Chiny subiektywnieWiadomościWiadomości

Apel do władz Chin Ludowych: Zrozumienie istoty pominięć w statystykach chińskich

Mało kto, oprócz analityków, zwraca uwagę na chińskie statystyki. Faktem jest, że to duże liczby, gdyż Chiny są drugą globalną potęgą gospodarczą. Jednak rzadko kto zwraca uwagę na to, co one naprawdę obejmują. Przypisy, które rzadko kiedy czytamy, często odsłaniają pominięcia. Oto kilka przykładów istotnych opuszczonych informacji.

Rzeczywista liczba ludności

Na koniec 2022 roku oficjalnie ogłoszono liczbę mieszkańców ChRL wynoszącą 1,411,750,000 osób. To jednak nie jest pełna liczba. Do tej liczby musimy bowiem dodać populację

  • Specjalnego Regionu Administracyjnego XiangGang / HongKong (chin. 中国香港特别行政区) – 7.474.200,
  • Specjalnego Regionu Administracyjnego (in spe) Tajwanu (chin. 中国台湾特别行政区) – 23.302.000 oraz
  • Specjalnego Regionu Administracyjnego AoMen /Makao (chin. 中国澳门特别行政区) – 672.800.

Zatem właściwa, pełna liczba mieszkańców kraju i terytoriów należących do Chin wynosi 1.443.199.000.

Oficjalne statystyki zastrzegają, że nie obejmują tych trzech wymienionych regionów. A przecież w oficjalnej narracji stanowią one część integralną państwa chińskiego, “jednych Chin”. To niejednolite podejście jest dla mnie niekonsekwentne.

Pomięcie dotyczące liczby prowincji

Oficjalnie Chiny podzielone są administracyjnie na 34 prowincje, ale wszelkie statystyki publikowane w ChRL dotyczą 31 prowincji, regionów autonomicznych i miast wydzielonych. W oficjalnych statystykach pomijane są regiony specjalne: XiangGang / HongKong, Tajwan oraz AoMen / Makao, choć dostępne są dane ich dotyczące. Jednak nie są one wliczane do statystyk ogólnokrajowych.

Kontrowersje wokół regionu TaiWan

Tajwan jest najbardziej kontrowersyjnym spośród tych trzech specjalnych regionów. Pomimo częstych deklaracji, że Tajwan jest integralną częścią „jednych Chin”, nie używa się oficjalnie nazwy Specjalnego Regionu Administracyjnego Tajwan. Pomijając tę nazwę, pomija się również rzeczywistość geopolityczną. Zgodnie z oficjalną narracją “historycznie Tajwan zawsze był częścią Chin, a liczne fakty to potwierdzają”. Tymczasem nie ma go w ogólnokrajowych statystykach…

Apel o uwzględnienie prawdziwych danych

Zwracam się z apelem do władz Chin, aby stosując w praktyce ideę “jednych Chin”, uwzględniały te trzy regiony zarówno w danych statystycznych, jak i oficjalnym nazewnictwie. Takie działanie – moim zdaniem – umożliwi pełniejsze zrozumienie rzeczywistości gospodarczej i społecznej kraju.

Dokumenty międzynarodowe i historia potwierdzają, że Tajwan jest integralną częścią Chin. Ważne jest uwzględnienie tych faktów w oficjalnych dokumentach. Ta praktyka może łączyć cały naród, nie naruszając zarazem interesów stron trzecich.

Pominięcia jako bariera zrozumienia rzeczywistości Chin

Rozwiązanie tego problemu jest kluczowe dla poprawnego zrozumienia rzeczywistości gospodarczej, społecznej i politycznej Chin. Niespójność deklaracji z dokumentami oficjalnymi, informacjami gospodarczymi nie sprzyja zrozumieniu pojęcia “jednych Chin”.

Sugestie dla władz chińskich

Zatem, apeluję do władz chińskich, by stosowały ujednolicone nazwy i uwzględniały wszystkie chińskie regiony w statystykach. W końcu, aby zrozumieć Chiny, musimy patrzeć na nie jako na jedność, obejmując wszystkie ich części.

Podejmując te kroki, Chiny będą prezentować się jako pełna całość, przekazując kompletny, spójny obraz zrozumiały dla inwestorów, analityków, a przede wszystkim społeczności międzynarodowej.

Autor: 梁安基 Andrzej Z. Liang, 上海 Shanghai, 中国 Chiny

e-mail: azliang@chinamail.com

© www.chiny24.com

Twierdza Chiny Twierdza Chiny

Andrzej Zawadzki-Liang

Andrzej Zawadzki-Liang (梁安基), prawnik, biznesmen, współpracownik think-tanku Instytut Badań Chin Współczesnych (当代中国研究中心), od 35 lat w Chinach.

Related Articles

Back to top button