DCEPGospodarkaPlanowaniePolitykaRolnictwoSprawy międzynarodoweWiadomości

Chiny: Tydzień za Wielkim Murem (19/21), czyli subiektywny przegląd wydarzeń Andrzeja Lianga z Szanghaju

Z pierwszych stron (从新闻媒体的第一页)

Chiny na Marsie

Pisaliśmy już o tym, iż 15 maja br. na powierzchni Marsa wylądował łazik ZhuRong (祝融), który dotarł na orbitę Czerwonej Planety na pokładzie sondy TianWen-1 (天问一号). To pierwsza tego typu marsjańska misja w chińskim programie kosmicznym. Pierwsza i – co ważniejsze – zakończona sukcesem. To co w przypadku misji na Marsa jest największym wyzwaniem, to odległość. Średni dystans pomiędzy planetami wynosi 225 mln km. Światło pokonuje ten dystans w czasie ok. 12,5 minuty.

A to oznacza, że maszyny wysyłane z Ziemi na Marsa musza samodzielnie, automatycznie i autonomicznie manewrować podczas schodzenia z orbity ku powierzchni, jak i zupełnie samodzielnie lądować. W miejscach, które znane są ze zdjęć wykonanych na orbicie, ale które w ostatniej chwili, w momencie kiedy lądownik znajduje się ledwie kilkaset metrów na powierzchnią, odkrywają swoje ukrywane dotąd cechy, jak na przykład rumowiska skalne, kilkumetrowe uskoki terenu, pojedyncze głazy i inne naturalne przeszkody uniemożliwiające bezpieczne lądowanie. Wiele wcześniejszych misji marsjańskich właśnie z tego powodu, w tym ostatnim, a kluczowym momencie zakończyło się niepowodzeniem. Lądownik ZhuRong został wyposażony w systemy, które pozwoliły mu po przejściu przez marsjańską atmosferę przeanalizować szczegółowo obszar wyznaczony do lądowania (na mapce poniżej) i wybrać samodzielnie miejsce dla lądowania najbezpieczniejsze, najpewniejsze. Co więcej takie, które pozwoli uruchomić i wyprowadzić na zewnątrz znajdujący się we wnętrzu lądownika łazik. Łazik ZhuRong opuściwszy lądownik będzie wykonywał powierzone mu zadania przez co najmniej 3 miesiące.

Zakończone sukcesem lądowanie ZhuRong na równinie Utopia Planitia na północnej półkuli Marsa sprawiło, że Chiny stały się trzecim po Stanach Zjednoczonych i Rosji państwem, któremu udało się z powodzeniem osiągnąć bezzałogowo powierzchnię Czerwonej Planety. Jest też trzecim państwem, którego łazik wyposażony w liczne urządzenie prowadzi badania Marsa.

Jednocześnie na orbicie Ziemi trwa budowa chińskiej orbitalnej, załogowej stacji kosmicznej. Jeśli w najbliższym czasie nie ruszą inne inicjatywy (deklaracje padły ze strony Rosji i USA), to za 3 lata chińska stacja będzie jedyną taką na ziemskiej orbicie. Stacja ta jest punktem pośrednim prowadzącym do zbudowania stałej, załogowej bazy na powierzchni Księżyca. Baza ta powstanie we współpracy z Rosją, która dysponując wieloma technologiami nie ma zaplecza finansowego dla realizacji projektów bazujących na tych technologiach. Baza na Księżycu, która w założeniu ma być bazą międzynarodową (do współpracy zaproszeni są wszyscy chętni) będzie realizować 3 podstawowe cele:

– badanie Księżyce, ale również przestrzeni kosmicznej – umieszczone tam zostaną teleskopy i radioteleskopy pozwalające obserwować większe obszary kosmosu, niż to możliwe z Ziemi i orbity ziemskiej,

– przygotowanie i realizacja eksploracji Księżyca jako źródła surowców(w tym na przykład trytu),

– budowa bazy startów i lądowań dla rakiet, które podróżować będą ku planetom Układu Słonecznego i innym obiektom znajdującym się w jego obszarze – starty z Księżyca będą tańsze i efektywniejsze niż starty z powierzchni Ziemi.

Brzmi jak fantastyka naukowa? Nie. To oficjalne plany, których realizacja właśnie trwa.

Powszechny Spis Ludności

Żywo komentowanym tematem tygodnia stały się opublikowane w minionym tygodniu wstępne wyniki siódmego powszechnego spisu ludności (2020).

Jaki obraz społeczeństwa chińskiego wyłania nam się z informacji zebranych przez Krajowe Biuro Statystyczne (国家统计局)?

Ludność: Na koniec 2020 roku w Chinach żyło 1 miliard 411.78 milionów osób. To oznacza wzrost o 5.38% w porównaniu z poprzednim spisem przeprowadzonym w 2010 roku. Liczba ludności w Chinach w ostatnich 10 latach rosła więc średnio rocznie o 0.53%. Biorąc pod uwagę wcześniejsze dane (porównanie z okresem 2000 -2010, średni przyrost 0.57% rocznie) wyraźna jest tendencja spowolnienia przyrostu liczby ludności. W 2016 roku zakładano, że populacja ChRL osiągnie w 2020 roku przekroczy liczbę 1.42 mld. Zatem spowolnienie przyrostu ludności jest większe, niż przewidywano.

Gospodarstwa domowe („rezydialne”, czyli zarejestrowane w systemie HuKou 居民户口簿, posiadające związane z tym przywileje socjalne i finansowe): Ogółem 494.16 mln. Statystyczne gospodarstwo domowe w Chinach liczyło w zeszłym roku 2.62 osób. W 2010 roku było to 3.10 osób. Chińska rodzina wyraźnie kurczy się.

Ludność w regionach: Największa część chińskiej populacji (39.93%) mieszka w rejonach wschodnich kraju, 25.83% w centralnych, 27.12% w zachodnich, a tylko 6.98% na północno-wschodnich krańcach Państwa Środka. Tam tez najbardziej zmniejszyła się liczba mieszkańców – w ciągu ostatnich 10 lat o 11.1 mln, czyli o 1.20%. Te efekt migracji do zamożniejszych, bardziej cywilizowanych regionów na wschodzie i południu kraju. Wzrosła liczba mieszkańców w rejonie wschodnim i zachodnim, czyli w obszarach najintensywniejszego rozwoju. Najludniejsze prowincje Chin to:

   • GuangDong 广东 (126.013 mln),
   • ShanDong 山东 (101.528 mln),
   • HeNan 河南 (99.366 mln),
   • JiangSu 江苏 (84.749 mln),
   • SiChuan 四川 (83.675 mln),
   • HeBei 河北 (74.611 mln),
   • HuNan 湖南 (66.445 mln),
   • ZheJiang 浙江 (64.568 mln),
   • AnHui 安徽 (61.028 mln) i
   • HuBei 湖北 (57.753 mln).

Liczba urodzin: Po wprowadzeniu „polityki dwojga dzieci” w 2016 roku w Chinach przyszło nas świat 18 mln dzieci. Ale już w 2017 liczba ta spadla do 17 mln. W 2018 roku urodziło się 14.07 mln dzieci, w 2019 14.65 mln, w całym 2020 roku zaledwie 12 mln. Spadek liczby urodzeń wiązany jest między innymi z wysokimi kosztami życia w dużych miastach, ale także z faktem, iż co raz więcej par w ogóle nie chce mieć dzieci.

Płeć: Dysproporcja pomiędzy liczbą mężczyzn i kobiet utrzymuje się na podobnym poziomie jak w 2010 roku. W Chinach mieszkało z końcem 2020 roku 723.34 mln mężczyzn (51.24% populacji) do 688.44 mln kobiet (48.76% populacji). Przewaga liczby mężczyzn nad liczbą kobiet w populacji to wyjątek na skalę światową. Kobiety żyją dłużej, rzadziej giną w wojnach, czy wypadkach. W Chinach reguła światowa nie potwierdza się. To wyraźny wpływ skutków polityki „jedna rodzina jedno dziecko” oraz lokalnych norm kulturowych preferujących męskich potomków.

Struktura wiekowa: Osoby:

 • od 0 do 14 lat stanowią 17.95% (253.38 mln) całej populacji – wzrost o 1.35%;
 • od 15 do 59 lat (w wieku produkcyjnym) 63.35% (89.438 mln) – spadek o 6.79%;
 • od 60 lat wzwyż (emeryci i seniorzy) to 18.70% (264.02 mln – w tym 190.64 mln to 65 lat i więcej) – wzrost o 5.44%.

Wyksztalcenie: Na koniec 2020 roku w Chinach było 218.36 mln osób z wyksztalceniem wyższym (15.33% całej populacji). Liczba osób z dyplomami wyższych uczelni zwiększyła się w porównaniu do 2010 roku. Wtedy na 100,000 ludności było ich 8,930, w minionym roku liczba ta wzrosła do 15,467. Osoby w wieku 15 lat i więcej średnio uczą się 9.91 lat. Poziom analfabetyzmu spadł z 4.08% do 2.67%.

Miasto/Wieś: W miastach na koniec 2020 mieszkało 901.99 mln osób, czyli 63.89% całej ludności kraju. Na wsi – 509.79 mln (36.11% populacji). Liczba ludności miejskiej wzrosła w ciągu 10 lat o 14.21%.

Migracja: 492.76 mln osób w Chinach nie żyje razem z rodzinami (wzrost o 88.52% w stosunku do roku 2010). W tym 375.82 mln (więcej o 192.66% niż 2010) to ludność migrująca, przemieszczająca się, w tym 124.84 mln to osoby migrujące między prowincjami – wzrost o 69.73% w porównaniu do poprzedniego spisu.

Pochodzenie etniczne: 1,286.31 mln populacji to ludność Han (汉族). Stanowi 91.11% całości. Mniejszości etniczne to 124.47 mln osób, czyli 8.89%. W porównaniu z rokiem 2010 rośnie liczba ludności Han (o 4.93%), ale w tym samym czasie o 10.26% wzrosła liczba przedstawicieli mniejszości etnicznych. Osoby przynależące do mniejszości etnicznych nie są objęte polityką demograficzną – mogą mieć dowolną liczbę dzieci, bez żadnych formalnych ograniczeń.

Wnioski: Chiny nie są osobnym bytem na Ziemi. Dotykają ich te same problemy, z którymi borykają się i inne państwa, w tym chociażby te demograficzne. W Chinach spada ilość urodzin dzieci, zawieranych małżeństw, a społeczeństwo się starzeje. Podobnie jest w Polsce. Jednak założenie, że problemy populacyjne zatrzymają rozwój Chin jest dość naiwne. Są problemy demograficzne, są rozwiązania technologiczne.

COVID-19 (冠状病毒疾病)

Spółka Fosun – BioNTech

Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. (上海复星医药(集团)股份有限公司) pogłębia współpracę z niemiecką firmą BioNTech. Firmy wspólnie opracowały szczepionkę przeciw Covid-19, a teraz zawarły umowę spółki joint venture, w ramach której uruchomiona zostanie produkcja szczepionki, tyle, że w technologii mRNA. Fabryka, która powstaje w wyniku porozumienia pomiędzy firmami produkować będzie co najmniej 1 mld dawek szczepionek rocznie. W przedsięwzięciu tym strony mają po 50% udziałów.

Fosun ze swojej strony wkłada do spółki finansowanie, fabrykę wymagającą adaptacji oraz inne aktywa w wysokości 100 mln US$ (~374.9 mln PLN). BioNTech – aktywa materialne i niematerialne takie jak linie produkcyjne, transfer technologii, licencje na szczepionkę, przeszkolenie personelu itd. Wkład BioNTech wyceniono również na 100 mln US$. Sprzedażą i marketingiem szczepionek będzie się zajmował Fosun. W umowie strony zastrzegły sobie możliwość rozszerzenia współpracy w zakresie produkcji innych szczepionek na bazie technologii mRNA.

Zaszczepieni

Według Państwowej Komisji Zdrowia (国家卫生健康委员会) na dzień 16 maja br. w Chinach zaszczepionych było 406.938 mln osób. To ponad połowa liczby wymaganej (zakładanej) dla uzyskania odporności populacji na Covid-19.

 

Ekonomia (经济学)

Kwiecień 2021: Ceny/Inflacja

Na początku 19 tygodnia br. Krajowe Biuro Statystyczne (国家统计局) poinformowało, iż w kwietniu br. wskaźnik cen konsumenckich – Consumer Price Index CPI (消费者物价指数), czyli jeden z najistotniejszych mierników inflacji wyniósł 0.9% w relacji rok ro roku (r/r). To więcej o 0.5% niż odczyt marcowy, a zarazem najwięcej od października 2020 roku. Kwiecień br. jest drugim miesiącem wyjścia ze strefy ujemnej (deflacji). Zgodnie z założeniami ekonomistów średnia inflacja w tym roku w Chinach powinna utrzymywać się na poziomie ok. 3 %.

W kwietniu br. najbardziej wzrosły ceny w sektorze usług (transport i komunikacja, kultura i rozrywka) – o 4.9%. Podrożały niezwykle… bilety lotnicze (o 26.9%) oraz paliwa (o 20.1%). Ceny żywności spadły o 2.4% r/r, w tym wieprzowiny aż o 21.4%, drobiu zaś o 8.0%. Dla odmiany poszły ostro w górę ceny ryb (o 26.4%). Wołowina zdrożała o 4.1%. Odżywa sektor usług. Oczekuje się, że inflacja w najbliższych miesiącach przekroczy 1%, ale pozostanie na niskim poziomie przez dłuższy okres.

W przeciwieństwie do spokojnej sytuacji w zakresie cen konsumenckich dużo obaw budzi wskaźnik cen dóbr produkcyjnych – Producer Price Index PPI (工业生产者出厂价格指数). Tu w kwietniu zaobserwowano wysoki wzrost o 6.8% r/r, o 2.4% wyżej niż w marcu i najwyżej od trzech i pól roku. PPI już drugi miesiąc z rzędu osiąga tak wysoki poziom. Wzrost ten ma swoje źródło w rosnących cenach surowców takich jak ruda żelaza, metale nieżelazne (miedź, aluminium) oraz paliwa. Ceny produktów sektora hutniczego i stalowego wzrosły o 30.0% r/r, metali nieżelaznych o 26.9%, petrochemii, węgla i przetwórstwa paliwowego o 23.8%, surowców chemicznych i produktów chemicznych o 17.5% r/r. Eksperci nie spodziewają się, że ceny produkcji sprzedanej zaczną spadać w kolejnych miesiącach. Wręcz przeciwnie. Z pewnością może to się odbić na cenach konsumenckich i przełożyć na wzrost inflacji.

Kwiecień 2021: Handel Zagraniczny

Generalna Administracja Ceł (国海关总署) podała do wiadomości wyniki w handlu zagranicznym Chin w okresie styczeń-kwiecień br. I tak eksport i import w tym okresie, liczony w RMB, wzrósł o 28.5% r/r, a w stosunku do 2019 roku o 21.8%. Dodatni bilans handlowy jest większy o 149.7% w porównaniu z zeszłym rokiem – to oczywisty efekt porównania z zeszłorocznym okresem, kiedy pandemia zastopowała na pewien okres wymianę towarową. Obroty w handlu zagranicznym przeliczone w dolarach amerykańskich wzrosły o 38.2% r/r, w porównaniu z rokiem 2019 – o 24.8%. W tym przeliczeniu dodatni bilans handlowy jest większy o 174% r/r i wynosił na koniec kwietnia 157.92 mld US$ (~595.378 mld PLN). Eksport chiński wzrósł o 44% r/r (w porównaniu do 2019 o 30.7%). Import chiński wzrósł w tym okresie o 31.9% r/r (w porównaniu do 2019 roku o 23.7%).

Tylko w kwietniu br. obroty handlu zagranicznego w RMB wzrosły o 26.6 % r/r (4.2% miesiąc do miesiąca):

  • eksport wzrósł o 22.2% r/r (10.1% m/m);
  • import o 32.2% r/r (zmalał o 2.2% m/m).

Różnice kursowe przyczyniły się w kwietniu do spadku bilansu handlowego liczonego w RMB o 12.4% r/r, przy czym bilans ten zdecydowanie jest dodatni. Handel zagraniczny liczony w US$ w kwietniu br. wzrósł o 37% r/r. W tym eksport o 32.3% r/r, import o 43% r/r. Bilans handlu zagranicznego liczony w US$ również zmniejszył się o 4.7% w relacji miesiąc do miesiąca.

Wśród produktów eksportowanych z Chin w pierwszych 4 miesiącach tego roku 59.9% stanowiły wyroby przemysłu mechanicznego, elektrycznego i elektronicznego. Tu zanotowano wzrost o 36.3% r/r. Pośród towarów importowanych przez Chiny dominują surowce takie jak ruda żelaza, miedź, ropa naftowa, gaz naturalny i produkty rolnicze takie jak soja, czy kukurydza.

Systematycznie rośnie udział przedsiębiorstw prywatnych w handlu zagranicznym. W omawianym okresie udział ten wzrósł do 47.2%. Jednocześnie rośnie w handlu zagranicznym Chin udział firm zagranicznych działających w ChRL. Tu od początku stycznia do końca kwietnia br. odnotowano wzrost o 20.3% r/r, firmy zagraniczne odpowiedzialne są za 37.2% wartości całego handlu zagranicznego Chin (!).

Nie ma zmian w rankingu najważniejszych partnerów handlowych ChRL:

  1. kraje Azji Południowo – Wschodniej (ASEAN);
  2. Unia Europejska;
  3. Stany Zjednoczone.

USA nie są w stanie odwrócić wieloletniego trendu i zlikwidować chińskiej przewagi w wymianie handlowej. Tylko w kwietniu br. eksport z Chin do USA wzrósł o 31%. I pomimo faktu, iż import ze Stanów wzrósł o 52%, to nadwyżka handlowa Chin wzrosła o 47% r/r. Handel zagraniczny jest mocnym filarem chińskiej gospodarki.

17+1

Ministerstwo Handlu (商务部) przedstawiło dane dotyczące obrotów handlowych między Chinami a 17 krajami Europy Środkowej i Wschodniej, czyli w ramach formatu 17+1.

W 2020 roku, po raz pierwszy w historii formatu, wzajemne obroty handlowe przekroczyły 100 mld US$, osiągając wartość 103.45 mld US$ (~387.685 mld PLN). Wzrost o 8.4% r/r. W okresie od 2012 roku, od momentu powołania formatu 17+1, do 2020 roku włącznie, wartość wymiany handlowej pomiędzy stronami rosła rok do roku o 8%. To dwukrotnie szybsze tempo niż cechujące w tym samym okresie wzrost wymiany handlowej Chin z Unią Europejską. Import chiński z krajów Europy Środkowej i Wschodniej rósł średnio rocznie o 9.1%, a eksport z Chin do krajów EŚiW o 7.6% r/r. Najnowsze statystyki pokazują, że w pierwszym kwartale 2021 roku wartość wzajemnej wymiany handlowej osiągnęła 30.13 mld US$ (~112.91 mld PLN). To o 50.2% więcej niż w minionym roku i o 11% w stosunku do tego samego okresu 2019 roku.

Dzięki, bracie Xi – plakat na ulicy Belgradu

W najbliższej pięciolatce Chiny zobowiązały się do importu z tego regionu Europy towarów o wartości min. 170 mld US$ (~637.06 mld PLN). Oprócz handlu Ministerstwo Handlu dąży do rozwijania innych form współpracy. Chodzi tu o wzajemne inwestycje, które osiągnęły blisko 20 mld USD (~74.95 mld PLN). Koncentrują się one głównie na branży samochodowych części zamiennych, chemii, produkcji sprzętu gospodarstwa domowego oraz logistyce. W kolejnych latach będzie kładziony większy nacisk na projekty w zakresie zielonych technologii, dekarbonizacji, medycyny i zdrowia, nowej energii. Z końcem 2020 roku chińskie firmy miały w swych portfelach podpisane kontrakty na realizację projektów infrastrukturalnych w Europie Środkowej i Wschodniej o wartości 5.41 mld US$ (~ 20.28 mld PLN). Największe z nich to: budowa szybkiej kolei z Serbii na Węgry oraz budowa autostrady w Czarnogórze.

W 2020 roku ponad 12,400 pociągów towarowych pokonało w obie strony trasę między Chinami, a europejskimi członkami formatu 17+1. Na trasie tej kolei szczególną rolę – według Ministerstwa Handlu – odgrywają Węgry, Polska, Litwa, Czechy i Słowacja.

Uruchomiono w ostatnim czasie regularne towarowe połączenia lotnicze pomiędzy ZhengZhou郑州 (stolica prowincji HeNan) i ShiJiaZhuang 石家庄 (stolica prowincji HeBei) z Europą Środkową.

Platformami sprzyjającymi zwiększeniu współpracy handlowej i inwestycyjnej pomiędzy państwami mają być targi China-CEEC Expo, organizowane w NingBo 宁波, w prowincji ZheJiang 浙江 w czerwcu br. oraz China International Import Expo w Szanghaju 上海, które odbędą się w listopadzie.

Przymierze Stref Wolnego Handlu

Miasto wydzielone Szanghaj 上海 i trzy prowincje: JiangSu 江苏, ZheJiang 浙江, AnHui 安徽, postanowiły utworzyć przymierze stref wolnego handlu. Ma to na celu integrację zarządzania, ujednolicenie prowadzonej polityki ekonomicznej, podniesienie efektywności wykorzystywania przewag poszczególnych lokacji z korzyścią dla innych, wspólne rozwiazywanie kwestii systemowych i implementowanie działań innowacyjnych tych czterech stref, które zlokalizowane są w delcie rzeki Jangcy / ChangJian / 长三角. Przymierze, czyli ChangJiang/Yangtze River Delta Free Trade Pilot Zone (长三角自贸试验区) obejmować będzie obszar 705.34 km2 i 11 położonych tam miast.

Pierwsza w kraju strefa wolnego handlu, projekt premiera Li KeQianga, ustanowiona została we wrześniu 2013 roku w Szanghaju. Obecnie jest ich 21.

Tesla ShangHai i konkurenci

Kwiecień nie należał do udanych miesięcy dla chińskiej spółki amerykańskiego producenta samochodów elektrycznych. Firma sprzedała w minionym miesiącu tylko 25,845 aut, gdy w marcu było to 35,478 egzemplarzy (luty 18,318, styczeń 15,484). To spadek o 27% m/m. Jednocześnie jednak Tesla ShangHai Co., Ltd. (特斯拉(上海)有限公司) wyeksportowała w kwietniu 14,174 aut (głównie do Europy).

Pierwsze miejsce wśród producentów samochodów elektrycznych sprzedających największą ilość aut zajął w kwietniu oczywisty faworyt, czyli SAIC-GM-WuLing Automobile Co., Ltd. (上汽通用五菱汽车股份有限公司) ze swoim przebojowym Mini EV. W zeszłym miesiącu sprzedano 30,602 tych małych samochodów, których podczas targów motoryzacyjnych w Szanghaju zamówiono dużo ponad 200 tysięcy. Trzecie miejsce w rankingu (po Tesli) zajęła spółka BYD Auto Co., Ltd. (比亞迪股份有限公司), która sprzedała w kwietniu br. 25,450 aut.

Największy koncern chemiczny świata

Zakończony został proces tworzenia największego na świecie koncernu chemicznego, czyli China Sinochem Holdings Co., Ltd. (中国中化控股有限责任公司). Gigant powstał z połączenia China Sinochem Group Co., Ltd. (中国中化集团有限公司) z China National Chemical Corporation Ltd. (中国化工集团有限公司). W wyniku fuzji nowy podmiot, nowy państwowy koncern dysponuje aktywami o wartości 1.4 bln RMB (~818.188 mld PLN). Firma ta prowadzi aktualnie działalność w 150 krajach świata.

Technologie (技术)

Czyszczenie cyberprzestrzeni

Krajowa Administracja Cyberprzestrzeni (中国国家网络空间局) ogłosiła, iż rozpoczyna specjalną operację mającą na celu „zapewnienie czystości zawartości Internetu”. Oznacza to walkę z publikowaniem „nihilistycznych treści historycznych”, większą kontrolę algorytmów, które mogą służyć omijaniu barier zabezpieczających w sieci, bardziej zdecydowane działanie zapobiegające publikowaniu i rozprzestrzenianiu tzw. „fake news”, jak i materiałów wprowadzających w błąd, zniesławiających osoby czy podmioty, wprowadzenie standardów dla kont i stron internetowych, oczyszczenie stron o charakterze rozrywkowym z niestosowanych treści.

Szczególną uwagą objęte zostaną strony internetowe, których głównymi odbiorcami/użytkownikami są dzieci i młodzież. Tu nie ma miejsca dla niewłaściwych i demoralizujących treści. Wydawać by się mogło, że chiński Internet kontrolowany jest od samych swoich początków gdzieś tam w latach 90. XX wieku. Okazuje się jednak, że regulatorzy wciąż widzą tu ogrom przestrzeni, które wymagają ściślejszego nadzoru.

Fundusz XiaoMi

Wzorem innych gigantów technologicznych również XiaoMi Technology Co., Ltd. (小米科技有限责任公司) zarejestrowało swój fundusz inwestycyjny – XiaoMi Private Equity Fund Management Co., Ltd. (小米私募股权基金管理有限公司). Kapitał założycielski to 100 mln RMB (~58.10 mln PLN).

Nowo powołany fundusz koncentrować ma się na inwestycjach w projekty technologiczne oraz venture capital. W ten sposób XiaoMi robi kolejny krok na drodze do poszerzenia zakresu swojej działalności: po telefonach, smart gadżetach, inteligentnym domu, czy samochodzie elektrycznym, przyszedł czas na finanse. XiaoMi idzie tu tropem swojego konkurenta z rynku smartfonów. HuaWei (华为) już w kwietniu 2019 roku ze swojego HuaWei Investment Holdings Co., Ltd. (华为投资控股有限公司) wyodrębnił osobną spółkę – Science and Technology Investment Co., Ltd., (哈勃科技投资有限公司) z kapitałem 700 mln RMB (~406.68 mln PLN), która zajmuje się właśnie inwestycjami venture capital w tych dziedzinach, czyli nauki i technologii.

Finanse – Banki – Kapitał (财政银行资本)

Giełdy

W nieprzewidywalności chińskich giełd jest jednak jakaś cykliczność, jest tu jakaś reguła. Po dwóch tygodniach spadków w 19 tygodniu br. na większości giełd nastąpiły wzrosty, które w wielu przypadkach zrekompensowały straty poniesione przez inwestorów w ostatnim czasie. Bilans nie musi więc tutaj wyjść na zero. Wielu znalazło się na plusie. Wielu, ale nie wszyscy. W Szanghaju i Shenzhen na decyzje inwestycyjne na giełdach nie rzuciły cienia ani niepokojące dane demograficzne, ani te dotyczące rosnących cen surowców, które mogą nakręcić niebawem inflację. W piątek 14 maja indeksy wystrzeliły w górę. W ogromnej przewadze, zgodnie z azjatyckim obyczajem, zapłonęły na czerwono (wiadomo czerwień to kolor szczęścia i powodzenia). Duże wzrosty odnotowały akcje spółek maklerskich. Ogłoszono bardzo dobre wyniki finansowe tych firm za rok 2020 i I kw. br. Mocno odbiły akcje firm elektrycznych, technologicznych, związanych z obronnością. Ale równocześnie straciły na wartości akcje spółek przemysłu stalowego i wydobywczych.

19 tydzień br. był o tyle specyficzny, że na poszczególnych giełdach sytuacja kształtowała się w oderwaniu od nastrojów na innych giełdach. Największe wzrosty odnotowały indeksy i akcje na giełdach w Szanghaju 上海 i w ShenZhen  深圳 – tu motorem były wspomniane wyniki firm maklerskich. Za to w Hong Kongu 香港 dobry był wyłącznie piątek. W perspektywie całego tygodnia największe spadki dotknęły tu głównie akcje firm technologicznych. Nie słabnie niepokój inwestorów związany z potencjalnymi (nieokreślonymi, a więc zupełnie nieprzewidywalnymi) skutkami zdecydowanych działań antymonopolistycznych organów regulacji rynku.

Natomiast na Tajwanie 台湾 był to fatalny tydzień. Indeksy i akcje zanurkowały po 8, 10 i 11 %. Wszystko przez ponowny wybuch epidemii koronawirusa i wprowadzenie lockdownu. A przecież przez wiele miesięcy Tajwan stawiany był za wzór skutecznej walki z epidemią Covid-19. Nagłe pojawienie się dużej liczby nowych przypadków zakażeń wywołało panikę (tamtejsze sklepy spożywcze przerabiały lekcję odrabianą m.in. u nas w zeszłym roku), która nie ominęła rynków finansowych. Ale i tu w piątek 14 maja emocje zostały wyciszone, indeksy poszły w górę.

Cyfrowy RMB i Alibaba

Ant Financial Group Co., Ltd. (蚂蚁金融集团股份有限公司) – należąca do Alibaba Group Holding Ltd. (阿里巴巴集团控股有限公司) spółka, o której ostatnio zrobiło się dość głośno – dołącza do swojej aplikacji płatności mobilnej AliPay (支付宝可) możliwość regulowania płatności cyfrowym RMB (DCEP). To oznacza, że każdy użytkownik tej jednej z dwóch najbardziej popularnych aplikacji płatności mobilnych w Chinach będzie mógł używać cyfrowego juana na równi z gotówką i płacić nim za towary i usługi w całych Chinach.

Tymczasem Centralny Bank Ludowy Chin (中国人民银行) wyraził zgodę na emisję cyfrowego RMB przez Zhejiang E-Commerce Bank Co., Ltd. (浙江网商银行股份有限公司) oraz internetowy bank WEBank (funkcjonuje w Hong Kongu). Oba te banki należą do… Ant Finanacial.

Na Alibaba Group Holding Ltd. (阿里巴巴集团控股有限公司), spółkę, która jest właścicielem Ant Financial Group Co. nałożono dosłownie chwilę temu ogromną karę finansową w wysokości 18.2 mld RMB (~10.57 mld PLN). Wytknięto firmie wiele praktyk monopolistycznych, dla których nie ma już miejsca na chińskim rynku. Ale wbrew temu co wieszczyli (i wciąż wieszczą) ludzie niezbyt zorientowani w chińskich realiach ekonomicznych i w chińskiej specyfice relacji pomiędzy państwem i przedsiębiorstwami, jak widać, nikt nie zamierzał „niszczyć dzieła Jacka Ma”. Wszyscy „wyjdą na tym do przodu”. Alibaba pozyska nowe możliwości funkcjonowania na szeroko pojętym rynku finansowym. Stanie się istotnym elementem dystrybucji cyfrowej waluty chińskiego banku centralnego. Chińskie władze pokazały, że potrafią dać klapsa szybkiego i bolesnego każdemu, kto zapomina jaką rolę odgrywa w społeczeństwie i państwie. Zgodnie z chińskim powiedzeniem „ucięto głowę kurczakowi, by wystraszyć mały”. Pisaliśmy o tym w zeszłym przeglądzie: kary nałożono na kolejnych 11 firm. Tym razem symboliczne, po 500,000 RMB (~293,132 PLN). Za rok nikt nie będzie pamiętał o samych karach. Wszyscy dobrze zapamiętają na długo, gdzie są granice, których przekraczać nie wolno. W całej sprawie nie chodzi oto, aby zniszczyć kapitał, ale by kontrolować jego przepływy. Bo to ma fundamentalne znaczenie dla stabilności państwa.

Co to jest cyfrowy juan?

Rezerwy walutowe i złota

Na koniec kwietnia br. stan chińskich rezerw walutowych, największych na świecie, powiększył się o 28.151 mld US$ (~105.466 mld PLN) do wysokości 3.198 bln US$ (~11.981 bln PLN). Wzrost o 0.89% w porównaniu do marca. Według Państwowej Administracji Wymiany Walut (国家外汇管理局) za tym wzrostem stoi głównie umocnienie się kursu RMB do US$ oraz dalszy napływ kapitału zagranicznego.

W poprzednim miesiącu zwiększyła się również wartość rezerw złota. Wzrosła z 109.18 mld US$ (~409.202 mld PLN) w marcu do 110.73 mld US$ (~415.03 mld PLN). Tu wzrost wartości jest wynikiem zmian kursowych. Ilościowo (wagowo) bowiem od miesiąca bez zmian. Chiny posiadają 62.64 mln uncji złota.

Bitcoinowi stanowcze NIE

Citic Bank (中信银行) dołącza do 14 największych banków Chin, które zabroniły używania konta posiadanego w banku do transakcji związanych Bitcoinem (kupno – sprzedaż), jak i wszelkimi innymi kryptowalutami.

W przypadku naruszenia zakazu konto klienta łamiącego tę regulację może zostać skonfiskowane. Dla przypomnienia: transakcje rozliczane kryptowalutami są w Chinach zakazane od 2014 roku, czyli od chwili uruchomienia Instytutu Badania Waluty Cyfrowej Centralnego Ludowego Banku Chin (中国人民银行数字货币研究所). Instytut ten zajmuje się walutą cyfrową, a nie kryptowalutą. Niby to samo, a zupełnie co innego.

Obligacje w aplikacji

Ministerstwo Finansów (财政部) wraz z centralnym Bankiem Ludowym Chin (中国人民银行) wydało po raz pierwszy zgodę dla czterech banków:

 • Industrial and Commercial Bank of China (中国工商银行),
 • China Merchant Bank (招商银行),
 • China Postal Savings Bank (中国邮政储蓄银行) i
 • Bank of JiangSu (江苏银行)

na sprzedaż przez nie obligacji skarbu państwa za pomocą specjalnej aplikacji mobilnej. Nowy kanał sprzedaży ma zwiększyć atrakcyjność obligacji dla krajowych inwestorów.

Kurs średni

wybranych walut zagranicznych względem RMB (14.05.2021 godz.12:00)

SHIBOR/HIBOR 

上海银行间同业拆放利率 SHIBOR / 香港银行间同业拆借利率 HIBOR. Oba indeksy określają stopy procentowe pożyczek oferowanych na rynku międzybankowym w Szanghaju i w XiangGang/Hong Kongu. Informują nas nie tylko o sytuacji na danym rynku pieniężnym, ale też o dostępności kredytów. A te napędzają i gospodarkę, i konsumpcję. {Dane na dzień 14.05.2021}

Średnie oprocentowanie kredytów

Opracowane przez  National Interbank Lending Center (国银行间同业拆借中心) należące do centralnego Banku Ludowego Chin (中国人民银行) na podstawie informacji z 18 banków. Jest odniesieniem dla wszystkich banków w określaniu wysokości kredytów.

1 rok              3.85%

5 lat +           4.65%

Społeczeństwo (社会)

E-prawo jazdy

Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego (安全部) w ramach pilotażu od 1 czerwca br. wprowadza w 3 miastach:

 • TianJin 天津,
 • ChengDu 成都,
 • SuZhou 苏州

prawa jazdy w formie elektronicznej. Można będzie je posiadać również w smartfonie. Novum nie zmieni szybko faktu, iż najpopularniejsza forma prawa jazdy jest dokument fizyczny (papierowy). Wciąż jednak najbardziej powszechne jest w formie papierowej. I będzie tak jeszcze przez jakiś czas, a to dlatego, że swobodne korzystanie w cyfrowego prawa jazdy wymaga chociażby upowszechnienia specjalnych czytników dla policji i swobodnego, szybkiego dostępu do dedykowanego ogólnokrajowego systemu komputerowego.

To wszystko jest jednak kwestią czasu. Już wkrótce elektroniczne prawa jazdy będą w Chinach standardem.

Zasiłki socjalne

Według danych Minerstwa Spraw Cywilnych 民政部na koniec marca br. 43.913 mln mieszkańców chińskich miast i wsi pobierało zasiłki socjalne. W tej liczbie zasiłki pobierało 7.939 mln osób mieszkających w miastach. Minimum socjalne w miastach wynosiło w marcu 8,210 RMB (~4.772 PLN) na osobę rocznie. Na wsi było to 6,045 RMB (~3,514 PLN) na osobę rocznie. W pierwszym kwartale br. udzielono pomocy socjalnej 167,000 włóczęgów i żebraków.

Nie marnować żywności!

Stały Komitet Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych (全国人民代表大会常务委员会), chińskiego parlamentu, przyjął ustawę zapobiegającą marnotrawieniu żywności.

Ustawa została skierowana głównie do właścicieli restauracji, mediów (TV, platformy internetowe), producentów żywności i właścicieli sieci supermarketów. Wszystkie te jednostki organizacyjne są zobowiązane do racjonalnego podejścia do konsumpcji żywności. I tak: w mediach, zwłaszcza tych internetowych zabroniono popularyzowania programów przedstawiających ludzi nadmiernie się objadających, tudzież gromadzących nadmierne ilości jedzenia.

Chodzi tu o programy, jak na przykład ten (przykład jeden z tysięcy podobnych „programów rozrywkowych”, które swoje źródło mają w analogicznych „produkcjach” z Korei Południowej i Japonii):

Restauracjom zakazano nakłaniania klientów do zamawiania nadmiernej ilości dań. Regułą powinna być formuła N -1, czyli liczba zamawianych dań ma być o jeden mniejsza niż liczba gości zasiadających przy stole. Rzecz dotyczy oczywiście większych przyjęć, gdy wokół stołu siada kilka, kilkanaście osób. Organy regulacji rynku i inspekcji handlowej mają kontrolować producentów żywności, którzy dopuszczają się do marnowania produktów i półproduktów. Takie praktyki będą spotykały się z karami finansowymi. Do rozsądnej polityki zakupowej zobligowane są również supermarkety, które będą surowo rozliczane z przeterminowanej żywności wyrzucanej do śmietników. Z kontrolami liczyć się muszą sprzedawcy na rynkach i targach, gdzie sprzedaje się produkty żywnościowe, a także firmy cateringowe sprzedające swoje produkty w sieci. Naruszenie nowych przepisów wiązać się będzie z określonymi karami, takimi jak:

   • pouczenie (pierwsze przekroczenie przepisów),
   • kara finansowa od 5,000 RMB (~2,905 PLN) do 100,000 RMB (~58,106 PLN).

Jedność

Istotnym elementem polityki wewnętrznej Chin jest wzmacnianie poczucia jedności, identyfikacji mieszkańców Chin z Chinami. Narzędziem tej polityki są filmy, jak poniżej przedstawiony. Obraz szwankuje – efekt niezgodności systemów video – ale przekaz jest jasny. Warto obejrzeć do końca. Zwłaszcza, ze przekaz tego filmu łączy się z przekazem filmu kolejnego.

Tradycja źródłem mocy nowych marek

Made in China FOR China, to hasło nie dla wszystkich zrozumiałe. Poniższy film może przybliżyć ten fenomen. Aktualny przekaz mówi: Chiny to setki, ba, tysiące lat tradycji. Chiny to wielkie wynalazki, to słynne na cały świat, a nigdzie indziej niedostępne towary jak jedwab. Dziś Chiny wracają do swoich korzeni. Są ogromnym krajem, zamieszkałym przez ogrom ludzi. Mogą być wszystkim co pod niebem. I proponować światu produkty tak unikalne, jak niegdyś jedwab… Chińczycy zaczną kupować głównie chińskie produkty, bo te będą po prostu najlepsze…

Automata, czyli drewniane machiny

Artysta Xiang Mu Er Sheng i jego Automata – drewniane konstrukcje, które chwytają za serce.

Viral 19/21

Co rozgrzewało chiński Internet w 19 tygodniu 2021 roku?

Rolnictwo – Wieś (农业)

Trzoda Chlewna

Według raportu Instytutu Badania Rozwoju Wsi, Chińskiej Akademii Nauk Społecznych (中国社会科学院农村发展研究所) na koniec 2020 roku w Chinach hodowano 406.5 mln świń. To wzrost o 31.0% w stosunku do 2019 roku. W wyniku gorączki afrykańskiej świń, której epidemia wybuchła w 2018 roku ceny wieprzowiny skoczyły w roku 2019 o 42.5%, a w roku 2020 o 49.7% w relacji rok do roku. Po długim okresie walki z tą epidemią rośnie stopniowo pogłowie trzody chlewnej. W I kwartale bieżącego roku hodowano już 416 mln szt. świń. Ale to wciąż 94% stanu pogłowia z roku 2017.

Produkcja mięsa wieprzowego wzrosła w I kw. br. w Chinach o 32% do 13.69 mln ton. Instytut przewiduje, że w tym roku Chiny zwiększą import wieprzowiny o 5% (o ok. 6 mln ton) w stosunku do 2020 roku. Ceny mięsa importowanego są niższe wciąż od tego produkowanego na rynku wewnętrznym. Ceny wieprzowiny w Chinach systematycznie spadają, ale zgodnie z przewidywaniami Instytutu Badania Rozwoju Wsi, Chińskiej Akademii Nauk Społecznych nie można liczyć na ich stabilizację wcześniej jak w 2022 roku.

XiangGang/HongKong 香港 – AoMen/Makao澳门– TaiWan 台湾                

Hong Kong

Demografia

Federacja Kobiet Hong Kongu (香港妇女联合会) przeprowadziła ankietę wśród mieszkanek regionu w wieku powyżej 18 roku życia na temat ich ewentualnych planów macierzyńskich. Okazuje się, że 55% ankietowanych w wieku od 30 do 39 lat nie chce mieć dzieci. Głównie przez wzgląd na uwarunkowania ekonomiczne (niewystraczające środki finansowe, aby wychować dziecko, zbyt małe mieszkanie, ogrom obowiązków zawodowych). Wszystko wskazuje na to, że metropolia ta w bieżącym roku po raz pierwszy w historii odnotuje ujemny przyrost ludności. Tylko 16% kobiet mieszkających w Hong Kongu w wieku od 20 do 29 lat jest gotowa mieć dzieci. Rząd lokalny nie prowadzi w tej chwili żadnej polityki prorodzinnej, sprzyjającej zwiększeniu dzietności.

100 tysięcy na liczniku

W listopadzie 2020 roku policja Hong Kongu uruchomiła multimedialną gorącą linię (telefoniczną, emaliową, w aplikacji WeChat i innych komunikatorach), poprzez którą mieszkańcy miasta mogą zgłaszać wszelkie przypadki naruszenia bezpieczeństwa kraju, w tym przekazywać informacje, przesyłać zdjęcia, nagrania audio i wideo. Infolinia jest używana do raportowania ogólnego, dane osobowe „informatorów” nie są poprzez nią pozyskiwane, nie są w żaden sposób gromadzone. Wszystkie zebrane informacje są przetwarzane w zgodzie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych i nie są przekazywane osobo trzecim. Dzięki takim zasadom w ciągu 6 miesięcy poprzez linię przekazano ponad 100,000 zgłoszeń/informacji.

Z tej okazji Biuro Bezpieczeństwa Narodowego Policji (香港警队国家安全) poprzez swoje konto na Facebooku wyraziło wdzięczność i podziękowało obywatelom, którzy korzystając ze stworzonej możliwości przekazali cenne informacje pozwalające wzmocnić bezpieczeństwo Hong Kongu i całego państwa. Jak to mówią po drugiej stronie delty Rzeki Perłowej: makao i po makale!

Autor: 梁安基 Andrzej Z. Liang, 上海 Shanghai, 中国 Chiny

e-mail: azliang@chinamail.com

Redakcja: Leszek B. Ślazyk

e-mail: kontakt@chiny24.com

© 19/2021 www.chiny24.com

Twierdza Chiny Twierdza Chiny

Leszek Ślazyk

(rocznik 1967), politolog, publicysta, przedsiębiorca, ekspert do spraw Chin; od 1994 roku związany zawodowo z Chinami, twórca portalu www.chiny24.com.

Related Articles

Back to top button