GospodarkaWiadomościWiadomości

Chiny gospodarczo: podsumowanie 11 miesięcy 2023 roku

Sytuacja gospodarcza

Znane są już dane dotyczące wyników gospodarczych Chin za listopad oraz 11 miesięcy 2023 roku. Wbrew zagranicznym opiniom, sytuacja nie jest tak kiepska, by mówić o „zwijaniu” się tutejszej gospodarki. Wręcz przeciwnie, zwłaszcza w porównaniu z zachodnimi liderami, gospodarka rozwija się nadal, choć nie w tempie dwucyfrowym jak kilka lat temu. Mimo to osiągnięcie wzrostu 5% PKB, biorąc pod uwagę obecny poziom rozwoju, jest znaczące. To nie oznacza jednak idealnej sytuacji. Jak każda gospodarka, dążąca do dynamicznego rozwoju i globalnie związana z innymi, również gospodarka Chin ma swoje problemy. Jaki obecnie prezentuje się jej obraz?

a) Rolnictwo osiągnęło założone cele. Produkcja zbóż wzrosła o 1,3% w ciągu 11 miesięcy rok do roku (r/r) i utrzymuje się na stabilnym poziomie od 9 lat.

b) Produkcja przemysłowa zyskuje na tempie. W listopadzie wzrosła o 6,6% r/r, a od stycznia do listopada o 4,3% r/r. Szczególny wzrost odnotowano w sektorze paneli słonecznych, robotów oraz układów scalonych – średnio ponad 30% r/r. Obserwuje się także ożywienie w produkcji maszyn, urządzeń i zaawansowanych technologii.

c) Usługi stanowią kolejny optymistyczny sektor gospodarki. W listopadzie wzrosły o 9,3% r/r, a za 11 miesięcy o 8,0% r/r. Stanowią one mocny punkt ekonomii kraju, zwłaszcza w dziedzinie hotelarstwa/zakwaterowania, gastronomii, transportu, magazynowania i usług logistycznych, informacji, oprogramowania oraz handlu.

d) Konsumpcja/sprzedaż detaliczna wyraźnie przyspieszyła w listopadzie, co jest istotne, biorąc pod uwagę poprzednie powolne tempo wzrostu. Wzrost w listopadzie wyniósł 10,1% r/r, a od stycznia do listopada 7,2% r/r. Również sprzedaż detaliczna online zanotowała wzrost o 11,0% r/r. Utrzymanie tego trendu jest kluczowe, gdyż konsumpcja ma być jednym z istotnych elementów wzrostu nie tylko w przyszłym roku.

e) Inwestycje utrzymują się na stabilnym poziomie. Choć od stycznia do listopada wzrosły o 2,9% r/r (taki sam wzrost jak od stycznia do października), to nie obserwuje się znacznych wahnięć.

Problemem jest spadek inwestycji w nieruchomościach o 9,4% r/r, utrzymujący się przez całe 2023 roku z powodu problemów finansowych deweloperów. To wpływa na spadek sprzedaży nieruchomości, zarówno pod względem m2 (-8,2% r/r za 11 miesięcy) jak i wartościowo (-5,2% r/r za ten okres).

Niepokojący jest także spadek inwestycji prywatnych (-0,5% r/r). Natomiast satysfakcję przynoszą wskaźniki inwestycji w produkcję zaawansowanych technologii (+10,5% r/r) oraz usług w tej branży (+10,6% r/r).

f) Stopa bezrobocia w miastach w listopadzie powróciła do stabilnego poziomu 5,0%, pozostając na tym samym poziomie co w październiku.

g) Ceny konsumpcyjne i producentów nie prezentują dobrych wyników. Ceny konsumpcyjne spadły o 0,5% m/m w listopadzie (w październiku także spadły, ale o 0,2% m/m). Biorąc pod uwagę, że były ujemne w lipcu, deflacja staje się coraz większym zagrożeniem. Mimo że od stycznia do listopada inflacja wynosiła 0,3% r/r, ceny producentów nadal spadają w stosunku do poprzedniego roku. W listopadzie o -3,0%, a w październiku o -2,6%. Te sytuacje wymagają szczególnej uwagi decydentów.

Handel zagraniczny

W listopadzie:

a) Eksport (w dolarach) wzrósł po raz pierwszy od siedmiu miesięcy o 0,5% r/r, co stanowi lepszy wynik niż spadek o -6,4% r/r w październiku.

b) Import był mniejszy o -0,6% r/r. Pomimo zwiększenia się o +3% r/r w październiku, przez siedem miesięcy (marzec – wrzesień) utrzymywał się w fazie spadków.

c) Nadwyżka handlowa rośnie. W listopadzie wyniosła 68,3 mld USD (ok. 273,86 mld PLN), co oznacza wzrost o 4% r/r w porównaniu z październikowymi 56,5 mld USD (ok. 227,55 mld PLN).

d) Eksport do USA wzrósł o 7,35% r/r po raz pierwszy od lipca 2022 r., ale spadł do UE o -14,51% r/r oraz do krajów ASEAN o -7,07% r/r. Jednakże te spadki są częściowo rekompensowane eksportem na Bliski Wschód, do Afryki czy Ameryki Łacińskiej. Kraje ASEAN nadal pozostają największym partnerem handlowym Chin, z Unią na drugim miejscu, a Stanami Zjednoczonymi na trzecim.

e) W tym samym okresie, handel Chin z Ameryką Łacińską, Afryką oraz pięcioma krajami Azji Środkowej nadal rozwijał się dobrze, wzrastając odpowiednio o +9,3%, +8,4% i +4,3%.

f) Eksport Chin do Rosji wzrósł o +34% r/r, a import z Rosji o +6,0% r/r.

Za 11 miesięcy:

a) Handel zagraniczny kraju liczący się w dolarach spadł o -5,6% r/r. Eksport zmniejszył się o -5,2% r/r, import o -6% r/r, a nadwyżka handlowa, choć wyniosła 748,13 mld USD (ok. 2,963 bln PLN), jest mniejsza o -2,7% r/r.

b) Relacje handlowe z krajami ASEAN, głównym partnerem Chin, wzrosły o +0,1% r/r, jednak eksport spadł o -0,1% r/r, a import wzrósł o +0,4% r/r.

c) Z Unią Europejską, drugim najważniejszym partnerem, obroty handlowe spadły o -2,2% r/r, eksport o -5,8%, a import zwiększył się o +5% r/r.

d) Z USA, trzecim partnerem, obroty zmniejszyły się o -6,9% r/r, eksport o -8,5% r/r, a import o -1,6% r/r.

e) Handel chińsko-rosyjski przekroczył wcześniej wyznaczony cel obu krajów w 2019 roku. Wartość handlu dwustronnego za 11 miesięcy przekroczyła również łączną wartość z całego 2022 roku.

f) Produkty elektromechaniczne i wysoko przetworzone stanowią 58,6% całego eksportu.

g) Eksport samochodów wzrósł o +79,6% r/r.

h) Import głównych surowców (takich jak ruda żelaza +6,2% r/r, ropa naftowa +12,1% r/r, węgiel +62,8% r/r, gaz ziemny +8,5% r/r czy ziarna soi +86,6% r/r) nadal rośnie, natomiast import miedzi spadł o -5,9%.

Podsumowując, wyniki handlu zagranicznego są mieszane, ale listopadowe dane wykazują pewne oznaki stabilizacji. Ważne jest, aby taki trend utrzymywał się jak najdłużej, gdyż sytuacja daleko odbiega od poziomu z 2022 roku czy wcześniejszych lat.

Na podstawie:

    • stats.gov.cn;
    • customs.gov.cn;
    • thepaper.cn;
    • wallstreetcn.com;
    • finance.ifeng.com;

Autor: 梁安基 Andrzej Z. Liang, 上海 Shanghai, 中国 Chiny

e-mail: azliang@chinamail.com

Redakcja: Leszek B. Ślazyk

e-mail: kontakt@chiny24.com

© www.chiny24.com

Twierdza Chiny Twierdza Chiny

Andrzej Zawadzki-Liang

Andrzej Zawadzki-Liang (梁安基), prawnik, biznesmen, współpracownik think-tanku Instytut Badań Chin Współczesnych (当代中国研究中心), od 35 lat w Chinach.

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button