WiadomościWiadomości

Chiny: Fakty, Wydarzenia, Opinie (32.2022-38-241/1)

Transport (交通运输)

16 września br. metro w Szanghaju przewiozło w ciągu doby rekordową liczbę 11,214 mln pasażerów. W sierpniu w sumie z usług szanghajskiego metra skorzystały 254 mln osób, co dało średnią 8.2 mln pasażerów każdego dnia, a to oznacza wzrost o 19,5% w porównaniu z lipcem (m/m).

Źródło:

Nauka (科学), Edukacja (教育)

Spośród chińskich studentów pobierających naukę na zagranicznych uczelniach w ciągu ostatnich 10 lat ponad 80% wracało do kraju po uzyskaniu dyplomu. Duża liczba pozostających za granica podejmuje kolejne studia celem uzyskania wyższego stopnia naukowego, bądź celem kontynuowania kariery naukowej.

Źródło:

Finanse – Banki – Kapitał (财政 – 银行 – 资本)

Wartość inwestycji zagranicznych w okresie od stycznia do końca sierpnia br. wzrosła o 16,4% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego (r/r). Ich sumaryczna wartość wyniosła 973,50 mld RMB (ok. 138,41 mld USD, ok. 657,57 mld PLN). Niezmiennymi pozostają główne kierunki inwestycji zagranicznych, a są to przemysł (produkcja) wysokich technologii oraz usługi w tym zakresie. Te dwie branże odpowiadają za 74,2% wszystkich inwestycji napływających do Chin.

Główne źródła inwestycji to Korea Południowa, Niemcy, Japonia oraz Wielka Brytania. Coraz większą popularnością wśród inwestorów cieszą się lokalizacje w rejonach centralnych i zachodnich kraju, które oferują lepsze warunki rozwoju niż silnie rozwinięte prowincje wschodnie.

Źródło:

Społeczeństwo (社会)

ZhengZhou 郑州 (stolica środkowo-wschodniej prowincji HeNan 河南, 12,7 mln mieszkańców) jest pierwszym miastem w Chinach, które na rzecz stabilizacji rynku nieruchomości, a także przyciągnięcia talentów, znosi system przypisania do ziemi, zezwolenia na pobyt stały, zwany HuKou 户口, który jest w dużym uproszczeniu odpowiednikiem systemu meldunkowego znanego w Polsce.

System ten wprowadzono w Chinach, a właściwie przywrócono w 1958 r. Miał on umożliwić władzom kontrolę ludności pod względem jej zamieszkiwania, przemieszczania się i regulowanie liczby ludności na danym terenie. System ten nie był autorskim wynalazkiem KPCh – znany był już w cesarskich Chinach, a także w Japonii, Korei (zniesiony dopiero w latach 80. XX wieku), Wietnamie.

Zezwolenie na stały pobyt dotyczy tak miast jak i wsi. Jest rodzajem przypisania do ziemi, ponieważ zależy od miejsca urodzenia rodziców. Dziecko rodziców ze wsi urodzone w Szanghaju nie może uzyskać HuKou szanghajskiego, wpisywane jest do rejestrów wiejskich swoich rodziców.

Z HuKou wiążą się zobowiązania, ale także przywileje, takie jak choćby dostęp do bezpłatnych lub bardzo tanich (opłaty symboliczne) usług socjalnych, zdrowotnych, edukacyjnych czy mieszkaniowych. Daje możliwość otrzymania rożnego rodzaju subwencji lokalnych, przyjęcia dziecka do przedszkola czy szkoły publicznej, ubiegania się o mieszkanie komunalne, uzyskania dopłat o charakterze socjalnym, bezpłatnej opieki zdrowotnej, preferencyjnych kredytów. Zakres ten zależy od zasobności budżetu danego miasta, regionu.

Problemy związane z systemem HuKou były i wciąż są integralna częścią życia wszystkich pracowników wędrownych (migrant workers), a jest to ponad 300 milionów osób. Do tej pory ci, którzy przeprowadzili się do miasta ze wsi, innego miasta, nie mogli uzyskać nowego HuKou, zatem pozbawieni byli wszystkich praw i korzyści ludzi urodzonych w danym mieście.

Dwa lata temu rząd centralny zalecił rozpoczęcie znoszenia ograniczeń związanych z uzyskaniem czy posiadaniem HuKou przez migrantów, szczególnie w miastach do 3 mln ludności. Wiele wskazuje na to, że w ślad za ZhengZhou pójdą i inne miasta Chin.

Źródło:

Dyrektor przedsiębiorstwa czy instytucji w Chinach zarabiał przeciętnie w 2021 roku 279 000 RMB (ok. 188 208 PLN, czyli ok. 15 684 PLN miesięcznie). I były to najwyższe pensje w kraju. Na drugim miejscu pod względem wynagrodzeń znaleźli się pracownicy sektora finansowego ze średnią pensją 250 000 RMB (ok. 168 645 PLN, czyli ok. 14 054 PLN miesięcznie). A na trzecim – informatycy, programiści zarabiający średnio rocznie 197 300 RMB (ok. 133 111 PLN, czyli ok.11 092 PLN miesięcznie).

Ryż w Chinach najwidoczniej strasznie podrożał.

Źródło:

Zdrowie (健康)

Krajowa Agencja Ubezpieczeń Zdrowotnych (国家医疗保障局) wprowadza jednolitą stawkę za implant zęba we wszystkich placówkach służby zdrowia i szpitalach w kraju. Cena uśredniona założenia implantu ma wynosić 4 500 RMB (ok. 3 036 PLN). Może jednak wachać się w granicach +10%/-20% w zależności od sytuacji finansowej danej placówki, a także rodzaju implantu.

Źródło:

Rolnictwo-Wieś (农业-乡村)

Od początku lat 90. XX wieku trwa w Chinach pilotażowy program dzierżawienia rolnikom ziemi na okres 30 lat z możliwością przedłużenia o kolejne 30 lat. Pierwotnie dzierżawcy gruntów rolnych uzyskiwali wyłącznie prawo do uprawy. Mogli też wycofać się z umowy dzierżawy przed terminem określonym umową ale za opłatą. W tej chwili program w zmodyfikowanej wersji wprowadzany jest w pilotażowych lokacjach na szczeblu grup rolników (quasi spółdzielnie i formalne spółdzielnie), wsi, ale też i gmin. Priorytetem jest proces scalania małych areałów w większe pola.

Proces ten jest promowany na przykład poprzez skłanianie rolników do zawierania umów dzierżawy obejmujących jak największe areały. Obserwowane zjawisko starzenia się i wyludniania wsi (znane również w Europie, Polsce), postępujący proces urbanizacji wywołują dyskusje na temat zasadności warunku odpłatności za możliwość zrzeczenia się z dzierżawy w dowolnym momencie. Zdaniem ekspertów problem ten wymaga pilnego uregulowania wobec zbyt dużej liczby stosowanych rozwiązań. Jak do tej pory zasady te nie zostały skodyfikowane, co w wielu przypadkach utrudnia proces scalania pól i łąk.

Źródło:

Tajwan (台湾地区)

Najnowsze badania przeprowadzone przez gazetę codzienną United Daily News („联合报”) dowodzą, że aż 53% ankietowanych wyraża niezadowolenie z polityki prezydent Tsai Ing-Wen 蔡英文 wobec Chin kontynentalnych. 83% badanych uważa, że niezbędne jest podtrzymywanie istniejących kanałów komunikacji między stronami. Większość wypowiadających się (57%) nie wierzy w możliwości wybuchu konfliktu zbrojnego między Chinami kontynentalnymi a Tajwanem. Co do przyszłości Tajwanu: 22% chciałoby niepodległości wyspy jak najszybciej, 6% jest za powolnym tym procesem, 13% jest za utrzymaniem status quo przed ewentualnym uzyskaniem niepodległości, a 53% chce utrzymania status quo na zawsze.

Ta postawa mieszkańców Tajwanu może stanowić powód do zmartwienia dla władz w Pekinie. Dla nich utrzymanie status quo po wsze czasy jest nieakceptowalne.

United Daily News (chiń. 聯合報) to tajwański dziennik, jedna z głównych gazet codziennych w kraju. Został założony w 1951 roku i uznawany jest za medium wspierające tajwańskie stronnictwo „Niebieskich”.

Stronnictwo „Niebieskich” to grupa konserwatywnych i nacjonalistycznych politycznych partii tajwańskich wywodzących się z ruchu czangowskiego. Niebiescy opowiadają się za wymianą gospodarczą i kulturalną z Chińską Republiką Ludową i zjednoczeniem w przyszłości obydwu państw chińskich.

Źródło:

Autor: 梁安基 Andrzej Z. Liang, 上海 Shanghai, 中国 Chiny

e-mail: azliang@chinamail.com

Redakcja: Leszek B. Ślazyk

e-mail: kontakt@chiny24.com

© Chiny: Fakty, Wydarzenia, Opinie – www.chiny24.com

Twierdza Chiny Twierdza Chiny

Andrzej Zawadzki-Liang

Andrzej Zawadzki-Liang (梁安基), prawnik, biznesmen, współpracownik think-tanku Instytut Badań Chin Współczesnych (当代中国研究中心), od 35 lat w Chinach.

Related Articles

Back to top button