Wiadomości

Nakazowa opieka nad rodzicami

PEKIN – Władze Chin rozważają wprowadzenie nowego przepisu prawnego, który obligowałby dorosłe dzieci do opieki nad ich starzejącymi się rodzicami. Średnia wieku obywateli kraju nieustannie rośnie, co stawia przed Chinami nowe problemy, a obowiązujący system socjalny z bardzo skromnymi lub żadnymi emeryturami nie zapewnia osobom starszym możliwości samodzielnego życia.

Wu Ming, urzędnik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ChRL, powiedział, że zapis o obowiązku odwiedzania rodziców został wpisany w plan poprawek do ustawy dotyczącej ochrony praw osób starszych. Ustawa taka weszła w życie w 1996 roku i jak dotąd żadnych poprawek do niej nie zgłaszano.

Nowy zapis umożliwi zaniedbanym rodzicom domagać się zadośćuczynienia od swoich dzieci. Poprawka zawiera zapis: “osobom starszym należy udzielać wsparcia psychicznego oraz materialnego, nie mogą być w żaden sposób izolowane od reszty rodziny, a dzieci, które opuściły dom rodzinny, winne są regularnie odwiedzać rodziców”.

Zdarzało się w przeszłości, że starsi obywatele pozywali swoje dzieci, ponieważ te nie zajmowały się nimi. Nowy przepis zmusi chińskie sądy do poważnego rozpatrywania tego typu oskarżeń. Poprawka zakładałaby również dodatkowe renty i bezpłatną opiekę medyczną dla obywateli, którzy przekroczyli 80-tkę.

Chińska tradycja nakazuje dzieciom zajmować się posuniętymi w latach rodzicami, ale coraz więcej młodych Chińczyków nie dopełnia tego obowiązku.

Nie wiadomo jeszcze, czy poprawka zostanie wprowadzona.

Szybko starzejąca się populacja Chin jest w kraju poważnym problemem. W 2009 roku w Chinach było 167 milionów 60-latków i ponad 19 milionów 80-latków. Ponad połowa chińskich 60-latków żyje samotnie a sytuacja starszych ludzi wygląda najgorzej w miastach, gdzie stanowią oni mniej więcej 70% populacji.

12-ty Plan Pięcioletni (lata 2011-2015) zakłada wprowadzenie opieki socjalnej dla starszych ludzi.

W Chinach znajduje się obecnie ponad 38,000 domów spokojnej starości z 2,7 milionami miejsc, z których obecnie korzysta 2,1 miliona obywateli. Eksperci przewidują, że wprowadzenie nowego przepisu niewiele zmieni, ponieważ trudno będzie udowodnić, że ktoś zaniedbuje swoich rodziców. Qian Jun, prawnik z Pekinu, twierdzi, że będzie to także pogwałcenie wolności osobistej i dodaje, że lepiej byłoby uczyć dzieci w szkole, że rodzicami trzeba się będzie w przyszłości zająć, niż wprowadzać przymusowy obowiązek, kiedy są już dorosłe.

Źródło: China Daily, opracował: m.p., l.s.

..

Twierdza Chiny Twierdza Chiny

Leszek Ślazyk

(rocznik 1967), politolog, publicysta, przedsiębiorca, ekspert do spraw Chin; od 1994 roku związany zawodowo z Chinami, twórca portalu www.chiny24.com.

Related Articles

Back to top button