Polityka zagranicznaRosjaUnia EuropejskaUSA

Siergiej Ławrow z wizytą w Chinach, czyli zacieśnianie współpracy Rosji z ChRL

We wtorek 23 marca br., po dwudniowych rozmowach w Guilin, w regionie autonomicznym Guangxi Zhuang, radca stanu i minister spraw zagranicznych Wang Yi oraz minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow wydali wspólne oświadczenie w sprawie globalnego zarządzania.

Ministrowie spraw zagranicznych Chin i Rosji wyrazili wspólne stanowisko dotyczące postawy niektórych krajów zachodnich roszczących sobie prawo do ingerowania w sprawy wewnętrzne innych narodów. Ministrowie wezwali do dialogu, który jest lepszym narzędziem w rozwiązywaniu spraw globalnych niż konfrontacja.

W oświadczeniu rozwinięto oficjalne rozumienie kluczowych pojęć, takich jak prawa człowieka, demokracja, porządek międzynarodowy i multilateralizm.

Oświadczenie “prezentuje zdecydowaną wolę Pekinu i Moskwy, aby wspólnie chronić międzynarodową uczciwość i sprawiedliwość” – jak to określiła rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych ChRL Hua Chunying.

W oświadczeniu Chiny i Rosja wyraziły sprzeciw wobec działań, które upolityczniają kwestie praw człowieka i wykorzystują je jako pretekst do ingerencji w sprawy wewnętrzne innych krajów w oparciu o podwójne standardy.

Oba kraje zgodziły się, że nie ma jednolitych standardów dla wzorców demokracji i niedopuszczalne jest wtrącanie się w wewnętrzne sprawy suwerennych krajów w imię “rozwoju demokracji”.

Wang Yi podsumowując spotkanie z Siergiejem Ławrowem powiedział m.in., że na trwającym posiedzeniu Rady Praw Człowieka ONZ, ponad 80 krajów zadeklarowało swoje poparcie dla stanowiska Chin w sprawie autonomicznego regionu Xinjiang Uygur. “Czasy się zmieniły” dla tych narodów, które próbują arbitralnie interweniować w wewnętrzne sprawy Chin poprzez fabrykowanie historii lub opowiadanie kłamstw, powiedział Wang.

Podczas spotkania z dziennikarzami Wang wyjaśnił, jakie są zadania największych państw świata. A są nimi: dążenie do równości, przestrzeganie zasad uczciwości, promowanie współpracy i wzajemnych korzyści oraz przestrzeganie prawa międzynarodowego. Przeciwieństwem tych powinności są takie działania, jak wywieranie presji na innych z pozycji siły, ingerowanie w wewnętrzne sprawy narodów i obalanie ich rządów, dążenie do gry o sumie zerowej, jednostronne sankcje, konflikty i konfrontacje, a także zastępowanie prawa międzynarodowego dwuznacznymi zasadami – dodał Wang.

Wang i Ławrow odrzucili również zarzuty, że oba państwa prowadzą “dyplomację szczepionkową” w celu rozszerzenia swoich wpływów. Według Wanga Chiny są zaangażowane w operacje humanitarne, bo w przeciwieństwie do egoizmu niektórych dużych krajów, które zajmują się gromadzeniem szczepionek i bojkotują “szczepionkowy nacjonalizm”, aby wyjść naprzeciw potrzebom tych państw, które nie są w stanie konkurować o szczepionki z państwami dużymi i zamożnymi.

Agencja Xinhua przywołała przy okazji relacjonowania spotkania obu ministrów słowa profesora Yang Chenga z Uniwersytetu Studiów Międzynarodowych w Szanghaju i prezesa wykonawczego Szanghajskiej Akademii Globalnego Zarządzania i Studiów Obszarowych. Powiedział on niedawno, że zastraszanie i hegemoniczne działania skierowane przeciwko Pekinowi i Moskwie “tylko sprzyjają wzmocnieniu wzajemnego zaufania Chin i Rosji”.

Rozszerzona współpraca

Zarówno Wang, jak i Ławrow przewidują rozszerzenie współpracy dwustronnej, zwłaszcza, że w br. przypada 20. rocznica podpisania przełomowego chińsko-rosyjskiego „Traktatu o dobrym sąsiedztwie, przyjaźni i współpracy”.

Oba kraje będą się wzajemnie wspierać w kwestiach dotyczących ich podstawowych interesów, przyspieszą starania o przywrócenie normalnej aktywności gospodarczej przy zastosowaniu dostępnych środków zapobiegania i kontroli epidemii, będą kluczowymi partnerami w dążeniu do rewitalizacji globalnej gospodarki oraz odegrają główną rolę w ochronie uczciwości i sprawiedliwości w sprawach międzynarodowych, powiedział Wang.

Rosja i Chiny powinny dalej pogłębiać i koordynować współpracę w instytucjach międzynarodowych, takich jak Organizacja Narodów Zjednoczonych, czy Wspólnota Gospodarcza Azji i Pacyfiku, będą wspólnie przeciwstawiać się siłom zewnętrznym wykorzystującym sieci powiązań do ingerowania w ich sprawy wewnętrzne, powiedział Ławrow.

Tyle noty agencyjne. Co to oznacza? No cóż, cementuje się konkretny blok dwóch państw stojących w opozycji do USA. A postawę tę w pierwszych miesiącach swego urzędowania zaczęła wzmacniać nowa administracja amerykańska, z którą nie mamy dziś żadnych relacji. Z chińską też nie mamy żadnych. No tak, z rosyjską nie mamy ich również. Mamy dobre relacje z Węgrami. Chyba. To znaczy my tak uważamy, nie wiem tylko, czy Węgrzy są tego samego zdania na ten temat.

W tym momencie powinno pojawić się jakieś błyskotliwe zdanie, celna puenta, świadcząca o nieprzeciętnej inteligencji autora manifestującej się budzącym zachwyt pań i panów poczuciem humoru.

Nic z tego. Jedyne co mi przychodzi do głowy to cytat z Sienkiewicza. Ale nie tego od „Trylogii”, a tego co sprawę zamknął w trzech rzeczownikach (…), (…) i kamieni kupa. Nic dodać, nic ująć.

 

Leszek B. Ślazyk

e-mail: kontakt@chiny24.com

© 2010 – 2021 www.chiny24.com

Twierdza Chiny Twierdza Chiny

Leszek Ślazyk

(rocznik 1967), politolog, publicysta, przedsiębiorca, ekspert do spraw Chin; od 1994 roku związany zawodowo z Chinami, twórca portalu www.chiny24.com.

Related Articles

Back to top button