WiadomościWiadomości

Chiny: Fakty, Wydarzenia, Opinie (31.2022-37-240/3)

Polityka  (政治)

Po bardzo długiej przerwie, bo trwającej od stycznia 2020 roku, przewodniczący Xi Jinping wyruszył w podróż zagraniczna. I była to podróż bardzo intensywna. W dniach 14-16 września Xi odwiedził Kazachstan i Uzbekistan, gdzie w dniach 15-16 września wziął udział w szczycie państw Shanghajskiej Organizacji Współpracy – SOW (上海合作组织), które odbyło się w Samarkandzie.

Podczas pobytu w Uzbekistanie Xi przeprowadził rozmowy z 12 przywódcami państw biorącymi udział w obradach tej organizacji (Rosji, Kazachstanu, Uzbekistanu, Kirgistanu, Turkmenistanu, Tadżykistanu, Mongolii, Białorusi, Azerbejdżanu, Iranu, Turcji, Pakistanu).

Odnotowano, że Xi spotkał się w Samarkandzie z Putinem, natomiast nie doszło do osobnego spotkania jeden na jeden z premierem Indii Narendrą Modim.

Podczas spotkania z prezydentem Rosji Xi wyraził zaniepokojenie przedłużającą się operacją wojskową na Ukrainie. Wyraził podziękowanie Rosji za jednoznaczne stanowisko i popieranie zasady jednych Chin. Zapowiedział, że Chiny będą kontynuowały współpracę z Rosją, które postrzegają jako bratnie mocarstwo. Zaznaczył, iż Chiny chcą odgrywać wiodącą rolę w skali globalnej w rozprzestrzenianiu stabilności i pozytywnej energii w czasach pełnych społecznych napięć.

Xi zwrócił uwagę, że Chiny i Rosja utrzymują skuteczną strategiczną komunikację. Ze swojej strony Państwo Środka jest gotowe udzielać mocnego wzajemnego wsparcia w kwestiach dotyczących interesów drugiej strony oraz pogłębiać pragmatyczną współpracę w handlu, rolnictwie, komunikacji i innych dziedzinach.

Obie strony – jego zdaniem – powinny wzmocnić koordynację i współpracę w ramach formatów wielostronnych, takich jak właśnie Szanghajska Organizacja Współpracy, BRICS, czy ONZ i jej agencje.

Prezydent Putin w odpowiedzi zobowiązał się w rozmowie w cztery oczy wyjaśnić prezydentowi Xi sytuację na Ukrainie i rozwiać jego wątpliwości w tej sprawie. Stwierdził, że w dzisiejszym świecie zachodzi wiele zmian, jedyną stałą jest przyjaźń i wzajemne zaufanie między Rosją a Chinami oraz kompleksowe partnerstwo strategiczne między oboma państwami.

Oba państwa – jak oświadczył Putin – są przeciwko budowaniu jednobiegunowego świata. Podziękował przy tym przewodniczącemu Xi za bezstronne stanowisko w kwestii Ukrainy oraz sprzeciw wobec sankcji.

Obaj prezydenci mieli okazję ponownego spotkania podczas szóstego posiedzenia liderów Chin, Rosji i Mongolii. W trakcie tego posiedzenia potwierdzono budowę rurociągu do Chin oraz nowej linii kolejowej, które prowadzić będą przez Mongolię, przyjęto plan dalszej budowy korytarza ekonomicznego Chiny-Mongolia-Rosja oraz zaaprobowano propozycję rozszerzenia stosowania rozliczeń w RMB oraz rublach we wzajemnych relacjach.

W czasie obrad plenarnych SOW prezydent Xi wezwał kraje uczestniczące do wzajemnego wspierania się w zapobieganiu i podżeganiu przez obce mocarstwa do “kolorowych rewolucji”, aby chronić własne bezpieczeństwo i interesy rozwojowe.

Zaproponował przeszkolenie ponad 2000 pracowników organów ścigania z krajów członkowskich w ciągu najbliższych pięciu lat i utworzenie bazy szkoleniowej w zakresie działań antyterrorystycznych.

Zapowiedział stworzenie dla państw członkowskich tej organizacji Big Data Cooperation Center.

Xi zobowiązał się również do wsparcia potrzebujących krajów rozwijających się pomocą humanitarną i żywnościową o wartości ponad 1,5 mld RMB (ok. 1,014 mld PLN).

Zaprosił kraje członkowskie do przystąpienia do Chińskiej Inicjatywy Globalnego Bezpieczeństwa, koncepcji, która zawiera m.in. zasadę, że żaden kraj nie powinien wzmacniać własnego bezpieczeństwa kosztem innych.

Na zakończenie obrad zgormadzeni liderzy państw przyjęli 44 dokumenty o współpracy w różnych dziedzinach, m.in. ekonomicznych, walki z epidemią, bezpieczeństwa narodowego i energetycznego, stabilizacji oraz dywersyfikacji łańcuchów dostaw, kultury, wymiany osobowej etc.

Przewodniczący Xi Jinping nie uczestniczył w kolacji wydanej na cześć uczestników obrad z uwagi – jak podano w oficjalnym komunikacie – na obowiązujące chińską delegację zasady zapobiegania zakażeniu koronawirusem.

Szanghajska Organizacja Współpracy to regionalny sojusz założony 15 czerwca 2001 roku. Aktualnie jego członkowie to Chiny, Rosja, Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Uzbekistan, Pakistan, Indie, Iran. Status obserwatora ma Białoruś, Afganistan i Mongolia. Partnerami dialogu są: Armenia, Azerbejdżan, Kambodża, Nepal, Sri Lanka, Turcja, Egipt, Arabia Saudyjska, Katar, Bahrajn, Malediwy, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kuwejt, Myanmar (Birma). Powstała dla zapewnienia bezpieczeństwa, stabilności regionalnej i dla koordynacji współpracy w obszarze działań antyterrorystycznych (czas gwałtownego wzrostu zagrożenia ze strony ekstremistów islamskich), obecnie ulega transformacji – traci na znaczeniu jako porozumienie o charakterze militarnym, zyskuje jako organizacja współpracy gospodarczej i handlowej. W obradach SOW biorą udział zaproszeni przedstawiciele ONZ, ASEAN (krajów Azji Południowo-Wschodniej) oraz Turkmenistanu.

Źródło:

Ekonomia (经济), Biznes (生意)

W jakim stanie jest chińska gospodarka po 8 miesiącach 2022 roku?

Wg. danych Państwowego Urzędu Statystycznego (国家统计局)  r/r – rok do roku

Wciąż nie maleją najpoważniejsze problemy, takie jak dalszy spadek inwestycji w nieruchomości, spadek sprzedaży mieszkań, słaby poziom konsumpcji (choć w sierpniu zaskoczył wysokim wzrostem +5,4%), usługi nie odzyskujące zeszłorocznego wigoru. Do tego bezrobocie utrzymuje się na poziomie powyżej 5%, a w grupie wiekowej 16-24 lat na poziomie 18,7%, nieco niższym niż to miało miejsce w lipcu.

Rozwija się wciąż sprzedaż online. W sierpniu br. wzrosła o 5,8% i stanowi już 25,6% całej sprzedaży detalicznej w Chinach.

Handel zagraniczny wciąż na poziomie dwucyfrowego wzrostu – zwłaszcza wzrósł eksport.

Inflacja na relatywnie niskim poziomie.

Wiele wskazuje na to, że chińska gospodarka odbudowuje swoje siły, choć to proces powolny. Zbyt powolny, by obciągnąć planowany na ten rok wzrost PKB o 5,5% r/r.

Źródło:

Nieruchomości (房地產)

Z końcem 2020 roku na przeciętnego mieszkańca chińskiego miasta przypadało średnio 38,6 m2 powierzchni mieszkalnej. W odniesieniu do danych z 2010 roku oznacza to wzrost o 27,4%.

W najbardziej zaludnionych miastach Chin ta powierzchnia jest znacznie mniejsza.

Źródło:

W sierpniu br. w 19 spośród badanych 70 chińskich miast wzrosły ceny nowych mieszkań. Największy wzrost odnotowano w Szanghaju (o 0,6% m/m) i Pekinie (o 0,4% m/m).

Tymczasem w Kantonie ceny spadły o 0,2% m/m, a w nieodległym ShenZhen o 0,4% m/m.

Największe spadki cen mieszkań odnotowano w mniejszych miastach tzw. drugiego i trzeciego kręgu.

Źródło:

Energetyka (精力)

Na koniec sierpnia br. w Chinach pracowały 53 reaktory jądrowe, które w sumie dostarczały do sieci energetycznej prąd o mocy 55,59 mln kW. W chwili obecnej na terenie Chin realizowane są projekty budowy 23 kolejnych reaktorów (rozbudowa już działających elektrowni, budowa nowych siłowni jądrowych). Energetyka jądrowa w Chinach dostarcza 4,8% całej energii produkowanej w Państwie Środka.

Źródło:

Transport (交通运输)

Spółka Commercial Aircraft Corporation of China Ltd. (中国商用飞机有限责任公司) poinformowała o zakończeniu procesu certyfikacji swojego wąskokadłubowego samolotu C919. Oznacza to, że jeszcze w tym roku pierwsze egzemplarze C919 zostaną przekazane do eksploatacji liniom China Eastern Airlines (中国东方航空公司).

Aktualnie spółka Commercial Aircraft Corporation of China Ltd. produkuje dwa odrzutowce pasażerskie:

krótkiego zasięgu – ARJ2I (78-90 pasażerów, zasięg 2225 – 3700 km) oraz

średniego zasięgu – C919 (156-168 pasażerów, zasięg 4074 km – 5555 km).

Trwają przygotowania do produkcji szeroko kadłubowego samolotu C929 o dużym zasięgu (280 miejsc, zasięg do 12 000 km). To maszyna tworzona przy współpracy z rosyjskimi konstruktorami.

Spółka Commercial Aircraft Corporation of China Ltd.Do dostarczyła swoim klientom do tej pory 75 maszyn ARJ2I, otrzymała zamówienia na kolejnych 616 tych samolotów.

W przypadku C919 spółka otrzymała zamówienia na 815 maszyn od 28 klientów.

Airbus i Boeing doczekali się konkurencji.

Źródło:

Finanse – Banki – Kapitał (财政 – 银行 – 资本)

Postępuje osłabienie kursu RMB do USD, czy to na wewnętrznym rynku finansowym, czy offshore. Po raz pierwszy od 2 lat w piątek 16.09. kurs wymiany juana do dolara „przebił” granicę 7 RMB za 1 USD. Od sierpnia waluta chińska straciła 3.5% wobec waluty amerykańskiej.

Źródło:

KPCh (中国共产党)

Zbliża się najważniejsze wydarzenie polityczne, które zdecyduje o kierunkach rozwoju drugiej gospodarki świat na najbliższe lata, czyli XX Zjazd Komunistycznej Partii Chin (中国共产党), którego obrady rozpoczną się 16 października.

Szykują się duże zmiany kadrowe (nowy skład Biura Politycznego KPCh, które w zasadzie kieruje państwem, nowy premier), ale także – zgodnie z zapowiedziami – dokonane zostaną dwie ważne zmiany w statucie partii.

Pierwsza – to wprowadzenie nowego zapisu o kadencyjności sprawowania funkcji Sekretarza Generalnego. Do tej pory mógł on sprawować swój urząd (piastować stanowisko)) nie dłużej niż przez dwie pięcioletnie kadencje. Tymczasem, jak wiadomo, obecny Sekretarz Generalny Xi JinPing zamierza ubiegać się o trzecią kadencję. Być może – jak to miało miejsce w przypadku sprawowanego przez niego urzędu prezydenta kraju – zniesiona zostanie kadencyjność Sekretarza Generalnego KPCh. Taka zmiana wymaga korekty statutu partii.

Druga zmiana dotyczyć ma podkreślenia istoty kwestii zjednoczenia Tajwanu z ChRL.

Obecnie w statucie KPCh znajduje się ogólne stwierdzenie, iż zadaniem partii jest zakończenie procesu połączenia Tajwanu z krajem. Natomiast jedna z proponowanych nowych wersji zapisu brzmi:

„Rozwiązanie problemu Tajwanu i realizacja całkowitego jego zjednoczenia z ojczyzną jest niezachwianym, historycznym zadaniem Komunistycznej Partii Chin”.

Każda z tych zmian jest istotna.

Źródło:

Autor: 梁安基 Andrzej Z. Liang, 上海 Shanghai, 中国 Chiny

e-mail: azliang@chinamail.com

Redakcja: Leszek B. Ślazyk

e-mail: kontakt@chiny24.com

© Chiny: Fakty, Wydarzenia, Opinie – www.chiny24.com

 

 

 

Andrzej Zawadzki-Liang

Andrzej Zawadzki-Liang (梁安基), prawnik, biznesmen, współpracownik think-tanku Instytut Badań Chin Współczesnych (当代中国研究中心), od 35 lat w Chinach.

Related Articles

Back to top button