Wiadomości

“Dziennik Ludowy” zapowiada reformy polityczne w Chinach

PEKIN – Dziennik Ludowy, oficjalny dziennik Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin opublikował dzisiaj artykuł podpisany przez Zheng Qingyuana mówiący o konieczności wprowadzenia w Chinach reform politycznych. Reformy te powinny być wprowadzane stopniowo w ramach systemu socjalistycznego i po przewodnictwem Komunistycznej Partii Chin.

Zheng stwierdził w swoim artykule, że polityczne reformy w Chinach powinny być przeprowadzone w zgodzie z rozwojem ekonomicznym kraju, jak również z jego historycznym i kulturowym dziedzictwem.

“Powinniśmy nadać znaczny impet planom restrukturyzacji ekonomicznej, przy jednoczesnych dynamicznych i nieustannych wysiłkach aby upowszechniać ideę restrukturyzacji politycznej” – można przeczytać w komunikacie opublikowanym po V plenum 17 Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin. Artykuł Zhenga nawiązuje do tego właśnie zdania zawartego w komunikacie Komitetu. I jak to miało już wielokrotnie miejsce w historii Dziennika Ludowego, jest formą oficjalnej interpretacji wieloznacznych oświadczeń najwyższych władz Ch.R.L.

Artykuł rozpoczyna się od uwagi, że rodzaj politycznego systemu wybieranego przez dane państwo zależy od woli dominującej większości ludności danego kraju, szczególnych uwarunkowań narodowych, jak również z bagażu dziedzictwa historycznego i kulturowego.

Zheng powołał się na słowa Deng Xiaopinga, który wyznaczył trzy najważniejsze czynniki warunkujące kształt systemu politycznego kraju:

czy kraj jest politycznie stabilny

czy system polityczny jest w stanie wzmacniać jedność pomiędzy obywatelami i poprawiać standard ich życia

czy produktywność kraju może być trwale rozwijana.

Artykuł stwierdza, że od 1979 roku, kiedy to KPCh ogłosiła program reform społeczno-ekonomicznych, wśród których znalazło się założenie konsekwentnego wprowadzania reform politycznych, partia osiągnęła na tym polu wiele doświadczeń. Te zaś doświadczenia są dzisiaj podstawą dla władz do wprowadzenia w życie kolejnego etapu reform o charakterze politycznym.

Zheng podkreślił, że formuła reform politycznych w Chinach nie będzie ślepo podążać droga wyznaczoną przez kraje zachodnie. W Chinach Ludowych nie ma bowiem miejsca dla systemu wielopartyjnego, który powoduje, że ważne stanowiska w państwie obejmowane są przez przypadkowo wybierane osoby, a władza rozdzielona jest na trzy niezależne siły: ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.

Twierdza Chiny Twierdza Chiny

Leszek Ślazyk

(rocznik 1967), politolog, publicysta, przedsiębiorca, ekspert do spraw Chin; od 1994 roku związany zawodowo z Chinami, twórca portalu www.chiny24.com.

Related Articles

Back to top button