WiadomościWiadomości

Chiny: Fakty, Wydarzenia, Opinie (33.2022-39-242/1)

Ekonomia (经济), Biznes (生意)

Zyski dużych przedsiębiorstw w Chinach w okresie styczeń – sierpień 2022 spadły o 2,1% r/r, przy czym zyski firm państwowych wzrosły o 5,4% r/r. Spadły zyski spółek zagranicznych – o 12,0% oraz prywatnych – o 8,3% r/r. Największy wzrost odnotowały przedsiębiorstwa górnicze, tu zyski wzrosły o 88,1% r/r. Wszystkie duże firmy chińskie odnotowały zwiększenie dochodu operacyjnego (o 8,4% r/r), przy rosnących kosztach (o 9,7% r/r). O 14% r/r wzrosła wielkość nieuregulowanych zobowiązań oraz produkcji nieodebranej od producentów z magazynów.

Chińskie przedsiębiorstwa, bez względu na formę właścicielską borykają się z rosnącymi kosztami i słabym popytem na swoje produkty i usługi.

Źródło:

Ministerstwo Zasobów Osobowych i Ubezpieczeń Społecznych (人力资源社会保障部) w ciągu 8 miesięcy br. przekazało sumę 64,63 mld RMB (ok. 44,839 mld PLN) 11,201 mln przedsiębiorstw celem pomocy w utrzymaniu i zwiększeniu zatrudnienia.

Źródło:

Chiny są największym producentem zabawek na świecie. Od stycznia do końca sierpnia br. chińscy producenci wyeksportowali zabawki o ogólnej wartości 31,68 mld USD (ok. 156,89 mld PLN), co daje wzrost o 20,2% r/r. W sierpniu wzrost ten wyniósł jedynie 2,3% m/m. To najmniejszy wzrost miesięczny w skali całego roku.

Od 30 lat największym zagłębiem zabawkarskim w Chinach jest prowincja GuangDong 广东. Tu produkowanych jest ponad 70% zabawek eksportowanych do wszystkich krajów na świecie, tu powstaje ponad 50% wszystkich zabawek produkowanych i sprzedawanych na świecie.

Źródło:

W pierwszym półroczu br. o 20% (r/r) wzrósł eksport kwiatów ciętych z Chin. Głównym eksporterem jest prowincja YunNan 云南. W 2021 roku producenci z tej prowincji wprowadzili na rynek kwiaty cięte o wartości dostarczyła ponad 100 mld RMB (ok. 69,42 mld PLN). Największym rynkiem eksportowym dla tej branży są kraje Azji Południowo – Wschodniej.

Spółka YunNan Kunming Flower Auction Center (云南昆明花拍中心) ocenia, że w ciągu kolejnych 5 lat wartość transakcji związanych z handlem kwiatami ciętymi przekroczy poziom 1 bln RMB (ok. 684,29 mld PLN).

Źródło:

Energetyka (精力)

Ministerstwo Zasobów Naturalnych (自然资源部) ocenia, że krajowe złoża węgla kamiennego (208 mld ton) mogą być eksploatowane przez kolejne 50 lat, a złoża ropy naftowej (3,7 mld ton) przez 18. Oczywiście przy założeniu stabilnego wydobycia na poziomie:

 • węgiel – 4 mld ton rocznie,
 • ropa naftowa – 200 mln ton.

Chiny są największym importerem ropy naftowej w skali świata.

Chiny dysponują własnymi złożami gazu ziemnego. Wielkość tych złóż szacowana jest na 6,339 mld m3, co pozwala zakładać, że przy stabilnym poziomie wydobycia mogą być eksploatowane przez kolejne 30 lat. Ale jak w przypadku ropy, wydobycie z własnych złóż zaspokaja zaledwie margines potrzeb kraju. Chiny są zależne od gazu z importu.

Trwają intensywne poszukiwania nowych pokładów węgla, ropy i gazu. Ministerstwo Zasobów Naturalnych wydało na ten cel w 2021 roku ponad 80 mld RMB (ok. 55,58 mld PLN), co oznacza wzrost o 13% r/r.

Źródło:

Motoryzacja (汽车)

Na wrześniowej edycji comiesięcznej aukcji tablic rejestracyjnych w Szanghaju wystawiono do sprzedaży 18 933 szt. „blach”. W aukcji wzięło udział 178 613 osób. Szansa wylicytowania tablicy wynosiła zatem 1/10, a szansę na powodzenie miały osoby, które gotowe były zapłacić za tablice rejestracyjne średnio 92 426 RMB (ok. 64 190 PLN). Średnia wylicytowana we wrześniu była wyższa o 587 RMB (ok. 407,88 PLN) od tej odnotowanej w sierpniu.

Źródło:

Społeczeństwo (社会)

Według ankiety przeprowadzonej z inicjatywy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego 90% mieszkańców Chin nie czuje żadnej obawy przed wyjściem na ulicę w środku nocy. Ankietowani Chińczycy czują się bezpieczni poza miejscem zamieszkania bez względu na porę dnia.

Źródło:

KPCh (中国共产党)

Wydział Organizacyjny KC KPChn (中共中央组织部) potwierdził wybór 2296 delegatów na zbliżający się XX Zjazd Komunistycznej Partii Chin (中国共产党), którego obrady rozpoczną się 16 października br.:

 • 771 osób (33,6%) to robotnicy – w tym 192 (8,4%) to chłopo-robotnicy, 85 (3,7%) rolnicy, reszta to technicy;
 • 619 (27,0%) to kobiety;
 • 264 osób (11,5%) to reprezentanci mniejszości etnicznych;
 • 52,2 lata to średni wiek delegatów, przy czym 1371 (59,7%) to osoby w wieku poniżej 55 lat;
 • 2191 (95,4%) ma co najmniej średnie lub wyższe wyksztalcenie (licencjat); osoby z tytułem magistra stanowią 52,7% tej grupy;
 • 2224 (96,9%) delegatów wstąpiło do partii po roku 1980, czyli w początkach okresu reform i otwarcia.

Przeważająca grupa delegatów na XX Zjazd KPCh to ludzie, którzy znają tę jedną, dobrą stronę socjalistycznego sytemu z chińską charakterystyką – rozwój, wzrost stopy życiowej, dobrobyt. Nie dzielą doświadczeń swoich matek, ojców, dziadków. Inaczej postrzegają partię, inaczej postrzegają świat, który dzięki wysiłkom rodziców mogli poznać, choćby w trakcie studiów zagranicznych.

Źródło:

Przemysł Zbrojeniowy (军备工业)

Według najnowszego raportu Stockholm International Peace Research Institute w latach 2017-2021 Chiny były czwartym eksportem broni na świecie. Chińska broń to 4,6% światowego rynku. Chiny w analizowanym okresie dostarczały broń 48 państwom. Głównym odbiorcą był Pakistan (47% całości chińskiego eksportu).

Największymi eksporterami broni w latach 2017 – 2021 byli (top 5):

 1. Stany Zjednoczone 39% światowego rynku
 2. Rosja 19% światowego rynku
 3. Francja 11% światowego rynku
 4. Chiny 4,6% światowego rynku
 5. Niemcy 4,5% swiatowego rynku

Źródło:

Specjalny Region Administracyjny Hong Kong (中国香港特别行政区)

Przed miejscowym sądem, wraz z innymi pięcioma oskarżonymi, stanął 92-letni emerytowany kardynał Joseph Chen RiJun 陈日君. Kardynała aresztowano w maju, następnie zwolniono za kaucją. Pierwotnie kardynałowi i osobom zatrzymanym wraz z nim postawiono zarzuty udzielania nielegalnej pomocy finansowej oraz prawnej uczestnikom i rodzinom uczestników masowych antyrządowych protestów z lat 2019-2020. Aktualnie prokuratura zarzuca Josephowi Chen RiJunowi i jego współpracownikom nieprawidłową rejestrację organizacji pod nazwą „612 Fundusz Pomocy Humanitarnej” (612人道支援基金), dokonaną z naruszeniem rozporządzenia o stowarzyszeniach z 1911 r.

Prokuratura nie postawiła oskarżonym zarzutów w oparciu o ustawę o bezpieczeństwie narodowym, która przewiduje karę więzienia. W przypadku wykroczenia przeciw rozporządzeniu o stowarzyszeniach winni takiego wykroczenia mogą zostać ukarani wyłącznie grzywną w wysokości nie przekraczającej kwoty 10000 HKD (ok. 6281 PLN). Emerytowany kardynał i inni oskarżeni w tej sprawie nie przyznają się oni do winy.

Watykan jak zwykle przygląda się sytuacji i „wnikliwie analizuje”. Nie zamierza wtrącać się „w wewnętrzne sprawy innego państwa”. Natomiast prokuratora specjalnego regionu uznaje, że postępuje zgodnie z obowiązującym z prawem.

Kardynał Chen jest zdecydowanym krytykiem władz ChRL, ich systemu edukacyjnego, który porównywał do nazistowskiego, prześladowań wiernych katolików uznających zwierzchność Watykanu. Głośno i dobitnie przeciwstawia się układaniu Watykanu z władzami Chin, w tym porozumieniu w sprawie mianowania biskupów przez Pekin.

„612 Fundusz Pomocy Humanitarnej” został zlikwidowany przez jego założycieli, po tym jak służby Hong Kongu zażądały przekazania szczegółów funkcjonowania funduszu, ze szczególnym uwzględnieniem informacji o darczyńcach i beneficjentach.

Źródło:

Według badań Hong Kong Institute for Public Opinion (香港民意研究所) 53,8% mieszkańców ocenia pozytywnie Li JiaChao 李家超, nowego szefa lokalnej administracji, po trzech miesiącach sprawowania przez niego tej funkcji. To nieco mniej niż w sierpniu (54,9%). Ale zarazem to znacznie lepszy wynik, niż ten odnotowany w lipcu, kiedy Li JiaChao rozpoczął swoje urzędowanie. Wówczas pozytywnie oceniało go 45% ankietowanych.

Jego nominacja na szefa administracji Hong Kongu (był de facto jedynym kandydatem, który stanął do wyborów) jest powszechnie wiązana z wprowadzaniem zaostrzeń politycznych i ścisłym realizowaniem regulacji, które są inicjowane i wskazywane przez władze centralne, a których rezultatem jest stopniowe ograniczanie autonomii regionu.

Źródło:

Autor: 梁安基 Andrzej Z. Liang, 上海 Shanghai, 中国 Chiny

e-mail: azliang@chinamail.com

Redakcja: Leszek B. Ślazyk

e-mail: kontakt@chiny24.com

© Chiny: Fakty, Wydarzenia, Opinie – www.chiny24.com

Andrzej Zawadzki-Liang

Andrzej Zawadzki-Liang (梁安基), od 1988 roku Chiny są jego domem. Był zaangażowany w zakładanie oraz zarządzenie spółkami czy projektami inwestycyjnymi (zagranicznymi i chińskimi). Wciąż odkrywa chińskie życie społeczne, gospodarcze oraz sam doświadcza zmian zachodzących w tutejszej rzeczywistości.

Related Articles

Back to top button