat w Chinach.

Related Articles

Back to top button