GospodarkaPolityka

USA – Chiny: co wkur…o Trumpa,

czyli obraz współczesnych Chin z perspektywy Ameryki

Relacje USA – Chiny stają się coraz ważniejszym elementem i czynnikiem rozwoju sytuacji geopolitycznej dzisiejszego świata. Poniżj prezentujemy skrót Raportu Senackiej Komisji Ekonomii i Bezpieczeństwa dla Relacji USA – Chiny Kongresu USA. Raport zaprezentowany Kongresowi USA w 2017 roku dotyczy roku 2016. A mamy rok 2018. Problemy przedstawione w Raporcie z pewnością uległy pogłębieniu. Chcecie państwo wiedzieć co wkur…o Donalda Trumpa? Wystarczy zapoznać się z poniższym tekstem. Z pracy Komisji wynika jasno: Stany Zjednoczone przegrywają z Chinami na wielu frontach, tak wielu, że przerasta to wyobrażenie nieskomplikowanej osobowości jaką jest Trump. Planował "Make America Great Again", ale nie miał pojęcia, że otaczająca go rzeczywistość jest bardzo, bardzo daleka od jego wyobrażeń na temat stanu ogólnego USA i poziomu zaawansowania działań Chin w obszarach gdzie przez dziesięciolecia Stany były niekwestionowanym liderem. Raport Senackiej Komisji Ekonomii i Bezpieczeństwa dla Relacji USA – Chiny Kongresu USA powinien być także podstawowym dokumentem dla osób w Polsce odpowiedzialnych za nasze relacje z Chinami. Tylko czy takie osoby w Polsce mamy?

2017 Report to Congress of the U.S.-China Economic and Security Commission Review[1] to coroczny raport przygotowywany przez komisję Kongresu USA powołaną do życia w październiku 2003 roku. Jej głównym celem jest monitorowanie bilateralnych powiązań ekonomicznych i handlowych między Stanami Zjednoczonymi i Chinami pod kątem bezpieczeństwa narodowego oraz, jeśli zachodzi taka potrzeba, proponowanie zmian legislacyjnych. Komisja składa się z dwunastu członków a jej przewodniczący zmienia się co dwa lata. W ciągu roku komisja organizuje wiele wysłuchań na konkretne tematy z udziałem zaproszonych specjalistów, analityków i ludzi z branży, które są później podstawą do sporządzenia raportu rocznego. Komisja opublikowała do tej pory piętnaście raportów – wszystkie raporty i stenogramy wysłuchań (ostatnio część z nich również jako nagrania wideo) są dostępne na stronie internetowej komisji[2].

Raport z 2017 roku to ponad 650 stronicowa „cegła” opisująca amerykański punkt widzenia na Chiny w czterech obszarach: handlowe i ekonomiczne relacje USA-Chiny; kwestie bezpieczeństwa w relacjach Chiny-USA; Wpływ Chin na świat; Chiny i rozwój nowoczesnych technologii. W dokumencie znajduje się również streszczenie najważniejszych tez dla decydentów oraz lista rekomendacji proponowanych przez komisję. Zobaczmy zatem co Amerykanie uznali za najważniejsze dla ich relacji z Chinami w powyższych czterech obszarach (wszystkie przypisy pochodzą ode mnie, raport zawiera własną listę źródeł):

Ekonomia i handel

 • W 2016 roku deficyt handlowy z Chinami wynosił 347 miliardów USD i zanosi się na to, że w roku 2017 będzie on jeszcze większy. W jednym z sektorów gospodarki – usługach – USA zanotowały nadwyżkę w wysokości 37 miliardów USD w handlu z Chinami. Nadwyżka ta pochodzi niemal wyłącznie z turystyki chińskiej do Ameryki
 • Wysiłki USA mające na celu zmianę polityki Chin w zakresie ochrony swego rynku nie przyniosły żadnych rezultatów. Szczególnie uciążliwy dla firm amerykańskich jest wymóg przetrzymywania danych komputerowych na serwerach zlokalizowanych w Chinach.
 • Bezpośrednie inwestycje chińskie na rynku amerykańskim po kilku latach intensywnego wzrostu w roku 2017 będą zapewne mniejsze niż w roku poprzednim, za to bardziej ukierunkowane. Rząd chiński za kluczowe obszary inwestycyjne uznał technologie informatyczne i telekomunikacyjne; rolnictwo i biotechnologie. Wykorzystuje cały arsenał środków od wsparcia finansowego i ulg podatkowych po wywieranie presji na firmy prywatne by inwestowały w sektory uznane za strategiczne.
 • Chiński stabilny rozwój gospodarki wraz z przestawianiem ekonomii na model konsumpcyjny nie przekłada się bezpośrednio na wzrost przychodów w sektorze usług USA, który stanowi 80% zatrudnienia w strefie prywatnej (bez administracji rządowej).
 • Chiny to największy na świecie rynek e-handlu – w roku 2016 był wart 787 miliardów[3] USD. Według ocen amerykańskich w roku 2019 co trzeci wydawany yuan będzie wydawany on-line. Rynek online zdominowany jest przez firmy Alibaba i JD.com mające łącznie ponad 80% udziałów. Wewnętrzne regulacje chińskie skutecznie ograniczają firmom amerykańskim dostęp do tego rynku.
 • Handel elektroniczny jest głównym motorem napędowym rewolucji w logistyce – wartość tego segmentu ocenia się na 2,2 biliona (tysiąca miliardów) USD. Logistyka historycznie ukierunkowana na budowanie infrastruktury do obsługi eksportu obecnie gwałtownie rozwija swą sieć krajową.[4]

Bezpieczeństwo narodowe a stosunki USA-Chiny

 • W roku 2017 Chiny zwiększyły swą kontrolę nad Morzem Południowochińskim, głównie przez rozbudowę infrastruktury wojskowej na sztucznych wyspach i presję na innych graczy w tym regionie by uznali to morze za strefę wpływów chińskich. Wykorzystuje do tego głównie środki pozamilitarne takie jak Chińska Straż Wybrzeża i milicja morska[5]. Niekorzystny dla Chin wyrok Sądu Arbitrażowego w Hadze został przez nie zignorowany[6].
 • Inicjatywa Jeden Pas Jedna Droga jest w dalszym ciągu jednym z kluczowych elementów polityki zagranicznej prezydenta Xi. Obejmuje obecnie ponad 60 krajów, a istniejące i planowane inwestycje szacuje się na 900 miliardów USD. USA ocenia, że oprócz oczywistych celów takich jak rozbudowa infrastruktury i promowanie handlu inicjatywa ta ma również zapewnić Chinom dostęp do kluczowych punktów strategicznych na świecie – głównie infrastruktury portowej, zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne Chin (rurociągi i inwestycje energetyczne), zmniejszyć ryzyko ataków terrorystycznych (bezpieczeństwo krajowe i regionalne).
 • Wraz z rozwojem chińskich interesów ekonomicznych i strategicznych wzrasta również kwestia bezpieczeństwa. Chiny są liczącym się na rynku eksporterem broni – w 2016 roku sprzedały ją do 44 krajów. Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza zwiększa swe zaangażowanie militarne. W Zatoce Adeńskiej chińska marynarka uczestniczyła w ponad tysiącu misji eskortowych i antypirackich.  W roku 2017 Chiny otworzyły swoją pierwszą zagraniczną bazę morską w Dżibuti – zaledwie kilka mil od Camp Lemonnier[7], jednej z największych i najważniejszych amerykańskich baz morskich[8].
 • Chiny kontynuują modernizację swoich sił wojskowych, przede wszystkim w zakresie technologii defensywnych takich jak przeciwrakiety, pociski antybalistyczne i nuklearne środki odstraszania. Mają one na celu obronę suwerenności Chin, jak również interesów kraju wzdłuż jego granic lądowych i morskich Równocześnie armia inwestuje w nowe technologie wspierające działania militarne w przestrzeni kosmicznej i cyberprzestrzeni.
 • Siły lądowe koncentrują się na stworzeniu mniejszych, bardziej mobilnych jednostek zdolnych do przeprowadzania operacji ofensywnych i dalekomorskich. Inwestuje się w helikoptery, wojnę elektroniczną, zmechanizowaną artylerię dalekiego zasięgu
 • Marynarka skupia się na budowie lotniskowców i towarzyszących im sił lotniczych, dużych amfibii zdolnych do prowadzenia misji dalekomorskich, korwet oraz okrętów podwodnych. Chińska marynarka wojenna prowadzi swe operacje coraz dalej od Chin i coraz bliżej marynarki amerykańskiej operującej na wodach Indo-Pacyfiku.
 • Lotnictwo rozwija się w kierunku budowy sił zdolnych do ataków dalekiego zasięgu, myśliwca piątej generacji[9], systemów wczesnego ostrzegania, tankowania w powietrzu oraz sił rozpoznania lotniczego[10].
 • Rozwój sił rakietowych i antysatelitarnych ma na celu osłabienie zdolności operacyjnych Stanów Zjednoczonych w regionach potencjalnych konfliktów oraz niszczenie amerykańskich satelitów szpiegowskich i telekomunikacyjnych w razie konfliktu.
 • Potencjalne punkty zapalne to Morze Południowochińskie (wyspy Spratly), Morze Wschodniochińskie (wyspy Senkaku) i Tajwan. Ewentualny konflikt z Filipinami, Japonią lub Tajwanem morze doprowadzić do wciągnięcia USA w konflikt zbrojny z Chinami.

Wpływ Chin na świat [11]

 • Azja Południowowschodnia. Chińskie kontakty dyplomatyczne z Birmą (Mjanma), Kambodżą, Laosem i Tajlandią mają na celu wykorzystanie potencjału ekonomicznego regionu z jednej strony i równoważenie szans geopolitycznych oraz minimalizowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa z drugiej. Narzędziami do realizacji tych celów są projekty infrastrukturalne i zacieśnianie więzi z kluczowymi grupami politycznymi. Birma może zaoferować Chinom alternatywny korytarz energetyczny (ropo- i gazociągi)[12] zmniejszający uzależnienie od transportu przez Cieśninę Malakka (ponad 80% importowanej ropy naftowej) oraz port morski[13]. Kambodża zapewnia polityczne wsparcie w ASEAN zapobiegające wspólnym deklaracjom tej organizacji odnośnie działań Chin na Morzu Południowochińskim (dwukrotne veto)[14]. W Tajlandii Chiny próbują zastąpić USA w roli głównego sojusznika[15]. Wszystkie te działania zagrażają interesom ekonomicznym i politycznym Stanów Zjednoczonych.
 • Azja Północnowschodnia. Japonia, Korea Północna i Południowa to najbardziej zapalne punkty w Azji. Najbliższy czas pokaże na ile deklaracje chińskie odnośnie zwiększonej skali sankcji dotyczących Korei Północnej znajdą odzwierciedlenie w faktach. Jeśli chodzi o Koreę Południową to rozwijające się w miarę dobrze wzajemne kontakty handlowe i polityczne uległy ochłodzeniu w 2016 roku po ogłoszeniu planu instalacji w tym kraju elementów amerykańskiego THAAD (systemu antyrakietowego)[16]. Chiny dały jasno do zrozumienia Korei Południowej, że współpraca z USA w tym zakresie spotka się z gwałtowną negatywną reakcją Pekinu. Władze Chin dały już temu wyraz w serii działań ekonomicznych, które doprowadziły do milionowych strat dla Korei Południowej, a w jednym przypadku zmusiły koreańską firmę do zamknięcia swej działalności w Chinach. Kością niezgody z Japonią jest kwestia kontroli nad Morzem Wschodniochińskim. Potencjalny pakt USA-Japonia-Korea Południowa pozostaje jednak pobożnym życzeniem, ze względu na napięte stosunki między tymi dwoma krajami azjatyckimi.
 • Tajwan. Odnotowuje się wzrost napięcia po wyborze na prezydenta Tsai Ing-wen, głównie ze względu na jej niechęć do potwierdzenia paradygmatu „jednych Chin” w odniesieniu do wzajemnych relacji politycznych. Chiny manifestują swe niezadowolenie między innymi poprzez blokowanie udziału Tajwanu w organizacjach międzynarodowych takich jak ICAO i UN World Health Assembly; ustanowienie relacji dyplomatycznych z trzema krajami wspierającymi dotychczas Tajwan (Gambia, Panama i Wyspy Świętego Tomasza i Książęca); ograniczenie grup turystycznych i chińskich studentów na uczelniach tajwańskich, itp. Dodatkowym problemem dla Tajwanu jest rosnąca zależność ekonomiczna od Chin (zarówno w zakresie eksportu jak i bezpośrednich inwestycji chińskich na Tajwanie)[17].
 • Hong Kong.  W 2017 upływa 20 lat od przejęcia Hong Kongu z rąk Wielkiej Brytanii. Chiny zwiększają presję polityczną na Hong Kong i coraz bardziej odchodzą w praktyce od idei „jeden kraj dwa systemy”. Zwiększa się integracja ekonomiczna Chin kontynentalnych i Hong Kongu czego przykładem może być powołanie Shenzen-Hong Kong Stock Connect[18] i China-Hong Kong Bond Connect jako mechanizmów pozyskujących inwestorów międzynarodowych na rynek chiński. Sytuacja ta zagraża interesom amerykańskim w regionie, ponieważ Hong Kong jest do tej pory głównym partnerem handlowym i inwestycyjnym dla USA.
 • Krajowa kontrola informacyjna, wpływ na globalne media i dyplomacja cybernetyczna. W 2016 roku Chiny zwiększyły kontrolę nad mediami i treściami internetowymi, między innymi poprzez penalizację mediów za rozprzestrzenianie informacji, które nie były autoryzowane oraz przez zmuszenie internautów do linkowania ich profili na portalach społecznościowych do rzeczywistych danych osobowych (Imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego, itp.). Rząd chiński zwiększa obsadę swoich zagranicznych agencji medialnych, wywiera presję (jak dotąd nieskuteczną) na Cambridge University Press by ocenzurowała kilka ze swych publikacji i zwiększa wpływy w Hollywood i amerykańskim przemyśle rozrywkowym. Chiny forsują również unilateralny model kontroli nad Internetem (rząd) w opozycji do multilateralnego modelu promowanego przez USA (rząd, przemysł, środowiska akademickie, NGO-sy). Uważają że powinny mieć pełną kontrolę na treściami jakie pojawiają się lokalnie w sieci i w obawie, że będzie przeciwko nim wykorzystywane prawo międzynarodowe odmawiają podpisania jakichkolwiek umów międzynarodowych dotyczących cyberprzestrzeni.

Chiny i rozwój nowoczesnych technologii

 • Komputeryzacja, robotyka, sztuczna inteligencja, nanotechnologia, biotechnologie. Chiny sukcesywnie realizują swój wieloletni, kompleksowy plan mający na celu uzyskanie światowej dominacji w powyższych technologiach. Strategia ta została opisana w takich dokumentach jak 13-ty Plan Pięcioletni[19], Made in China 2025[20][21] i Internet Plus[22]. Jest ona konsekwencją systematycznie realizowanego planu mającego na celu wykreowanie firm lokalnych mających szanse na konkurowanie na rynkach światowych. Celem ostatecznym jest zastąpienie przez firmy krajowe zachodnich projektantów i producentów kluczowych nowoczesnych technologii. Chiny wykorzystują do tego celu fundusze państwowe, regulacje, specyficzne standardy dla rynku chińskiego; zamówienia rządowe, ograniczenia dla inwestycji zagranicznych, rekrutację zagranicznych talentów, bliską integrację sektora cywilnego i wojskowego, przejmowanie światowych liderów technologicznych oraz w niektórych przypadkach – szpiegostwo przemysłowe. Stany Zjednoczone pozostają światowym liderem w wielu nowoczesnych technologiach, ale zmniejszające się i niekonsekwentne inwestycje rządowe w badania i rozwój, ograniczenia w rekrutacji zagranicznych talentów oraz brak koordynacji między agencjami rządowymi działają na korzyść Chin. W dziedzinie sztucznej inteligencji[23] Chiny (Baidu) są na równym poziomie z USA, głównie dzięki znaczącemu wsparciu rządu chińskiego, rekrutacji amerykańskich talentów, inwestycji w obiecujące amerykańskie start-upy i partnerstwo ze środowiskami akademickimi i komercyjnymi.  W informatyce kwantowej[24] Chiny nadrobiły zaległości w stosunku do Stanów Zjednoczonych, głównie dzięki niestabilnemu i nieskoordynowanemu inwestowaniu w te technologie w USA. Państwo Środka wyprzedziło zdecydowanie Stany zjednoczone na polu superkomputerów[25]. ChRL posiada obecnie dwa najszybsze na świecie superkomputery, a jeśli chodzi o maszyny nowej generacji (exascale[26] – czyli co najmniej jeden exaFLOP, czyli miliard miliardów obliczeń na sekundę) to Chiny deklarują uruchomienie takiej maszyny w 2020 roku, a Stany Zjednoczone dopiero rok później. Biotechnologia[27] – USA pozostaje liderem w tej dziedzinie, ale rządowy chiński plan wspierania budowy największych na świecie firm sekwencjonowania genomów[28] [29] doprowadził do znaczącego wzrostu publikacji chińskich w tym obszarze. Robotyka[30] – Chiny rozwijają swój sektor cywilny i wojskowy poprzez subsydia, przejmowanie firm zagranicznych i rekrutację ekspertów z innych krajów. Nanotechnologia[31] – Stany Zjednoczone pozostają liderem na tym polu dzięki ciągłym inwestycjom rządowym w National Nanotechnology Initiative[32], ale Chiny są krajem o najszybciej na świecie rosnącej ilości publikacji w tej dziedzinie, między innymi dzięki tworzeniu specjalnych nanotechnologicznych parków technologicznych. Chiński rynek chmur obliczeniowych[33] jest w zasadzie zamknięty dla firm amerykańskich – po części wynika to z regulacji prawnych a po części bliska współpraca firm z tej branży z rządem chińskim rodzi pytania odnośnie bezpieczeństwa danych obywateli amerykańskich przetwarzanych w chmurach obliczeniowych.
 • Broń nowej generacji. Chiny pracują nad zaawansowanymi technologicznie broniami nowej generacji, które gdzie indziej albo są dopiero w planach, albo nawet się o nich tam nie myśli. Z dostępnych publicznie źródeł można wywnioskować, że Chiny koncentrują się w swoich badaniach na sześciu obszarach: manewrujące pociski balistyczne[34] (MARV) – Chiny ogłosiły posiadanie przeciwokrętowych pocisków balistycznych w roku 2010 i 2015 i równocześnie przystąpiły do opracowania systemu rozpoznanie-uderzenie (reconnaissance-strike complex), niezbędnego do trafienia obiektu poruszającego się po morzu[35]. Program broni hipersonicznych[36] jest wciąż na etapie rozwoju, ale gwałtownie przyspiesza, prawdopodobnie testowanych jest siedem różnych nośników tej broni. Bazując na wieloletnich doświadczeniach w rozwoju kierunkowej broni energetycznej[37] Chiny w 2017 ogłosiły znaczący postęp w rozwoju wysokoenergetycznego mikrofalowego systemu przeciwrakietowego, chemicznego lasera wysokoenergetycznego do oślepiania satelitów oraz niskoenergetycznych broni laserowych na ciele stałym.  W zakresie dział elektromagnetycznych[38] wiele uniwersytetów chińskich pracuje nad broniami eksperymentalnymi.  Jeśli chodzi o broń do walki w przestrzeni kosmicznej[39], Chiny koncentrują się na rozwiązaniach pozwalających na strącenie lub oślepienie satelitów przeciwnika operując z ziemi albo z platform orbitalnych. I wreszcie szósta, ostatnia kategoria – systemy bezzałogowe[40]. Chiny prowadzą badania w zakresie pocisków samonaprowadzających sterowanych sztuczną inteligencją, pojazdów autonomicznych, rojów dronów[41] i innych. Chociaż Stany Zjednoczone wciąż są liderem w rozwoju większości z tych systemów to Chiny posiadają wszystkie kluczowe elementy (wiedzę naukową, podzespoły, umiejętności i technologię) niezbędne do zaprojektowania i wybudowania takich broni. Po raz pierwszy w swej historii Stany Zjednoczone napotkały rywala technologicznego, który w niczym im nie ustępuje, rywala, który jednocześnie jest głównym partnerem handlowym i handluje zaawansowanymi technologiami z innymi krajami. Nie da się wykluczyć, że Chiny dokonają przełomowego odkrycia w jednej z powyższych technologii, gdyż mają wszelkie po temu możliwości (finanse, technologię i utalentowanych ludzi). Może to doprowadzić do utraty przewagi militarnej zarówno w obecnych, jak i planowanych amerykańskich systemach militarnych. Przykładowo manewrujące pociski balistyczne mogą skutecznie zagrozić wszelkim amerykańskim jednostkom nawodnym; broń hipersoniczna przełamie obronę wszelkich kinetycznych systemów przeciwrakietowych; kierunkowa broń energetyczna i działa elektromagnetyczne postawią pod znakiem zapytania wprowadzanie niskokosztowych platform (drony ,itp.) na przyszłe pole walki; broń do walki w przestrzeni kosmicznej może sparaliżować systemy amerykańskie bazujące na satelitach, a bezzałogowe systemy wyposażone w sztuczną inteligencję mogą przeciążyć amerykańskie systemy obrony przeciwlotniczej (zwłaszcza przy zastosowaniu technologii rojów).

Raport kończy się 26 zaleceniami dla kongresu, spośród których komisja uznała 10 za najważniejsze:

 1. Nowelizację ustawy regulującej działanie CFIUS[42] – Komitetu ds. inwestycji zagranicznych w USA, która ma na celu ściślejsza kontrolę i/lub zakaz chińskich inwestycji dokonywanych przez firmy będące własnością bądź kontrolowane przez rząd chiński;
 2. Nowelizację Foreign Sovereign Immunity Act[43] (określającego czy inne państwo może być pozywane przed sąd w Stanach Zjednoczonych) tak by mógł obejmować wytaczanie spraw rządowym firmom chińskim;
 3. Nowelizację Foreign Agents Registration Act[44] (wymagającej rejestracji osób reprezentujących „polityczne lub quasi-polityczne” interesy innych państw) tak by objęła swym zasięgiem również cały personel rządowych mediów chińskich;
 4. Wzmocnienie współpracy wojskowej z Tajwanem, włączenie go do wspólnych manewrów w zakresie cyberbezpieczeństwa, marynarki wojennej, itp.;
 5. Rozważenie wprowadzenia przepisów pozwalających na usunięcie z giełdy firm, których główna siedziba mieści się w krajach, które nie podpisały Public Company Accounting Oversight Board[45];
 6. Zabezpieczenie dodatkowych środków w Kongresie na wydatki wojskowe pozwalające na odpowiednie reagowanie na modernizowanie się armii chińskiej;
 7. Rozpoznanie przez odpowiednie agencje rządowe niedoskonałości i braków w polityce wspierania nowych technologii, lepszą integrację istniejących środków (instytutów, funduszy, itp.) oraz stworzenie uaktualnianego co dwa lata strategicznego planu rozwoju USA w zakresie nowych technologii;
 8. Upewnienie się, że decydenci mają dostęp do najbardziej aktualnych informacji odnośnie rozwoju sytuacji w Hong Kongu;
 9. Wypracowanie metodologii aktualizacji Notorious Market List tak by obejmowała wszelkie przypadki piractwa i naruszenia praw autorskich[46];
 10. Rozważenie wprowadzenia ustaw pozwalających na dostęp do rynku amerykańskiego firm chińskich wyłącznie na zasadzie wzajemności dostępu do rynku chińskiego, sektor do sektora.

 

Chciałbym kiedyś przeczytać taki polski raport – może być marne 114 stron – jak w pierwszym raporcie Komisji Senackiej z 2003 roku.

 

Yue Bilin

 

[1] https://www.uscc.gov/Annual_Reports/2017-annual-report

[2] https://www.uscc.gov/

[3] http://www.thedrum.com/news/2017/07/05/china-s-ecommerce-market-pass-11tn-2017

[4] https://www.fwd.news/chinese-logistics-market-now-largest-world/

[5] https://www.cna.org/cna_files/pdf/chinas-maritime-militia.pdf

[6] https://www.theguardian.com/world/2016/jul/12/philippines-wins-south-china-sea-case-against-china

[7] https://en.wikipedia.org/wiki/Camp_Lemonnierhttps://en.wikipedia.org/wiki/Camp_Lemonnier

[8] Najprawdopodobniej druga chińska baza morska powstanie w okolicach Gwandaru w Pakistanie http://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/2127040/first-djibouti-now-pakistan-port-earmarked-chinese

[9] https://thediplomat.com/2017/10/chinas-first-5th-generation-fighter-jet-is-operational/

[10] https://warisboring.com/five-planes-of-the-chinese-air-force-you-really-ought-to-know-about/

[11] Zastanawiający i dużo mówiący o mentalności i perspektywie na świat Amerykanów jest brak w tej analizie Afryki, Ameryki Południowej, Europy, Rosji, BRIC i Szanghajskiej Organizacji Współpracy

[12] https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-04-11/china-opens-delayed-myanmar-oil-link-to-get-mideast-crude-faster

[13] https://www.reuters.com/article/china-silkroad-myanmar-port/china-to-take-70-percent-stake-in-strategic-port-in-myanmar-official-idUSL4N1MS3UB

[14] https://www.reuters.com/article/us-saudi-government/saudi-arabia-reshuffles-military-promotes-woman-at-labor-ministry-idUSKCN1GA2P3

[15] https://www.globalsecurity.org/military/world/thailand/forrel-prc.htm

[16]https://www.uscc.gov/sites/default/files/Research/Report_China%27s%20Response%20to%20THAAD%20Deployment%20and%20its%20Implications.pdf

[17] https://qz.com/861507/charted-taiwans-economy-is-more-dependent-on-china-than-ever-before-making-trumps-threats-dangerous/

[18] https://www.bloomberg.com/professional/blog/expect-shenzhen-hong-kong-stock-connect-hong-kong-volume-profile/

[19] http://en.ndrc.gov.cn/newsrelease/201612/P020161207645765233498.pdf

[20] http://www.cittadellascienza.it/cina/wp-content/uploads/2017/02/IoT-ONE-Made-in-China-2025.pdf

[21] https://www.csis.org/analysis/made-china-2025

[22] http://english.gov.cn/news/policy_briefings/2015/06/26/content_281475135004559.htm

[23] https://www.technologyreview.com/s/610140/china-and-the-us-are-bracing-for-an-ai-showdownin-the-cloud/

[24] https://www.popsci.com/chinas-launches-new-quantum-research-supercenter#page-3

[25] http://time.com/5022859/china-most-supercomputers-world/

[26] https://en.wikipedia.org/wiki/Exascale_computing

[27] https://en.wikipedia.org/wiki/Biotechnology_industry_in_China

[28] https://www.nature.com/news/china-s-bid-to-be-a-dna-superpower-1.20121

[29] http://english.big.cas.cn/

[30] https://www.cnbc.com/2017/09/06/chinas-blueprint-to-crush-the-us-robotics-industry.html

[31] https://www.materialstoday.com/nanomaterials/comment/the-nanotechnology-race-between-china-and-usa/

[32] https://en.wikipedia.org/wiki/National_Nanotechnology_Initiative

[33] http://www.scmp.com/tech/enterprises/article/2114965/alibaba-says-it-track-overtake-amazon-worlds-top-cloud-computing

[34] https://en.wikipedia.org/wiki/Maneuverable_reentry_vehicle

[35] W jednym z poprzednich raportów komisji debatowano dość szczegółowo nad potencjalnymi możliwościami (i skutkami) trafienia chińską rakietą międzykontynentalną z głowicą typu EMP (impuls elektromagnetyczny) w grupę uderzeniową lotniskowca. Konkluzje były następujące: technologicznie jest to możliwe; nie wiadomo czy Chiny posiadają wystarczająco zaawansowany system naprowadzania (MARV) by trafić ruchomy cel na morzu i … nie wiadomo co by się stało przy odpaleniu tego rodzaju głowicy, ponieważ jedyne laboratorium marynarki wojennej USA badające tego typu bronie zostało zlikwidowane po zakończeniu zimnej wojny.

[36] Czyli takich, które poruszają się z wielokrotnością prędkości dźwięku. Ze względu na to, że ziemia jest kulista a większość systemów radarowych pracuje „w linii prostej”, rakieta wylatująca zza linii horyzontu pojawia się na radarze dopiero wtedy, gdy ten horyzont przekroczy. W przypadku pocisków hipersonicznych (jak chiński DF-17) czas przelotu rakiety (ponad 5000 km/h) od linii horyzontu do celu jest krótszy niż czas reakcji systemu radarowego, przekazania polecenia do systemu sterowania ogniem, czasu potrzebnego mechanice wieży na skierowanie lufy w odpowiednie miejsce i czasu na opuszczenie lufy przez pocisk(i). http://www.news.com.au/technology/innovation/hypervelocity-missile-breakthrough-makes-china-the-world-leader-in-new-weaponry/news-story/54cd94ab6883654575a028c1a6df6283

[37] https://en.wikipedia.org/wiki/Directed-energy_weapon

[38] http://www.news.com.au/technology/innovation/china-in-worldfirst-deployment-of-experimental-electromagnetic-rail-supergun-aboard-a-warship/news-story/6aab73b4402e064d41e7b1af4639c5ed

[39] https://thediplomat.com/2017/01/how-china-is-weaponizing-outer-space/

[40] https://www.globalsecurity.org/military/world/china/uav.htm

[41] http://www.thedrive.com/the-war-zone/17698/chinas-is-hard-at-work-developing-swarms-of-small-drones-on-multiple-levels

[42] https://en.wikipedia.org/wiki/Committee_on_Foreign_Investment_in_the_United_States

[43] https://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_Sovereign_Immunities_Act

[44] https://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_Agents_Registration_Act

[45] https://en.wikipedia.org/wiki/Public_Company_Accounting_Oversight_Board

[46] https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2018/january/2017-notorious-markets-list

 

Zdjęcie: Donald Trump Caricature by DonkeyHotey

Twierdza Chiny Twierdza Chiny

Yue Bilin

Pasjonat Chin od ponad 35 lat, uczeń Zhuang Zhou, miłośnik chińskiej literatury klasycznej, uważny obserwator Chin współczesnych.

Related Articles

Back to top button