SpołeczeństwoWiadomościWiadomości

Chińska demografia – brak powodów do optymizmu

Demografia – niepokojące dane

Oficjalne dane chińskich statystyków ukazują niepokojący trend. Liczne starania i zachęty do zwiększenia liczby urodzeń w Chinach nie przynoszą pożądanych rezultatów. Istnieje wiele czynników, które hamują decyzje rodzin dotyczące powiększenia liczby posiadanych dzieci. Chińscy rodzice podejmują ostrożnie decyzje związane z powiększaniem rodzin ze względu na rosnące koszty utrzymania oraz edukacji dzieci. Mimo przyznawanych ulg finansowych, oferowania nagród pieniężnych, dotacji na nieruchomości czy wsparcia dla niezamężnych matek, liczba urodzeń pozostaje niska. A to za sprawą malejącej liczby młodych ludzi w społeczeństwie, późniejszego zawierania małżeństw oraz zmian w postawach społecznych.

Wyzwania demograficzne

Chińska polityka jednego dziecka, obowiązująca od 1980 do 2015 roku, została złagodzona w 2016, a w 2021 roku dozwolono posiadanie trójki dzieci. Pomimo tych zmian, liczba dzieci urodzonych jako drugie lub trzecie w rodzinach w ubiegłym roku spadła do 53,9% w porównaniu z 55,9% w 2021 roku. Całkowita liczba nowo narodzonych spadła poniżej 10 milionów (9,56 miliona), co stanowi pierwszy taki przypadek od 1949 roku i jest spadkiem o 10% w porównaniu z 2021 rokiem. Jednocześnie na każde 100 dziewczynek przypada 111,1 chłopców.

Starzenie się społeczeństwa

W ubiegłym roku, po raz pierwszy od sześciu dekad, liczba zgonów przewyższyła liczbę urodzeń, co spowodowało zmniejszenie się populacji o 850 000 osób do 1,41 miliarda. Przyspiesza również proces starzenia się społeczeństwa chińskiego. Przy utrzymaniu dzisiejszych trendów do 2035 roku średnia długość życia w Chinach przekroczy 80 lat w porównaniu z 78,2 latami w 2021 roku. Eksperci szacują, że do 2035 roku liczba osób w wieku 80 lat lub starszych osiągnie w ChRL poziom 70 milionów.

Wyzwania i perspektywy

Obecne tendencje demograficzne w Chinach są niepokojące. Pomimo różnych zachęt i politycznych zmian, społeczeństwo chińskie starzeje się, niekorzystnie kształtuje się struktura wiekowa państwa. Należy zauważyć, że zjawiska demograficzne wymagają czasu na zmiany i efektywność działań może nie być tu widoczna natychmiastowo.

Perspektywy demograficzne nie są optymistyczne, ale warto pamiętać, że w przypadku Chin wachlarz możliwych rozwiązań tego problemu jest znacznie szerszy, niż choćby w krajach Europy. W Chinach, jak i całej Azji Wschodniej pragmatyzm stoi wyżej niż wszelkiego rodzaju dywagacje natury etycznej.

Opracowano na podstawie danych udostępnionych przez Państwową Komisję Zdrowia Chińskiej Republiki Ludowej.

Autor: 梁安基 Andrzej Z. Liang, 上海 Shanghai, 中国 Chiny

e-mail: azliang@chinamail.com

Redakcja: Leszek B. Ślazyk

e-mail: kontakt@chiny24.com

© www.chiny24.com

 

Twierdza Chiny Twierdza Chiny

Andrzej Zawadzki-Liang

Andrzej Zawadzki-Liang (梁安基), prawnik, biznesmen, współpracownik think-tanku Instytut Badań Chin Współczesnych (当代中国研究中心), od 35 lat w Chinach.

Related Articles

Back to top button