WiadomościWiadomości

Chiny: 6 milionów milionerów

Według najnowszego Global Wealth Report 2023 Chiny zajmują drugie miejsce w świecie pod względem liczby milionerów, czyli osób, których majątek ma wartość większą niż 1 milion dolarów amerykańskich (ok.4,102 mln PLN).

Jest ich w Chinach 6,231 mln, czyli 10,5% wszystkich milionerów na świecie.

Raport opracowany został przez szwajcarski bank USB/Credit Suisse. Jako kryterium przyjęto wartość całego majtku/aktywów finansowych i niefinansowych rodzin liczoną w USD. Badania przeprowadzono w 217 różnych krajach i regionach świata.

Łączny majątek wszystkich chińskich milionerów w 2022 roku wyceniono na 84,48 bln USD (ok. 346,55 bln PLN), co oznacza zmniejszenie się go o 7,19% w stosunku do roku 2021. Dużą rolę w odnotowanej zmianie odgrywają różnice kursowe USD/RMB, problemy na rynku nieruchomości oraz kiepskie wyniki giełd w ubiegłym roku (średnia wartość akcji spadla o 19,4% w relacji do 2021).

Na koniec 2022 roku na osobę dorosłą w Chinach przypadał majątek o średniej wartości 72 731 USD (ok. 298 328 PLN), co oznacza wzrost o 14% rok do roku.

Średnia globalna majątku na głowę mieszkańca naszej planety wynosiła 84 718 USD (ok. 347 496 PLN). Oznacza to, że średni majątek na osobę w Państwie Środka zbliża się do średniej światowej, przy czym aktywa finansowe w ubiegłym roku rosły szybciej w Chinach niż aktywa niefinansowe. Stanowią one 45,4% aktywów brutto i od 2000 roku rosły w rocznym tempie 15,7%.

Rok 2022 był dla Chin wyzwaniem pod wieloma względami, w tym pod względem wielkości zgromadzonego przez Chińczyków majątku. W minionym roku, po raz pierwszy od roku 2000, wartość majątku na osobę spadła o 2,3%, przy czym aktywa finansowe na osobę spadły tylko o 0,7%, ale aktywa niefinansowe obniżyły się o 3,5%, co częściowo odzwierciedla trudności na rynku mieszkaniowym.

W tym samym czasie zadłużenie na osobę spadło o 3,2%.

Dane według Global Wealth Report 2023

Niepokojąca jest, utrzymująca się od 2000 roku, pogłębiająca nierówność majątkowa.

Współczynnik Giniego wyniósł w Chinach w 2022 roku. 46,5, w tym samym roku w Stanach Zjednoczonych było to 48,5. Z jednej strony wskaźnik ujawnia skalę wzrostu zamożności społeczeństwa chińskiego, ale z drugiej strony potwierdza liczne obserwacje dowodzące, iż przed władzami stoi ogrom wysiłków, aby osiągnąć w miarę zrównoważony poziom dochodów, taki, jak na przykład w Europie.

Na marginesie: Mam pewne wątpliwości co do wyliczeń szwajcarskich analityków finansowych. Biorę za przykład swoją skromną osobę.

Przyjmując metodykę wyliczania majątku Global Wealth Report 2023, biorąc pod uwagę wartość mieszkania, posiadane akcje i oszczędności, zaliczam się do chińskich milionerów. A przecież takich przeciętniaków jak ja (z własnym mieszkaniem, akcjami czy oszczędnościami) jest tu w Chinach znacznie więcej. Znacznie, znacznie więcej niż nieco ponad 6 milionów. Wystarczyłoby w zaproponowany sposób przebadać majętność mieszkańców największych chińskich miast, tego pierwszego i drugiego kręgu.

Współczynnik Giniego – to wskaźnik przyjęty do mierzenia stopnia nierówności dochodowej w danym państwie w skali od 0 do 100. Wartość 0 oznacza brak nierówności, wszyscy w kraju mają takie same dochody (idealna sytuacja), wartość 100 oznacza maksymalną nierówność w społeczeństwie – cały majątek znajduje się w rękach jednej osoby.

Im wyższa jest wartość wskaźnika, tym większa jest nierówność dochodów w danym państwie.

Źródło: ubs.com

Autor: 梁安基 Andrzej Z. Liang, 上海 Shanghai, 中国 Chiny

e-mail: azliang@chinamail.com

Redakcja: Leszek B. Ślazyk

e-mail: kontakt@chiny24.com

© www.chiny24.com

Twierdza Chiny Twierdza Chiny

Andrzej Zawadzki-Liang

Andrzej Zawadzki-Liang (梁安基), prawnik, biznesmen, współpracownik think-tanku Instytut Badań Chin Współczesnych (当代中国研究中心), od 35 lat w Chinach.

Related Articles

Back to top button