WiadomościWiadomości

Chiny: Zawieranie małżeństw w późniejszym wieku

Chiny: Fakty, Wydarzenia, Opinie (07/2024/309)

Jak prognozuje Międzynarodowy Fundusz Walutowy

Chiny staną się największą gospodarką świata w 2030 r.

Licząc według parytetu sił nabywczej (PPP). Łączny PKB Chin ma wynieść w tym roku 47,38 bln USD (ok. 191,12 bln PLN). Prognoza dla Stanów Zjednoczonych przewiduje, iż w tym samym 2030 roku ich PKB osiągnie wartość 33,96 bln USD (ok. 136,98 bln PLN). PKB Indii  ma z kolei osiągnąć wartość 22,20 bln USD (ok. 89,55 bln PLN).

Źródło: https://finance.yahoo.com

Walka z korupcją nie ustaje

Jak poinformowała Centralna Komisja Kontroli Dyscypliny Komitetu Centralnego KPCh (chin. 中央纪律检查委员), najwyższy w kraju organ ds. walki z korupcją, w 2023 roku z jej powodu zwolniono z zajmowanych stanowisk rekordową liczbę 45 najwyższych urzędników (w tym ministrów, wiceministrów, podsekretarzy stanu i tych z kluczowych stanowisk w ważnych sektorach). To największa liczba osób objętych dochodzeniem antykorupcyjnym skutkującym odsunięciem od zadań i rozpoczęciem dochodzenia prokuratorskiego (Centralna Komisja jest organem analogicznym do prokuratury) od początku kampanii przeciw korupcji rozpoczętej w 2013 r. To zarazem wzrost takich przypadków o 40% w stosunku do 2022 r.

Zasadą działań Komisji jest, iż nikt nie może czuć się bezkarny, bez względu na to, jak wysokie stanowisko zajmuje w hierarchii partyjnej, czy administracyjnej.

W przypadku podejrzeń o korupcję obciążających członka KPCh, dochodzenie rozpoczyna Centralna Komisja Kontroli Dyscypliny Komitetu Centralnego KPCh, a po jego zakończeniu sprawa i akta przekazywane są do organów ścigania (policji, prokuratury cywilnej, sądów). Praktyka z ubiegłego roku wskazuje na nową tendencję: śledczy nie stosują się już do wcześniej praktykowanej niepisanej zasady, że emerytowani urzędnicy są poza kręgiem dochodzenia. Dlatego też dochodzeniom Komisji podlegają także przypadki korupcji sprzed przejęcia władzy przez prezydenta Xi. Przejście na emeryturę nie pozwala już uniknąć odpowiedzialności.

Problemy związane z korupcją wśród członków KPCh nagromadziły się w ciągu ostatnich trzech dekad w wyniku gwałtownego rozwoju gospodarczego i „luźnej” dyscypliny partyjnej. Sytuacja wewnętrzna, a zwłaszcza zewnętrzna, w której znalazły się Chiny, sprawia, że zintensyfikowano działania mające na celu poskromienie skutków ludzkich słabości. Administracja prezydenta Xi nie zamierza rezygnować z wysiłków na rzecz oczyszczenia chińskiego aparatu urzędniczego z ludzi słabych i ulegających pokusom.

Od początku kampanii antykorupcyjnej (2013 r.) zwolniono ze stanowisk i przeprowadzono dochodzenia w stosunku do 294 urzędników wyższego szczebla.

Ostatnio wśród nich znalazł się chociażby chiński minister obrony Li Shangfu. To nadzwyczajny przypadek w historii KPCh, która uchodzi za organizację unikającą sytuacji niejednoznacznych. Tymczasem Li został odsunięty od zajmowanych stanowisk zaledwie w pół roku po przejęciu teki.

Źródło: https://new.qq.com

Zawieranie małżeństw w późniejszym wieku

stało się w Chinach już powszechne. Dane zebrane w roku 2022 dowodzą, że odsetek osób stanu wolnego w wieku 25–29 lat w miastach i miasteczkach wynosił tu 56,9%, a w wieku od 30 do 34 lat osiągnął 20%, z tym, że wśród samych 30-latków z miast sięga 30,7%. Dla grupy wiekowej 35-39 lat w miastach odsetek osób stanu wolnego wynosi 8,3%, z czego 10,3% to osoby w wieku 35 lat.  Natomiast wskaźnik osób stanu wolnego na wsi w wieku 25-29 lat wynosi 47,4%, 20-34 lata to 19,3%, 35-39 lat to 9,4%.

Naukowcy uważają, że coraz późniejsze zawieranie formalnych związków przez młodych Chińczyków spowodowane jest coraz dłuższym okresem nauki, co powoduje coraz późniejsze wchodzenie na rynek pracy, a co za tym idzie usamodzielnianie się, możliwość uzyskania zdolności kredytowej na przykład. A własne lokum w Chinach jest warunkiem koniecznym dla zawarcia małżeństwa.

Młodzi ludzie w Chinach są bardziej niezależni od woli rodziców, niż wcześniejsze pokolenia, a koszty życia są coraz wyższe. Te dwa czynniki sprawiają, że młodzi dokonują racjonalnych wyborów – odkładają zawieranie małżeństw na później…

Źródło:

 • https://baijiahao.baidu.com
 • https://www.163.com

Eksport Tajwanu zmalał

w ubiegłym roku o 9,8% rok do roku (r/r), import zmniejszył się o 17,8% r/r. Nadwyżka handlowa Tajwanu wyniosła w zeszłym roku 80,56 mld USD (wzrost o 56,9% r/r)

Produkty technologii informacyjnych, komunikacyjnych, a także urządzenia audio i wizualne są najważniejszym motorem tajwańskiego eksportu. Chiny kontynentalne są największym odbiorcą tajwańskich produktów. Ich udział w eksporcie Tajwanu w 2023 roku wyniósł 35,2 %. W tym samym okresie do Stanów Zjednoczonych trafiło 17,6% tajwańskiego eksportu.

Źródło:

 • https://focustaiwan.tw
 • https://www.taipeitimes.com

Rezerwy walutowe Tajwanu

w grudniu 2023 roku wynosiły 570,6 mld USD (ok. 2,31 bln PLN), co oznacza wzrost o 22,82% r/r. Tajwan posiada czwarte co do wielkości rezerwy na świecie po Chinach kontynentalnych, Japonii i Szwajcarii.

Dla zobrazowania, w tym samym okresie rezerwy walutowe:

 • Hong Kongu wynosiły 425,5 mld USD (ok. 1,72 bln PLN),
 • Chin 3,238 bln USD (ok. 13,096 bln PLN),
 • Polski 162,8 mld USD (ok. 658,470 mld PLN).

Źródła:

 • https://www.cbc.gov.tw
 • https://www.hkma.gov.hk
 • https://www.safe.gov.cn
 • https://nbp.pl

W 2023 roku

wielkość obrotów w RMB na moskiewskiej giełdzie

przewyższyły wartość transakcji w dolarach amerykańskich. W juanach rozliczono prawie 42% całego handlu walutami obcymi na moskiewskiej giełdzie, a wolumen tego handlu wzrósł ponad trzykrotnie rok do roku. Udział USD wyniósł 39,5%. Dwustronna wymiana handlowa Chin z Rosją w 2023 roku osiągnęła rekordową kwotę 240 mld USD (ok. 971,18 mld PLN), co stanowi wzrost o 26,3% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Źródło: https://www.kommersant.ru

Elon Musk o Chinach. Po raz kolejny…

Elon Musk w wywiadzie telefonicznym dla CNBC stwierdził, że chińscy producenci samochodów elektrycznych są najbardziej konkurencyjni na świecie i z pewnością odniosą wielki sukces za granicą. Tesla także staje w obliczu intensywnej konkurencji ze strony tych firm. Musk stwierdził, że gdyby nie było barier handlowych, cwl i innych obciążeń dla aut importowanych z Chin, to większość światowych firm samochodowych upadłaby.

W ubiegłym roku w wywiadzie dla „Financial Times” Elon Musk powiedział, że Chiny staną się potęgą w światowym przemyśle motoryzacyjnym, z którą należy się liczyć. Uznał, iż to niewiarygodne, że ludzie tak dalece ignorują ogromne osiągnięcia Chin. Wskazał zarazem, iż profesjonalizm w Chinach, ogromna liczba ludzi pracowitych i inteligentnych robi na nim wielkie wrażenie. Uznał, że być może to jest przyczyna ambiwalentnego stosunku mieszkańców Zachodu do Chin: ludzie podziwiają Chiny, a jednocześnie się ich boją.

Z kolei podczas ubiegłorocznej czerwcowej wizyty w gigafabryce Tesli w Szanghaju Elon Musk oznajmił, że chce głośno powiedzieć światu, iż to nie tylko jedna z najbardziej produktywnych fabryk na świecie, ale także, że wyjeżdżają z niej jedne z najlepszych samochodów na świecie.

Źródła:

 • https://www.cnbc.com
 • https://www.thepaper.cn
 • https://www.reuters.com
 • Autor: 梁安基 Andrzej Z. Liang, 上海 Shanghai, 中国 Chiny

  e-mail: azliang@chinamail.com

  Redakcja: Leszek B. Ślazyk

  e-mail: kontakt@chiny24.com

  © www.chiny24.com

Twierdza Chiny Twierdza Chiny

Andrzej Zawadzki-Liang

Andrzej Zawadzki-Liang (梁安基), prawnik, biznesmen, współpracownik think-tanku Instytut Badań Chin Współczesnych (当代中国研究中心), od 35 lat w Chinach.

Related Articles

Back to top button