GospodarkaWiadomości

Chińskie PKB

Stało się już chyba tradycją zaskoczenie zagranicznych ekspertów chińskimi wynikami gospodarczymi. Ogłoszono, że PKB ChRL za 2017 wyniósł 6.9%. Więcej niż przewidywano. Nikt z poważnych ekonomistów nie podważa już tych danych. A każdy, kto choć spędził w 2017 trochę czasu w Chinach doświadczył tempa wzrostu na własnej skórze. To tempo po prostu widać. Chińska gospodarka nie traci impetu. Podkreśla to również w swoich raportach i Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

Produkcja przemysłowa w 2017 wzrosła o 6.6%. Inwestycje w środki trwale o 7.2%. Inwestycje w nieruchomości o 7%. Do wzrostu w znacznym stopniu przyczyniły się wyniki w takich sektorach jak pojazdy zasilane energią elektryczną (51.1%), energetyka słoneczna (38%), sektor komponentów elektronicznych (18.2%). Z drugiej jednak strony takie dziedziny jak przemysł wydobywczy, hutniczy, czy cementowy odnotowały spadki. Interesujące jest, że przy wzroście kosztów produkcji i siły roboczej przemysł tekstylny odnotował wzrost o 4% (prawdopodobnie stymulowany wewnętrznym popytem). Po raz pierwszy też sprzedaż detaliczna na wsi była większa (wzrost 11.8%) niż w mieście (wzrost 10%).

Chińska gospodarka przy tym ma wciąż wielki potencjał wzrostu. Do elementów tego potencjału należy zaliczyć przede wszystkim konsumpcję wewnętrzną oraz sektor usług. Oba te działy gospodarki stanowią już 58.8% chińskiego PKB. Ale coraz większe znaczenie ogrywa też rozwój energii odnawialnej, eko-technologii, sztucznej inteligencji, internetowych operacji, usług i płatności, rozwiązań hi-tech. Handel zagraniczny wciąż jest silną stroną chińskiej ekonomii. Rośnie konkurencyjność chińskiego eksportu. Inicjatywa “Jeden Pas Jedna Droga” znacznie poszerza szanse na zwiększenie obrotów handlowych w kolejnych latach. Wymianie sprzyja też sieć stref wolnego handlu (Free Trade Zones). Rosną dochody na jednego mieszkańca. Za 2017 dochód na głowę wyniósł 25,974 RMB (US$4,033), to o 7.3% więcej niż w poprzednim roku.

 Oczywiście, w stosunku do lat sprzed 2008, kiedy PKB był dwucyfrowy, nastąpiło dalsze spowolnienie. Jest ono wynikiem głównie strukturalnych reform gospodarki, ograniczeniem nadprodukcji, choćby w przemyśle stalowym, węglowym, cementowym, czy stoczniowym. To efekt zmiany orientacji gospodarki z szybkiego, ilościowego wzrostu na rozwój wysokiej jakości. Zagrożeniem dla gospodarki chińskiej jest rosnący poziom zadłużenia tak rządów lokalnych, przedsiębiorstw jak i ludności.  Z pewnością w nowym roku (2018) wymagana będzie ostrzejsza kontrola, dyscyplina finansowa i bankowa.  Wiele zmian wymaga także poprawa jakości sektora usług. Niebezpieczne są też utrzymujące się i pogłębiające różnice w dochodach ludności. Zmniejsza się ilość ludzi w wieku produkcyjnym, a postępuje starzenie się społeczeństwa. Gospodarka chińska jest w okresie wielkiej transformacji. Przekształcanie gospodarki na bardziej zrównoważony model wzrostu oparty o konsumpcję i wysokie technologie nie odbywa się bez kosztów społecznych (choćby zamykanie nierentownych zakładów). Głównym zadaniem pozostaje więc zapewnienie stabilizacji społecznej przy stabilnym wzroście gospodarczym. On tylko umożliwi zmniejszyć presję na wzrost kosztów, dochodów i płac.  Wiele więc wyzwań stoi przed rządem chińskim w roku 2018 i dalej.

Według najnowszych prognoz Standard Chatered Bank (brytyjski międzynarodowy bank również z siedzibą w Hong Kongu) chiński PKB prześcignie USA w 2022. Obecnie ekonomia Chin stanowi 68.5% gospodarki amerykańskiej. Póki co chińska socjalistyczna gospodarka rynkowa trzyma się mocno, mimo spowolnienia, czy trudności. Tak z pewnością będzie i w tym roku.

 梁安基 Liang Z.A.

 当代中国研究所Instytut Badan Chin Współczesnych

 中国服务组China Services Group情报单位 Intelligence Unit

 上海,中国 Shanghai, China

Andrzej Zawadzki-Liang

Andrzej Zawadzki-Liang (梁安基), prawnik, biznesmen, współpracownik think-tanku Instytut Badań Chin Współczesnych (当代中国研究中心), od 35 lat w Chinach.

Related Articles

Back to top button