CyfryzacjaEkonomiaPolitykaPrawoTechnologieWiadomości

Chiny: Tydzień za Wielkim Murem (21/21), czyli subiektywny przegląd wydarzeń Andrzeja Lianga z Szanghaju

Z pierwszych stron (从新闻媒体的第一页)

Nowelizacje prawa, nowe przepisy

Początek roku, kwartału miesiąca, to w Chinach oznacza aktywowanie nowych przepisów, nowych regulacji. Oto wybrane regulacje prawne, które wchodzą w życie z dniem 1 czerwca br.

 Ogólnokrajowe:

 • Ministerstwo Spraw Cywilnych (民政部) wprowadza – tytułem próby – międzyprowincjonalny system rejestracji zawieranych małżeństw i udzielanych rozwodów. Do tej pory nie było w Chinach ogólnokrajowego systemu rejestracyjnego tego typu. Każda prowincja i miasto na prawach prowincji posiadało swój własny system, nie tylko niepowiązany z innymi, ale także informatycznie niekompatybilny z analogicznymi rozwiązaniami. Taka sytuacja sprzyjała na przykład mnożeniu przypadków bigamii. Test ujednoliconego rozwiązania zostanie przeprowadzony poprzez połączenie systemów prowincji LiaoNing 辽宁, ShanDong 山东, GuangDong 广东, ChongQing 重庆, SiChuan 四川, JiangSu 江苏, HeNan 河南, Hubei 湖北, Shaanxi 陕西 i miast Xi’an 西安 oraz Wuhan 武汉. Rozwiązanie testowane będzie przez 2 lata, a po wprowadzeniu odpowiednich korekt zostanie upowszechnione na terenie całych Chin.
 • Chińska Komisja Regulacyjna ds. Bankowości i Ubezpieczeń (中国银行业保险监督管理委员会) zezwoliła pilotażowo w miastach NingBo 宁波 (prowincja ZheJiang 浙江) oraz ChongQing 重庆na oferowanie klientom indywidualnym komercyjnego ubezpieczenia emerytalnego. Zezwolenie na uruchomienie tego rodzaju działalności uzyskało 6 największych w kraju firm ubezpieczeniowych:
    • People’s Life Insurance Company of China (中国人民人寿保险股份有限公司),
    • China Life Insurance Company (中国人寿保险股份有限公司),
    • TaiPing Life Insurance Co., Ltd. (太平人寿保险有限公司),
    • China Pacific Life Insurance Co., Ltd. (中国太平洋人寿保险股份有限公司),
    • TaiKang Life Insurance Co., Ltd. (泰康人寿保险有限责任公司) i
    • Xinhua Life Insurance Co., Ltd. (新华人寿保险股份有限公司).

Osoby, które wykupią takie ubezpieczenie, a przekroczą wiek 60 lat, będą otrzymywały emeryturę wypłacaną co miesiąc przez okres nie krótszy niż 10 lat. To rozwiązanie będzie monitorowane w obu miastach przez okres 12 miesięcy. W oparciu o zebrane doświadczenia, po dokonaniu niezbędnych korekt, komercyjne ubezpieczenia emerytalne będą oferowane w całym kraju.

 • Ministerstwo Handlu (商务部) razem z Ministerstwem Bezpieczeństwa Publicznego (公安部) oraz Państwową Administracją Podatków (国家税务总局) wprowadzają pilotażowo w 20 chińskich miastach możliwość elastycznego wyboru miejsca dokonywania transakcji kupna-sprzedaży samochodu, jak i przekazania tablic rejestracyjnych samochodu będącego przedmiotem sprzedaży. Zgodnie z nowelizacją przepisów wszelkie formalności będą mogły być dokonane bądź w miejscu zakupu pojazdu, bądź w miejscu zamieszkania kupującego. Jest to rozwiązanie, które zdecydowanie wpłynie na rozwój handlu pojazdami używanymi. Centra sprzedaży samochodów używanych będą odpowiedzialne za kontrolę prawidłowości całości transakcji, przeniesienia własności i rejestracji pojazdu zgodnie z odpowiednimi regulacjami.
 • Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego (公安部) wprowadza ułatwienia w zakresie przebiegu egzaminów na prawa jazdy. Liczbę testów z umiejętności parkowania pojazdu i jazdy nim obniżono z 5 do 4. Zredukowano liczbę dni pomiędzy kolejnymi egzaminami na prawo jazdy (w przypadku „oblania” egzaminu przez kandydata na kierowcę): samochody osobowe z 30 do 20 dni, samochody ciężarowe i pojazdy specjalne z 40 do 30 dni. Egzaminy na prawo jazdy będzie można zdawać w trzech różnych miejscach, a nie w jednym jak dotychczas. Kursanci, którzy przejdą testy i zdadzą egzaminy praktyczne, otrzymają prawo jazdy. Oczywiście elektroniczne.
 • Podwyższona zostaje maksymalna kwota odszkodowania za naruszenie praw autorskich. Na wniosek Chińskiego Stowarzyszenia Ochrony Praw Autorskich do Tekstów (中国文字著作权协会) zostaje ona zwiększona z 500,000 RMB (~288,938 PLN) do 5 mln RMB (~2.89 mln PLN). Najniższa kwota pozostała bez zmian tj. 500 RMB (~288.9 PLN).
 • Ministerstwo Finansów (财政部), Generalna Administracja Celna (海关总署) oraz Państwowa Administracja Podatków (国家税务总局) nałożyły podatek konsumpcyjny na trzy rodzaje importowanego oleju rafinowanego, w tym aromatycznego (kod taryfy celnej 27075000, 27079990 i 27101299). Będą one traktowane tak samo jak nafta czy paliwo olejowe.
 • Państwowa Administracja Podatków (国家税务总局) wprowadza tytułem próby na terenie prowincji JiangSu 江苏, AnHui 安徽, HaiNan 海南, ChongQing 重庆i miasta Ningbo 宁波 jednolitą deklarację podatkową. Łączyć ona będzie m.in. podatek od użytkowania gruntów miejskich, od nieruchomości, od pojazdów, od użytkowania gruntów rolnych, VAT od nieruchomości, od spadku itp. oraz opłaty skarbowe w tym zakresie
 • Szybką ścieżkę dopuszczenia do rynku uzyskują wszelkie innowacyjne lekki, urządzenia czy sprzęt medyczny pomagające tak w zwalczaniu rzadkich chorób, jak i ratujących zagrożone życie. Produkty takie będą mogły znaleźć zastosowanie w leczeniu i ratowaniu chorych jak najszybciej, acz przy zachowaniu określonych warunków. Takie warunkowe dopuszczenie obowiązywać będzie do czasu uzyskania zasadniczego świadectwa dopuszczenia.

Lokalne:

 • Rząd lokalny Pekinu (BeiJing, 北京) wyraził zgodę na przekazywanie środków z funduszu mieszkaniowego (składka obowiązkowo płacona przez pracodawcę i pracownika) na zakup mieszkania z rynku wtórnego. Do tej pory środki z tego funduszu można było przeznaczać wyłącznie na zakup mieszkania z rynku pierwotnego.
 • TianJin 天津 idzie o krok dalej: środki z funduszu mieszkaniowego będą mogły być wykorzystane na pokrycie trzymiesięcznego depozytu związanego z wynajęciem mieszkania, ale także na opłacenie czynszu za wynajmowane mieszkanie. Jednorazowa kwota pobrana z tego funduszu przez aplikanta nie może przekroczyć wartości 2,400 RMB (~1,387 PLN).
 • W Szanghaju kwalifikowani zagraniczni inwestorzy będą mogli zakładać firmy zarządzające majątkiem (wealth management) i funduszami, spółki maklerskie i operujące na giełdach transakcji terminowych. Firmy takie mogą być w 100% własnością zagranicznego kapitału lub joint venture z chińskim partnerem.
 • Prowincja ShanDong 山东 zobowiązuje deweloperów i agencje pośredniczące w sprzedaży mieszkań do ścisłego określania wszystkich parametrów oferowanych do sprzedaży lokali: metrażu, wyposażenia łącznie z przyległościami (dzielony korytarz czy miejsce w garażu) jak również określenia, że dana nieruchomość jest wyłącznie nabywana na cele mieszkaniowe (nie będzie służyć jako miejsce prowadzenia działalności gospodarczej).
 • Prowincja JiangSu 江苏 wprowadza szczegółowe zasady dotyczące informacji o usługach pogrzebowych. Firmy świadczące tego typu usługi zostają zobligowane do szczegółowego określenia zakresu oferowanych usług, jak i określenia konkretnej ceny za te usługi. Firmy te nie mają prawa pobierać opłat za jakiekolwiek koszty ukryte. Czynności związane z usługą muszą być wyszczególnione i precyzyjnie określone jako płatne i bezpłatne. Informacje takie muszą być umieszczone na stronie internetowej danej firmy, jak i na kanałach firmowych w mediach społecznościowych.

Informacje z ministerstw i centralnej administracji

 • Państwowa Komisja Zdrowia (国家卫生健康委员会) ocenia, że w kraju jest ponad 300 mln palaczy. Wśród nich 50.5% stanowią mężczyźni. Każdego roku na skutek chorób spowodowanych paleniem tytoniu umiera w Chinach 1 mln osób. Komisja ostrzega, że jeśli nie zostaną podjęte konkretne działania mające na celu ograniczenie palenia przez Chińczyków, to w 2030 roku w wyniku tego nałogu umierać będzie co najmniej 2 mln osób rocznie, a w roku 2050 nawet 3 mln. Komisja wzywa do zintensyfikowania kampanii antytytoniowej.
 • Administracja Lotnictwa Cywilnego (中国民航总局) informuje, iż od 2022 roku wprowadzony zostanie całkowity zakaz używania plastikowych pojemników, torebek, kubeczków, słomek czy sztućców podczas lotów na wszystkich trasach krajowych. Od roku 2023 przepis ten obejmować będzie również połączenia międzynarodowe obsługiwane przez chińskie linie lotnicze. Do tego czasu linie zostają zobligowane do wprowadzenia produktów biodegradowalnych w miejsce dziś wykorzystywanych, a wykonanych z tworzyw sztucznych.
 • Ministerstwo Ekologii i Środowiska (生态环境部) zamierza jeszcze przed końcem czerwca br. uruchomić krajowy rynek emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych (ogólnokrajowy system handlu uprawnieniami do emisji). Ministerstwo poinformowało również, że w 2020 roku ponad 240 miast chińskich (powiatowych i stolic prowincji) zostało dotkniętych zanieczyszczeniem powietrza przez północne wiatry pustynne. Dzięki działaniom podjętym na rzecz czystości powietrza 202 na 337 największych miast w Chinach osiągnęło wymagany normami jakościowymi poziom czystości powietrza.
 • Państwowa Komisja Rozwoju i Reform (国家发展和改革委员会) inauguruje tworzenie powiązań sieciowych wszystkich komputerowych ośrodków przechowywania i przetwarzania danych celem zbudowania ogólnokrajowego zintegrowanego systemu gospodarki danymi. Komisja postawiła przed sobą zadanie niebagatelne. W Chinach funkcjonuje obecnie ponad  5 mln różnej wielkości ośrodków archiwizowania, przechowywania i przetwarzania danych. Integracja wychodzi naprzeciw wymogom rozwijanej w ChRL gospodarki cyfrowej ze szczególnym uwzględnieniem sztucznej inteligencji.
 • Ministerstwo Przemysłu i Technologii Informacji (工业和信息化部) ocenia, że sektor przechowywania danych przemysłowych rośnie w Chinach średnio rocznie o 30%. W 2020 roku wartość tego sektora przekroczyła 1 bln RMB (~ 570.098 mld PLN). Ponadto ok. 20% wszystkich aplikacji patentowych dotyczących technologii cyfrowych w skali świata pochodzi z Chin. Kraj przoduje również w zakresie budowy infrastruktury dla sieci 5G. Na koniec I kw. 2021 roku działało tu w sumie 819,000 stacji przesyłowych systemu 5G. W zasięgu tej sieci znajdują się wszystkie chińskie miasta od szczebla powiatowego wzwyż.
 • Według danych Chińskiej Komisji Regulacyjnej ds. Bankowości i Ubezpieczeń (中国银行业保险监督管理委员会) ilość skarg i zażaleń na usługi firm ubezpieczeniowych wzrosła w pierwszym kwartale br. o 129.73% w ujęciu rok do roku (r/r). Najwięcej skarg dotyczyło:
    • PICC Property & Casualty Ltd. (人保财险),
    • Ping An Property & Casualty Ltd. (平安财险) oraz
    • Pacific Property & Casualty Ltd. (太平洋财险).
 • Siedem wydziałów Państwowej Administracji Regulacji Rynku (国家市场监管总局) wydało zalecenia, których celem jest wsparcie rozwoju przyjaznej dla środowiska produkcji cementu. Do końca 2023 roku zostaną wykryte i zlikwidowane wszystkie zakłady nielegalnie produkujące cement. Do 2025 roku produkcja cementu w Chinach ma być całkowicie nieszkodliwa dla środowiska.
 • Ministerstwo Handlu (商务部) poinformowało, że w 2020 roku Chiny były największym na świecie miejscem lokowania zagranicznego kapitału inwestycyjnego. W minionym roku zagraniczni inwestorzy zainwestowali w Chinach 999.98 mld RMB (~ 578.087 mld PLN). To o 6.2% więcej niż w roku 2019.
 • Ministerstwo Zasobów Wodnych (水利部) ogłosiło oficjalnie rozpoczęcie sezonu powodziowego. Stało się to po tym, gdy na 97 chińskich rzekach przekroczony został alarmowy poziom wód. Ministerstwo prognozuje, że potrwa on w tym roku od czerwca do końca sierpnia. Powodzie i podtopienia wystąpią głównie na północy i południu kraju. Szczególnie narażone będą na powodzie obszary w środkowym biegu rzeki Żółtej (HuangHe 黄河), HaiHe (海河) i SongHua (松花江可). Stany alarmowe mogą być przekroczone na rzece Perłowej (ZhuJiang 珠江), LiaoHe (辽河可),  Jangcy (ChangJiang 长江), HuaiHe (淮河) oraz na jeziorze TaiHu (太湖 – trzecie co do wielkości w kraju, 2338 km2 pow.).

Koronawirus SARS-CoV-2 (冠状病毒疾病)

Zespól naukowców pod kierownictwem prof. Shi Zheng Li 石正丽 opublikował raport, z którego jednoznacznie wynika, że wirus Covid-19 nie został stworzony w laboratorium przez człowieka, a przeniósł się na ludzi ze środowiska naturalnego nietoperzy.

Link do szczegółowego raportu: https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.05.21.445091v1

Prace, których rezultaty zawarto w raporcie  prowadzili naukowcy z Centrum Badań nad Pojawiającymi się Chorobami Zakaźnymi Instytutu Wirusologii Chińskiej Akademii Nauk w Wuhan (中科院武汉病毒所新发传染病研究中心), Państwowego Laboratorium Biobezpieczeństwa (Poziom 4) w Wuhan (武汉国家生物安全实验室(四级)) oraz Grupy ds. infekcji i odporności na wirusy nietoperzy, Instytutu Wirusologii Chińskiej Akademii Nauk w Wuhan (武汉病毒所蝙蝠病毒感染与免疫学科组,中国科学院).

Praca ta z pewnością nie utnie to teorii spiskowych i spekulacji.

Ekonomia  (经济学)

Cyfryzacja

Rosną przychody firm telekomunikacyjnych. W okresie styczeń – kwiecień br. wzrosły o 6.6% r/r. Najszybciej rosną w sektorze usług internetowych (TV, centra danych, usługi „chmury” i sztucznej inteligencji), bo o 25.8% r/r. Z systemu 5G korzysta już 310 mln zarejestrowanych użytkowników sieci, a z szerokopasmowego Internetu 501 mln klientów. 90.9% z nich korzysta z łączy o szybkości 100 Mbps i więcej.

Inwestycje zagraniczne

Rośnie napływ kapitału zagranicznego do Szanghaju. W ciągu pierwszych czterech miesięcy 2021 roku firmy zagraniczne zainwestowały tu 7.773 mld US$ (~ 28.486 mld PLN). To o 20.3% więcej r/r i o 25.2% więcej w porównaniu z analogicznym okresem roku 2019. W Szanghaju swoje siedziby regionalne zarejestrowało 791 przedsiębiorstw zagranicznych, działa tu obecnie 488 zagranicznych centrów badawczo-rozwojowych.

Zyski firm zagranicznych

Według danych Ministerstwa Handlu (商务部) zyski zagranicznych firm przemysłowych działających w Chinach wzrosły w roku 2020 o 7% w relacji r/r, o 2.9% więcej niż w przypadku firm chińskich.

Chiny No. 1

W I kwartale br. Chiny po raz pierwszy w historii (od 1997 roku) wyprzedziły Niemcy jako największe źródło brytyjskiego importu, którego wartość osiągnęła poziom 16.9 mld GBP (~88.055 mld PLN). To wzrost o 66% w ciągu ostatnich 3 lat. Brytyjski import z Niemiec osiągnął wartość 12.5 GBP (~65.126 mld PLN), co oznacza spadek o 25%. Uboczny efekt Brexitu. Niemcy pozostają jednak wciąż najważniejszym partnerem handlowym Brytyjczyków.

Standard emisji spalin

Ministerstwo Ekologii i Środowiska (生态环境部) od lipca br. wprowadza w całym kraju VI standard emisji spalin dla wszystkich ciężkich pojazdów napędzanych silnikami diesel.

Przemysł stoczniowy

Od początku stycznia do końca kwietnia br. stocznie państwowe w kraju zbudowały statki o ogólnej nośności 12.81 mln DWT. To wzrost o 16.6% r/r. W tym samym czasie stocznie te otrzymały nowe zamówienia na 27.87 mln DWT. Więcej o 182.1% r/r, w tym na eksport 27.73 mln DWT, co oznacza wzrost o 177% r/r. Jak informuje Chińskie Stowarzyszenie Przemysłu Stoczniowego (中国船舶工业行业协会) w wyżej wspomnianym okresie wyremontowano w chińskich stoczniach 1,069 jednostek, o 23% więcej niż rok wcześniej.

 

Technologie (技术)

Video streaming

Chiński rynek platform krótkich filmów video to nie tylko DouYin (抖音) znany w Polsce jako TikTok. To też m.in. nieznany w Polsce serwis KuaiShou (快手), który stanowi poważną konkurencję DouYin. W pierwszym kwartale br. KuaiShou miał 520 mln zarejestrowanych użytkowników. Każdego dnia korzysta z tej aplikacji 295 mln użytkowników, o 16.6% r/r i o 8.7% m/m. Przeciętny użytkownik KuaiShou korzysta z tej aplikacji przez 99.3 minuty dziennie. To wzrost o 16.5% r/r.

Sprzedaż online

PinDuoDuo (拼多多) największa w Chinach platforma technologiczna, która łączy bezpośrednio rolników i dystrybutorów produktów rolnych z konsumentami w I kwartale br. miała 823.8 mln aktywnych użytkowników. Dochody serwisu wzrosły do 22.167 mld RMB (~12.813 mld PLN), co oznacza wzrost o 239% r/r.

Rekordy XaioMi

Dochody XiaoMi Technology Co., Ltd. (小米科技有限责任公司) w I kwartale br. wzrosły do 76.88 mld RMB (~44.45 mld PLN), co oznacza wzrost o 54.7% r/r. Zysk netto w tym okresie osiągnął 6.1 mld RMB (~ 3.53 mld PLN), co z kolei oznacza wzrost o 163.8% r/r. To najlepsze wyniki kwartalne w historii firmy założonej 11 lat temu.

Nauka – Edukacja  (教育科学)

„Sztuczne Słońce”

Naukowcy z Instytutu Materiałoznawstwa Chińskiej Akademii Nauk w Hefei, (中科院合肥物质科学研究院获悉) ustanowili nowy rekord świata będący kolejnym krokiem ku uruchomieniu reaktora termojądrowego. Naukowcy z Hefei w zaawansowanym tokamaku nadprzewodnikowym (EAST), czyli “chińskim sztucznym słońcu” wytworzyli plazmę, która osiągnęła temperaturę 120 milionów stopni i utrzymywali tę temperaturę przez 101 sekund. Wcześniej w tym urządzeniu udało się osiągnąć temperaturę 160 milionów stopni Celsjusza i utrzymać ją przez 20 sekund. Wynik eksperymentu został ogłoszony przez Gong Xianzu, badacza z Instytutu Fizyki Plazmy Chińskiej Akademii Nauk (ASIPP), który kieruje projektem.

Ostatecznym celem EAST znajdującego się w Hefei, jest stworzenie fuzji jądrowej na wzór Słońca, z wykorzystaniem deuteru obficie występującego w wodzie morskiej. Sukces tego projektu oznaczałby rewolucję w energetyce – strumień czystej energii.

Wiele państw (m.in. Rosja, USA, Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Japonia) prowadzi badania nad uzyskaniem energii z reakcji termojądrowej. W odróżnieniu od obecnie stosowanej technologii bazującej na rozszczepianiu jąder atomowych, technologia termojądrowa nie niesie za sobą takich niebezpieczeństw jak ryzyko wybuchu reaktora, zagrożenie skażeniem radioaktywnym, nie generuje też dużej ilości odpadów radioaktywnych. Przez lata, po zawieszeniu programu realizowanego w ZSRR (współtwórcą tokamaka był Andriej Sacharow), uznawano koncept reaktora termojądrowego za rodzaj Świętego Grala energetyki jądrowej. Ostatnie postępy naukowców chińskich budzą coraz większe nadzieje, iż powstanie reaktora termojądrowego, który będzie źródłem energii elektrycznej jest kwestią coraz mniej odległej przyszłości.

Finanse – Banki – Kapitał (财政银行资本)

Giełdy

21 tydzień 2021 roku był na giełdach chińskich tygodniem dobrym. Indeksy zaświeciły na czerwono (co w Chinach oznacza wzrosty), pomimo tego, że w piątek W Szanghaju, ShenZhen i Hong Kongu nastąpiły lekkie spadki. Generalnie można mówić o tendencji wzrostowej rynków. Najwięcej zyskały w minionym tygodniu indeksy tajwańskiej giełdy. Wygląda na to, że inwestorzy oswoili się z wieściami o rosnącej liczbie nowych przypadków zakażeń Covid-19, których udało się tu tak dobrze unikać przez ponad rok. Większe zainteresowanie inwestorów budzą kwestie kontroli cen surowców i materiałów (działanie rządu na rzecz zatrzymania ich wzrostów), regulacje w zakresie handlu zagranicznymi walutami cyfrowymi oraz stopniowy powrót na giełdy kapitałów z różnych funduszy. Nie bez znaczenia dla tego trzeciego zjawiska jest umacnianie się kursu RMB do US$ i innych głównych walut. Ten trend utrzymuje się od 8 tygodni. Za amerykańskiego dolara w 21 tygodniu 2021 roku płacono 6.3 RMB. Najmniej od 3 lat. A jeszcze rok temu kurs wymiany oscylował wokół poziomu 1 USD = 7.13 RMB.

Oczekiwane są wzrosty oprocentowania kredytów hipotetycznych, przynajmniej w niektórych prowincjach. Ten ruch ma zatrzymać spekulacyjne zakupy nieruchomości i wzrost ich cen.

W ramach transakcji na połączonych giełdach Hong Kongu, Szanghaju i ShenZhen kapitał wędruje głównie na rynki w Chinach kontynentalnych. Tą samą drogą płynie kapitał zagraniczny, dla którego Hong Kong stanowi bramę do giełd w Szanghaju i ShenZhen.

W omawianym tygodniu najwięcej zyskały akcje spółek farmaceutycznych, biomedycznych. Najmniej – producentów metali nieżelaznych, samochodów, sprzętu gospodarstwa domowego. Tu niepokój budzi nieustanny wzrost cen surowców do produkcji. Ceny te bez wątpienia będą miały wpływ na spadek zyskowności.

Razem obroty wszystkich giełd Chin w dniu 21.05.2021: ~ 782.095 mld PLN

Razem obroty na wszystkich giełd w tygodniu 17.05 -21.05.2021: ~ 3.534 bln PLN

Kurs średni

wybranych walut zagranicznych w relacji do RMB (28.05.2021 godz.12:00)

SHIBOR/HIBOR 

上海银行间同业拆放利率 SHIBOR / 香港银行间同业拆借利率 HIBOR. Oba indeksy określają stopy procentowe pożyczek oferowanych na rynku międzybankowym w Szanghaju i w XiangGang (Hong Kongu). Informują nas nie tylko o sytuacji na danym rynku pieniężnym, ale też o dostępności kredytów. A te napędzają i gospodarkę, i konsumpcję. {Dane na dzień 28.05.2021}

Średnie oprocentowanie kredytów

Opracowane przez  National Interbank Lending Center (国银行间同业拆借中心) należące do centralnego Banku Ludowego Chin (中国人民银行) na podstawie informacji z 18 banków. Jest odniesieniem dla wszystkich banków w określaniu wysokości kredytów.

1 rok     3.85%

5 lat +   4.65%

Dochody

Ministerstwo Finansów (财政部) wyliczyło, że dochody państwa w ciągu pierwszych 4 miesięcy tego roku wzrosły o 25.5% r/r. W samym kwietniu br. o 29.4% r/r. W kwietniu przychody z podatków wzrosły w skali kraju o 33.3%.

Sygnały dla finansów

W minionym tygodniu w trakcie naradach wielu gremiów szefowie organów regulujących rynki finansowe wysłali wyraźne sygnały dla uczestników tych rynków. I tak:

 • Podczas posiedzenia Komitetu Rozwoju Stabilności Finansowej przy Radzie Państwa (国务院金融稳定发展委员会) pod przewodnictwem wicepremiera Liu He 刘鹤 zwrócono uwagę na konieczność zapewnienia stabilności systemu finansowego. W tym celu będą podejmowane zdecydowane działania eliminujące obrót (handel) zagranicznymi kryptowalutami, takimi jak Bitcoin, a także te wymierzone w „kopalnie kryptowalut”. Dla nadzoru rynku finansowego zastosowanie w większym zakresie będą miały naukowe, precyzyjne metody makro-kontroli. Wzmocnione ma być kompleksowe skanowanie i wczesne ostrzeganie o ryzyku finansowym czy kredytowym. Jednocześnie będzie kontynuowane dalsze, stopniowe i szerokie otwieranie rynku finansowego.
 • Przewodniczący Państwowej Komisji Papierów Wartościowych (中国证券监督管理委员会) po zakończeniu wspomnianego powyżej posiedzenia Komitetu Rozwoju Stabilności Finansowej w wypowiedzi dla mediów podkreślił, że stosowana będzie bezwzględnie zasada „zero tolerancji” dla wszelkich naruszeń, jak manipulacje cenami akcji, towarowych transakcji terminowych, spekulacje cenowe dotyczące surowców i gromadzenie zapasów surowców. Rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji, które mogą wpływać pozytywnie, czy negatywnie na ceny akcji i/lub wyceny spółek będzie karane z całą surowością. To samo dotyczy wszelkich przypadków praktyk monopolistycznych w każdej dziedzinie i zakresie. Rynek będzie uważnie monitorowany i ruchy na nim będą bacznie obserwowane.
 • Zastępca prezesa Centralnego Ludowego Banku Chin (中国人民银行) oświadczył, że od początku tego roku kurs wymiany RMB do głównych walut zagranicznych fluktuuje w obie strony, ale w stabilnych, rozsądnych granicach. Rezerwy walut zagranicznych również utrzymują się na stabilnym poziomie. Stad bank stopniowo będzie prowadził politykę uwolnienia kursu RMB i uzależnienia go w większym stopniu od rynku. Obecnie to bank centralny wyznacza codziennie granice w jakich kurs ten może się wahać.

Kredyt mieszkaniowy

Średnie oprocentowanie kredytu na zakup mieszkania z rynku pierwotnego, oferowanego przez banki w 42 największych miastach Chin, wynosiło na początku maja br. 5.33%. To o 2 punkty bazowe więcej niż w kwietniu br. Kredyty na zakup mieszkań z rynku wtórnego były średnio oprocentowane na poziomie 5.61%, także o 2 punkty bazowe więcej niż w poprzednim miesiącu.

Ten lekki wzrost jest uzasadniony zaostrzeniem polityki finasowania nieruchomości przez władze.

Obligacje a zagraniczny kapitał

Nie maleją apetyty zagranicznych inwestorów i instytucji finansowych na chińskie obligacje. W kwietniu br. nabyli oni obligacje chińskie o wartości 58 mld RMB (~33.151 mld PLN), czyli o 3.44% więcej niż w analogicznym okresie roku minionego. Analitycy przewidują, że wciągu kolejnych 3 do 5 lat udział zagranicznych inwestorów w tutejszy rynku obligacji (drugim największym po USA) wyniesie ok.15%. Atrakcyjny jest dla nich również rynek akcji, gdzie na koniec marca br. zagraniczni inwestorzy odpowiadali za ok. 4.27% obrotów. W 2020 roku było to 3.35%, a stanowiło rekordowy udział zagranicznych inwestorów w transakcjach chińskich giełd.

Obligacje rządów lokalnych

Ministerstwo Finansów (财政部) poinformowało, że w kwietniu br. rządy lokalne wyemitowały obligacje o wartości 775.8 mld RMB (~442.778 mld PLN). Średni czas wykupu tych obligacji wynosi 10.6 roku, oprocentowanie 3.48%. W sumie od początku stycznia do końca kwietnia rządy lokalne wyemitowały obligacje o ogólnej wartości 1.671 bln RMB (~953.830 mld PLN), ze średnim czasem wykupu 9.1 lat i oprocentowaniem 3.44%. Tegoroczny limit zadłużenia rządów lokalnych przyjęty przez parlament w budżecie centralnym wynosi 33.277 bln RMB (~18.993 bln PLN).

Goldman Sachs w Chinach

Jeden z największych banków Chin, Industrial and Commercial Bank of China (中国工商银行公司), otrzymał zgodę Chińskiej Komisji Regulacyjnej ds. Bankowości i Ubezpieczeń (中国银行保险监督管理委员会) na założenie spółki joint venture z amerykańskim bankiem inwestycyjnym Goldman Sachs. Amerykanie, dzięki najnowszym regulacjom dotyczącym sektora finansowego, będą posiadali w przedsięwzięciu większościowe udziały (51%).

Ryzyka finansowe

Profesor Zhou Hua 周皓 z Instytutu Finansów Państwowych Uniwersytetu TsingHua (清华大学 国家金融研究院) podczas jednego ze swoich ostatnich wystąpień publicznych zwrócił uwagę na ryzyka jakie występują w chińskim systemie finansowym. Nie dotyczą one perspektywie makro. Tutaj wszelkie dane wskazują na stabilizację systemu i nie ma znaczącego ryzyka. Ale zagrożenia – jego zdaniem – występują w mikro perspektywie. Wymienił ich pięć:

  1. Niespłacanie długów przez przedsiębiorstwa produkcyjne;
  2. Traktowanie platform finansowych zgodnie z zasadą, że „są za duże, aby upaść”;
  3. Rosnące, nieściągalne kredyty jakie obciążają banki, udzielone w czasie epidemii Covid-19;
  4. Istnienie nowych form systematycznego ryzyka finansowego ze strony dużych platform finansowych czy handlowych, takich jak np. Ant Financial Group Co., Ltd. (蚂蚁金融集团股份有限公司) – niezbędny jest większy nadzór nad takimi dużymi holdingami finansowymi;
  5. Ewentualne ryzyko niewykupienia miliardowych obligacji przez jedną z największych firm państwowych HuaRong Securieties Co., Ltd. (华融证券股份有限公司) – termin wykupu upływa w najbliższych miesiącach.

No i dyskusja w branży rozgorzała.

Nowa CEO

Zarząd Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (香港交易及结算所有限公司) – instytucji administrującej tutejsza giełdą – powołał po raz pierwszy w swej historii kobietę, a co więcej cudzoziemkę na stanowisko prezesa zarządu. Panią prezes została pani Laura May-Lung CHA 欧冠升 (l.52), urodzona w Argentynie, obywatelka Chorwacji i rezydentka Hong Kongu. Pani CHA przez ponad 30 lat pracowała w amerykańskim banku inwestycyjnym JP Morgan, piastując różne stanowiska. W Hong Kongu czekają na nią niełatwe zadania. Eksperci uważają, że będzie musiała wprowadzić m.in. skuteczniejsze mechanizmy zwalczające korupcję, narzucić większą transparentność spółek zamierzających wejść na giełdę, ale też i tych już notowanych, zobligować spółki giełdowe do stosowania się do wszystkich zaleceń organów regulujących rynek, usprawnić transakcje w ramach połączenia giełdy w Hong Kongu z giełdami w Szanghaju i ShenZhen, a także podnieść jakość operacji London Metal Exchange, której spółka Hong Kong Exchange jest głównym udziałowcem. Czeka ją też rozwiązanie widocznych konfliktów w zarządzaniu.

Pani CHA otrzyma największe w historii hongkońskiej giełdy wynagrodzenie w wysokości 10 mln HK$ (~ 4.722 mln PLN) rocznie, ponadto 212 tys. akcji spółki Hong Kong Exchanges and Clearing Limited, których aktualna wartość wynosi 96.10 mln HK$ (~45.38 mln PLN) oraz dywidendy na koniec roku.

RMB i reszta świata

Postępuje proces coraz częstszego stosowania RMB w transakcjach międzynarodowych w oparciu o chiński system Cross-Border Interbank Payment System (跨境银行间支付清算有限责任公司- CIPS) przy czym najczęściej RMB występuje tu jako waluta denominująca inne waluty zastosowane w transakcji.  Operacje prowadzą banki w głównych centrach finansowych świata, czyli w Hong Kongu, Singapurze, Londynie i Frankfurcie. Na koniec kwietnia br. w systemie CIPS uczestniczyło globalnie 1,171 instytucji finansowych i banków (44 bezpośrednio i 1,127 pośrednio). Chiński system jest konkurentem amerykańskiego Clearing House Interbank Payments System (CHIPS).

System CIPS funkcjonuje do 2015 r. W ubiegłym roku ilość transakcji wykonanych za jego pośrednictwem wzrosła o 33.4% r/r. W 2019 roku wzrost r/r wyniósł 28%. W 2020 roku wartość transakcji przeprowadzonych przez system CIPS osiągnęła poziom 45.2 bln RMB (~25.84 bln PLN; ~7.05 bln US$). W tym samym czasie przez amerykański system CHIPS „przeszły” transakcje o wartości 419 bln US$ (~1.536 biliardów PLN; ~2.686 biliardów RMB). Nie ma mowy – póki co – o podważeniu pozycji lidera. CIPS jest alternatywą, zwłaszcza dla państw, na które USA nakładają sankcje ekonomiczne. Państwa te korzystają z chińskiego systemu. RMB na globalnej mapie walut w kwietniu br. stanowił 1.95% operacji, co według danych Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) dało mu szóste miejsce wśród najważniejszych walut świata po dolarze amerykańskim, euro, brytyjskim funcie, japońskim jenie i dolarze kanadyjskim.

 

Społeczeństwo (社会)

Rośnie liczba milionerów

Według analityków z HSBC – HongKong and ShangHai Banking Corporation Ltd. (香港上海汇丰银行有限公司) w 2025 roku w Państwie Środka będzie mieszkało ponad 5 mln milionerów. Obecnie mieszka ich tu 2 mln.

Kim jest chiński milioner statystyczny? To osoba, która posiada majątek inwestycyjny wielkości min. 10 mln RMB (~5.77 mln PLN). HSBC w swoim raporcie przewiduje, że w ciągu najbliższych pięciu lat klasa średnia wzrośnie z aktualnego poziomu 340 mln osób do ponad 500 mln osób, czyli o 45%. Oczekuje się, że w ciągu najbliższych 5 lat majątek gospodarstw domowych będzie rósł w Chinach średnio rocznie o 8.5%. Oznacza to, że w 2025 roku będą one dysponować aktywami do inwestycyjnymi o wartości 300 bln RMB (~ 173.182 bln PLN). Według oceny ekonomistów HSBC przełoży się to na wzrost konsumpcji wewnętrznej, stabilizację biznesu i wydatki kapitałowe. Rosnąca klasa średnia oznacza z kolei zwiększenie popytu na importowane towary i usługi, a przez to wpłynie na przyciągnie zagranicznych firm do inwestowaniu w ChRL. Klasa średnia może być więc jedną z podstaw strategii nowego modelu gospodarczego Dwóch Obiegów (rozwój wewnętrzny uzupełniony współpracą zagraniczną). Ale analitycy ostrzegają jednocześnie, że te wyżej wymienione tendencje, bez właściwych działań, prowadzą do wzrostu koncentracji majątku w niewielkiej grupie osób: 1% grupa milionerów będzie dysponowała 30% bogactwa kraju.

Dodatek „upałowy”

Organy naczelnej administracji przypominają, że od 1 czerwca przysługuje pracownikom dodatek za trudne warunki pracy. Dotyczy on pracowników, którzy wykonują pracę na dworze w temperaturze 35℃ i wyższej, a w pomieszczeniach od 33 ℃ w górę. Szczególnie dotyczy to takich prowincji jak GuangDong 广东, HaiNan 海南, GuangXi 广西, HuBei 湖北, ShanXi 山西, ShanDong 山东, BeiJing (Pekin) 北京, TianJin 天津, ShangHai 上海, ZheJiang 浙江.

Każda z prowincji wyznacza sama wysokość tego dodatku i określa inne ewentualne świadczenia socjalne dotyczące pracy w wysokich temperaturach. Np. w prowincji GuangDong dodatek ten wynosi 300 RMB (~173.30 PLN) na osobę miesięcznie, lub 13.80 RMB (~7.98 PLN) za godzinę. W innych miejscach obowiązują podobne stawki. Dodatki „upałowe” wypłacane są zazwyczaj od czerwca do września włącznie. Na HaiNan (najbardziej na południe wysunięta część Chin, prowincja-wyspa) dodatek wypłacany jest od kwietnia do października.

 

KPCh, czyli Komunistyczna Partia Chin  (中国共产党)

Premie dla weteranów KPCh

Z okazji zbliżającej się setnej rocznicy powstania Komunistycznej Partii Chin (中国共产党) Komitet Centralny (中央委员会) postanowił wypłacić specjalny jednorazowy zasiłek dla wszystkich członków partii, którzy wstąpili do niej przed powstaniem Chin Ludowych (01.10.1949). Dotyczyć to będzie wszystkich partyjnych weteranów mieszkających na wsi oraz tych mieszkających w miastach, którzy nie pobierają emerytury (!). Zasiłek w wysokości 5,000 RMB (~2,888 PLN) wypłacany będzie w kwocie 3,000 RMB (~1,732.63 PLN) z funduszy rządu centralnego oraz kwocie 2,000 RMB (~1,155.40 PLN) z funduszy centralnych partii. Zasiłek trafi do uprawnionych przed 1 lipca br.

 

Autor: 梁安基 Andrzej Z. Liang, 上海 Shanghai, 中国 Chiny

e-mail: azliang@chinamail.com

Redakcja: Leszek B. Ślazyk

e-mail: kontakt@chiny24.com

© 20/2021 www.chiny24.com

Twierdza Chiny Twierdza Chiny

Leszek Ślazyk

(rocznik 1967), politolog, publicysta, przedsiębiorca, ekspert do spraw Chin; od 1994 roku związany zawodowo z Chinami, twórca portalu www.chiny24.com.

Related Articles

Back to top button