WiadomościWiadomości

Jak uniknąć zaproszenia na herbatę

Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwa (chin. 国家安全部) opublikowało w mediach (w tym  w społecznościowych) listę 10 okoliczności, w których można zostać “zaproszonym/ną na herbatę” (chin. “请喝茶”), czyli przesłuchanie przez organy podległe ministerstwu, w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa przeciw bezpieczeństwu narodowemu. Te okoliczności to:

 1. Podejrzenie o popełnienie przestępstwa zagrażającego bezpieczeństwu narodowemu. W tym przypadku organy bezpieczeństwa prowadzą dochodzenie, są uprawnione do zatrzymania, tymczasowego aresztowania, aresztowania, podejmowania środków przymusu karnego i dochodzeniowego.
 2. Dopuszczenie się aktów szpiegostwa lub pomocnictwa w takich aktach. Organy bezpieczeństwa państwowego wydają w takich przypadkach m.in. ostrzeżenia, mogą zastosować areszt administracyjny, nałożyć grzywny na osoby, które popełniają akty szpiegostwa lub pomocnictwa (świadomie udzielając wsparcia lub pomocy w postaci informacji, funduszy, materiałów, siły roboczej, technologii lub miejsca dla prowadzenia działalności szpiegowskiej). Dotyczy to przypadków, gdy czyny nie stanowią jeszcze przestępstwa i mogą zostać ukarane przez odpowiednie organy.
 3. Niewdrożenie reguł odpowiedzialności za zapewnienie bezpieczeństwa kontrwywiadowczego. Ustawa o przeciwdziałaniu szpiegostwu zawiera specjalny rozdział poświęcony odpowiedzialności za naruszanie reguł bezpieczeństwa (skuteczności) działań kontrwywiadowczych i związanych z tym obowiązkom. W przypadku nieprzestrzegania tych ustawowych obowiązków organy bezpieczeństwa narodowego mogą nakazać korektę procedur, ale także nałożyć karę grzywny na organizację czy jednostkę odpowiedzialną.
 4. Naruszenie kwestii bezpieczeństwa narodowego związanych z pozwoleniem na budowę. Chodzi o zezwolenia na projekty budowlane i nadzór nad ich realizacją w pobliżu jednostek kluczowych dla bezpieczeństwa państwa, tak, aby w odpowiednim czasie wykrywać i zapobiegać wykorzystywaniu takich obiektów budowlanych przez zagraniczne wywiady do realizacji ich działań szpiegowskich.
 5. Odmowa współpracy przy dochodzeniu w sprawie szpiegostwa. Każdy obywatel, każda organizacja ma obowiązek wspierania i pomagania w działaniach kontrwywiadowczych. Gdy organy bezpieczeństwa państwa prowadzą dochodzenie w sprawie szpiegostwa i zbierają dowody, osoby czy organizacje powinny udzielać prawdziwych informacji i nie mogą odmawiać ich udzielenia. W przeciwnym wypadku organy bezpieczeństwa mają prawo do wydawania ostrzeżeń, nakładania kary grzywny lub zatrzymania administracyjnego, a także mogą pociągnąć do odpowiedzialności karnej.
 6. Nielegalne pozyskiwanie lub posiadanie tajemnic państwowych. Zachowanie tajemnicy państwowej, zgodnie z przepisami, jest prawnym obowiązkiem obywateli. Jeśli nielegalnie pozyskano lub znaleziono się w posiadaniu dokumentów, danych, informacji lub artykułów objętych tajemnicą państwową, organy bezpieczeństwa mają prawo do wydawania ostrzeżeń, nakładania kary grzywny lub zatrzymania administracyjnego, a także mogą pociągnąć do odpowiedzialności karnej.
 7. Nielegalna produkcja, sprzedaż, posiadanie i używanie urządzeń szpiegowskich. Żadna osoba fizyczna ani organizacja nie może nielegalnie produkować, sprzedawać, posiadać ani używać specjalistycznego sprzętu szpiegowskiego.
 8. Ujawnienie tajemnic państwowych dotyczących działań kontrwywiadowczych i wywiadowczych. Zgodnie z ustawą o kontrwywiadzie oraz ustawą o wywiadzie państwowym, obywatele i organizacje wspierające czy pomagające w pracy organów bezpieczeństwa powinny zachować znane im tajemnice państwowe i operacyjne. W przypadku naruszeń, grozi kara, od ostrzeżenia, po kary wedle właściwych paragrafów kodeksu karnego.
 9. Naruszenie decyzji o opuszczeniu kraju w określonym terminie itp. Jeśli osoba przebywająca na terytorium Chin naruszy ustawę o zwalczaniu szpiegostwa, organ bezpieczeństwa może zdecydować, że powinna ona opuścić kraj w określonym terminie, a także zdecydować o okresie, w którym nie będzie miała pozwolenia na wjazd do kraju. Jeśli dana osoba nie opuści kraju w określonym terminie, może zostać deportowana. Jednocześnie, zgodnie z potrzebą ochrony bezpieczeństwa narodowego, organy bezpieczeństwa mogą ograniczyć cudzoziemcom, instytucjom zagranicznym możliwość zamieszkania, czy prowadzenia działalności komercyjnej na obszarach w pobliżu obiektów, czy terenów istotnych dla bezpieczeństwa narodowego. Naruszenie tych ograniczeń może skutkować aresztem administracyjnym.
 10. Popełnienie czynów przeciwko bezpieczeństwu narodowemu innych niż czyny szpiegowskie. Organy bezpieczeństwa państwa, realizują również zadania w zakresie zapobiegania, powstrzymywania i karania czynów przeciwko temu bezpieczeństwu innych niż akty szpiegostwa.

Teraz wiecie już Państwo, czego nie należy robić, aby nie zostać zaproszonym na „herbatkę” do organów bezpieczeństwa państwa.

Źródła:

 • sina.com.cn
 • sohu.com
 • baidu.com

Autor: 梁安基 Andrzej Z. Liang, 上海 Shanghai, 中国 Chiny

e-mail: azliang@chinamail.com

Redakcja: Leszek B. Ślazyk

e-mail: kontakt@chiny24.com

© www.chiny24.com

Twierdza Chiny Twierdza Chiny

Andrzej Zawadzki-Liang

Andrzej Zawadzki-Liang (梁安基), prawnik, biznesmen, współpracownik think-tanku Instytut Badań Chin Współczesnych (当代中国研究中心), od 35 lat w Chinach.

Related Articles

Back to top button