Wiadomości

Chiny: Fakty, Wydarzenia, Opinie (40/2022/1)

Ekonomia (经济), Biznes (生意)

Bez zakłóceń rozwijają się relacje handlowe między Chinami a Rosją. W pierwszych dziesięciu miesiącach tego roku wzrosły one o 18% (r/r) osiągając wartość 154 mld USD (tj. ok. 693,60 mld PLN), przekraczając już ubiegłoroczne obroty w wymianie towarowej pomiędzy oboma państwami. Chiński eksport do Rosji powiększył się o 12,8% do 59,6 mld USD (tj. ok. 268,52 mld PLN). Natomiast chiński import z Rosji wzrósł o 49,9% r/r do 94,3 mld USD (ok. 425,40 mld PLN).

Źródło:

Nieruchomości (房地產)

Już w ponad 100 miastach Chin lokalne banki obniżyły wielkość minimalnego wkładu własnego do 20% wartości nabywanego mieszkania. Jednocześnie obniżono oprocentowanie kredytów mieszkaniowych, waha się ono od 3,7% do 4,1%.

Źródło:

Stagnacja na rynku nieruchomości i zapaść finansowa wielu deweloperów staje się poważnym problemem. Dlatego do wcześniejszych działań rządów lokalnych przyłączyły się instytucje centralne.

Centralny Ludowy Bank Chin (chin. 中国人民银行), Komisja ds. Regulacji Banków i Ubezpieczeń Chin (chin. 中国银行保险监督管理委员会) oraz Ministerstwo Mieszkalnictwa oraz Rozwoju Miast i Wsi (住房和城乡建设部), przyjęły 16 punktowe zasady ożywienia sprzedaży mieszkań oraz wyprowadzenia deweloperów z kłopotów finansowych. Zezwolono (po przerwie) deweloperom na emisję własnych obligacji, przy czym obligacje te będą w części gwarantowane przez banki. Wielkość gwarancji zależeć ma od pozycji dewelopera na rynku, jego zdolności kredytowej, wielkości posiadanych kwot wynikających z przedsprzedaży, określonych czynników ryzyka, przy zachowaniu zasad rynkowych i reguł prawa. Firmy inwestycyjne będą mogły otrzymać tanie pożyczki na zakup obligacji emitowanych przez deweloperów.

Banki mogą udzielać gwarancji na uzyskanie funduszy pozwalających zamkniecie uruchomionych wcześniej projektów firmom o stabilnej pozycji i w dobrej kondycji finansowej. Gwarancje jednak nie mogą przekraczać 30% finasowania potrzebnego na zakończenie danego projektu. Na pokrycie pozostałych 70% deweloperzy będą mogli uzyskać kredyty na warunkach preferencyjnych.

Uzyskane w ten sposób środki finansowe muszą bezwzględnie być przeznaczone na zakończenie projektów budowy mieszkań.

Zezwala się bankom na odroczenie spłat kredytu mieszkaniowego oraz odsetek od niego do czasu odbioru mieszkania przez kredytobiorcę.

Bank centralny zamierza przeznaczyć na te cele ponad 1,16 bln RMB (ok. 730,17 mld PLN). W tym m.in.:

  • 200 mld RMB (ok. 125,89 mld PLN) na nieoprocentowane pożyczki do końca marca na ukończenie budowy mieszkań,
  • 250 mld RMB (ok. 157,36 mld PLN) dla wsparcia ofert obligacji emitowanych przez deweloperów,
  • 100 mld RMB (ok. 62,94 mld PLN) w postaci różnych instrumentów finansowych dla wsparcia fuzji i przejęć przez państwowe fundusze inwestycyjne upadających deweloperów oraz nabycia od nich projektów nieruchomości, które nie mogą zostać ukończone w wyniku złej kondycji danego dewelopera (złe zarządzanie, bankructwo, nieprawidłowości formalno-prawne).

Ten szeroki strumień finansowej pomocy jest niezbędny, aby nie doszło do załamania sektora nieruchomości. Odpowiada on za blisko 25% całej gospodarki kraju. W Chinach mieszkania to lokata kapitału i oszczędności, swoiste zabezpieczenie majątkowe, dobro, które zawsze można sprzedać z zyskiem, lub dzięki któremu można uzyskać gwarancje kredytowe pod inne inwestycje. Dlatego też polityka, którą jeszcze niedawno cechowała duża restrykcyjność zmienia kierunek ku wsparciu dla ochrony projektów deweloperskich znajdujących się na bardzo różnych etapach realizacji, a także ochrony wykonawców tych projektów.

Źródło:

Społeczeństwo (社会)

Państwowy Urzędu Statystyczny (chin. 国家统计局) poinformował, że w 2021 roku średnie roczne wynagrodzenie pracownika w sektorze państwowym wynosiło 106 837 RMB (ok. 67 305 PLN), czyli miesięcznie 8 903 RMB (ok. 5 608 PLN). Wzrost o 9,7% r/r.

W sektorze prywatnym wynagrodzenie rocznie średnio wynosiło 62 884 RMB (ok. 39 615 PLN), co daje miesięcznie 5 240 RMB (ok. 3 301 PLN). Wzrost o 8.9% r/r.

Największe zarobki w sektorze państwowym oferowały firmy zlokalizowane w Pekinie 北京, Szanghaju 上海, Tybecie 西藏, TianJin 天津, ZheJiang 浙江, GuangDong 广东, JiangSu 江苏, QingHai 青海, NingXia 宁夏i ChongQing 重庆.

^

Już od lat najwyższe w kraju wynagrodzenie oferują firmy w Pekinie i Szanghaju. Tu średnie roczne wynagrodzenie wyniosło 190 000 RMB rocznie (ok.119 804 PLN), czyli miesięcznie 15 833 RMB (ok.9 970 PLN). To znacznie więcej niż we wszystkich pozostałych prowincjach chińskich. Tradycyjnie największe roczne wynagrodzenie oferują przedsiębiorstwa działające w branży transmisji informacji, oprogramowania, usług informatycznych, badań naukowych, usług technicznych oraz w finansach.

Źródło:

Najwyższe i najniższe minimalne płace w Chinach (listopad 2022)

Źródło:

Ogłoszenie „zatrudnię” wywieszone w witrynie małej restauracji (12-15 stolików) w Szanghaju.

  • kierownik restauracji od 8 000 do 17 000 RMB/miesięcznie (ok. 5 036 – 10 702 PLN)
  • kasjerka od 4 500 do 6 000 RMB/miesięcznie (ok. 2 832 – 3 777 PLN)
  • kelnerzy, sprzątnie, zmywanie naczyń od 4 500 do 5 000 RMB/miesięcznie (ok. 2 832 – 3 146 PLN)
  • stawka godzinowa 28,00 RMB/h (ok. 17,62 PLN)
  • Czas pracy: norma to ok. 10 godzin pracy, jeden dzień w tygodniu wolny.

Zdrowie (健康)

Ścisłe, wręcz rygorystyczne stosowanie zasad polityki “zero- covid”, szybkie wykrywanie pacjentów No.1, dynamiczne wypieranie wirusa, punktowe lockdowny – na niewiele się to zdaje w starciu z wirusem.

26.11. br. padł rekord dziennych zakażeń: 39 506 nowych przypadków (3 648 objawowych i 35 858 bezobjawowych). To rekord od początku epidemii.

Nie ma w Chinach prowincji bez kilkuset i więcej zakażeń. Ogniska takie rozsiane są po całym kraju. Najbardziej zagrożone regiony to GuangDong, Pekin, ChongQing, ShanXi, HeNan, HeiLongJiang, SiChuan, Mongolia Wewnętrzna.

Od 15 listopada br. każdego dnia odnotowywanych jest przeciętnie ponad 20 tysięcy przypadków zakażeń. Nic dziwnego, że wzrasta frustracja społeczna, szczególnie w zamkniętych osiedlach, czy całych regionach (jak Xinjiang na przykład, gdzie niektórzy mieszkańcy znajdują się w lockdownie już od ponad 100 dni).

Wykres dynamiki wzrostu zakażeń Covid-19 w kraju od 1 sierpnia do 26 listopada 2022

 

Źródło:

Autor: 梁安基 Andrzej Z. Liang, 上海 Shanghai, 中国 Chiny

e-mail: azliang@chinamail.com

Redakcja: Leszek B. Ślazyk

e-mail: kontakt@chiny24.com

© Chiny: Fakty, Wydarzenia, Opinie – www.chiny24.com

Twierdza Chiny Twierdza Chiny

Andrzej Zawadzki-Liang

Andrzej Zawadzki-Liang (梁安基), prawnik, biznesmen, współpracownik think-tanku Instytut Badań Chin Współczesnych (当代中国研究中心), od 35 lat w Chinach.

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button