EkonomiaGospodarkaPlanowaniePolitykaSpołeczeństwoWiadomości

Chiny: Tydzień za Wielkim Murem (14/21), czyli subiektywny przegląd wydarzeń Andrzeja Lianga z Szanghaju

Z pierwszych stron (从新闻媒体的第一页)

Alibaba ukarana

Państwowa Administracja Regulacji Rynku (国家市场监督管理总局) w efekcie trwającej cztery miesiące kontroli nałożyła na holding Alibaba Group Holding Ltd. (阿里巴巴集团控股有限公司) rekordową karę finansową w wysokości 18.228 mld RMB (~ 10.6 mld PLN). Jest to równowartość 4% ogólnej wartości sprzedaży jaką holding zadeklarował w roku podatkowym 2019. Alibaba uzyskała podówczas ze sprzedaży kwotę 455.712 mld RMB (~ 264.826 mld PLN). Karę te nałożono na korporację za naruszanie zasad rynkowych i praktyki monopolistyczne ujawnione w wyniku kontroli.

We wnioskach pokontrolnych Państwowa Administracja Regulacji Rynku wskazuje, że holding Alibaba wykorzystywał swoją pozycję rynkową, by zmuszać kontrahentów sprzedających swoje produkty poprzez serwisy internetowe Alibaby do zobowiązywania się do wyłączności: kto sprzedawał towary poprzez Alibabę miał zakaz współpracy z innymi serwisami e-commerce działającymi w Chinach. Firmy łamiące zakaz narzucony przez Alibabę dotykały różne sankcje, począwszy od konieczności uiszczania wyższych opłat za usługi, skończywszy na uniemożliwieniu korzystania z usług świadczonych przez koncern.

Takie działanie w oczywisty sposób naruszało zasady swobodnego obrotu towarami i usługami. Hamowało również w sposób nieuczciwy możliwości rozwoju konkurencji. Konkurencja jest jednym z najważniejszych czynników rozwoju w wielu aspektach funkcjonowania społeczeństwa. Zatem działania Alibaby przynosiły szkodę nie tylko gospodarce, ale i społeczeństwu. Dlatego też, oprócz kary finansowej władze holdingu Alibaba zostały zobligowane przez organ administracyjny do zaprzestania niezgodnych z prawem praktyk, do głębokiej refleksji nad własnym postępowaniem oraz składania przez kolejne trzy lata raportów dotyczących wdrażania zaleceń Państwowej Administracji Regulacji Rynku.

Zarząd Alibaby wydał oświadczenie, w którym stwierdza, że holding przyjmuje karę i zgadza się ze wszelkimi zaleceniami, które wypełni z największą starannością. Firma będzie prowadzić swoją działalność wzmacniając wewnętrzne zarządzanie zgodnie ze wskazówkami i w zgodzie z regulacjami prawnymi, będzie rozwijać działalność  w oparciu o innowacje. Zarząd Alibaby podziękował za przeprowadzone kontrole, za cenne uwagi Państwowej Administracji Regulacji Rynku, dzięki którym korporacja będzie mogła kontynuować swój rozwój w oparciu o zdrowe zasady.

Alibaba ma za co dziękować. Zgodnie z obowiązującym prawem antymonopolowym wymiar kary za łamanie jej przepisów może wynosić o 1 do 10% wartości sprzedaży w okresie, w którym dopuszczano się naruszeń regulacji. Władze chińskie są pragmatyczne. Jest takie chińskie powiedzenie mówiące o zabijaniu kurczaka, by wystraszyć małpy. W tym przypadku kurczakowi wyrwano tylko kilka piór, za to z miejsc bolesnych. Kara nałożona na holding nie zatrzęsie jego kondycją finansową. Wystarczy rzucić okiem na sprawozdanie finansowe Alibaby za rok 2020. Przy stanie firmowej kasy na koniec 2020 roku te 4% to delikatne, ale wymowne upuszczenie krwi. Ot tyle, by dać do myślenia. Alibabie i wszystkim uczestnikom rynku „gospodarki platformowej” jak siew Chinach nazywa działalność serwisów internetowych.

Ant Technology po kontroli

12 kwietnia br. odbyło się pokontrolne spotkanie zarządu spółki Ant Technology Group Co., Ltd. (蚂蚁科技集团股份有限公司) należącej do Alibaba Group Holdings Co., Ltd. (阿里巴巴集团控股有限公司) z przedstawicielami instytucji dokonujących kontroli. A spółka ta, czy raczej działalność spółki była przedmiotem kontroli Centralnego Ludowego Banku Chin (中国人民银行), Chińskiej Komisji Regulacyjnej ds. Bankowości i Ubezpieczeń (中国银行业保险监督管理委员会), Chińskiej Komisji Regulacyjnej ds. Papierów Wartościowych (中国证券监督管理委员会) i Państwowej Administracji Dewizowej (国家外汇管理局). Jak informowaliśmy w zeszłym roku organy regulacji rynku finansowego wstrzymały debiut giełdowy Ant Technology w listopadzie 2020 r.

Zarząd Ant Technology Group Co., Ltd. w pełni zgodził się z wnioskami z kontroli. Firma jako spółka technologiczna nie może prowadzić działalności bankowej, kredytowej, czy finansowej online, ponieważ w ten sposób narusza przepisy, a ponadto wykracza poza zakres swojej deklarowanej działalności. W efekcie kontroli Ant Group wystąpiła do banku centralnego i organów, które prowadziły równoległe kontrole działalności spółki o zmianę licencji z posiadanej obecnie na taką, której udziela się holdingom finansowym podlegającym regulacjom określającym ramy działania banków i instytucji finansowych. Uzyskawszy właściwą licencję Ant Technology Group Co., Ltd. będzie mogła bez przeszkód stać się spółką giełdową, notowaną na dowolnej chińskiej giełdzie.

Sporo było hałasu i zamieszania wokół Alibaby i Ant Group w mediach zachodnich. Firma miała zniknąć, tudzież miała zostać znacjonalizowana, teorii było mnóstwo. Tymczasem – o czym również informowaliśmy – regulatorzy rynku zajęli się tym, do czego zostali powołani, czyli do uregulowania nieuregulowanej sytuacji. A polegała ona na tym, że Ant Technology Group Co., Ltd. chciała wejść na giełdę i funkcjonować tam jako spółka technologiczna. Tymczasem jej właściwa działalność polegała na oferowaniu usług finansowych za pośrednictwem technologii. Spółki technologiczne nie ponoszą takich odpowiedzialności jak na przykład banki. Nie muszą tworzyć rezerw, nie muszą zabezpieczać transakcji, nie muszą interesować się nadmiernie ryzykiem związanym z udzielaniem pożyczek i kredytów. Ant Technology zrzucała te wszystkie odpowiedzialności na banki, z którymi współpracowała. Regulatorzy uznali takie działanie za niewłaściwe, obarczone zbyt dużym ryzykiem, nacechowane rozmywaniem odpowiedzialności za działania poszczególnych podmiotów, itd., itp.

W wyniku kontroli wszyscy już wiedzą kto jest psem, a kto ogonem i kto kim macha.

Covid-19

5 miliardów dawek

Według Chińskiego Stowarzyszenia Przemysłu Szczepionkowego (中国疫苗行业协会) do końca tego roku chińskie zakłady farmaceutyczne wyprodukują co najmniej 5 miliardów dawek szczepionek przeciwwirusowych (Covid-19), którymi zaszczepionych w samych Chinach zostanie ok. 70% społeczeństwa. W dniu 10 kwietnia br. zaszczepiono w Chinach 164.471 mln osób. Dla uzyskania społecznej odporności liczba ta wzrosnąć musi do min. 800 mln, przy czym większość chińskich epidemiologów uważa, że granica ta to 1 mld osób. Czym więcej zaszczepionych, tym po prostu lepiej.

Ekonomia (经济学)

Marcowe dane statystyczne

Krajowe Biuro Statystyczne (国家统计局) poinformowało, że po dwóch miesiącach notowania wartości ujemnych wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI osiągnął w marcu wartość dodatnią i wzrósł o 0.4% w relacji rok do roku. Ceny żywności spadły o 0.7%, w tym ceny wieprzowiny aż o 18.4%. Wzrosły ceny benzyny: o 11.9%.

Niespodziankę sprawił odczyt wskaźnika cen producentów, czyli indeks PPI (Producer Price Index – miernik obrazujący zmiany poziomu cen ustalanych przez producentów na różnych etapach procesu wytwarzania dóbr, powszechnie stosowany jako jedna z miar poziomu inflacji, obok wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI). W marcu wzrósł on bowiem do poziomu 4.4% w relacji do zeszłego roku, kiedy w lutym wynosił zaledwie 1.7%.

To największy wzrost PPI od blisko trzech lat, a odpowiedzialne zań są rosnące ceny metali żelaznych, i wyrobów z tych metali. Tu odnotowano wzrost o 21.4%. Metale nieżelazne podrożały o 21.3%, surowce chemiczne i produkty z nich o 11.4%. Ceny ropy i gazu poszybowały w górę o 23.7%. To rzecz jasna efekt wzrostu cen surowców na rynkach zagranicznych.

Rekordowe zamówienie na kontenerowce

Chińskie stocznie umacniają swoja pozycje na światowych rynkach. China Shipbuilding Group Limited (中国船舶集团有限公司) ogłosiła, że otrzymała zamówienia na 13 ultradużych kontenerowców, których łączna wartość to 10.6 mld RMB (~ 6.157 mld PLN). Umowę na budowę tych jednostek podpisano w końcu marca z terminem dostawy do 2023 roku. Jest to największy jednostkowy kontrakt w historii chińskiego przemysłu stoczniowego.

W ramach kontraktu 7 kontenerowców zbudowanych zostanie przez stocznię Dalian Shipbuilding Industry Group (大连船舶重工集团), a 6 przez Guangzhou Shipyard International Co., Ltd. (广船国际有限公司). Obie firmy są spółkami grupy State Shipbuilding Corporation.

Jak poinformowano kontenerowce będą miały objętość 16,000 TEU (będą mogły transportować 16,000 kontenerów 20-stopowych) każdy, a zostały zamówione przez Mediterranean Shipping Company SA (MSC) z siedzibą w Genewie (Szwajcaria). Armator ten zamówił w marcu w chińskich stoczniach 27 kontenerowców o objętości od 15,500 TEU w górę. Od października zeszłego roku do 5 marca tego roku MSC zamówiło w stoczniach na całym swiecie (głównie w Chinach i Korei Południowej) 147 kontenerowców.

Wynagrodzenia pracowników banków

Jak wynika z danych uzyskanych ze sprawozdań finansowych za rok 2020 wynika, że przeciętny pracownik czterech banków:

 • Ping An Bank (平安银行),
 • China Merchants Bank (招商银行),
 • Zheshang Bank (浙商银行) i
 • China CITIC Bank (中信银行)

zarobił w minionym roku… ponad 500,000 RMB (~290,543 PLN).

Udział Chin we wzroście globalnego PKB rośnie

Wedle przewidywań Międzynarodowego Funduszu Walutowego w 2026 roku Chiny będą odpowiedzialne za 20% globalnego wzrostu PKB. Po Chinach największy wkład do wzrostu globalnego PKB mają mieć USA i Indie, a pierwszą piątkę zamykać będą Japonia i Niemcy. Do 2026 roku zostało nam 5 lat.

Metro w Pekinie: więcej, więcej, więcej

Pekin / BeiJing 北京 rozwija swoją sieć metra. W tym roku władze miasta zamierzają oddać do użytku 7 nowych linii o łącznej długości 54.5 km. W Pekinie buduje się obecnie jeszcze 15 innych linii o długości 291.3 km. Z początkiem przyszłego roku długość wszystkich linii metra w chińskiej stolicy wynosić będzie 781.5 km. To więcej niż linie metra Londynu i Tokio razem wzięte.

Pekin i jego miliarderzy

Pekin / BeiJing 北京 wyprzedził Nowy Jork w kategorii miasta zamieszkanego przez największą liczbę miliarderów na świecie. Jak wynika z najnowszego rankingu „Forbesa” w Pekinie mieszka obecnie 100 miliarderów. O 33 więcej niż 2 lata temu. W Stanach Zjednoczonych mieszka ogółem 724 osób z majątkiem osobistym o wartości powyżej 1 miliarda dolarów amerykańskich. Chiny depczą Stanom po piętach. Mieszka tu 698 miliarderów. Dorobili się głównie na produkcji i na nowych technologiach.

Nowe wymogi dotyczące kosmetyków

W Chinach podejmowane są kolejne kroki w celu zagwarantowania konsumentom właściwej jakości kosmetyków. Państwowa Administracja Żywności i Leków opublikowała w tej sprawie nowe zarządzenie, które wymaga od firm kosmetycznych przedstawienia wyników testów efektywności działania takich produktów jak m.in.:

 • kremy i maseczki wybielające skórę;
 • środki zapobiegające wypadaniu włosów;
 • środki przeciw trądzikowi;
 • odżywki do skóry
 • korektory przebarwień, reduktory zaczerwienień, etc.

Agencje i instytucje włączone w proces rejestracji i udzielania licencji produktom kosmetycznym zostały zobowiązane do ścisłej kontroli certyfikatów i dokumentów, które prezentują firmy kosmetyczne (producenci, firmy handlowe, pośrednicy). Priorytetem jest zgodność z obowiązującymi normami krajowymi, zgodność składu kosmetyków z deklarowanymi recepturami (które poddano badaniom dopuszczającym) i jakość stosowanych przez firmy składników.

Produkcja koparek i ładowarek w górę

W marcu br. 26 czołowych chińskich producentów koparek sprzedało 79,035 szt. maszyn tego typu, w tym 6,058 na eksport. Popyt krajowy na koparki wzrósł o 60% w porównaniu z rokiem 2020. Jak informuje Chińskie Stowarzyszenie Przemysłu Maszyn Budowlanych (中国工程机械工业协会) w pierwszym kwartale br. sprzedano łącznie 126,941 koparek. Wzrost o 85% rok do roku. Wyeksportowano 13,376 szt., tj. o 81.9% więcej niż rok wcześniej. W segmencie ładowarek odnotowano również duże zmiany. Od stycznia do końca marca br. sprzedano ich 39,333 szt., o 60.7% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Szanghaj No. 1

Jak wynika z najnowszego raportu szwajcarskiej grupy zarządzania majątkiem Julius Baer Szanghaj / ShangHai 上海 wyprzedził XiangGang / HongKong 香港 w kategorii „najdroższe miasto na świecie”. Na drugim miejscu w tej kategorii uplasowało się Tokio, a Hong Kong, który przez lata zajmował pierwszą pozycję, spadł na miejsce trzecie. Azja wysforowała się w rankingu stając się najdroższym (dożycia) kontynentem na planecie.

Eksplozja sprzedaży „elektryków”

W I kwartale br. nastąpiła w Chinach prawdziwa eksplozja sprzedaży samochodów elektrycznych. Jak informuje Komitet Informacyjny Rynku Samochodów Osobowych w Chinach (中国乘用车市场信息联席会) w okresie styczeń – marzec 2021 roku sprzedano w ChRL 515,000 aut elektrycznych. To 2.8 razy więcej niż w tym samy okresie ub.r. Jest to zarazem wzrost o 23% w stosunku do IV kwartału 2020 roku. Komitet ocenia, że w bieżącym liczba sprzedanych nowych aut NEV (elektrycznych i hybryd) zbliży się do poziomu 2 mln.

Energia z wody

Na granicy prowincji SiChuan 四川 i YuNan 云南 na rzece JinSha 金沙 trwa budowa elektrowni wodnej BaiHeTan Hydropower Station (白鹤滩水电), która jest w tej chwili największym tego typu projektem na świecie. Uruchomione tu zostaną turbiny o łącznej mocy 16 mln kW, które będą zdolne wyprodukować 62.443 mld kW energii elektrycznej rocznie.

Technologie (技术)

Nowe logo XiaoMi

Na niedawnej konferencji promującej ofertę wiosenną XiaoMi Technology Co., Ltd. (小米科技有限责任公司) zaprezentowano nowe logo firmy. Zaprojektowane zostało ono przez znanego japońskiego artystę Kenya Hara z Nippon Design Center. Prace trwały blisko trzy lata i pochłonęły ok. 2 mln RMB (~1.162 mln PLN). Efekt?

 

Praca japońskiego artysty wywołała burzę w chińskich mediach społecznościowych, gdzie krytyczne komentarze konkurowały z różnej jakości żartami. Sam Kenya Hara wyjaśnił, iż nowe logo Xiaomi łączy ducha wschodniej filozofii i piękno super elipsy, figury pośredniej między kwadratem, a okręgiem, jest to symbol wyrażający ducha jedenastoletniej korporacji XiaoMi, łączący w sobie pierwiastki humanizmu z technologią. Kolor – pomarańczowy – symbolizuje kontynuację.

No cóż, Kenya Hara umie opowiadać o swoich dziełach, spośród których wiele łączy ten specyficzny minimalizm.

Huawei Whole House Smart Host

HuaWei Technologies Co., Ltd.  (华为技术有限公司) zaprezentował swoją koncepcję domu inteligentnego, czyli system Huawei Whole House Smart Host. System działa zgodnie z koncepcją, którą Huawei nazwał 1+2+N:

1 odnosi się do całego domu podporządkowanego sztucznej inteligencji AI,

2 odnosi się do PLC (Programmable Logic Controller) i systemów sterowania WiFi 6+

N reprezentuje różnorodne produkty należące do “łańcucha Huawei”: inteligentny system sterowania oświetleniem, system ochrony, inteligentny system kontroli środowiska, inteligentny system kontroli wody, system rozrywki audiowizualnej, system wspomagania snu, inteligentny system AGD, inteligentny system kontroli osłon przeciwsłonecznych itp. W łańcuchu znajdą się również produkty innych marek jak na przykład Midea. Warunek konieczny – zastosowanie systemu operacyjnego Harmony OS, który pozwoli na włączenie do „łańcucha”.

Cały system pracować będzie na komponentach i oprogramowaniu oryginalnym HuaWei. Czas reakcji między sterującym smartfonem a sterowanymi urządzeniami: 20 milisekund.

System musi być dopasowywany do danego domu, mieszkania indywidualnie. W przypadku przeciętnego mieszkania młodej rodziny z klasy średniej (3 sypialnie, salon, kuchnia, łazienka, ok. 100 m2) koszt systemu to 99,999 RMB (~58,092 PLN). W przypadku mieszkania z 5 sypialniami i 2 pokojami gościnnymi, o powierzchni ok.200 m2 system kosztować będzie 149,999 RMB (~87.139 PLN). Nie ma wątpliwości kto jest adresatem tej oferty HuaWei.

Podczas tej samej prezentacji przedstawiono inteligentny ekran, a właściwie smart TV, a właściwie komputer HDR Vivid. Cena od 5,499 RMB (~3,195 PLN) – ekran 55 cali (4 GB + 32 GB) do 21,999 RMB (~12,780 PLN) – ekran 85 cali (4 GB + 64 GB).

Premierę miał tu też smart watch HuaWei 6. Prostokątny ekran, 1.47 cala. Proporcje ekranu do obudowy 42%. Rozdzielczość 194 x 368, AMOLED. Waga 18 gr. Bateria umożliwia 14 dni pracy bez ładowania. A ładowanie trwa 5 minut. Wersja standardowa kosztuje tylko 269 RMB (~156.30 PLN), z większą liczba funkcji 349 RMB (~203 PLN).

Fani produktów HuaWei czekają na prezentację nowego smartfona P50, która opóźnia się z uwagi na braki… chipów. P50 ma zostać przedstawiony światu w czerwcu lub lipcu. Znający się na rzeczy twierdzą, że warto poczekać.

Nauka – Edukacja (教育科学)

Kosmodrom No.5

W Chinach działają obecnie cztery kosmodromy: JiuQuan 酒泉, TaiYuan 太原,  XiChang 西昌 i HaiNan WenChang 海南文昌. Wszystko wskazuje na to, że liczba chińskich kosmodromów zwiększy się. Komisja Planowania i Rozwoju Prowincji ZheJiang (浙江省发展和改革委员) zatwierdziła budowę kompleksu startowego dla rakiet kosmicznych w gminie XiangShan 象山 leżącej w obszarze administracyjnym portowego miasta NingBo 宁波. Decyzja komisji prowincjonalnej wymaga jeszcze zatwierdzenia centralnej komisji. A jeśli projekt uzyska zielone światło realne kształty przybierać zacznie Ningbo International Commercial Space Launch Center (宁波国际商业航天发射中心). Nowy kosmodrom powstanie zaledwie 200 km od Szanghaju.

Finanse – Banki – Kapitał (财政银行资本)

Giełdy

Powrócił tradycyjny cykl: dwa, trzy tygodnie wzrostów i dwa, trzy tygodnie spadków. Kwestią otwartą są tylko wielkości wahań. Po wzrostach nastał czas spadków. Administracja amerykańska wprowadza nowe sankcje na eksport do Chin podzespołów i komponentów elektronicznych wykorzystywanych do budowy superkomputerów. Inflacja w rozsądnych granicach. Ceny producentów za to w górę i to bardzo. Ceny surowców również znacząco wzrosły. Pojawiły się nowe, lokalne przypadki zakażeń koronawirusem.

Niepokój, brak mocnych pozytywnych sygnałów. Instytucje finansowe raczej będą ograniczać napływ kapitału na rynek akcji. Wszystko to odbiło się na obrotach giełd. Straciły na wartości akcje spółek sektora konsumpcyjnego, producentów napojów, sprzętu gospodarstwa domowego, a także przemysłu stalowego. Kolejne spółki publikują swoje sprawozdania finansowe. I w większości ich wyniki są znacznie lepsze niż się spodziewano. To budzi nadzieję, że już niebawem nastąpi kolejna zmiana trendu na giełdach. Na wzrostowy.

HK$ a U$D

Waluta Specjalnego Regionu Administracyjnego Hong Kong, czyli dolar hongkoński jest walutą wymienialną i powiązaną z dolarem amerykańskim. Były prezes Hong Kong Monetary Authority (香港金融管理局) Ren ZhiGang 任志刚 w najnowszym wywiadzie dla magazynu Caixin przyznał, że powiązanie kursu HK$ z U$D jest silne, a co za tym idzie stabilny jest system wymiany walut. Ren nie wykluczył jednak, że koniecznym będzie przygotowanie planu odejścia od powiazań hongkońskiej waluty z amerykańskim dolarem.

Rezerwy i inwestycje

W marcu rezerwy walutowe Chin zmniejszyły się o 35 mld USD (~133.222 mld PLN). To największy spadek od 12 miesięcy. Wpływ na stan posiadania Chin miały przede wszystkim wahania kursowe. Ogółem wartość rezerw walutowych z końcem marca br. wynosiła 3.17 bln USD (~12.067 bln PLN). Jak poinformowała Państwowa Administracja Dewizowa (国家外汇管理局) w 2020 roku do Chin napłynęło 520.6 mld USD (~1.982 bln PLN) w formie zagranicznych inwestycji. To wzrost o 81% w stosunku do roku 2019. W tej kwocie 254.7 mld USD (~969.884 mld PLN) stanowiły inwestycje na rynku finansowym: 190.5 mld USD (~725.565 mld PLN) w tutejsze obligacje (o 86% więcej niż rok wcześniej), a 64.2 mld USD (~244.518 mld PLN) w akcje spółek giełdowych (o 43% więcej niż rok wcześniej).

W tym samym czasie zmalało zaangażowanie inwestycyjne Chin poza granicami kraju. W 2020 roku Chiny zainwestowały zagranicą 109 mld USD (~415.937 mld PLN), o 20% mniej niż rok wcześniej. Za to inwestycje na zagranicznych rynkach kapitałowych wzrosły o 87% w relacji rok do roku. W sumie zainwestowano tam 167.3 mld USD (~637.309 mld PLN), w tym 131 mld USD (~498.973 mld PLN) w akcje na zagranicznych giełdach. Trzy i pół razy więcej niż w roku 2019. o siły swojego kapitału.

Kurs średni

wybranych walut zagranicznych do RMB (09.04.2021 godz.12:00)

SHIBOR/HIBOR 

上海银行间同业拆放利率 SHIBOR / 香港银行间同业拆借利率 HIBOR. Oba indeksy określają stopy procentowe pożyczek oferowanych na rynku międzybankowym w Szanghaju i w XiangGang/Hong Kongu. Informują nas nie tylko o sytuacji na danym rynku pieniężnym, ale też o dostępności kredytów. A te napędzają i gospodarkę, i konsumpcję. {Dane na dzień 09.04.2021}

Społeczeństwo (社会)

Średnia płaca w dużym mieście

Według ankiety przeprowadzonej przez internetową platformę rekrutacyjną Zhaopin (智联招聘) średnia miesięczna płaca w kraju w pierwszym kwartale br. w 38 głównych miastach wynosiła 9,059 RMB (~5,269 PLN). To wzrost o 1.5% w stosunku do IV kwartału 2020 roku i o 2.7% rok do roku. Najwyższą średnią zarobków miesięcznych odnotowano w:

 • Pekinie – 12,067 RMB / ~7,018 PLN,
 • Szanghaju – 11,699 RMB / ~6,805 PLN,
 • ShenZhen – 10,983 RMB / ~6,388 PLN,
 • HangZhou – 10,176 RMB / ~5,918 PLN.

LongJing

Początek kwietnia to czas, gdy na rynku pojawia się świeża zielona herbata. Nie można w Chinach bez niej żyć. Królową wśród świeżych herbat jest LongJing 龙井 – znana na całym świecie wszystkim miłośnikom tego napoju. Słynne uprawy LongJing położone sa na wzgórzach w okolicach Jeziora Zachodniego w HangZhou 杭州, stolicy prowincji ZheJiang 浙江. Jak każda szanująca się zielona herbata, tak i LongJing ma co najmniej kilkanaście odmian, z których każda ma swoich wyznawców, gotowych zapłacić mniejsze, lub większe pieniądze. W tym roku za LongJing trzeba zapłacić ok. 4,000 RMB (~2,327 PLN) za 500 gr. Ta z pierwszych, specjalnie selekcjonowanych listków osiąga już cenę 30,000 RMB (~17,452 PLN) za 500 gr. Dla zwykłych zjadaczy ryżu jest odmiana popularna w cenie od 580 RMB (~338 PLN) za 500 gr.

W tym roku zbiory LongJing wyniosą prawdopodobnie ok.550 ton. Dla wszystkich Chińczyków nie wystarczy, ale kto powiedział, że wszyscy muszą pić LongJing?

Z życia KPCh (从中共的生活看)

Nowy kanał komunikacji…

Urząd Informacji Internetowej Chińskiej Republiki Ludowej (中华人民共和国互联网信息办公室) – państwowa administracja cyberprzestrzeni – uruchomił specjalny kanał komunikacyjny (telefon, strona internetowa, konta w mediach społecznościowych), poprzez który każdy obywatel ChRL może zgłosić przypadki:

 1. zniekształcania historii partii, Nowych Chin, reform, polityki otwarcia oraz socjalistycznego rozwoju;
 2. atakowania przywództwa partii i podważania zasad jej funkcjonowania oraz polityki przez nią prowadzonej;
 3. zniesławienia bohaterów (rewolucji, wojennych, czyny, pracy, etc.);
 4. działań wymierzonych przeciw tradycyjnej, rewolucyjnej, jak i socjalistycznej kulturze Chin.

Rzez ma oczywisty związek ze zbliżającą się 100 rocznicą powstania Komunistycznej Partii Chin (中国共产党) i zwalczaniem „historycznego nihilizmu”.

Wedle Urzędu akcja ta ma również na celu „zwiększenie udziału czynnika społecznego w nadzorowaniu sieci Internetu” poprzez zachęcenie do aktywnego zgłaszania wszelkich szkodliwych informacji pojawiających się tam, a poprzez takie działanie kreowanie warunków dla wspólnego tworzenia „zdrowego i ekologicznego Internetu”.

Dla zainteresowanych:

 • telefon: 12377
 • strona internetowa: 12377.cn

XiangGang/HongKong – AoMen/Makao – TaiWan (香港澳门台湾)

Hong Kong

Według najnowszych danych tamtejszego biura statystyki średni miesięczny dochód rodziny w Hong Kongu w 2020 r. wynosił 27,000 HK$ (~ 15,707 PLN). To spadek o 6% w porównaniu z rokiem 2019. Przeciętna rodzina w Hong Kongu w zeszłym roku składała się 2.8 osób.

Zebrał:

梁安基 Liang Z. Andrzej

上海,中国 Shanghai, Chiny

电子邮件 e-mail: azliang@chinamail.com

Opracował i zredagował:

Leszek B. Ślazyk

e-mail: kontakt@chiny24.com

© 14/2021 www.chiny24.com

Twierdza Chiny Twierdza Chiny

Andrzej Zawadzki-Liang

Andrzej Zawadzki-Liang (梁安基), prawnik, biznesmen, współpracownik think-tanku Instytut Badań Chin Współczesnych (当代中国研究中心), od 35 lat w Chinach.

Related Articles

Back to top button