EkonomiaGospodarka

Chiny: Finanse – Banki – Kapitał (财政-银行-资本)

6-12 września 2021

Informacje (信息财政)  

Kolejny element systemu emerytalnego

Powstaje kolejny fundusz, która będzie współtworzył nowy chiński system zabezpieczenia emerytalnego.  Chińska Komisja Regulacyjna ds. Bankowości i Ubezpieczeń (中国银行保险监督管理委员会) ogłosiła rozpoczęcie procesu rejestracji spółki, która będzie nosić nazwę Państwowy Zakład Ubezpieczeń Emerytalnych Co., Ltd. (国民养老保险股份有限公司)

Udziałowcami nowego podmiotu jest 13 oddziałów największych banków zajmujących się zarządzaniem aktywami i majątkiem oraz 17 przodujących spółek inwestycyjnych. Kapitał założycielski wynosi 11.15 mld RMB (ok. 6.66 mld PLN). Spółka rozpocznie działalność operacyjna w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Wszystkie zyski wypracowywane przez spółkę będą przeznaczane na zasilenie ogólnokrajowego budżetu emerytalnego. Oprócz nowej spółki na chwilą obecną system zabezpieczenia emerytalnego tworzą jeszcze trzy fundusze, które inwestują środki ze składek emerytalnych i socjalnych.

BlackRock Inc. i nowy chiński fundusz inwestycyjny

Na tydzień przed terminem spółka BlackRock Inc. (zarejestrowana w USA największa inwestycyjna firma świata, zarządzająca aktywami o wartości ponad 8 bln US$ (ok. 30.78 bln PLN), zebrała wpłaty na swój pierwszy chińskich fundusz inwestycyjny. Przyjęto je od 111,000 inwestorów. Łączna wysokość funduszu to ponad 1 mld US$ (ok. 3.847 mld PLN).

George Soros silnie krytykuje „chiński rozdział” BlackRock Inc., działającej w ChRL z inspiracji m.in. Warena Buffeta (udziałowiec wielu chińskich spółek, jak chociażby BYD). Uznaje uruchomienie chińskiego funduszu za “tragiczny błąd” i ostrzega, że BlackRock może stracić pieniądze swoich klientów, a co ważniejsze, szkodzi interesom bezpieczeństwa narodowego USA i innych demokracji.

Inwestorzy zdają się pozostawać głusi na to co ma w tej sprawie do powiedzenia Soros. Wiadomym jest bowiem, a potwierdzają to liczne dane, że rynek chiński ma obecnie większe potencjały, daje większe szanse na zyski niż rynek amerykański.

BlackRock Inc. inwestuje w Chinach od 2006 r. Najpierw poprzez spółkę założoną z Bank of China Investment Management, a od sierpnia ubiegłego roku, od kiedy przepisy pozwalają na 100% własność udziałów inwestorów zagranicznych w działających w Chinach funduszach inwestycyjnych – samodzielnie. BlackRock posiada 100% udziałów w zarejestrowanej w Chinach spółce BlackRock Fund Management Co., Ltd.  (球最大资产管理公司) z kapitałem zakładowym 46.56 mln US$ (ok.180 mln PLN).

Rezerwy walutowe Chin

Jak poinformowała Państwowa Administracja Wymiany Walut Zagranicznych (国家外汇管理局) z końcem sierpnia rezerwy walutowe Chin wynosiły 3.232 bln US$ (ok. 12.434 bln PLN). Nastąpił niewielki spadek wielkości rezerw o 0.12% w porównaniu do lipca. Nie mniej w ciągu ostatnich 4 miesięcy poziom chińskich rezerw walutowych utrzymuje się na poziomie powyżej 3.2 bln US$.

Cyfrowy juan w Szanghaju

Według analiz banku centralnego najszersze możliwości płacenia cyfrowym RMB w życiu codziennym mają mieszkańcy Szanghaju. Szanghajczycy mogą płacić cyfrowym juanem w sklepach spożywczych, sklepach całodobowych, ale też opłacać przejazd metrem, czy wynajętym rowerem.

Wspólny rynek handlu prawami do emisji CO2

Władze prowincji GuangDong, Hong Kongu oraz Makau pracują nad utworzeniem wspólnego rynku handlu prawami do emisji CO2. Uznano, że redukcja zanieczyszczeń dwutlenkiem węgla jest wspólną sprawą – gazy cieplarniane nie znają podziałów administracyjnych.

Największe ośrodki zarządzania aktywami

Instytut Finansów Międzynarodowych w Jiazui (家嘴国际金融研究院) przy Chińsko – Europejskiej Międzynarodowej Szkole Biznesu (中欧国际商学院) w Szanghaju opublikował „Globalny Indeks Oceny Centrum Zarządzania Aktywami 2021” (《全球资产管理中心评价指数报告2021》) dotyczący największych ośrodków finansowych zarządzających aktywami i majątkiem. Na pierwszym miejscu w tej kategorii uplasował się Nowy Jork, który uzyskał 96.7 punktów na 100 możliwych. Czwarte miejsce zajął Hong Kong (84.7), ósme Szanghaj (83.7). Według oceny Instytutu do 2025 roku Szanghaj może wejść do pierwszej piątki największych ośrodkoów finansowych zarządzających aktywami w skali świata.

Chińsko – Europejska Międzynarodowa Szkoła Biznesu działa od listopada 1994 r., powstała dzięki wspólnej inicjatywie rządu chińskiego i Unii Europejskiej.

 

Giełdy (证券交易所)

06.09. – 10.09.2021

 To był już trzeci tydzień wzrostów indeksów na chińskich giełdach. Największe wzrosty odnotowano w Szanghaju i Shenzhen, najsłabsze na Tajwanie. Zdaje się, że inwestorzy puścili w niepamięć wielomiesięczny czas bessy, niepewności, wycofywania środków z rynku. Główny indeks w Szanghaju przekroczył 3,700 pkt – rekord w skali tego roku, ale też i ostatnich 5 lat. Obroty na giełdzie w Szanghaju i w Shenzhen już 38 tydzień z rzędu przekraczały poziom 1 bln RMB (ok. 596.98 mld PLN).

Główne indeksy w Hong Kongu i Tajpej utrzymywały się na rekordowych poziomach (odpowiednio ponad 26,000 oraz 17,000 pkt).

Niewątpliwym impulsem dla transakcji giełdowych są m.in. kolejne szybkie kroki na drodze do utworzenia piątej giełdy w Pekinie (北京证券交易所). Giełda ta ma już nawet swoją stronę internetową: www.bse.cn

Niespotykany boom transakcyjny obserwowano w Krajowym Systemie Transferu Akcji Małych i Średnich Przedsiębiorstw (中国全国证券交易所/全国中小企业股份转让系统) Krajowej Giełdy Papierów Wartościowych w Chinach (pozagiełdowy rynek transakcji OTC over-the-counter). Małe i średnie spółki innowacyjne, technologiczne będą stanowić podstawę obrotu na nowej giełdzie. I to jest powód, z którego wartość ich akcji, jak i indeksów poszły w górę o kilkanaście procent.

W piątek 10.09. komisja regulacyjna wstrzymała obrót akcjami tych spółek, by zapobiec spekulacjom.

Do łask powróciły akcje spółek finansowych i technologicznych (mimo wciąż trwającej akcji zaostrzania regulacji). Oddech złapały spółki deweloperskie.

Utrzymywało się wysokie zainteresowanie akcjami spółek metali nieżelaznych, ziem rzadkich i półprzewodników (bardzo mocno wzrosły osiągając często dzienne limity). Jednocześnie obserwowane były spore wahania kursów w ciągu każdego dnia.

Na minusie znalazły się spółki węglowe, energetyczne. To skutek ogłoszenia kolejnych decyzji dotyczących walki z emisją CO2. Duże spadki wartości akcji dotknęły też producentów alkoholi.

 

 

 

 

 

Banki (银行)

Kurs średni

wybranych walut zagranicznych do RenMinBi / Yuan / RMB / ¥ (10.09.2021, 12:00)

 

 

 

 

SHIBOR/HIBOR 

上海银行间同业拆放利率 SHIBOR / 香港银行间同业拆借利率 HIBOR. Oba indeksy określają stopy procentowe pożyczek oferowanych na rynku międzybankowym w Szanghaju i w XiangGang (Hong Kongu). Informują nas nie tylko o sytuacji na danym rynku pieniężnym, ale też o dostępności kredytów. A te napędzają i gospodarkę, i konsumpcję. {Dane na dzień 10.09.2021}

Średnie Oprocentowanie Kredytów

Loan Prime Rate – LPR (贷款市场报价利率) 20.08.2021

1 rok                3.85%

5 lat                 4.65%

Opracowana przez National Interbank Lending Center (国银行间同业拆借中心) {należące do centralnego Banku Ludowego Chin 中国人民银行} na podstawie informacji z 18 banków. Jest odniesieniem dla wszystkich banków w określaniu wysokości kredytów. Centralny bank wciąż nie zmienia stóp LPR (już 16 miesięcy).

Obligacje skarbowe

Giełda uprawnieniami do emisji CO2

Tygodniowe obroty uprawnieniami do emisji CO2 (06.09.- 10.09.2021)
Krajowy systemu handlu emisjami prowadzony przez Shanghai Environment and Energy Exchange / Giełdę Energii Ekologicznej w Szanghaju (上海环境能源交易所).

China Containerized Freight Index (中国出口集装箱运价指数)

Indeks ten pokazuje kierunki chińskiego exportu, jego nasilenie bądź spowolnienie na tych kierunkach w okresie tygodnia. Zmiany indeksu pozwalają ocenić wzrost, lub spadek kosztów przewozów kontenerów na określonych kierunkach.

 

Autor: 梁安基 Andrzej Z. Liang, 上海 Shanghai, 中国 Chiny

e-mail: azliang@chinamail.com

Redakcja: Leszek B. Ślazyk

e-mail: kontakt@chiny24.com

© 2010 – 2021 www.chiny24.com

 

Zastrzeżenia

Wszelkie opinie, wiadomości, aktualności, badania, analizy, ceny lub inne informacje zawarte na tej stronie mają charakter ogólnych informacji rynkowych przeznaczonych wyłącznie do celów edukacyjnych i jako takie nie stanowią elementu doradztwa inwestycyjnego dotyczącego instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autora.

Chiny24.com publikują te materiały, jednakże nie oznacza to, że zgadzają się z poglądami autora, że potwierdzają jego tezy, lub dochodzą do takich samych wniosków. Autor w artykułach opiera się na swojej wiedzy według stanu na dzień ich sporządzenia. Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie jego artykułów. Korzystając z informacji oraz artykułów publiowanych przez portal chiny24.com nie należy rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych niż przedstawione w portalu czynników ryzyka wiążących się z danym instrumentem finansowym. Przestrzegamy przed podejmowaniem decyzji bazując tylko na prezentowanych materiałach. Należy pamiętać o zasadzie, iż informacje, wyniki historyczne niekoniecznie są wyznacznikiem trendów, czy wyników przyszłych.

Prawa Autorskie

Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Żaden z zamieszczonych materiałów, ani jego część, nie może być kopiowana, modyfikowana, dystrybuowana, publikowana, utrwalana ani wykorzystywana w żadnej formie i przy użyciu środków elektronicznych, mechanicznych, rejestrujących bez uprzedniego pisemnego zezwolenia właściciela portalu. Zabronione jest umieszczanie tych materiałów lub ich części na jakimkolwiek innym serwerze bez zgody administratora.

© 2010 – 2021 www.chiny24.com

Twierdza Chiny Twierdza Chiny

Andrzej Zawadzki-Liang

Andrzej Zawadzki-Liang (梁安基), prawnik, biznesmen, współpracownik think-tanku Instytut Badań Chin Współczesnych (当代中国研究中心), od 35 lat w Chinach.

Related Articles

Back to top button