Wiadomości

Tydzień za Wielkim Murem (51/19),

czyli subiektywny przegląd wydarzeń Andrzeja Lianga

Tydzień 51/19 (16.12. – 22.12.2019)

什么是政治上的新事件 Co nowego w polityce? 

Jak to zwykle w Chinach bywa, dopiero w kilka dni po zakończeniu 中央经济工作会Centralnej Roboczej Konferencji Ekonomicznej podano do publicznej wiadomości decyzje, które zapadły podczas tego roboczego spotkania najważniejszych ludzi w państwie. Konferencja w tym roku odbyła się w dniach 10.-12.12. z udziałem prezydenta, członków Biura Politycznego KC, członków KC, rządu oraz ekspertów. Gremium to dyskutuje każdego roku nad założeniami do planu na kolejny rok (2020) przyjętymi wcześniej przez Biuro Polityczne KC. Dokument z tegorocznej konferencji formułuje 45 najważniejszych zadań do wykonania w nowym roku. Wspólne hasło dla tych zadań: wzrost i stabilizacja. Partia wraz z rządem mają się koncertować nad niwelowaniu wszelkich sprzeczności, nierówności i problemów społecznych. Będą dbać o rozwój gospodarczy rejonów mniej rozwiniętych, nie zapominając o ochronie środowiska naturalnego, skupiać się na tym co potrzebne społeczeństwu dla jego lepszego życia. Władze zamierzają poprawiać politykę mieszkaniową, zadbać o regularne wypłacanie wynagrodzeń, stypendiów, rent i emerytur. Pogłębiać reformy rynkowe. Polityka fiskalna ma zdecydowanie służyć poprawianiu jakości i wydajności pracy oraz podnoszeniu poziomu życia. Polityka pieniężna powinna być elastyczna. Zostaną podjęte dalsze kroki w zakresie reformy strukturalnej systemu finansowego. Postępować będzie konsolidacja w przemyśle, aby poprawić konkurencyjność gospodarki oraz przyspieszyć budowę nowoczesnego systemu gospodarczego. Wspierany będzie rozwój strategicznych gałęzi przemysłu, zwiększane inwestycje w odnowę urządzeń i transformację technologiczną oraz optymalizację i modernizację tradycyjnych gałęzi przemysłu wytwórczego. Szeroko będzie stosowana polityka ulg podatkowych, obniżenia opłat i kosztów energii elektrycznej, gazu i rozwiązań/usług logistycznych. Jeszcze większe środki finansowe i pozafinansowe zostaną skierowane na rozwój gospodarki cyfrowej. Popierane będą duże projekty infrastrukturalne i komunikacyjne będące fundamentem zrównoważonego rozwoju państwa. Koordynowany będzie dalszy rozwój trzech głównych regionów kraju:

Źródło: HSBC: Mega-Regions of the Future, 2019

Jingjinji ze stolicą w Pekinie, Yangtze River Delta ze stolicą w Szanghaju oraz Greater Bay Area ze stolicą w Kantonie. W przyszłym roku zostanie opracowany trzyletni plan reform przedsiębiorstw państwowych. Dalej będą obniżane taryfy celne na towary importowane. Powiększona zostanie ilość sektorów gospodarki dostępnych dla firm z kapitałem zagranicznym. Usprawnieniu ulegnie polityka inwestycyjna w ramach projektu „Pasa i Drogi”. Podczas obrad Centralnej Roboczej Konferencji Ekonomicznej dyskutowano również o rolnictwie, nauce, oświacie, opiece zdrowotnej, opiece socjalnej i kulturze, a wnioski zawarto we wspomnianym dokumencie. W dyskusjach ujęte zostały wszystkie sfery życia państwa i społeczeństwa, ale bez wątpienia na pierwszym miejscu stanęły kwestie gospodarcze. Wszystkie omawiane podczas konferencji działania wymagają pieniędzy. Wielkich pieniędzy. A czasy nadchodzą trudne. I jeśli rzucić okiem tylko na te powyższe hasłowe ujęcia tematów debat, dyskusji, analiz odbywających się w kręgach chińskich władz od wielu tygodni, wyraźnie widać, że potencjalne zagrożenia traktowane są bardzo poważnie, ze ktoś tam intensywnie pracuje nad scenariuszami dobrych i złych sekwencji wydarzeń.

W kuluarach Centralnej Roboczej Konferencji Ekonomicznej gorąco dyskutowano na temat wyznaczenia realnego i bezpiecznego poziomu chińskiego PKB na rok 2020. Temat istotny z jednej strony z uwagi na spowolnienie wzrostu gospodarczego w bieżącym roku, jak i znaczenie wielkości PKB ChRL dla międzynarodowych rynków i instytucji finansowych. Od lat mówi się przecież (nieprzypadkowo) o fetyszyzacji chińskiego PKB. Według 李道奎 Li DaoKui, Dyrektora 世界经济中国中心 Centrum „Chiny dla Światowej Ekonomii” przy prestiżowej 清华大学经济管理学院 Szkole Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu TsingHua, PKB Chin w perspektywie przyszłorocznej powinno zostać wyznaczone na poziomie ok. 6%, jako, że w tym roku osiągnie poziom 6.2%. Jednocześnie Li DaoKui zakłada, iż w roku 2020 uda się utrzymać deficyt budżetowy państwa poniżej 3% PKB. Deficyt ten w tym roku wynosi oficjalnie 2.8%. Większość ekspertów zgadza się z tymi założeniami. I zapewne takie wielkości zostaną zaaprobowane przez chiński parlament.

[Red: A pamiętam gorące dyskusje ekonomistów z różnych stron świata wieszczących, iż spadek chińskiego PKB poniżej poziomu 8.5% – 8.0% oznaczać będzie załamanie chińskiej gospodarki. Było to w roku Olimpiady w Pekinie. Sam publicznie wątpiłem w powodzenie pomysłu zmiany modelu proeksportowego na model bazujący na konsumpcji wewnętrznej. Chiny mają tak różne od zachodnich narzędzia gospodarcze, że trudno nam dziś dostrzec faktyczne słabości i rzeczywiste mocne strony chińskiej machiny gospodarczej. Ona stała się o wiele bardziej wyrafinowana, niż nasze o niej wyobrażenia. A i o Chinach chyba wiemy coraz mniej, co raz mniej je pojmujemy. Ot, taka konstatacja przed końcem roku.]

经济 商业 市场 Ekonomia – Biznes – Rynek

国家统计局 Państwowe Biuro Statystyki 16.12. opublikowały kolejne dane gospodarcze, które ponownie pozytywnie zaskoczyły analityków i obserwatorów. Produkcja przemysłowa wzrosła w listopadzie br. o 6.2% (w październiku odnotowano wzrost 4.7%). Wartość dodana produkcji zwiększyła się o 5.6%, inwestycje w aktywa stałe o 5.2%, zaś inwestycje w nieruchomości utrzymują się na stałym poziomie 10.2-10.5%. Wielkość sprzedaży detalicznej wzrosła o 8 %, przy czym spadły wydatki na zakup samochodów (o 1.8%) i… biżuterii (o 1.1%). Znacznie wzrosły wydatki na zakup kosmetyków, bo o 16.8%. Dane te wydają się świadczyć o stabilizowaniu się sytuacji gospodarczej po znacznych wahaniach obserwowanych w miesiącach letnich. Międzynarodowy Fundusz Walutowy nie ma wątpliwości co do kondycji chińskiej ekonomii: podwyższył swoją prognozę wzrostu gospodarczego PKB Chin na 2020 rok z 5.8% do 6 %. Odpowiedź na pytanie czy nastroje biorą się z rzetelnej oceny sytuacji, czy są też efektem ogólnego robienia dobrej miny do złej gry, uzyskamy w ciągu najbliższych 6 miesięcy. A będą to miesiące pełne wydarzeń mających pośredni i bezpośredni wpływ na gospodarkę Chin i gospodarki wszystkich państw świata.

Tymczasem Chiny nie tracą na atrakcyjności jako cel inwestycji zagranicznych. 商务部 Ministerstwo Handlu podało, ze w ciągu 11 miesięcy br. inwestycje te wzrosły o 2.6% osiągając wartość 124.4 mld USD (ok. 475.55 mld PLN). Od stycznia do końca listopada br. zarejestrowano w ChRL 36,747 nowych przedsiębiorstw zagranicznych. Najszybciej rosną inwestycje w sektorze High Tech – o 27.6% i stanowią 28.5% wszystkich inwestycji zagranicznych.

特斯拉中国 Tesla China prowadzi intensywną promocję aut produkowanych w swojej fabryce w Szanghaju, jako lepszego wyboru dla chińskich konsumentów niż samochody Tesla produkowane w USA. Narzędziem podstawowym w tej promocji są ceny. Auta marki Tesla importowane z USA do Chin podrożały o 2%. Podstawowy Model 3 kosztuje obecnie 363,900 RMB (ok. 198.73 tys. PLN), Model S to 793,900 RMB (ok. 433.55 tys. PLN), a Model X – 809,900 RMB (ok. 442.29 PLN). Tesla Inc. poinformowała, iż w związku z dużym zaangażowaniem podzespołów od dostawców lokalnych cena Tesli produkowanych w Szanghaju zostanie obniżona w 2020 roku o 20% do około 285,000 RMB . Pozwoli to zarówno zwiększyć sprzedaż na spowalniającym rynku chińskich aut elektrycznych, ale tez skutecznie zmierzyć się z międzynarodową konkurencją, która również inwestuje w Chinach, by wejść na największy na świecie rynek samochodów elektrycznych.

Foto: Tesla

W tym samym czasie kiedy wielkie koncerny motoryzacyjne ruszają do walki o chińskich klientów, chińscy producenci samochodów coraz mocniej rozpychają się za granicą. 北京汽车股份有限公司 Beijing Automobile Group Co., Ltd. (BAIC) zwiększa swoje udziały w niemieckiej firmie Daimler AG właściciela marki Mercedes-Benz z posiadanych już 5% do 9.9%. W ten sposób firma z Pekinu wyprzedzi innego udziałowca Daimlera, czyli 浙江吉利控股集团有限公司 Zhejiang Geely Holding Group, która posiada 9.7% akcji. Wygląda na to, że chińskie koncerny zaczynają konkurować ze sobą o kontrolę nad niemiecką legendą motoryzacji. Oba chińskie koncerny posiadają niemal 20% akcji Daimler AG. Niemcy upatrują przyszłość we współpracy z chińskimi inwestorami. Przykładem może być joint venture Daimler AG z 北汽福田汽车股份有限公司  Foton Automobile Group Co., Ltd. (spółka zależna Geely). Ale czy niemiecka firma pójdzie śladem Volvo, które należy już do Gelly Holding? Raczej nie. Daimler chce bowiem większościowych udziałów w swoich joint venture w Chinach. Czyli chce mieć w Chinach kontrolę nad swoimi interesami. I pewnie ją dostanie, bo siła aut Mercedes-Benz leży w ich innowacyjności, w utrzymywaniu przewagi nad konkurencja w zakresie rozwiązań technicznych, a tu Chińczycy – póki co – z Niemcami są bez szans.

Źródło: Geely Group

Apetyty na przejęcia zagranicznych firm motoryzacyjnych wśród chińskich producentów nie maleją. To raz. Coraz trudniej znaleźć na rynku auta, które w części, lub w całości nie byłyby powiązane z chińską branża motoryzacyjna. To dwa. Chiński model rozwoju własnej motoryzacji jest jednak różny od japońskiego, czy koreańskiego. To trzy.  

Według raportu Council on Tall Buildings and Urban Habitat w br. w Chinach wybudowano o 40% mniej wieżowców niż w roku 2018. W roku 2019 ukończono „zaledwie” 56 budynków o wysokości powyżej 200 metrów. A pomimo to Chiny mogą pochwalić się największa na świecie liczbą „drapaczy chmur”. Spośród 10 najwyższych budynków świata 6 znajduje się w Chinach, z których 2 wzniesiono w 深圳  Shenzhen. Te wysokościowce uzyskały specjalne wyróżnienie: PingAn Finance Center zajął pierwsze miejsce w kategorii budynków o wysokości powyżej 400 metrów, a ShenZhen Energy Headquarters – pierwsze miejsce w kategorii budynków o wysokości 200-299 metrów.  

Foto: ctbuh.org / PingAn Finance Center                         

Foto: ctbuh.org / ShenZhen Energy Headquarters

Shenzhen jest światowym liderem, jeśli chodzi o ilość wieżowców o wysokości ponad 200 metrów. Zbudowano ich tutaj łącznie 15. Na drugim miejscu znajduje się Dubaj z 9 drapaczami, na trzecim Nowy Jork, gdzie zbudowano 8 takich wysokościowców.

Najwyższy budynek w Wuhan (636 metrów)

技术 Technologie

Według danych 中国信息通信研究院 China Academy of Information and Communications Technology w listopadzie liczba sprzedanych w Chinach smartfonów z systemem 5G przekroczyła poziom 5 mln sztuk, a dokładnie było to 5.074 mln telefonów. W ciągu jedenastu miesięcy br. producenci zaprezentowali 24 premierowe modele telefonów kompatybilnych z systemem 5G.

中国网络空间局 Państwowa Administracja Cyberprzestrzeni wraz z 中央网络空间事务委员会 Centralną Komisją do spraw Cyberprzestrzeni wydały decyzje o wstrzymaniu działalności dwóch największych na chińskim rynku dostawców fotografii stockowych: IC Photo oraz 视觉中国集团  Visual China Group (VCG). To pierwszy przypadek, kiedy właściwe urzędy blokują możliwość funkcjonowania chińskich komercyjnych stron internetowych w reakcji na ich współpracę z zagranicznymi mediami. Jak stwierdzili urzędnicy współpraca chińskich portali z zagranicznymi mediami prowadzona była bez zezwolenia, czyli miała charakter nielegalny. Agendy rządowe powołały się na prawo z 2017 roku wymagające uzyskania  wcześniejszego pozwolenia wydawanego podmiotom chińskim na współpracę medialną z zagranicą, a umożliwiającego legalną wymianę informacji z zagranicznymi odpowiednikami. Decyzja urzędowa ma charakter tymczasowy. Obie firmy zostały zobligowane do uporządkowania kwestii formalnych, możliwość działania w sieci zostanie im przywrócona natychmiast po uzyskaniu wszystkich wymaganych prawem pozwoleń i licencji. Porządek musi być, również w obrocie zdjęciami stockowymi. Bo tam, gdzie nie ma porządku zawsze do skoku czai się anarchia…

W poprzednim przeglądzie pisaliśmy o kontrakcie zawartym pomiędzy niemiecką Telefonicą a 华为技术有限公司 Huawei Technologies na budowę sieci 5G wraz z Nokia Oyj jako przykładzie rozwiązania dylematu współpracy z chińską firmą w tym tak delikatnym i wzbudzającym liczne kontrowersje aspekcie. W minionym tygodniu umowę na budowę sieci nowej generacji 5G z Huawei zawarł norweski operator telekomunikacyjny Telenor. Tym razem trzecim partnerem będzie szwedzki Ericsson. Niestety, jak było do przewidzenia, administracja amerykańska naciska na rząd niemiecki, by ten doprowadził do zerwania kontraktu Telefonici z Huawei. Tego może spodziewać się również rząd norweski. Istotną kwestią w tej sytuacji jest ocena przez rządy w Europie faktycznego potencjału obecnej administracji w Waszyngtonie. A mamy tu do czynienia z amerykańską wersją rosyjskiej ruletki wzbogaconej silnymi akcentami kompletnej nieprzewidywalności. Czy to fundament dla „skoku” w przyszłość lepszy, niż nudna przewidywalność Chin? Polska postawiła na to pierwsze, prawdopodobnie po to, by rok 2020 wypełniony był emocjami po brzegi. Co wybiorą dojrzałe demokracje? Ja [Red] wiem, a Państwo się przekonają niebawem.  

Nowe centrum logistyczne w Dongguan (prowincja Guangdong) odprawia 1.6 miliona przesyłek dziennie.

科学 教育 Nauka – Edukacja

中国国家航天局  China National Space Administration z nieukrywaną satysfakcją przedstawiła serię zdjęć wykonanych przez satelitę 高分七号GaoFen-7 w formacie 3D. Na zdjęciach opublikowanych przez tą agencję rządową możemy zobaczyć między innymi nowo otwarte lotnisko 北京大兴国际机场  Beijing Daxing International Airport, a także niektóre regiony prowincji 安徽 AnHui, 广东 GuangDong oraz 山东 ShanDong. Zdjęcia wykonał satelita orbitujący 506 km od powierzchni ziemi. W sumie, od początku swojej służby na orbicie (która ma trwać jeszcze co najmniej 8 lat) wykonał już ponad 14,000 fotografii odznaczających się wysoką rozdzielczością, dokładnością i jakością. Oczywiście China National Space Administration podkreśla wielokrotnie, że zdjęcia są wykonywane przez satelitę wyłącznie dla zastosowań cywilnych 自然资源部 Ministerstwa Zasobów Naturalnych, 住房和城乡建设部 Ministerstwa Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Wsi, a także na użytek chińskich statystyków. Jasna sprawa. Armia nie zajmuje się tymi zdjęciami w ogóle i generalnie ma je w nosie.

Foto: China National Space Administration

Nie może w tym przeglądzie zabraknąć informacji o nowej inicjatywie 教育部  Ministerstwa Edukacji, które wprowadza w życie “kodeks etyczny nauczycielaopracowany wraz z sześcioma innymi departamentami urzędów centralnych. Kodeks ten wyznacza granice zachowania nauczycieli, zarówno podczas prowadzenia lekcji, jak i poza nimi. Dokument przyjmuje zasadę absolutnego braku tolerancji dla wykroczeń, zwłaszcza dotyczących napastowania uczniów, prowadzenia płatnych zajęć uzupełniających wykonywanych przez nauczycieli dla uczniów prowadzonych przez siebie klas poza szkołą, przyjmowania prezentów od uczniów i ich rodziców oraz naruszania standardów nauczania. Wszyscy nauczyciele, którzy dopuszcza się takich wykroczeń będą publicznie napiętnowani, a ich dane zostaną upublicznione na stronie internetowej władz oświatowych. Najwyższą karą będzie dożywotnie pozbawienie prawa wykonywania zawodu. Kodeks wnosi równocześnie zaostrzone kryteria przyjmowania do zawodu nauczyciela, wnikliwą ocenę kandydata na bazie obserwacji w okresie próbnym, a także regularną ocenę jego pracy i zachowania zarówno w szkole, jak i poza nią. Kodeks został podzielony na trzy części: dla nauczycieli przedszkolnych, szkół podstawowych i średnich, i dla nauczycieli uniwersyteckich. Każda z części zawiera 10 punktów, przy czym większość z nich niesie wspólne dla całego dokumentu treści. Nauczyciel (przedszkolny, szkolny, akademicki) winien być przykładem właściwego kierunku politycznego dla uczniów, kierunku bezwzględnie zgodnego z myślami oraz wskazówkami Przewodniczącego (partii, armii, państwa) 习近平  XiJinPinga, czyli z „socjalistyczną ideologią z chińską charakterystyką dla nowej ery”. Każdy pedagog ma obowiązek wspierać przewodnictwo Komunistycznej Partii Chin oraz jej politykę edukacyjną, ma być świadomym patriotą i obywatelem przestrzegającym prawa. Nauczyciel winien koncertować się na nauczaniu i edukacji, jednocześnie wykazując troskę o uczniów czy studentów. Nauczyciel ma być człowiekiem słownym, uczciwym i ściśle przestrzegającym norm szkolnych czy lub/i uniwersyteckich, sprawiedliwym i samodyscyplinującym się w każdej życiowej sytuacji. Nakreślono normy, którym powinien odpowiadać idealny nauczyciel. Teraz wystarczy tylko takich poszukać….

[Red: Zaletą Chin w tym przypadku jest wielka populacja. Jeden taki z pewnością się znajdzie. A jak nie, to się go wymyśli.]

银行资本股票交易所  Banki –  Kapitał – Giełdy  

蚂蚁金融服务集团 Grupa Ant Financial (m.in. 支付宝 AliPay) należąca do Holdingu 阿里巴巴 AliBaBa nieustannie rozwija sieć powiązań w branży finansowej. Na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni zawarła m.in. porozumienie z jednym z największych chińskich banków, czyli 中国工商银行股份有限公司 Industrial and Commercial Bank of China w zakresie wspólnego opracowywania nowych innowacyjnych usług finansowych (fintech, cyfrowe formy płatności). Poza tym Ant Financial otrzymała zgodę na utworzenie joint venture z amerykańską firmą zarządzającą aktywami Vanguard. Nowy podmiot będzie świadczył usługi w zakresie doradztwa inwestycyjnego dla klientów indywidualnych. Ant Financial jest właścicielem internetowej platformy inwestycyjnej zarządzającej majątkiem 蚂蚁财富 Ant Fortune (Mrówcza Fortuna – w Chinach bardzo znamienna nazwa…). Minimalna wartość depozytu inwestycyjnego wynosi tu… 800 RMB (ok. 437 PLN). Teraz czas na ruch największego konkurenta Alibaby, firmy 腾讯公司 Tencent, właściciela platformy płatności mobilnych 微信支付 WeChatPay. Rozwiązania, które proponuje, a przede wszystkim liczba aktywnych użytkowników (ponad 850 milionów) z pewnością są smakowitym kąskiem dla każdego wielkiego banku.

Pomimo ogromnych problemów polityczno-społecznych, protestów i zamieszek giełda w 香港 XiangGang/Hong Kongu była w br. najczęściej – w skali świata – wybieranym miejscem debiutu spółek giełdowych. W kończącym się roku 2019 to tu aż 160 nowych firm przedstawiło swoja publiczna ofertę. A to oznacza o 30 więcej debiutów niż w 2018 roku. Co ciekawe większość debiutów miało miejsce w drugiej połowie roku, a wśród spółek wchodzących na hongkońska giełdę znalazły się takie podmioty jak Alibaba (dotychczas notowana wyłącznie w Nowym Jorku) oraz Budweiser Brewing Company. Według danych zebranych przez amerykańską firmę doradczą KPMG debiutanci pozyskali w br. łącznie 307.8 mld HKD$ (ok. 151.23 mld PLN). Niezłe rezultaty jeśli chodzi o debiuty odnotowały również giełdy w 上海 Szanghaju i  深圳  Shenzhen. W sumie zadebiutowało tu 200 spółek, najwięcej od 2012 roku. Spółki te pozyskały 252.8 mld RMB (ok. 138.08 mld PLN) kapitału. To dobrze wróży giełdom chińskim na zakończenie tego roku.

证券交易 Giełdy

Trzeci tydzień z rzędu na chińskich parkietach trwała dobra passa. Shanghai Composite Indeks wyskoczył ponad granicę 3000 punktów, zyskując w 51 tygodniu br. 1.9%, a od początku miesiąca 5.05%. W całym roku indeks ten wzrósł o 20.98%. Bardzo dobry tydzień miał też Shenzhen Component Index, który wzrósł o 2.25%, przekraczając granicę 10,000 punktów (najwyżej od 8 miesięcy). Hong Kong HangSeng Indeks w piątek zyskał 0.25%, aby tydzień zamknąć na plusie (0.66%). Tajwański Taiex Indeks po raz pierwszy od 1990r. przekroczył granicę 12 tys. punktów. Potwierdzona obustronnie wola zawarcia porozumienia (pierwszej fazy) pomiędzy USA a Chinami, a także sygnały (zaskakujące) wskazujące na poprawę koniunktury w samych Chinach tchnęły sporo optymizmu w inwestorów. Do końca roku (chińskiego) coraz bliżej i piątkowe wskazania na parkietach to pokazały. Inwestorzy zaczynają wycofywać zyski z giełd – potrzebne będą środki na bonusy, prezenty i inne obowiązkowe niespodzianki noworoczne.

                                                                                                                               Piątek     Tydzień 16.-20.12.

Shanghai Composite Index – SSEC证综合指数                                            3,004.94  -0.40%   +1.26%

Indeks wszystkich spółek notowanych na giełdzie.

Shanghai 50 – SSE50上证50                                                                         3,012.63  -0.17%   +0.21%        

50 spółek o największej kapitalizacji.

Shanghai 180 – SSE180上证180                                                                   8,705.96  -0.22%   +0.68%

SSE 180 Index składa się z 180 największych i najbardziej płynnych akcji notowanych na giełdzie. Ma na celu odzwierciedlenie wyników spółek tzw. Blue Chips.

China Securities Index 300 – CSI300沪深300指数                                        4,017.25  -0.25%   +1.24%

300 spółek o największej kapitalizacji na giełdzie w Shanghai oraz Shenzhen

Shanghai 380 – SSE 380上证380                                                                  4,729.98  -0.88%   +1.52%

SSE 380 indeks składa się z 380 spółek o średniej kapitalizacji rynkowej, ale o wysokich wzrostach i dobrej rentowności, a wybierane z firm poza SSE 180 index.

China Securities 500 Index- CSI 500 中证500                                              5,184.68  -1.09%    +2.19%

500 spółek o największej kapitalizacji (z wyjątkiem 300 w/w) – małych i średnich firm).      

 

Shenzhen Component Index – SZSC1 深证成指                                        10,229.49  -0.65%   +2.25%

Główny indeks giełdy skupiający 500 największych spółek.

Shenzhen ChiNextPrice Index – CHINEXTP 创业板指                                   1,771.71  -1.05%   +0.93%

Indeks nowych, młodych spółek–chiński Nasdaq. {创业板指 GEM Index-Generate Edition Market}.

Shenzhen Composite Index – SZSE/SZSC 深证综指                                    1,700.29  -0.74%    +2.39%

(深圳证券交易所综合股价指数, 称深证综指) Indeks wszystkich spółek notowanych na giełdzie. 

Shenzhen – SZSE100 深证100R指数                                                             5,854.06  -0.31%    +2.10%       

100 spółek o największej kapitalizacji na giełdzie.

Shenzhen Small & Medium Enterprises Index – SZSMEPI中小板创新指数  6,495.23  -0.51%     +2.46%      

Index Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

 

FTSE China A50 Index – FTXIN9富时中国A50指数                                  14,189.57   -0.11%     +0.69%      

Indeks 50 największych spółek notowanych na giełdzie w Szanghaju i Shenzhen, tak pod względem kapitalizacji jak i ilości akcji. Mogą w nie inwestować (za pozwoleniem i w określonych ramach) zagraniczne firmy maklerskie.       

 

HongKong HangSeng Index- HSI.HK/HSZS恒生指数.                              27,871.350  +0.25%  +0.66%   

Najważniejszy indeks giełdy skupia 50 największych spółek tam notowanych.

HangSeng Composite Index- HSCI.HK恒生综合指数.                                    3,783.22  +0.12%  +0.87%

Indeks obejmujący spółki stanowiące ok. 95% kapitalizacji giełdy.

HangSeng China Enterprises- HSCEI.HK/GQZS国企指数).                       11,030.230  +0.40%   +1.77%

Indeks chińskich spółek notowanych na tamtejszej giełdzie.

HangSeng China-Affiliated Corporations – HSCCI.HK/HCZS红筹指数.         4,443.530  +0.66%  +1.12%    

Red Chip. indeks największych chińskich spółek zarejestrowanych w rajach podatkowych(offshore) a notowanych na giełdzie w Hong Kongu

 

Taiwan Weighted Index – TAIEX.Y9999/TWSE/XTAI台湾加权指数.            11,959.08   -0.50%   +0.26% 

Główny indeks giełdy obejmujący wszystkie notowane tam spółki.

***Kurs średni

wybranych walut zagranicznych do RMB (piątek, 20.12

100英镑GBP = 911.17人民币 RMB             

100欧元EUR = 778.72 人民币 RMB 

100美元USD = 700.20人民币 RMB

100 港HGD = 89.79 人民币 RMB 

100 澳门元MOP = 87.28人民币 RMB   

100 新台币NTD = 23.21人民币 RMB      

100 波兰兹罗提 PLN = 182.88人民币 RMB

100人民币 RMB = 54.69波兰兹罗提 PLN     

社会 Społeczeństwo

Liczba stałych mieszkańców 北京 Pekinu kurczy się już drugi rok z rzędu. Z końcem 2018 roku w stolicy Chin mieszkało 21.5 mln osób, o 0.76% mniej niż w roku 2017. Przyczyną topniejącej populacji Pekinu nie jest zanieczyszczone powietrze, czy inne niedogodności życia w tym mieście, ale zdecydowane działania władz municypalnych wymierzone przeciwko osobom mieszkającym tu nielegalnie, jak również prowadzącym małe, uliczne biznesy. Rosnące koszty w Pekinie zniechęciły wielu przybyszów z okolicznych prowincji, których nie stać na życie w stolicy ChRL. Wrócili więc do swoich rodzinnych miejscowości, albo wyruszyli na podbój miast drugiego i trzeciego „kręgu”, gdzie wciąż można prowadzić małe interesy, które nie drażnią miejscowych władz. Pekin, jak i wszystkie chińskie metropolie stały się zamożne, nie ma tu miejsca dla ulicznych kramarzy, nocnych polowych kuchni i wielu tych atrakcji, które stanowiły o specyficznym kolorycie budujących się w Chinach nowoczesnych miast. To se (raczej) ne vrati.

Akcja porządkowania życia społecznego trwa. Nauczyciele otrzymali kodeks etyczny, a 中华全国新闻工作者协会  Stowarzyszenie Dziennikarzy Całych Chin przyjęło nowelizację ”中国新闻工作者职业道德准则” „Kodeksu etyki dla dziennikarzy chińskich”. Pierwsza wersja tego kodeksu została zredagowana i opublikowana w 1991 roku. Zmiany wprowadzano w tym dokumencie w roku 1994, 1997 i 2009, dwukrotnie za prezydentury 江泽民JiangZeMin i raz za kadencji prezydenta胡锦涛HuJinTao. Przyszła wreszcie i pora na prezydenta习近平Xi JinPinga. A w tym przypadku musiały pojawić się znane frazy, jak ta, mówiąca o tym, iż dziennikarstwo chińskie jest integralnym elementem socjalizmu z chińską charakterystyką pod przewodnictwem Komunistycznej Partii Chin. Dziennikarze zatem mają obowiązek przestrzegać zasad marksizmu-leninizmu, myśli 毛泽东 Mao ZeDonga myśli, teorii 鄧小平 Deng XiaoPinga, teorii “trzech przedstawicielstw " 江泽民 Jiang ZeMina, socjalistycznego naukowego spojrzenia na rozwój 胡锦涛  HuJinTao oraz socjalistycznej ideologii 习近平 Xi JinPinga dla nowej epoki z chińską charakterystyką. Oczywiście każdy dziennikarz powinien całym sercem służyć społeczeństwu i ojczyźnie. Wskazywać właściwy kierunek polityczny. Być pomostem między partią, rządem, a ludźmi. Wszelkie materiały opracowywane przez dziennikarzy chińskich powinny być obiektywne, przygotowane tak, by wzmacniać społeczną harmonię i stabilizację. Obowiązującą zasadą ma być „jeden standard, jedne zasady, jedna nieprzekraczalna linia”. Kodeks składa się z 8 paragrafów i 31 punktów. I jak to w wielu przypadkach w Chinach bywa, pewne jego zapisy są jasne, niektóre zaś wręcz odwrotnie. Ale jeśli toś ma jakiekolwiek wątpliwości, to obowiązuje tu prosta zasada: „patrz paragraf pierwszy”. I wątpliwości znikają jak ręką odjął.

武汉大学Uniwersytet Wuhan (stolica prowincji 湖北 HuBei, środkowe Chiny) relegował ze studiów 92 studentów zagranicznych. Powód: nie spełniali podstawowych wymagań i nie realizowali swych obowiązków, w tym uzyskiwali bardzo niskie oceny, naruszali uniwersyteckie reguły dyscypliny, opuszczali dużą ilość zajęć bez wymaganego usprawiedliwienia.  Uniwersytet już od roku wielokrotnie ostrzegał tych studentów, że ich działania nie będą tolerowane przez władze uczelni. No i doigrali się. Wyrzucono ich z uczelni, pomimo faktu, że byli to studenci opłacający studia.

Jak wynika z podstawie „中国人力资本报告2019” Raportu Zatrudnienia w Chinach 2019 średnia wieku pracownika w ChRL wynosi 37.8 lat. W 1985 roku wynosiła ona 32.2. Raport opracowało 人力资本与劳动经济研究中心 Centrum Badania Zatrudnienia i Rynku Pracy przy 中央财经大学 Centralnym Uniwersytecie Finansów i Ekonomii w 北京 Pekinie. Cóż, starzeje się społeczeństwo, starzeją się i pracownicy.

农业 农村 Rolnictwo – Wieś

Nie mamy dobrych wiadomości dla polskich producentów mięsa drobiowego. Po trwającej ponad 5 lat blokadzie największe firmy w branży mięsnej ze Stanów Zjednoczonych otrzymały zgodę urzędów amerykańskich i chińskich na eksport swoich produktów do Państwa Środka. Odpowiednie pozwolenia otrzymały m.in. Tyson Foods Inc. (36 zakładów), Sanderson Farms Inc., Pilgrim's Pride Corp., Perdue Foods LLC., Foster Farms, Cargill Inc., Butterball LLC, Wayne Farms LLC, Koch Foods LLC, Peco Foods Inc. W sumie 172 amerykańskie firmy.

Źródło: Tyson Foods Inc.

Powtarzane od kilku lat zapowiedzi polskich urzędów, stowarzyszeń, mediów, iż już niebawem Chiny zostaną zasypane polskim mięsem, wędlinami, drobiem, etc. można włożyć już spokojnie między bajki. Piekne opowieści na pewno dobrze się sprzedają. A życie potem odziera ze złudzeń.

军事 –  中国人民解放军  Armia Ludowo-Wyzwoleńcza

Pierwszy, a zarazem drugi. W dniu 16 grudnia swoją służbę w chińskiej marynarce wojennej uroczyście rozpoczął nowy chiński lotniskowiec typu 002. Drugi we flocie, pierwszy całkowicie zbudowany w Chinach. Ceremonia odbyła się w porcie 三亚 SanYa, na wyspie-prowincji 海南 HaiNan (południe Chin; Morze Południowochińskie), z udziałem prezydenta习近平 Xi JinPinga, będącego zwierzchnikiem chińskich sił zbrojnych, dowódcy chińskiej marynarki wojennej, kapitana nowego lotniskowca i komisarza politycznego okrętu. Lotniskowiec ma wyporność 70,000DWT, długość 315 metrów, stanowi bazę dla 36 samolotów. Otrzymał nazwę prowincji 山东 ShanDong. Bedzie stacjonował właśnie w SanYa i operował głównie w tym rejonie.

Foto: WeapoNews.com

Foto: The Asian Observer

Pierwszy lotniskowiec, który otrzymała chińska marynarka wojenna powstał na bazie sowieckiej jednostki, której budowę rozpoczętą w 1985 roku przerwał upadek Związku Radzieckiego. Do Chin trafił kadłub, który pierwotnie miał być pływającym miejscem rozrywek. A potem, w 2002 roku przejęła go chińska armia. Budowa owego lotniskowca ciągnęła się latami. W 2012 roku jednostka pod nazwą 辽宁LiaoNing typu 001 o wyporności 65,000DWT, długości 304.5 metrów i z 24 samolotami na pokładach weszła do służby. Macierzystym portem LiaoNinga jest 青岛 QingDao (prowincja山东ShanDong, Wsch. Chiny). Obecnie budowany jest trzeci lotniskowiec, stworzony przez Chińczyków od podstaw (002 bazował wciąż na radzieckich rozwiązaniach), mający wzmocnić chińską marynarkę w 2021 roku. Chiny planują zbudować od 6 do 8 lotniskowców. I zdaje się, że cel ten zostanie osiągnięty w ciągu najbliższych 10 lat.

中国@世界 Chiny @ świat

上海复星(集团)股份有限公司 ShangHai FoSun Group w roku 2020 wznowi działalność upadłego we wrześniu br. brytyjskiego biura turystycznego Thomas Cook. FoSun był udziałowcem tamtej spółki. Za 14.2 mln USD (ok. 55.56 mln PLN) wykupił najwartościowsze aktywa (m.in. prawo do posługiwania się marką Thomas Cook) firmy ze 178 letnią historią. Od przyszłego roku FoSun zamierza „rewitalizować” działalność firmy Thomas Cook w „węższym zakresie”. Chińczycy uznali ratowanie upadającej firmy, w której mieli udziały, za bezcelowe. Znaleźli tańsze rozwiązanie. Za „grosze” kupili to co najcenniejsze. Pod rozpoznawalną marką rozszerzą swoją działalność skierowaną głównie do chińskich turystów. A tych jest sporo. W 2018 roku na wojaże zagraniczne wybrało się 150 milionów Chińczyków z ChRL. O 15% więcej niż rok wcześniej. Wiele wskazuje na to, że ten kończący się rok przyniesie kolejny rekord. Do najzamożniejszej grupy chińskich turystów swoją ofertę kierować będzie FoSun pod szyldem Thomas Cook. Po co wykładać setki milionów, kiedy dla osiągnięcia celu wystarczy ich kilkanaście….?

Samsung wycofuje się z produkcji smartfonów w Chinach, ale intensywnie inwestuje w tutejszą produkcję układów scalonych, półprzewodników, chipów. W tym Koreańczycy upatrują swoją przyszłość na chińskim rynku. Ale planują również eksport części i podzespołów produkowanych przez siebie w Chinach. Od 2012 roku Samsung zainwestował 10.8 mld USD (ok. 42 mld PLN) w kompleks zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w pobliżu西安XiAn (stolica prowincji 陝西ShaanXi, płn. – zach. Chin). Zarząd firmy podjął decyzję o zwiększeniu swojego zaangażowania inwestycyjnego w ChRL i o zainwestowaniu tu w najbliższym czasie kolejnych 8 mld USD (ok. 30.67 mld PLN). Na decyzję Koreańczyków bez wątpienia wpływ miały sankcje amerykańskie mające na celu ograniczenie dostępu chińskich producentów do podzespołów (głównie procesorów) produkowanych w USA. Biznes, jak natura, nie znosi próżni. Skoro ktoś oddaje pole, to trzeba je niezwłocznie zająć.

Kuwejt prowadzi ambitny program budowy rafinerii Al-Zour. Inwestycja warta jest 27 mld USD (ok. 103.5 mld PLN). Połowę tej kwoty, w ramach realizowanych kontraktów, zaabsorbowały firmy z grupy 中国石油化工集团有限公司 China Petrochemical. Budowa rafinerii w Kuwejcie jest częścią inicjatywy „Pasa i Szlaku”. To chyba oczywiste….                                                              

Nabiera tempa współpraca inwestycyjna między Chinami i Filipinami. Spółka 中国交通建设股份有限公司 China Communications Construction Co. Ltd wygrała przetarg na budowę lotniska Sangley Point International Airport w pobliżu stolicy Manili. Wartość kontraktu to 10 mld USD (ok. 38.33 mld PLN). Zgodnie z obietnicą złożoną osobiście przez prezydenta Xi w listopadzie 2018 roku Chiny planują zainwestować na Filipinach nie mniej niż 24 mld USD (ok. 92 mld PLN). Srodki te pozwolą zrealizować 10 głównych projektów, m.in. budowę szybkiej kolei na Mindanao i Luzon, budowę tamy i elektrowni Kaliwa, budowę infrastruktury telekomunikacyjnej, etc. 中国国家电网有限公司 China State Grid Co., Ltd. wykupiła 40% udziałów najważniejszego filipińskiego operatora sieci energetycznej. Konsorcjum chińskich firm inwestuje w odbudowę i rozbudowę Subic Bay – dawnej amerykańskiej bazy marynarki wojennej. Strona chińska forsuje na Filipinach projekt utworzenia 3 stref ekonomicznych, pójścia szlakiem sprawdzonym przez Chińczyków. Wszak wszystko w Chinach zaczęło się zmieniać od momentu utworzenia stref ekonomicznych w prowincji Guangdong. Kiedy Shenzhen był niewielką rybacką miejscowością zamieszkaną przez 30 tysięcy ludzi. Ledwie 30 lat temu.

Wiadomo, że jedną z dziedzin gospodarki, które budzą szczególne zainteresowanie chińskich inwestorów jest szeroko pojęta energetyka. Wspomniana przed chwilą chińska spółka energetyczna 中国国家电网有限公司 China State Grid Co., Ltd. przejęła za 1 mld USD (ok. 3.84 mld PLN)pakiet 49% akcji Oman Electricity Transmission Co., Ltd. State Grid prowadzi od kliku lat bardzo intensywną politykę inwestycyjną. Posiada udziały m.in. we włoskich, portugalskich, greckich, australijskich i brazylijskich spółkach zajmujących się dostawami energii. Czy ma to związek z planowanym przez Chiny stworzeniem globalnej sieci energetycznej, pozwalającej na ogólnoświatowe zarządzanie energią? Wiemy, ale nie powiemy.

梁老爷Liang Lao Ye – 我的三分 Moje  trzy feny

Wydawać by się mogło, że ta inicjatywa Pasa i Szlaku to już taki trochę odgrzewany kotlet. Że się „ograła”, straciła walor świeżości, że nie specjalnie kogokolwiek intryguje. Idea zainicjowana i ogłoszona światu przez prezydenta Xi JinPinga ponad 6 lat temu, okazuje się być jednak wciąż atrakcyjną dla rządów wielu państw. Ostatnio chęć do przystąpienia do inicjatywy wyraziła Syria. Aktywnym udziałem w przedsięwzięciu zainteresowane są Argentyna, Kolumbia i Meksyk. Z różnych stron świata docierają sygnały o kolejnych potencjalnych uczestnikach projektu prezydenta Xi. Ilu zatem uczestników liczy obecnie to przedsięwzięcie? Najnowsze dane podaje oficjalna strona internetowa Inicjatywy: https://www.yidaiyilu.gov.cn/xwzx/gnxw/102792.htm. We wrześniu br. było to 136 państw i 30 organizacji międzynarodowych. Próbując znaleźć jakieś odniesienie do wymiaru chińskiego projektu sprawdziłem informacje na temat liczby członków Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ). Organizacja zrzesza 193 państwa członkowskie. Inicjatywie „Pasa i Szlaku” coraz bliżej do tego, aby osiągnąć zbliżoną liczbę członków. Kwestia czasu. Rodzi się przewrotne pytanie – do jakiej organizacji warto się obecnie przyłączyć: do ONZ, czy do „Pasa i Szlaku”? ONZ przeżywa trudne czasy, znalazła się w organizacyjnym impasie, przechodzi problemy budżetowe, gdyż państwa członkowskie zaczęły traktować kwestię płacenia (lub niepłacenia) składek jako narzędzie nacisku na organizację, utraciła wiele ze swojego niegdysiejszego autorytetu, na co niewątpliwie wpływ ma jej rozbudowana biurokracja i mała efektywność w realizacji postawionych sobie zadań. Inicjatywa Xi JinPinga z kolei dynamicznie się rozwija, jej atrakcyjność tkwi w modelu bazującym na inwestycjach w fundament rozwoju państw, czyli infrastrukturę, członkostwo w projekcie nie wiąże się z obowiązkiem płacenia okresowych składek. Która z tych propozycji wydaje się bardziej atrakcyjna dla państw, które borykają się z problemami ekonomicznymi i społecznymi. Odpowiedź wydaje się prosta. Jak proste i szczere moje życzenia:

Wszelkiej Pomyślności oraz Wesołych Świąt dla Wszystkich Państwa pod każdą szerokością i długością geograficzną.

 

中国谚语 Z chińskich powiedzeń   

{五常= 仁+义+礼+智+信}

人无完人,金无足赤

Nikt nie jest doskonały i nie zmieni tego żadna ilość złota.

梁安基Andrzej Liang Z.  

上海,中国Shanghai, Chiny       

电子邮件 e-mail: azliang@chinamail.com  

© 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. www.chiny24.com

Andrzej Zawadzki-Liang

Andrzej Zawadzki-Liang (梁安基), prawnik, biznesmen, współpracownik think-tanku Instytut Badań Chin Współczesnych (当代中国研究中心), od 35 lat w Chinach.

Related Articles

Back to top button