WiadomościWiadomości

Chiny: Fakty, Wydarzenia, Opinie (13/2023/265)

Plan, nie plan

W rocznicę ataku Rosji na Ukrainę, 24 lutego 2023 roku, chińskie ministerstwo spraw zagranicznych opublikowało dokument pod tytułem: „Stanowisko Chin w sprawie politycznego rozwiązania kryzysu na Ukrainie” (chin. 关于政治解决乌克兰危机的中国立场).1

W 12 punktach zaprezentowano opinię Chin jakie warunki muszą zostać uwzględnione, aby zakończyć wojnę na Ukrainie. A te warunki to:

 1. Poszanowanie suwerenności wszystkich państw. Ścisłe przestrzeganie prawa międzynarodowego i Karty Narodów Zjednoczonych, bez podwójnych standardów. Suwerenność, niepodległość i integralność terytorialna wszystkich państw powinny być skutecznie zagwarantowane.
 2. Porzucenie zimnowojennej mentalności (retoryki). Bezpieczeństwo jednego kraju nie może być zapewniane kosztem bezpieczeństwa innych państw, bezpieczeństwa regionalnego nie można zagwarantować poprzez wzmacnianie, czy rozbudowywanie bloków wojskowych.
 3. Zawieszenie broni i zaprzestanie działań zbrojnych. W wojnach nie ma zwycięzców. Wszystkie strony powinny zachować racjonalność i powściągliwość, nie dolewać oliwy do ognia, nie akcentować różnic, unikać dalszego pogorszenia, czy nawet utraty kontroli nad kryzysem. Wpierać obie strony w dążeniu do jak najszybszego wznowienia bezpośredniego dialogu, aby stopniowo osiągnąć kompleksowe zawieszenie broni.
 4. Zainicjowanie rozmów pokojowych. Dialog i negocjacje są jedyną realną drogą rozwiązania kryzysu ukraińskiego. Należy zachęcać (strony) do podejmowania wszelkich wysiłków na rzecz pokojowego jego rozwiązania. Społeczność międzynarodowa powinna skoncentrować się na przekonywaniu stron do zawarcia pokoju. Chiny są gotowe nadal odgrywać konstruktywną rolę w tym zakresie.
 5. Rozwiązanie kryzysu humanitarnego. Należy zachęcać do wszelkich inicjatyw, które przyczyniają się do złagodzenia kryzysu humanitarnego. Działania humanitarne muszą być prowadzone z poszanowaniem zasad neutralności i bezstronności oraz zapobiegać upolitycznieniu tych działań. Należy zwiększyć pomocy humanitarną, zapewnić szybki, bezpieczny, nieograniczony dostęp do tej pomocy.
 6. Zapewnienie ochrony ludności cywilnej i jeńcom wojennym. Strony konfliktu powinny ściśle przestrzegać międzynarodowego prawa humanitarnego, powstrzymywać się od ataków na ludność cywilną i obiekty cywilne, chronić kobiety i dzieci oraz inne ofiary konfliktu, a także szanować podstawowe prawa jeńców wojennych. Chiny popierają wymianę jeńców wojennych między Rosją a Ukrainą.
 7. Utrzymanie bezpieczeństwa elektrowni jądrowych. Chiny wzywają wszystkie strony do przestrzegania prawa międzynarodowego, w tym konwencji o bezpieczeństwa jądrowym.
 8. Zmniejszanie ryzyka strategicznego. Broń jądrowa nie może być użyta, a wojna nuklearna nie może być prowadzona. Należy odrzucić nawet samą groźbę jej użycia. Państwo Środka sprzeciwia się zdecydowanie rozwojowi i użyciu broni chemicznej oraz biologicznej, przez jakikolwiek kraj i w jakichkolwiek okolicznościach.
 9. Wspieranie eksportu zboża. Wszystkie strony powinny wdrożyć umowę o transporcie zboża z regionu Morza Czarnego oraz wspierać Organizację Narodów Zjednoczonych w odgrywaniu kluczowej roli w tym zakresie. Chińska inicjatywa dotycząca międzynarodowej współpracy w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego stanowi realne rozwiązanie światowego kryzysu żywnościowego.
 10. Zakończenie jednostronnych sankcji. Sankcje i wzmożona presja nie tylko nie rozwiązują problemów – one tworzą nowe problemy. Należy sprzeciwiać się wszelkim jednostronnym sankcjom, nieautoryzowanym przez Radę Bezpieczeństwa ONZ.
 11. Utrzymywanie stabilnej produkcji i łańcuchów dostaw. Wszystkie kraje świata powinny ze wszystkich sił strzec istniejącego światowego systemu gospodarczego oraz sprzeciwiać się upolitycznieniu, instrumentalizacji i zbrojeniom tego systemu. Państwa świata powinny wspólnie łagodzić skutki uboczne kryzysu (ukraińskiego), a także zapobiegać zakłóceniom międzynarodowej współpracy w dziedzinie energii, finansów, handlu żywnością i transportu.
 12. Promowanie powojennej odbudowy. Społeczność międzynarodowa powinna podjąć działania wspierające powojenną odbudowę obszarów objętych konfliktem. Chiny są gotowe udzielić pomocy i odegrać konstruktywną rolę w tym zakresie.

I tyle ten dokument, który trudno nazwać „planem pokojowym”. Co jednak – jak widać w mediach – się udało. Chiński dokument (co widać, jeśli się go przeczyta) jest bardzo ogólnikowy, bez konkretnego wskazania realizacji ewentualnych kolejnych kroków, określania kto i jak ma je wykonać.

To zarazem doskonały przykład specyfiki chińskiej dyplomacji: nie wskazuje się tu winnych i ofiar, mamy do czynienia ze zbalansowaniem się w sytuacji konfliktu, bez potępiania czy opowiadania się po którejś ze stron. Chcemy rozpocząć rozmowy, chcemy mediować? Nie możemy zostać uznani za żadną ze stron za stronnika strony przeciwnej. Psychologia jest ponoć osiągnięciem Zachodu. Ale w Polsce pozostaje wciąż zjawiskiem z pogranicza szalbierstwa…

Dokument zaprezentowany przez chiński MSZ jest zbiorem opinii, które przedstawiciele rządu ChRL komunikują światu od miesięcy. To nic nowego.2

Dokument spotkał się z mieszanymi reakcjami.

  • Putin i Łukaszenka popierają zawarte w nim tezy (co powinno dać do myślenia).
  • Pozytywne elementy, pomimo zastrzeżeń, widzi w nim również prezydent W. Zełenski )co powinno dać do myślenia).
  • Prezydent Andrzej Duda uznaje inicjatywę chińską za idącą w dobrym kierunku.
  • Podobnie jak prezydent Macron, czy premier Orban.
  • Prezydent Biden, sekretarz generalny NATO, kanclerz Scholz uznają stanowisko Chin za nie warte specjalnej uwagi. Z dużej chmury mały deszcz.

**********************************************

Źródło: 

1 https://www.fmprc.gov.cn/zyxw/202302/t20230224_11030707.shtml

2 https://www.chinanews.com/gn/2023/02-26/9961186.shtml

  https://baijiahao.baidu.com/s?id=1758847259542448867&wfr=spider&for=pc

Wbrew wszystkiemu

Od pewnego czasu, a zwłaszcza od napaści Rosji na Ukrainę, w mediach pojawiają się liczne artykuły i wypowiedzi polityków na temat konieczności zmniejszenia zależności Niemiec nie tylko od Rosji, ale również od Chin.

W ubiegłym roku obroty handlowe pomiędzy Niemcami a Chinami osiągnęły rekordowy poziom 297,9 mld euro (ok. 1,4 bln PLN), co oznacza wzrost o 21% w relacji r/r.1

Chiny są największym partnerem handlowym Niemiec. Siódmy rok z rzędu. Wyprzedzają w tym względzie Stany Zjednoczone i Holandię.

W roku 2022 niemiecki eksport do Chin osiągnął wartość 106,8 mld euro (ok. 503,5 mld PLN) – wzrost o 3,1% r/r.

W tym samym okresie Chiny sprzedały do Niemiec towary o wartości 191,1 mld euro (ok. 901 mld PLN), co daje wzrost o 33,6% r/r.

Niemcy odnotowały tym samym rekordowo ujemny bilans handlowy – 84,3 mld euro (ok. 397,5 mld PLN).

Zdaniem przedstawicieli niemieckich firm trudno będzie odwrócić ten trend biorąc pod uwagę chociażby wzrost kosztów energii w Europie. Dodatkowym problemem jest odczuwalna recesja, która nie sprzyja inwestycjom. Tymczasem Chiny są atrakcyjne nie tylko jako źródło wysoko zaawansowanych towarów, ale także jako miejsce produkcji, z komplementarnymi łańcuchami dostaw, niezależnymi od czynników zewnętrznych. Z Chin łatwiej też docierać z produkowanymi tam towarami na rynki państw azjatyckich, zwłaszcza wzrastających gospodarek państw ASEAN. Dlatego też firmy niemieckie inwestują coraz więcej właśnie w Chinach. Tylko BASF zainwestował w zeszłym roku w Chinach ok. 10 miliardów dolarów w stworzenie centrum produkcji tworzyw sztucznych na rynki Chin i państw ASEAN.

**********************************************

Źródło: 

1 https://www.163.com/dy/article/HTVG1VR00531EI67.html

  https://www.sohu.com/a/640098735_99958393

Podobnie…

… jak z Niemcami, również w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi Chiny odnotowały rekordowe wyniki w handlu zagranicznym w 2022 roku.

Z tą może różnicą, że USA są pierwszym a nie trzecim partnerem handlowym Chin (jako pojedyncze państwo, nie związek jak ASEAN, RCEP, czy UE).

W 2022 roku całkowite obroty handlowe między USA i Chinami wyniosły 690,6 mld USD (ok. 3,07 bln PLN) – wzrost o 2,5% r/r.1

Pobity został rekord sprzed 4 lat.

Eksport Stanów Zjednoczonych do Chin wyniósł 153,8 mld USD (ok. 684,37 mld PLN) – wzrost o 1,6% r/r.

USA eksportowały przede wszystkim produkty rolnicze – ziarna soi i zboża oraz produkty farmaceutyczne.

Import z Chin w tym okresie osiągnął wartość 536,8 mld USD (ok. 2,8 bln PLN). Przedmiotem eksportu chińskiego do USA były przede wszystkim towary wysoko przetworzone, elektronika i komputery, tworzywa sztuczne, chemia organiczna, sprzęt AGD, zabawki oraz odzież.

Pogłębił się ujemny bilans handlowy (przypomnę, bo lubię – wojna handlowa Trumpa trwa). Osiągnął rekordową sumę 383 mld USD (ok. 1,7 bln PLN).

**********************************************

Źródło: 

1 https://baijiahao.baidu.com/s?id=1758718793088762440&wfr=spider&for=pc

  https://baijiahao.baidu.com/s?id=1757956034817668857&wfr=spider&for=pc

Słaby i słabszy

Dane China Foreign Exchange Trading Center (chin. 中国外汇交易中心) wskazują, że chiński juan (RMB) w okresie od początku do końca lutego straciła do amerykańskiego dolara 2,6%.1

 • 01.02.2023 średni kurs wynosił 1 USD = 6.7398 RMB, a
 • 28.02.2023 średni kurs wynosił 1 USD = 6.9362 RMB.

W okresie 12 miesięcy RMB osłabł w relacji do USA o 9.71%.Szanse eksportowe wzrastają.

**********************************************

Źródło: 

1 http://www.ce.cn/xwzx/gnsz/gdxw/202302/26/t20230226_38413707.shtml    http://bj.bjd.com.cn/5b165687a010550e5ddc0e6a/contentShare/5b16573ae4b02a9fe2d558fa/AP63fdd9dce4b03a6b6edcb235.html

Nowość na giełdzie

Zarząd HongKong Stock Exchange (chin. 香港联交所) ogłosił zamiar zezwolenia na notowanie na głównym rynku nierentownych, niedochodowych spółek technologicznych.1 Ma to nastąpić z początkiem marca. Celem tego działania ma być ożywienie transakcji i przyciągnięcie lokalnego kapitału.

**********************************************

Źródło: 

1 https://m.thepaper.cn/newsDetail_forward_22085636

Trzecie lotnisko

W listopadzie br. rozpocznie się budowa lotniska w NanTong (chin. 南通) w prowincji Jiangsu (chin. 江苏). Zbuduje je spółka ShangHai Airport Group TongChang Construction Management Co., Ltd. (chin. 上海机场集团通场建设管理有限公司). W tym projekcie 51% udziałów posiada ShangHai Airport (Group) Co., Ltd.  (chin. 上海机场集团有限公司), a 49% spółka NanTong Urban Construction Group Co., Ltd.  (chin. 南通城市建设集团有限公司)1 Spółka celowa zajmie się również zarządzaniem zbudowanym lotniskiem. To zaś ma zostać oddane do użytku w 2026 roku. Będzie ono pełnić rolę trzeciego, zapasowego lotniska dla oddalonego o ok.100 km Szanghaju2

**********************************************

Źródło: 

1 http://news.cyol.com/gb/articles/2023-02/15/content_77aPnYie3M.html

2 Aktualnie Szanghaj ma dwa międzynarodowe lotniska: HongQiao International Airport (chin. 桥国际机场) oraz PuDong International Airport (chin. 东国际机场). Oba zarzadzane są przez ShangHai Airport (Group) Co., Ltd. (chin. 上海机场集团有限公司). W 2019 roku oba te lotniska obsłużyły 121,76 mln pasażerów.

Na marginesie/Zdanie odrębne

Pan red. Olaf Szewczyk w artykule z 14.02. „Nic nowego, czyli szpiegowska wojna balonowa” zakłada, iż „Chiny wciąż nie dysponują samolotem szpiegowskim w technologii stealth porównywalnym z konstrukcjami Amerykanów”.1

Wystarczy sięgnąć nie tylko do chińskiej wyszukiwarki Baidu (chin. 百度), ale do takiej jak Bing Microsoftu, czy słynny Google, aby przekonać się, że pan red. pisze bzdury.

Chiny w 2004 roku pochwaliły się posiadaniem pierwszego niewidzialnego dla radarów samolotu typu AWACS (Airborne Early Warning and Control System), który został wprowadzony do służby.

Obecnie siły zbrojne ChRL posiadają 5 różnych rodzajów tego typu maszyn (KJ-600, KJ-900, KJ-200, KJ-500, KJ-2000).

Od 2009 roku na wyposażeniu lotnictwa wojskowego ChRL znajdują się myśliwce stealth J-20, J-31.2

Cecha niewykrywalności dla radarów wyróżniają się najnowsze konstrukcje wprowadzone do służby jak bombowiec H-20 i dron GJ-11.

Panu redaktorowi polecamy zapoznanie się z załączonymi linkami. Ale czy to przekona go, że tkwi w mylnym błędzie? Sądzę, że wątpię. Wszak wiadomo, że nikt nas nie przekona, że białe, jest białe…

**********************************************

Źródła: 

1 portal Projektpulsar.pl należący do tygodnika „Polityka”.

2 https://www.scmp.com/news/china/military/article/3111374/chinas-h-20-stealth-bomber-will-give-pla-truly-intercontinental

  https://baijiahao.baidu.com/s?id=1712292912195340564&wfr=spider&for=pc

  https://zhuanlan.zhihu.com/p/578546547

3 https://baijiahao.baidu.com/s?id=1734416762545388089&wfr=spider&for=pc

  http://www.taihainet.com/news/military/zgjq/2019-01-11/2223842.html

  http://jishi.cntv.cn/20101229/100424.shtml

  https://baijiahao.baidu.com/s?id=1738297554048022872&wfr=spider&for=pc

Autor: 梁安基 Andrzej Z. Liang, 上海 Shanghai, 中国 Chiny

e-mail: azliang@chinamail.com

Redakcja: Leszek B. Ślazyk

e-mail: kontakt@chiny24.com

© Chiny: Fakty, Wydarzenia, Opinie – www.chiny24.com

Twierdza Chiny Twierdza Chiny

Andrzej Zawadzki-Liang

Andrzej Zawadzki-Liang (梁安基), prawnik, biznesmen, współpracownik think-tanku Instytut Badań Chin Współczesnych (当代中国研究中心), od 35 lat w Chinach.

Related Articles

Back to top button