Wiadomości

Kary finansowe za nieślubne dzieci

Zgodnie z nowymi regulacjami ogłoszonymi dzisiaj przez  Chongqing’s Family Planning Commission (Komisja ds Planowania Rodziny w Chongqing), osoby pozostające w związkach małżeńskich a mające nieślubne dzieci podczas trwania małżeństwa, mogą zostać ukarane grzywną w wysokości do 250 tysięcy yuanów.

Pomiędzy innymi narodzinami dzieci traktowanymi jako nielegalne (według prawa chińskiego) w tym rejonie administracyjnym, posiadanie dzieci pozamałżeńskich przez osoby pozostające w związku małżeńskim będzie traktowane jako najpoważniejsze naruszenie prawa.

Najniższym wymiarem grzywny, nazywanej “społeczną opłatą kompensacyjną” będzie 6-krotność średniego dochodu osobistego z roku poprzedniego, liczonego na statystycznego mieszkańca Chongqing.

I tak na przykład jeśli któreś z małżonków miało nieślubne dziecko w roku 2009, to każde z małżonków będzie zobligowane  do zapłacenia 86,160 yuanów ( w roku średni dochód osobisty w Chongqing wynosił 14,360 yuanów), jeśli ich dochód roczny był niższy od średniego, a 129,240 yuanów jeśli ten dochód był wyższy od średniego.

Pary żyjące w konkubinacie będą karane grzywną w wysokości 6,000 yuanów.

Twierdza Chiny Twierdza Chiny

Leszek Ślazyk

(rocznik 1967), politolog, publicysta, przedsiębiorca, ekspert do spraw Chin; od 1994 roku związany zawodowo z Chinami, twórca portalu www.chiny24.com.

Related Articles

Back to top button