EkonomiaGospodarka

Chiny: Finanse – Banki – Kapitał (财政-银行-资本)

20-26 września 2021

Informacje (信息财政

190 milionów inwestorów

Według informacji Komisji Regulacji Papierów Wartościowych Chin (中国证券监督管理委员会) liczba zarejestrowanych rachunków giełdowych indywidualnych inwestorów w Chinach przekroczyła 190 milionów.

97% spośród tych inwestorów lokuje swoje oszczędności w małych i średnich firmach, których wartość rynkowa jest mniejsza niż 500,000 RMB (ok. 303.720 PLN).

Ubezpieczenia od leków nierefundowanych

Na rynku ubezpieczeń pojawił się nowy gracz. To państwowa firma należąca do rządu lokalnego Szanghaju, zarejestrowana pod firmą “HuHuiBao” (惠民保). Spółka oferuje komercyjne ubezpieczenia zdrowotne. Z jej oferty skorzystało już 7.39 mln osób. Średni czas rozpatrzenia kompensacji z polisy ubezpieczeniowej w „HuHuiBao” trwa 2.48 dnia. Głównymi klientami firmy są osoby urodzone w latach 50 i 80. Nie jest zaskoczeniem, że największą popularnością firma ta cieszy się w Szanghaju.

Specjalnością tej spółki ubezpieczeniowej są ubezpieczenia najdroższych leków nie objętych zniżkami systemowymi. Ubezpieczenie pokrywa te części kosztów leczenia jakie zazwyczaj zostają do opłacenia po odliczeniu kwot pokrytych przez ubezpieczenie gwarantowane przez system powszechnej opieki zdrowotnej. A ten system pokrywa niewielkie kwoty. Ubezpieczonym przez „HuHuiBao” przysługuje również na przykład darmowe porady i konsultacje medyczne.

Bank centralny uzyskuje dostęp do danych

System oceny wiarygodności socjalno-kredytowej prowadzony przez bank centralny – Ludowy Bank Chin (中国人民银行 ) – uzyska pełny dostęp do danych klientów Ant Hua Bei  (蚂蚁花呗).

Spółka Ant Hua Bei to jedna z firm oferująca kredyty konsumpcyjne należy do Ant Technology Group Co., Ltd. (蚂蚁科技集团股份有限公司), a ta zaś jest spółką zależną Alibaba Group Holdings Limited (阿里巴巴集团控股有限公司). Klienci Ant Hua Bei bez specjalnych formalności czy zabezpieczeń mogą uzyskać kredyt w wysokości od 500 RMB (ok. 304 PLN) do 50,000 RMB (ok. 30,400 PLN) na okres 3,6,9 lub 12 miesięcy. Osoby, które uzyskują taki kredyt przez pierwsze 41 dni od przyznania pożyczki nie są obciążane jakimikolwiek prowizjami, przez ten okres pożyczki są nieoprocentowane. Hua Bei deklaruje, iż posiada już blisko 500 mln aktywnych klientów.

Nie dziwi zatem, że bank centralny uzyskał dostęp do ich danych. Gdyby każdy z tych klientów uzyskał od spółki najniższą pożyczkę, czyli 500 RMB to ogólna wartość kredytów wynosiłaby 250 000 000 000 – dwieście pięćdziesiąt miliardów juanów, czyli sto pięćdziesiąt dwa miliardy złotych.

RMB wzmacnia się wobec złotego

Przy okazji – polski złoty wciąż się osłabia do RMB. Wciąż obserwujemy kurs wymiany 1 RMB = 0.608 PLN. Czasy kiedy co się da przeliczając złotówki na juany dzieliliśmy na dwa, należą do przeszłości. Warto obserwować i ten trend.

Giełdy (证券交易所)

22.09.-24.09.2021

W związku z świętem Środka Jesieni tydzień na giełdach był krótszy. Ale i przez te kilka dni dominowały pesymistyczne nastroje. Na giełdzie w Hong Kongu można było obserwować ogromna nerwowość wywołana plotkami o niewypłacalności drugiego co do wielkości dewelopera Chin – Evergrande Real Estate Group Co., Ltd. (恒大地产集团有限公司) – spółki notowanej w Hong Kongu właśnie.

I tak, w wyniku paniki i braku konkretnych informacji od regulatorów rynku akcje Evergrande poszły w dół, ciągnąc za sobą i innych deweloperów. Spadki po kilkanaście, kilkadziesiąt procent, wręcz do momentu zawieszenia obrotu niektórymi akcjami. Kilka dni później ogłoszono plan restrukturyzacji spółki Evergrande oraz informację o porozumieniu zawartym przez dewelopera z wierzycielami. 23.09. akcje Evergrande odbiły i wyskoczyły w górę o 47%. Szczegóły porozumień nie są znane, ale wszystko wskazuje na to, że sytuacja w firmie jest pod kontrolą. Na razie, bo spółka większość swoich zobowiązań musi uregulować w przyszłym roku.

Zdecydowana większość analityków finansowych, a także inwestorów krajowych i zagranicznych uważa, że problemy Evergrande nie stanowią zagrożenia dla systemu finansowego Chin, a jednocześnie, że nie mogą one zaburzyć funkcjonowania rynków międzynarodowych.

Cała sytuacja jednak spowodowała, że główny indeks Hang Seng spadł do poziomu 24,000 pkt, najniższego od ponad roku. Sytuacja w Hong Kongu miała oczywiście wpływ na to, co działo się na giełdach w Shenzhen i Szanghaju. A to te giełdy decydują o zachowaniach na rynkach finansowych w kraju.

Mimo spadków indeksów już 46 dzień z rzędu obroty na tych dwóch parkietach przekraczają 1 bln RMB (ok. 608.618 mld PLN). Indeks Shang Hai Composite Indeks utrzymuje się na poziomie

3,600 pkt, a Shenzhen Component – 14,000 pkt.

Dobrze radziły sobie akcje spółek z branży spożywczej, napojów, producentów alkoholu, turystycznej. To oczywiste w przededniu świata narodowego i związanego z nim „złotego tygodnia”, czyli 7 dni wolnych od pracy (1.10.-7.10.).

Silne spadki zanotowały akcje kopalń, spółek przemysłu węglowego, producentów metali nieżelaznych, spółek chemicznych, producentów cementu, materiałów budowlanych, nawozów czy stali. To efekt wprowadzenia nowych przepisów na rzecz ograniczenia i kontroli zużycia energii, wprowadzania programów redukcji emisji CO2.

To czynnik, który będzie miał wpływ na giełdy w dłuższej perspektywie. Duża część chińskiego przemysłu jest energochłonna, jeśli nie energożercza. Wyznaczone limity zużycia energii przez poszczególne prowincje i branże okazały się bardzo wyśrubowane. Znalezienie złotego środka pomiędzy chcieć, a móc, będzie miało wpływ na akcje, ale – co ważniejsze – na całą gospodarkę.

 

 

 

 

 

 

Banki (银行)

Kurs średni

wybranych walut zagranicznych do RMB / ¥ (24.09.2021, 17:00)

 

 

 

 

SHIBOR/HIBOR 

上海银行间同业拆放利率 SHIBOR / 香港银行间同业拆借利率 HIBOR. Oba indeksy określają stopy procentowe pożyczek oferowanych na rynku międzybankowym w Szanghaju i w XiangGang (Hong Kongu). Informują nas nie tylko o sytuacji na danym rynku pieniężnym, ale też o dostępności kredytów. A te napędzają i gospodarkę, i konsumpcję. {Dane na dzień 24.09.2021}

Średnie Oprocentowanie Kredytów

Loan Prime Rate – LPR (贷款市场报价利率) 17.09.2021

  • 1 rok                3.85%
  • 5 lat                 4.65%

Opracowana przez National Interbank Lending Center (国银行间同业拆借中心) {należące do centralnego Banku Ludowego Chin 中国人民银行} na podstawie informacji z 18 banków. Jest odniesieniem dla wszystkich banków w określaniu wysokości kredytów. Centralny bank wciąż nie zmienia stóp LPR (już 16 miesięcy).

Obligacje skarbowe

Giełda handlu uprawnieniami do emisji CO2

Tygodniowe obroty uprawnieniami do emisji CO2 (22.09.- 24.09.2021)
Krajowy systemu handlu emisjami prowadzony przez Shanghai Environment and Energy Exchange / Giełdę Energii Ekologicznej w Szanghaju (上海环境能源交易所).

 

Autor: 梁安基 Andrzej Z. Liang, 上海 Shanghai, 中国 Chiny

e-mail: azliang@chinamail.com

Redakcja: Leszek B. Ślazyk

e-mail: kontakt@chiny24.com

© 2010 – 2021 www.chiny24.com

 

Zastrzeżenia

Wszelkie opinie, wiadomości, aktualności, badania, analizy, ceny lub inne informacje zawarte na tej stronie mają charakter ogólnych informacji rynkowych przeznaczonych wyłącznie do celów edukacyjnych i jako takie nie stanowią elementu doradztwa inwestycyjnego dotyczącego instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autora.

Chiny24.com publikują te materiały, jednakże nie oznacza to, że zgadzają się z poglądami autora, że potwierdzają jego tezy, lub dochodzą do takich samych wniosków. Autor w artykułach opiera się na swojej wiedzy według stanu na dzień ich sporządzenia. Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie jego artykułów. Korzystając z informacji oraz artykułów publikowanych przez portal chiny24.com nie należy rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych niż przedstawione w portalu czynników ryzyka wiążących się z danym instrumentem finansowym. Przestrzegamy przed podejmowaniem decyzji bazując tylko na prezentowanych materiałach. Należy pamiętać o zasadzie, iż informacje, wyniki historyczne niekoniecznie są wyznacznikiem trendów, czy wyników przyszłych.

Prawa Autorskie

Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Żaden z zamieszczonych materiałów, ani jego część, nie może być kopiowana, modyfikowana, dystrybuowana, publikowana, utrwalana ani wykorzystywana w żadnej formie i przy użyciu środków elektronicznych, mechanicznych, rejestrujących bez uprzedniego pisemnego zezwolenia właściciela portalu. Zabronione jest umieszczanie tych materiałów lub ich części na jakimkolwiek innym serwerze bez zgody administratora.

© 2010 – 2021 www.chiny24.com

Twierdza Chiny Twierdza Chiny

Andrzej Zawadzki-Liang

Andrzej Zawadzki-Liang (梁安基), prawnik, biznesmen, współpracownik think-tanku Instytut Badań Chin Współczesnych (当代中国研究中心), od 35 lat w Chinach.

Related Articles

Back to top button