WiadomościWiadomości

Niemcy w Chinach – umiarkowany optymizm

Niemiecka izba handlowa w Chinach (AHK Greater China), w ślad po amerykańskiej, brytyjskiej i unijnej, opublikowała wyniki swojego badania nastrojów biznesowych wśród firm niemieckich działających w ChRL.

Niemieckie firmy działające w Chinach wskazują, że stoją aktualnie przed szeregiem wyzwań, w tym:

  • zwiększoną konkurencją ze strony lokalnych firm,
  • nierównym dostępem do rynku,
  • przeciwnościami gospodarczymi i
  • ryzykiem geopolitycznym.

Choć 83% ankietowanych firm uważa, że gospodarka Chin weszła na ścieżkę malejącego tempa rozwoju, to aż 91% zamierza kontynuować działalność w Państwie Środka.

64% niemieckich firm postrzega aktualną sytuację jako tymczasowe spowolnienie gospodarcze i przewiduje odbicie w ciągu najbliższego roku do 3 lat.

42% ankietowanych przedsiębiorstw spodziewa się pozytywnego rozwoju swojej branży w 2024 roku, w porównaniu do zaledwie 21% w 2023 roku.

78% badanych oczekuje stałego wzrostu w ciągu najbliższych pięciu lat.

Chociaż 54% firm uważa, że atrakcyjność inwestycyjna Chin spada w porównaniu z innymi rynkami, to taki sam odsetek planuje zwiększyć swoje inwestycje w tym kraju w ciągu najbliższych dwóch lat.

79% twierdzi, że dalsze inwestycje są niezbędne dla utrzymania swojej konkurencyjności w Chinach.

37% uważa, że atrakcyjność Chin jako rynku innowacji rośnie w porównaniu z innymi rynkami. 46% planuje współpracę z lokalnymi partnerami w celu utrzymania konkurencyjności.

5% respondentów badania uważa chińskie firmy za aktualnych liderów innowacji w swojej branży, a 46% przewiduje, że staną się one liderami w ciągu najbliższych 5 lat.

W sektorze motoryzacyjnym 11% firm postrzega chińskich konkurentów jako liderów innowacji, a 58% spodziewa się, że przejmą oni tę rolę w ciągu najbliższych 5 lat.

32% respondentów uważa niepewność prawną za największe wyzwanie regulacyjne.

22% ankietowanych firm niemieckich twierdzi, że doświadcza nierównego traktowania w porównaniu z lokalnymi konkurentami. W tym aż 53% przedsiębiorstw, które uczestniczą w przetargach publicznych, napotkało przeszkody, takie jak brak przejrzystości i polityka “kupuj chińskie”.

Firmy zwiększają zarządzanie ryzykiem – aż 44% z nich podjęło kroki w celu przeciwdziałania potencjalnym zagrożeniom. Spośród tych firm 83% przypisuje swoje działania napięciom geopolitycznym.

W świetle zebranych danych niemieckie firmy działające w Chinach są bardziej przywiązane i optymistycznie nastawione do tutejszego środowiska biznesowego oraz rynku, niż te ze Stanów Zjednoczonych, czy Wielkiej Brytanii. Około 91% ankietowanych niemieckich firm nie planuje opuszczenia Chin, a za najbardziej obiecujący dla rozwoju biznesu sektor uznają one przemysł chemiczny.

Niemieckie inwestycje bezpośrednie w Chinach w 2023 r. wzrosły o 4,3% r/r do rekordowego poziomu 11,9 mld EUR (ok. 51,65 mld PLN). Ot, decopuling i derisking po niemiecku.

Źródło: china.ahk.de

Autor: 梁安基 Andrzej Z. Liang, 上海 Shanghai, 中国 Chiny

e-mail: azliang@chinamail.com

Redakcja: Leszek B. Ślazyk

e-mail: kontakt@chiny24.com

© www.chiny24.com

Twierdza Chiny Twierdza Chiny

Andrzej Zawadzki-Liang

Andrzej Zawadzki-Liang (梁安基), prawnik, biznesmen, współpracownik think-tanku Instytut Badań Chin Współczesnych (当代中国研究中心), od 35 lat w Chinach.

Related Articles

Back to top button