E-mobilityEkonomiaGospodarkaPlanowaniePolitykaPolskaRolnictwoSprawy międzynarodoweWiadomościWojsko

Chiny: Tydzień za Wielkim Murem (10/21), czyli subiektywny przegląd wydarzeń Andrzeja Lianga z Szanghaju

Z pierwszych stron (从新闻媒体的第一页)

Dwie Sesje 2021

W dniach od 4 do 11 marca miało miejsce w Pekinie najważniejsze wydarzenie w chińskim kalendarzu politycznym, czyli tak zwane Dwie Sesje. To równoczesne doroczne obrady chińskiego parlamentu, czyli Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych oraz ciała doradczego parlamentu, czegoś co można porównać do PRLowskiego Frontu Jedności Narodu, czyli Ludowej Politycznej Konferencji Konsultatywnej Chin. Z tej okazji do Chin zjeżdżają co roku wszyscy ludzie powiązani z władzą z każdego zakątka Chin. Przyjeżdżają oni, ale przyjeżdżają też ich doradcy, rządowi eksperci, przedstawiciele mediów, etc. W sumie to ponad 10 tysięcy osób.

Obrady Ludowej Politycznej Konferencji Konsultatywnej Chin (4.03. – 10.03.2021), w których uczestniczyło ponad 2,100 delegatów (przedstawicieli partii politycznych, środowisk społecznych, gremiów naukowych, przedsiębiorców, artystów, etc.) obejmowały przede wszystkim wysłuchanie sprawozdania z prac Stałego Komitetu Konferencji za ostatni rok, dyskusję nad 14-tym pięcioletnim planem (2021-2025) oraz założeniami długofalowego planu rozwoju kraju do 2035 roku. Z kolei obrady 2,907 deputowanych Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych koncentrowały się na sprawozdaniu z pracy rządu z ub.r., planie oraz budżecie na 2021, projekcie 14-tego pięcioletniego planu rozwoju gospodarczo – społecznego, a także prezentacji i dyskusji na temat zarysu długoterminowych celów państwa w perspektywie do 2035 roku. Deputowani wysłuchali również sprawozdań z prac Stałego Komitetu Parlamentu, Najwyższego Sądu Ludowego (最高人民法院) i Najwyższej Prokuratury Ludowej (最高人民检察院). Zapoznali się również z projektami nowych ustaw, zmian w prawie o organizacji i procedurach dotyczących działania parlamentu oraz nowelizacji systemu wyborczego Specjalnego Regionu Administracyjnego Hong Kongu.

Poza sesjami plenarnymi (każde z obu ciał odbyło ich 3) miały miejsce liczne dyskusje delegatów poszczególnych prowincji z przedstawicielami najwyższych władz partii, państwa i rządu. Członkowie władz i instytucji prowincjonalnych przedstawiali swoje uwagi i propozycje zmian w obszarze przepisów i projektów o charakterze ogólnokrajowym. Deputowani do parlamentu złożyli 81 poprawek do rządowych sprawozdań i projektów oraz 55 zmian do 14-go planu pięcioletniego. W trakcie Dwóch Sesji uruchomiono specjalny serwis internetowy, poprzez który każdy chiński internauta mógł zgłaszać swoje uwagi do rządowych planów.

Chiny 2021-2025-2035

Rząd zaprezentował cele, które Chiny zamierzają osiągnąć w perspektywie najbliższych 15 lat. Najważniejszym z nich jest osiągnięcie „podstawowego poziomu socjalistycznej modernizacji kraju”. W tym czasie ma znacząco wzrosnąć gospodarcza, technologiczna i ogólna siła państwa chińskiego. Stworzony zostanie nowy system gospodarczy oparty o industrializację nowego typu, o informatyzację, urbanizację oraz modernizację rolnictwa.

Istotną częścią obrad i dyskusji był 14 plan 5-letni (2021-2025). Premier Li Ke Qiang 李克强przedstawił parlamentowi mi.in. takie jego założenia:

 • aktywność gospodarcza utrzymywana będzie na rozsądnym poziomie (równowaga popytu i podaży, unikanie przegrzewania branż i sektorów);
 • produktywność powinna rosnąć szybciej niż PKB;
 • stopa bezrobocia w miastach ma być utrzymana w granicach 5.5%;
 • konsumpcja energii na jednostkę PKB ma spaść o 13.5 %, a emisja dwutlenku węgla zredukowana o 18%;
 • kontynuowana będzie polityka otwierania na międzynarodową współpracę gospodarczą i podmioty zagraniczne w Chinach;
 • konsolidowane będą osiągnięcia w zakresie walki z ubóstwem, aby zapobiec ponownemu popadnięciu ludzi w trwały niedostatek;
 • zostanie przyspieszona internacjonalizacja RMB;
 • rozwijane będą technologie oparte o 5G i 6G, sztuczna inteligencja, komunikacja kwantowa, produkcja chipów i komponentów półprzewodnikowych, komputery kwantowe, biotechnologie, neurobiologia i astronautyka; nastąpi redukcja zależności Chin od zagranicznych technologii, państwo stać się ma bardziej samowystarczalne w tym zakresie, a priorytetem będą takie dziedziny jak: metale ziem rzadkich, materiały specjalne, robotyzacja, silniki lotnicze, pojazdy elektryczne i inteligentne samochody, wysokiej klasy sprzęt medycznym i innowacje w medycynie, maszyny rolnicze, sprzęt dla przemysłu stoczniowego, lotnictwa i kolei dużych prędkości oraz zastosowania przemysłowe globalnego systemu nawigacji satelitarnej BeiDou (北斗);
 • wydatki na badania i rozwój mają zwiększać się o przynajmniej 7 % rocznie, a ich udział w PKB ma przekroczyć 2.2 %.;
 • udział gospodarki cyfrowej w PKB ma sięgnąć 10% (obecnie niecałe 8%);
 • poziom urbanizacji ma wzrosnąć do 65 % (obecnie nieco ponad 61%);
 • średnia długość życia powinna wzrosnąć o 1 rok (obecnie ponad 77 lat);
 • udział w podstawowym ubezpieczaniu emerytalnym ma osiągnąć 95% uprawnionych; stopniowo podnoszony będzie wiek przejścia na emeryturę do 65 lat mężczyzn i 60 lat dla kobiet;
 • kontynuowana będzie polityka kontroli cen mieszkań, rozwijane będzie budownictwo mieszkań dostępnych dla młodych;
 • pół roku, do 11,3 lat ma wzrosnąć przeciętny okres edukacji osób w wieku produkcyjnym,
 • zwiększyć ma się liczba lekarzy (o ponad 10 proc.) i żłobków (ponad dwukrotnie),
 • udoskonalane będą mechanizmy wdrażania konstytucji oraz podstawowych ustaw w specjalnych regionach administracyjnych (XiangGang/HongKong 香港i AoMen/Makao 澳门);
 • prowadzona będzie pragmatyczna współpraca w zakresie stworzenia Polarnego Szlaku Jedwabnego;

W planie na rok bieżący uwzględniono m.in.:

 • wzrost PKB o ponad 6% (ostrożne założenie, wobec przewidywań krajowych i zagranicznych ekspertów zapowiadających poziom od 7% w górę);
 • deficyt budżetowy 3.2% PKB (mniejszy o 0.4% od ubiegłorocznego)
 • obniżenie limitu emisji obligacji rządów lokalnych do poziomu 3.65 bln RMB /~ 2.15 bln PLN (o 100 mld RMB/ ~58.90 mld PLN r/r)
 • zwiększenie akcji kredytowej dużych banków o 30%, szczególnie dla małych przedsiębiorstw;
 • rygorystyczne przestrzeganie będzie polityki antymonopolowej i zwalczania nieuregulowanego rozwoju kapitału;
 • stworzenie ponad 11 mln nowych miejsc pracy;
 • utrzymanie inflacji na poziomie ok. 3%;
 • redukcję zużycia energii na jednostkę PKB o ok. 3%;
 • zbiory zbóż na poziomie min. 650 mln ton;
 • podniesienie kwoty wolnej od podatku VAT z 100,000 RMB/ ~58.9 tys. PLN wartości miesięcznej sprzedaży do 150,000 RMB/ ~88.4 tys. PLN;

Wśród istotnych zadań i założeń na bieżący rok wymieniono m.in.:

– promowanie jak najszybszego wprowadzenia w życie zapisów umowy o Wszechstronnym Regionalnym Partnerstwie Ekonomicznym (RCEP) oraz umowy inwestycyjnej między Chinami a Unią Europejską;

– brak zgody na tworzenie pomocowych funduszy lub/i emisje obligacji „covidowych”, utrzymanie reżimu sanitarnego do początku roku 2022, kontynuowanie programu bezpłatnych szczepień dla wszystkich obywateli;

– zwiększenie budżetu obronnego o 6.8% (2019 o 6.6%) do 1.355 bln RMB/ ~798.2 mld PLN (cel: stworzenie nowoczesnej technologicznie i szkoleniowo armii do roku 2027).

Konferencje prasowe

Oprócz samych obrad i tematów związanych z planowaniem duże zainteresowanie wzbudzały konferencje prasowe z udziałem szefów resortów i samego premiera. To rzadka okazja rozmowy bezpośredniej, jako, że w ciągu roku komunikacją z mediami w imieniu rządu i ministerstw zajmują się rzecznicy prasowi.

Tradycyjnie już, w ostatnim dniu obrad parlamentu, odbyła się konferencja prasowa premiera. Więcej na temat:

http://www.xinhuanet.com/politics/leaders/2021-03/12/c_1127201014.htm

https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_11661513

https://topics.caixin.com/2021-03-11/101674187.html

Spośród konferencji ministerialnych największą popularnością cieszyła się ta, w której uczestniczył szef chińskiego MSZ Wang Yi 王毅. Konferencja ta trwała ponad 1 godzinę i 40 minut, a minister odpowiedział na 28 pytań. To swoisty rekord od 2014 roku. Podczas swojego wystąpienia Wang Yi poinformował, że:

 • ponad 69 państw korzysta z chińskich szczepionek przeciwko Covid-19;
 • Chiny są gotowe do uruchomienia produkcji tych szczepionek w krajach, które dysponują odpowiednimi ku temu warunkami;

Wang Yi naświetlił punkt widzenia Pekinu jeśli chodzi o system wyborczy Hong Kongu. Władza ma w tym regionie spoczywać w rękach „patriotów oddanych sprawie państwa i narodu”. Zaznaczył, że nie będzie ustępstw ze strony ChRL w sprawie Tajwanu. Ostrzegł Stany Zjednoczone i inne państwa przed ingerencją w wewnętrzne sprawy Chin, które liczą na konstruktywny dialog i współpracę z nową administracją w Waszyngtonie na bazie wzajemnego szacunku. Chiny oczekują zniesienia nieuzasadnionych restrykcji i wycofania sankcji amerykańskich.

Wszystkie plany, ustawy i raporty zostały przyjęte przez parlament w ostatnim dniu obrad. W tym samy dniu prezydent Xi podpisał wszystkie przegłosowane akty prawne, które tym samym weszły w życie. Pełne teksty raportów i planów opublikowane zostały w sieci dwa dni po zakończeniu obrad parlamentu.

Wyznaczone zostały historyczne nowe kierunki rozwoju państwa na najbliższe 5 ii 15 lat, zmieniające w wielu obszarach dotychczasowy system funkcjonowania Chin. To oznacza, że za 5 lat Chiny będą innym państwem niż znamy je dzisiaj.

Paszporty szczepień

Podczas wspomnianej konferencji prasowej szef chińskiego MSZ Wang Yi 王毅 ogłosił uruchomienie chińskiego „paszportu szczepień” (际旅健康证明), czyli dodatkowego dokumentu dla podróżnych, zwłaszcza tych przekraczających granice. Paszport jest dokumentem cyfrowym, aplikacją mobilną, miniprogramem WeChat 微信, gdzie wszystkie informacje zawarte są w indywidualnym, natychmiast weryfikowalnym kodzie QR. „Paszport” oprócz danych osobowych zawiera wyniki testu (testów) kwasu nukleinowego Covid-19, badań na przeciwciała, dane dotyczące szczepienia, a także wszystkie inne informacje dotyczące „covidowej historii” danej osoby. Paszport oczywiście można też wydrukować. Pierwszym państwem, które uznało chiński „paszport szczepień” jest Izrael, uznała go też Światowa Organizacja Zdrowia. Wprowadzenie podobnej certyfikacji  rozważa wiele państw, dyskutuje się tę kwestię (z oporami i protestami) w UE. „Paszport” jest próbą rozwiązania problemów związanych z podróżowaniem, zwłaszcza pomiędzy państwami i kontynentami, a co za tym idzie próbą wyhamowania negatywnego wpływu epidemii Covid-19 na gospodarki wszystkich państw świata. Wang Yi oświadczył, że Chiny są gotowe do rozmów z innymi państwami na temat wzajemnego honorowania takich „paszportów szczepień”.

3 miliardy szczepionek

China National Pharmaceutical Group (中国医药集团有限公司), czyli Sinopharm, zakłada, że we wszystkich swoich zakładach (Pekin, WuHan, ChangChun, Szanghaj, LanZhou, ChengDu) wyprodukuje w tym roku ponad 3 mld szt. dawek szczepionek przeciw Covid-19. Jeśli plan zostanie zrealizowany, to chiński koncern farmaceutyczny stanie się największym na świecie producentem tego typu szczepionek.

Plan szczepień dla Chin

Doktor Zhong Nan Shan 钟南山, szef zespołu doradców Państwowej Komisji Zdrowia (家卫生健康委员会), ogłosił, iż do końca czerwca zostanie zaszczepione ok. 40% populacji kraju. Bardzo ambitny cel, jeśli wziąć pod uwagę, że do tej pory zaczepiono zaledwie 3.56% Chińczyków. Aby osiągnąć odporność całego społeczeństwa należy zaszczepić ok. 70% ludności, czyli ok. 980 milionów osób. W przypadku szczepionek w podwójnych dawkach to prawie 2 miliardy szczepień. Według doktora Zhong Nan Shana zadanie zostanie zrealizowane poprzez wykonywanie 10 milionów szczepień dziennie przez 7 kolejnych miesięcy. Doktor Zhong zadeklarował, że dopnie swego przed końcem roku. Uprzedził też, że podobny poziom wyszczepienia w skali globu zostanie osiągnięty nie wcześniej niż w ciągu dwóch, trzech lat.

Szczepionki dla olimpijczyków

Chiński Komitet Olimpijski (中国奥林匹克委员会) złożył oficjalną propozycję na ręce Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego przeprowadzenia bezpłatnego szczepienia antywirusowego wszystkich sportowców zamierzających uczestniczyć w Olimpiadzie w Tokio w br. oraz zimowej Olimpiadzie w Pekinie w roku przyszłym. Propozycja przyjęta została z zadowoleniem.

Statystyka Covid-19

Stan zakażeń Covid-19 w Chinach w piątek 12.03.2021:

 • 7 nowych przypadków – wszystkie z zagranicy (w sumie 5,131 przypadków „z importu”);
 • od początku epidemii:
  • 102,102 zachorowań;
  • 85,214 wyleczonych
  • 4,636 zgony

Ekonomia (经济学)

PKB według OECD

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD) przewiduje, że PKB Chin w 2021 roku wzrośnie o min. 7.8%. Ta międzynarodowa patrzy na kondycję Chin w jaśniejszej perspektywie niż rząd ChRL, który ustami premiera zadeklarował wzrost chińskiej gospodarki na poziomie ok. 6%.

CPI w dół

W lutym wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI (Consumer Price Index 消费者物价指数), jeden z podstawowych mierników inflacji, drugi raz z rzędu był ujemny. Jak podało Krajowe Biuro Statystyczne (国家统计局) wyniósł on w zeszłym miesiącu -0.2% (r/r). Deflacja? Ekonomiści wskazują na zbieg okresu wolnego od pracy podczas Chińskiego Nowego Roku, interwencji państwa na rynku celem zapobieżenia wzrostu cen przed świętami oraz znacznego spadku cen wieprzowiny. Sytuacja wróci do normy (inflacja na poziomie między 1% a 3%) w kolejnych miesiącach.

PPI w górę

Tymczasem wskaźnik cen producentów, czyli indeks PPI (Producer Price Index – miernik obrazujący zmiany poziomu cen ustalanych przez producentów na różnych etapach procesu wytwarzania dóbr, powszechnie stosowany jako jedna z miar poziomu inflacji, obok wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI) w lutym był na poziomie 1.7% r/r (w styczniu 0.3%). To najwyższy odczyt tego wskaźnika od grudnia 2018 roku, drugi z rzędu pozytywny. PPI w ubiegłym roku znajdował się permanentnie pod kreską. Wzrost PPI podyktowany jest głównie rosnącymi cenami surowców i materiałów (np. ropy, miedzi). Analitycy spodziewają się, że ta tendencja utrzyma się i w połowie roku PPI wyniesie ok. 5%.

Handel zagraniczny w górę

Według danych Generalnej Administracji Celnej (国海关总署) eksport liczony w US$ w okresie styczeń -luty wzrósł o… 60.6%, a import o 22.2% w relacji rok do roku. Wartość całego handlu zagranicznego Chin w tych dwóch miesiącach to 834.49 mld US$/ ~3.3 bln PLN, co stanowi wzrost o 41.2% r/r. Nadwyżka w handlu zagranicznym wyniosła 103.25 US$ mld/ ~395.94 mld PLN.

Eksport przeliczany w RMB w ciągu pierwszych dwóch miesięcy br. wzrósł o 50.1%, a import o 14.5%, zaś wartość całego handlu zagranicznego o 32.2% w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Nie ulega zmianie czołówka partnerów handlowych Chin. W lutym na pierwszym miejscu znalazły się ponownie państwa ASEAN (Stowarzyszenie Państw Azji Południowo-Wschodniej) – wzrost wymiany handlowej o 32.9% r/r. Na drugim miejscu Unia Europejska (wzrost o 39.8% r/r)., na trzecim Stany Zjednoczone (wzrost o… 69.6% r/r). Czwartym partnerem handlowym ChRL pod względem wielkości obrotów jest Japonia (wzrost o 27.4%). Obroty handlowe z krajami inicjatywy Pasa i Drogi (一带一路) wzrósł o 23.9%. Eksperci obserwują uważnie (i ze zdziwieniem) to co się dzieje na linii Chiny – USA. W okresie styczeń – luty 2021 obroty pomiędzy tymi państwami wzrosły o 81.3% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, przy czym eksport wzrósł o 87.3%, a import o 89.2%. Utrzymuje się dodatni dla Chin bilans handlu z USA i wyniósł on 51.26 mld US$/ ~196.59 mld PLN.

Międzynarodowe centra konsumpcji

20 dużych chińskich miast (m.in. Pekin, Szanghaj, TianJin, HangZhou, Kanton, Chengdu, Wuhan, ChongQing i, Xi’an) ma szansę dokonać transformacji pozwalającej uzyskać status „międzynarodowych centrów konsumpcji”. To inicjatywa zawarta, a jakże, w 14 planie 5-letnim. Zdaniem Zhao Pinga, wiceprezesa Instytutu Badawczego CCPIT, jedną z cech wyróżniających miasta będące międzynarodowymi centrami konsumpcji jest wysoki stopień internacjonalizacji, w tym ogromna skala importu. W miastach takich przebywa duża liczba obcokrajowców, a społeczności tych miast cechuje silna skłonność do konsumpcji, realizowanej i zaspakajanej poprzez wiele kanałów konsumpcji o niskich kosztach i wysokiej jakości.

Miasta będące międzynarodowymi centrami konsumenckimi zazwyczaj spełniają kilka warunków:

 • wysoko rozwinięty transport z dogodnym dostępem do głównych miast w kraju i za granicą;
 • sprawna logistyka, z wiodącym rozwojem transgranicznego handlu elektronicznego;
 • rozległe zaplecze z silnymi możliwościami dostaw towarów wysokiej jakości i znanych marek;
 • doskonałe usługi finansowe i wygodne płatności oraz
 • inne powiązane usługi wspierające.

Można spodziewać się, że kilka chińskich miast będzie chciało konkurować pod względem atrakcyjności jako „międzynarodowe centra konsumpcji” z takimi ośrodkami jak Dubaj, Londyn, czy Singapur. Drogą do tego celu będzie poszukiwanie unikalnych cech danych miast (geografia, lokalne specjalności, kultura, produkty) i zaproponowanie spójnych ofert dla konsumentów, zbieżnych z owymi cechami unikalnymi. I tak w Szanghaju planowane jest rozwinięcie „gospodarki nocnej” bazującej na handlu, gastronomii i rozrywce, Kanton chce budować sieci różnej wielkości sklepów i centrów handlu wolnocłowego, Pekin zaś zamierza stać się oazą dla emerytów, miejscem promocji zdrowia i sportu.

Szanghaj nocą…

Deweloperzy kupują grunty

Apetyt deweloperów na zakup działek budowlanych nie maleje pomimo wprowadzanych sukcesywnie regulacji mających na celu schładzanie rynku nieruchomości. Jak podała agencja nieruchomości Centaline Real Estate (中原地产) w styczniu i lutym br. w pięćdziesięciu miastach w Chinach deweloperzy kupili pod planowane inwestycje budowlane grunty o wartości 514.68 mld RMB/ ~303.25 mld PLN. To wzrost o 30% r/r. Każdy z ośmiu największych chińskich deweloperów (Greentown 其中, C&D 绿城, Sunac 建发, China Merchants SheKou  招商蛇口, Poly 保利, China Resources 华润, Vanke 万科, BinJiang 滨江) zakupił w tym okresie działki o wartości min. 10 mld RMB/ ~5.9 mld PLN.

To już klasyczna w Chinach gra. Kiedy rząd w obawie przed bańką na rynku zaostrza regulacje, utrudnia uzyskiwanie kredytów, usztywnia zasady obrotu nieruchomościami, deweloperzy kupują nowe grunty. Przeczekują rok, czy dwa, do zmiany koniunktur. Wtedy rząd liberalizuje przepisy, a oni budują nowe mieszkania, które znajdują nabywców jeszcze wtedy, kiedy mieszkania te istnieją wyłącznie na rysunku, a przyszli szczęśliwi posiadacze własnego „M” mogą co najwyżej obejrzeć przyszły plac budowy.

Wzrost cen mieszkań na świecie i w Chinach

Instytut analityczno-badawczy E-House Real Estate Research Institute (易居房地产研究院) opublikował raport na temat wzrostu cen mieszkań w 10 spośród największych miast świata w IV kwartale 2020 roku. Wśród analizowanych miast znalazł się Pekin, jak również Szanghaj. W Szanghaju w ostatnim kwartale ub.r. ceny nieruchomości wzrosły o 1.5% w stosunku do III kw., o 4.9% r/r i o 73.9% w ciągu 11 lat.  Jak się okazuje nie są to wzrosty tak bulwersujące jak te odnotowane w Londynie, Nowym Jorku, czy Tokio.

Chiny fabryką świata

Ministerstwo Przemysłu i Technologii Informacji (工业和信息化部) wyliczyło, że już 11 rok z rzędu Chiny są „największą fabryką świata” państwem o największym potencjale produkcyjnym w skali globu. Nic nie wskazuje na to, aby w najbliższej perspektywie miało to się zmienić.

Samochody w górę, choć w dół

Stowarzyszenie Producentów Samochodów (全国乘用车联席会) poinformowało, że w lutym br. sprzedaż samochodów osobowych wyniosła 1.177 mln egzemplarzy. To wzrost o 371.9% r/r, choć w porównaniu ze styczniem spadek o 45.5%. W styczniu i lutym w sumie sprzedano w Chinach 3.338 mln aut, co oznacza wzrost o 69.6% w porównaniu z minionym rokiem i jest to największy skok wielkości sprzedaży od 2005 roku. Wciąż dużą popularnością cieszą się samochody luksusowych marek. Ich sprzedaż w lutym wzrosła o… 485% r/r, spadając o 45% w porównaniu do stycznia br. Rośnie eksport chińskich aut. W lutym poza granice Chin wyekspediowano 73 tys. samochodów z czego 60,000 stanowiły auta chińskich marek – wzrost o 125% r/r. W drugim miesiącu br. odnotowano rekordową sprzedaż aut NEV (elektrycznych i hybrydowych) – 100 tys. samochodów, wzrost o 640.2% r/r, spadek o 39.5% m/m. Najwięcej aut sprzedali:

 • SAIC-GM-WuLing (上汽通用五菱) 20,819,
 • Tesla China (特斯拉中国) 18,318,
 • BYD (比亚迪) 10,245 egzemplarzy.

Ponad 39% wszystkich sprzedanych samochodów elektrycznych stanowiły te zaliczane do klasy premium. Auta NEV stanowiły w lutym 8.2% rynku, w dwóch pierwszych miesiącach 2021 roku 7.5%.

Tymczasem rynki zagraniczne, bez dużego rozgłosu, zdobywają nowe auta chińskiego start-upu X-Peng.

Technologie (技术)

Stany Zjednoczone tracą impet?

Eric Schmidt (od 2015 roku przewodniczący komitetu wykonawczego rady dyrektorów Alphabet Inc., w latach 2011-2015 prezes zarządu Google, były członek zarządu Apple Inc., w latach 2001–2011 dyrektor generalny Google., od 2016 roku przewodniczący Rady Doradcza ds. Innowacji w Obronie, w latach 2019-2021 przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Narodowego ds. Sztucznej Inteligencji) w wywiadzie dla CNN stwierdził, że USA od 2017 roku sukcesywnie tracą inicjatywę w wyścigu technologicznym z Chinami. W związku z niewystarczającymi nakładami rządowymi na badania i rozwój, Stany Zjednoczone znajdują się daleko w tyle jeśli chodzi o rozwój systemu 5G, natomiast w obszarze Sztucznej Inteligencji (badania i zastosowania) mogą zostać definitywnie zdystansowane przez Chiny w 2030 roku. W stopniu, który nie pozwoli odzyskać pozycji lidera. Schmidt uważa, że Stany Zjednoczone pozostają w tyle za Chinami również w dziedzinie produkcji addytywnej (3D) i robotyki, a także technologii rozpoznawania twarzy i superkomputerów. Najbliższe 10 lat to ostatnia szansa dla USA, by znów nadawać tempo i kierunek konkurencji w dziedzinie technologii w skali świata.

Powstanie księżycowa baza chińsko-rosyjska

Chińska Krajowa Administracja Kosmiczna (中国国家航天局) podpisała umowę z Rosyjską Narodową Korporacją Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej w sprawie prac analitycznych i przygotowań do budowy wspólnej załogowej stacji badawczej na powierzchni Księżyca. Obie strony mają wykorzystać swoje doświadczenia, technologie oraz dorobek naukowo – badawczy, by zaprojektować konstrukcję stacji księżycowej, a także opracować plan realizacji tej inwestycji. Zgodnie z postanowieniami umowy w projekcie mogą wziąć udział instytucje i firmy z wszystkich zainteresowanych nim krajów. Zainteresowanie współpracą z Chinami w obszarze badań kosmicznych i eksploracji Księżyca potwierdziła już Francja.

Dolecieli…

Finanse – Banki – Kapitał (财政-银行-资本)

Giełdy

Przez dwa kolejne tygodnie giełdy traciły wszystko to co zyskały w ciągu wcześniejszych siedmiu miesięcy. Indeksy spadały jak jesienne liście z drzew. Te ważniejsze osiągnęły poziom najniższy od dwóch lat. Z giełd odpływał kapitał pomimo relatywnie dobrych danych gospodarczych, pozytywnych sygnałów politycznych, ekonomicznych. Chińska Komisja Regulacyjna ds. Papierów Wartościowych (中国证券监督管理委员会) wraz z innymi instytucjami rynku finansowego przystąpiła do akcji. Jak zwykle w obliczu gwałtownej bessy w giełdę zainwestowały państwowe fundusze. Stabilizacja giełd jest niewątpliwym priorytetem w całej gospodarce. Po trzech dniach akcja koordynowana przez Komisję przyniosła skutek. W piątek spadki zostały zatrzymane. Najwięcej zyskały akcje spółek sektora infrastruktury, materiałów budowlanych, nieruchomości, banków. Wciąż traciły spółki technologiczne, komputerowe, elektroniczne, producenci metali nieżelaznych.

Analitycy twierdzą, że czas korekty cen akcji, których wartość rosła gwałtownie w zeszłym roku jeszcze się nie skończył. Nie bez znaczenia jest też aktywność organów kontroli rynku finansowego, które kreują nowe regulacje i zdecydowanie przeciwdziałają praktykom monopolistycznym. Działa szybka ścieżka usuwania z giełd spółek w przypadku złamania reguł obowiązujących na giełdach, zwłaszcza manipulacji kursami akcji. Cel: uporządkowanie rynku, zatrzymanie nieuregulowanego, dzikiego rozwoju kapitału.

Rośnie liczba rachunków inwestorów

Po raz pierwszy od 11 miesięcy liczba rachunków inwestorów giełdowych przekroczyła 180 mln. (181,478,700). W styczniu br. zarejestrowano 2.0943 mln nowych takich kont, w lutym zaś 1.6094 mln. Giełdy przyciągają nieustannie, mimo dużych huśtawek indeksów.

Obligacje chińskie

Z końcem lutego zagraniczni inwestorzy posiadali chińskie obligacje skarbowe o ogólnej wartości 2.06 bln RMB / ~1.23 bln PLN. Według danych Chińskiej Centralnej Korporacji Rejestracji i Rozliczeń Obligacji Rządowych (中国中央国债登记结算公司) oznacza to wzrost o 3.1% miesiąc do miesiąca.

Zagraniczni inwestorzy posiadają również obligacje tutejszych banków na sumę 986.97 mld RMB/ ~581.51 mld PLN.

RMB vs USD

Jak poinformował oddział centralnego Ludowego Banku Chin z ShenZhen (中国人民银行深圳市中心支行) wartość transakcji transgranicznych za dwa pierwsze miesiące tego roku w chińskim juanie (RMB, RenMinBi, 人民币) osiągnęła rekordowy poziom 2.5 bln/ ~1.48 bln PLN i przewyższyła wartość transakcji rozliczanych w dolarze amerykańskim. Wartość transakcji w RMB wzrosła tu o 46% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.

Kurs średni

wybranych walut zagranicznych wobec RMB (12.03.2021 godz.12:00)

SHIBOR/HIBOR 

上海银行间同业拆放利率 SHIBOR / 香港银行间同业拆借利率 HIBOR. Oba indeksy określają stopy procentowe pożyczek oferowanych na rynku międzybankowym w Szanghaju i w XiangGang/Hong Kongu. Informują nas nie tylko o sytuacji na danym rynku pieniężnym, ale też o dostępności kredytów. A te napędzają i gospodarkę, i konsumpcję. {Dane na dzień 12.03.2021}

Rolnictwo – Wieś (农业 )

Tuczniki żyłą złota

Temat hodowli trzody chlewnej uruchamianej przez firmy zupełnie wcześniej nie związane z rolnictwem gości w naszym przeglądzie cyklicznie. Wieprzowina to dziś w Chinach świetny biznes. Epidemia afrykańskiego pomoru świń sprawiła, że ceny mięsa wieprzowego wystrzeliły pod niebo, podnosząc znacznie poziom inflacji (co pokazuje skalę tego rynku w ChRL). Produkcja wieprzowiny stała się zwyczajnie niezwykle opłacalna. Nie dziwi więc fakt, że do gry w tej branży wchodzą kolejni zainteresowani taką formą generowania zysków. Ostatnio do grona hodowców trzody chlewnej dołączył jeden z największych deweloperów w kraju, czyli Vanke Enterprise Co., Ltd. (万科企业股份有限公司). Firma ta w lipcu 2020 roku nabyła kontrolny pakiet akcji spółki ShanDong HuanShan Group (山东环山集团有限公司) specjalizującej się w uprawie zbóż, hodowli zwierząt, produkcji pasz, zarazem przejmując od niej spółkę LiJin Hua Breeding Pig Co., Ltd. (利津华育养猪有限公司). Ta ostatnia została przekształcona w podmiot o nazwie DeZhou Hua Breeding Pig Co., Ltd. (德州华育种猪有限公司). Łączna wartość inwestycji Vanke Enterprise Co.: 540 mln RMB/ ~318.5 mln PLN.

W chlewniach nowej spółki znajdzie się około 22,500 szt. macior, a ogólna liczba wyhodowanych tu prosiąt przekroczy pół miliona sztuk rocznie. Czy taka inwestycja ma sens? W minionym roku hodowcy przemysłowi osiągali średnio z produkcji 42.6% zysków brutto. W tym samym okresie dochody Vanke Enterprise Co. wynikające ze sprzedaży nieruchomości wzrosły o 22.9%, ale zyski spadły o 4.7% r/r. I pomimo rosnących obrotów zyski firmy spadają sukcesywnie od trzech lat. Szefostwo firmy deweloperskiej dywersyfikuje więc jej działalność wchodząc na obszary, które zdają się mieć potencjał większy niż budowa nowych domów.

Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza (中国人民解放军)

Budżet dla armii 2021

Jak zwykle przy okazji ogłaszania nowego budżetu ChRL emocje mediów zagranicznych rozpala temat chińskich wydatków związanych z obronnością. W tym roku parlament chiński, zgodnie z założeniami przedstawionymi przez rząd, przeznaczył na ten cel 1.356 bln RMB/ ~800.452 mld PLN, co stanowi 6.8% całego budżetu. To w porównaniu z zeszłym rokiem wzrost o 0.2%. Środki budżetowe przeznaczone zostaną na:

① realizację najważniejszych projektów armii i obrony narodowej;

② modernizację broni i sprzętu;

③ stworzenie nowego systemu szkolenia wojskowego;

④ poprawę warunków socjalno – bytowych oficerów i żołnierzy;

Budżet na cele wojskowe w ostatnich latach stanowił:

 • 2016 – 7.6%,
 • 2017 – 7%
 • 2018 – 8.1%
 • 2019 – 7.5%
 • 2020 – 6.6% całego budżetu państwa.

Budżet na obronność od wielu lat utrzymuje się na poziomie ok. 1.3% PKB kraju, przy światowej średniej 2.6% PKB.

Chiny wyzwaniem dla USA

Pomimo utrzymywania poziomu wydatków na cele wojskowe na zrównoważonym poziomie Chiny stają się coraz większym wyzwaniem dla Stanów Zjednoczonych. Można odnieść wrażenie, że strona amerykańska jest zaskoczona faktem konsekwentnego realizowania przez Chiny publicznie deklarowanych celów za pomocą publicznie deklarowanych środków. Wywiad amerykańskiej marynarki wojennej ostrzega m.in., że chińska marynarka wojenna może wkrótce uzyskać przewagę nad flotą USA. Dziś już posiada przewagę ilościową, wkrótce może osiągnąć przewagę jakościową. Siły marynarki USA posiadały pod koniec 2020 roku 297 rożnego rodzaju okrętów, Chiny dysponowały w tym samym czasie 360 jednostkami. W 2025 marynarka chińska ma mieć już 400 okrętów, amerykańska zaś 355. To co szczególnie niepokoi amerykańskich analityków to fakt, iż Chiny maja największy na świecie przemysł stoczniowy. Ten daje Chinom potencjalną przewagę w dłuższej perspektywie.

Dzisiejsza przewaga USA to m.in. 11 lotniskowców (Chiny dysponują 2, w zasadzie będącymi jednostkami doświadczalno-badawczymi, budują na bazie doświadczeń z tymi jednostkami 3 kolejne), 300,000 żołnierzy na służbie (Chiny 250,000) oraz 50 nuklearnych łodzi podwodnych (Chiny dysponują 7 takimi jednostkami). Marynarka chińska po okresie reform zapoczątkowanych przez Xi JinPinga przyjęła nowe doktryny strategiczne. Położono nacisk na inny rodzaj uzbrojenia, inne scenariusze gry wojennej. Strona amerykańska świadoma tych wyzwań, a jednocześnie ograniczeń budżetowych, planuje rozbudowę floty jednostek bezzałogowych. I nie chodzi tu o wyłącznie „zabawkowe” drony.

System przeciwlotniczy na eksport

Drugi Instytut Chińskiej Grupy Naukowo-Przemysłowej Aerospace (China Aerospace Science and Industry Corporation – 中国航天科工集团公司) zaprezentował polowy system rakietowy obrony powietrznej HQ-17AE. System ten opracowywano z myślą o zapewnieniu obrony pododdziałów wojsk lądowych przed samolotami, śmigłowcami i bezzałogowcami, lotniczą amunicją precyzyjną (bomby kierowane, pociski manewrujące), a także niektórymi typami rakiet „ziemia-ziemia”. HQ-17AE ma być efektywny również wobec celów małogabarytowych, w tym tych o obniżonej sygnaturze termicznej i radiolokacyjnej. System HQ-17 jest wyraźnie inspirowany systemem Tor, który został zakupiony przez ChRL w Rosji. Obecnie w skład rodziny wchodzą:

 • HQ-17 na podwoziu gąsienicowym,
 • HQ-17A na podwoziu kołowym (obydwa dostarczanie Wojskom Lądowym Chińskiej Aarmii Ludowo-Wyzwoleńczej) i
 • eksportowy wariant FM-2000, który debiutował na wystawie Airshow China 2018 w Zhuhai.

HQ-17AE to odmiana FM-2000, która oznaczenie odziedziczyła po wersjach chińskich. Jest to wersja systemu przeznaczona na eksport. Władze ChRL udzieliły bowiem zgody na sprzedaż zagranicę tej nowej wersji samobieżnego rakietowego systemu obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu.

HQ-17AE może działać w pojedynkę, jak również w większej liczbie koordynowanych jednostek. Każdy pojazd może przenosić 8 pocisków i jednocześnie kierować 4 pociskami. System cechuje niezwykle krótki czas reakcji oraz zdolność do niezakłóconej pracy w środowisku zakłóceń elektromagnetycznych.

Lotniska w FuJian

Trwa rozbudowa dwóch lotnisk wojskowych w prowincji FuJian 福建: LongTian 龙田机场 i HuiAn 惠安机场. Lotniska te położone są w stosunkowo niedużej odległości od wybrzeża Tajwanu. Chińskie samoloty wojskowe mogą dotrzeć z tych lotnisk w ciągu zaledwie 7 minut do stolicy Tajwanu, TaiPei 台北, które jest zarazem największym miastem na wyspie. Wedle władz Tajwanu samoloty z Chin kontynentalnych naruszyły przestrzeń powietrzną wyspy już ponad 55 razy. Pekin odpowiada, że Tajwan jest integralną częścią Chin, zatem nie ma mowy o naruszaniu czyjejkolwiek przestrzeni.

Chiny – Świat (中国世界)

Spotkanie w Anchorage

18 marca zaplanowano na Alasce w Anchorage pierwsze oficjalne spotkanie reprezentantów władz ChRL z przedstawicielami nowej administracji amerykańskiej. Stronę chińską reprezentuje szef chińskiego MSZ Wang Yi  王毅 oraz Yang Jie Chi 杨洁篪 (dyrektor Biura Spraw Zagranicznych Komitetu Centralnego KPCh 中央外事工作委员会办公室主任). Rząd USA reprezentować będzie sekretarz stanu Antony Blinken i doradca ds. bezpieczeństwa Jake Sullivan.

Ze spotkaniem tym, określanym „2+2”, wiązano sporo nadziei na ułożenie na nowo stosunków między dwiema największymi gospodarkami świata.

(L.Ś.: Problemem jest przedstawianie wydarzeń, które zapowiadano tydzień temu, a dzieją się w bieżącym tygodniu. W przypadku tego spotkania trudno używać czasu przyszłego, ponieważ ma miejsce właśnie w tej chwili. Zgodnie z naszymi domysłami administracja Bidena traktuje „zdobycze” Trumpa jako punkt wyjścia. Co więcej – jak informuje Politico: „Pierwsze spotkanie na wysokim szczeblu pomiędzy amerykańskimi i chińskimi urzędnikami w ramach (działania) nowej administracji Bidena rozpoczęło się w czwartek chłodno – wysocy rangą amerykańscy dyplomaci oskarżyli Chiny o zagrażanie światowej stabilności, chińscy urzędnicy zarzucili Ameryce hipokryzję w dziedzinie praw człowieka wskazując przykład złego traktowania czarnoskórych obywateli.” Amerykanie postanowili przedstawić zarzuty w obecności reporterów, a oburzyli się, kiedy Chińczycy zażądali możliwości udzielenia odpowiedzi, skomentowania tego co usłyszeli od delegacji amerykańskiej również w obecności owych reporterów. Trudno w to uwierzyć, ale zdaje się, że w departamencie stanu ktoś nie odrobił lekcji z ostatnich 5 lat rozwoju sytuacji w samych Chinach i wokół Chin. Szerzej na ten temat oczywiście za tydzień.)

Hyundai sprzedaje Adampol

Koreańska spółka Hyundai Glovis sprzedała za 18.3 mln EUR/ ~84 mln PLN chińskiej spółce ChangJiu Logistics Co., Ltd. (北京长久物流股份有限公司) 30 % udziałów w polskiej firmie Adampol.

Spółka ChangJiu jest notowana na giełdzie w Szanghaju. Zamierza poważniej zaangażować się w przewozy kolejowe oraz samochodowe między Chinami a Europą. To kolejny przykład wskazujący, iż chińskie firmy w swojej ekspansji poza granicami preferują przejęcia ponad inwestycje bezpośrednie. To zarazem kolejny sygnał świadczący o wzroście udziału firm chińskich w przewozach i logistyce (nie wspominając o ładunkach) na obszarze Europy i Azji.

Rozmowa Rau – Wang

9 marca br., w 8 dni od rozmowy telefonicznej prezydenta Xi JinPinga 习近平 z prezydentem Andrzejem Dudą, miała miejsce rozmowa telefoniczna pomiędzy ministrem spraw zagranicznych ChRL Wang Yi 王毅, a szefem polskiego MSZ prof. Zbigniewem Rauem. Komunikaty dyplomatyczne obu stron dotyczące tej rozmowy różnią się akcentami.

Wang Yi podkreślił istniejące zaufanie i przyjaźń między oboma państwami, wagę działań w ramach forum współpracy Chiny – Państwa Europy Środkowej i Wschodniej (17+1). Powtórzył słowa prezydenta Xi o gotowości pomocy Chin w zwalczaniu epidemii Covid-19, w tym w zakresie sprzętu i szczepionek. Wang podkreślił stanowisko Chin w kwestii Tybetu, Xinjiangu, Hong Kongu i Tajwanu, które są wewnętrznymi sprawami Państwa Środka. Prof. Rau z satysfakcją odnotował deklarację chińskiego partnera dotyczącą uczynienia z chińskich szczepionek światowego dobra publicznego. Podkreślił, iż rząd polski w pełni szanuje suwerenność i integralność terytorialną ChRL. Zadeklarował przy tym determinację polskich władz do konstruktywnego rozwijania wzajemnych relacji gospodarczo-handlowych. Wang Yi wielokrotnie zaznaczył, że relacje takie mogą się rozwijać w ramach mechanizmu/formatu 17+1. Jak łatwo zauważyć – częstotliwość kontaktów Polska – Chiny uległa nadzwyczajnemu natężeniu…

Szczepionki dla Węgier

Druga dostawa szczepionek przeciw Covid-19 z Chin dotarła do Budapesztu

 

Zebrał:

梁安基 Liang Z. Andrzej

上海,中国 Shanghai, Chiny

电子邮件 e-mail: azliang@chinamail.com

Opracował i zredagował:

Leszek B. Ślazyk

e-mail: kontakt@chiny24.com

© 10/2021 www.chiny24.com

Twierdza Chiny Twierdza Chiny

Andrzej Zawadzki-Liang

Andrzej Zawadzki-Liang (梁安基), prawnik, biznesmen, współpracownik think-tanku Instytut Badań Chin Współczesnych (当代中国研究中心), od 35 lat w Chinach.

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button