CyfryzacjaEkonomiaGospodarkaLogistykaNaukaPlanowaniePrawoSpołeczeństwoWiadomości

Chiny: Tydzień za Wielkim Murem (09/21), czyli subiektywny przegląd wydarzeń Andrzeja Lianga z Szanghaju

Spis treści ukryj

Z pierwszych stron (从新闻媒体的第一页)

Jak zwykle po Chińskim Nowym Roku życie za Wielkim Murem przyspiesza, a już zwłaszcza przed dorocznymi obradami parlamentu.

Ubóstwo pokonane

I tak pod przewodnictwem prezydenta Xi Jin Pinga 习近平, a z udziałem premiera Li Ke Qianga 李克强 oraz członków Biura Politycznego KC KPCh odbyła się centralna konferencja podsumowująca walkę Chin z ubóstwem. W ciągu ostatnich 8 lat udało się podnieść ze skrajnej biedy 98.99 miliona Chińczyków mieszkających w 128 tysiącach wsi na terenie 832 powiatów. Przewodniczący Xi mógł ogłosić podczas konferencji sukces programu. Jak stwierdził: „Dzięki wspólnym wysiłkom Komunistycznej Partii Chin i narodu chińskiego odnieśliśmy całkowite zwycięstwo w walce z ubóstwem. (…) To historyczny sukces Chin” – podkreślił.

Chinom udało się rozwiązać znaczną część problemów związanych z powszechnym tu kiedyś ubóstwem na około 10 lat wcześniej niż zakładano w agendzie ONZ rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030. Przewodniczący Xi powiedział, że bieda nie jest tożsama z socjalizmem. Ale jeśli obszary dotknięte ubóstwem w Chinach pozostają w takiej trudnej sytuacji przez długi czas, a poziom życia ludzi tam mieszkających nie ulega poprawie, to nie można mówić o wyższości chińskiego systemu socjalistycznego nad innymi. Przewaga chińskiego systemu nie jest widoczna na obszarach dotkniętych trwale niedostatkiem, nędzą. W takich okolicznościach ta przewaga nie ma żadnej wartości. To żaden socjalizm. Dlatego też rewitalizacja obszarów wiejskich jest jednym z głównych zadań w procesie wielkiego odrodzenia narodu chińskiego. Xi wezwał do dalszych działań, które pozwolą na umocnienie i utrwalenie dotychczasowych efektów walki z biedą. Niezbędne jest dążenie do zmniejszania różnic rozwojowych pomiędzy obszarami miejskimi i wiejskimi. Regiony mniej rozwinięte muszą w niedalekiej przyszłości stać się beneficjentami sukcesu kraju. Na terenach wiejskich będzie promowany przede wszystkim przemysł rolno-spożywczy gwarantujący lokalnym społecznościom dobrobyt. Szansa poprawy bytu i bogacenia się podczas budowania nowoczesnego, socjalistycznego kraju ma być wspólna dla wszystkich mieszkańców Chin i idea ta musi zająć ważniejsze miejsce pośród celów stawianych władzom wszystkich szczebli.

Nazajutrz po konferencji poinformowano o uroczystym powołaniu nowego organu centralnej administracji. Jest nim Krajowa Agencja Rewitalizacji Wsi (国家乡村振兴局). Organ centralny z pewnością da początek całej galaktyce oddziałów terenowych w gminach i powiatach.

Sieć transportowa w perspektywie 2035

Komitet Centralny Komunistycznej Partii Chin (中央委员会中国共产党) oraz Rada Państwa (stały komitet rządu) (国务院) opublikowały wspólny Dokument Centralny „Zarys Planu Krajowej Kompleksowej Trójwymiarowej Sieci Transportowej” 《国家综合立体交通网规划纲要》. Jest to dość obszerny dokument przedstawiający założenia rozbudowy chińskiej sieci transportowej w perspektywie najbliższych 15 lat (do roku 2035). Zakłada on m.in., że w tym okresie obecna sieć kolei superszybkich podwoi niemal swoją aktualna długość, która wynosi ok. 38,000 km. Rozbudowie sieci kolejowej, która osiągnie długość ponad 70,000 km towarzyszyć będą inne wielkie projekty infrastrukturalne, realizowane zwłaszcza w regionach zachodnich Chin. Zostaną zbudowane powiazania komunikacyjne między dużymi ośrodkami przemysłowymi, a mniejszymi, mniej rozwiniętymi regionami wiejskimi. W 2020 roku na inwestycje dotyczące sieci transportowej przeznaczono w Chinach 3.4 bln RMB/ ~2.005 bln PLN. Do 2035 roku cała sieć chińskich linii kolejowych osiągnie długość 200,000 km (obecnie 146,000 km). Długość ogólna autostrad i dróg ekspresowych zwiększy się do 460,000 km. Uregulowanych zostanie 25,000 km rzek. Powstaną 162 nowe lotniska, zatem w 2035 roku będzie ich w Chinach ok. 400. W ciągu najbliższych 15 lat zostaną uruchomione komercyjne połączenia obsługiwane przez pociągi maglev poruszające się na poduszce magnetycznej (o prędkości 620 km/godz.), jak również pociągi hyperloop poruszające się w rurze próżniowej z prędkością powyżej 1000 km/godz. Nad którymi prace trwają już od 2017 roku.

Rząd będzie dążył do zbudowania systemu dostaw kurierskich, który sprawi, że przesyłka z Chin docierać będzie do większych miast na całym świecie w czasie nie dłuższym niż 72 godziny (przypomina Państwu to coś…?). Zaplanowano także kolejne inwestycje w połączenia z krajami inicjatywy „Pasa i Drogi” (一带一路). „Zarys Planu Krajowej Kompleksowej Trójwymiarowej Sieci Transportowej” obejmuje również promocję innowacji transportowych, rozwoju transportu opartego o pojazdy autonomiczne i zastosowania systemu nawigacji satelitarnej BeiDou (北斗导航系统). Rozwój sieci transportowej Chin ma być jednym z kół zamachowych rozwoju gospodarczego kraju i przyczynić się do podwojenia wielkości chińskiego PKB w 2035 roku. Osiągnięcie tego celu pozwoliłoby Chinom zdeklasować aktualnego lidera gospodarczego świata, czyli Stany Zjednoczone.

W „Zarysie Planu Krajowej Kompleksowej Trójwymiarowej Sieci Transportowej” znajdujemy jeden intrygujący szczegół. To planowana budowa linii kolejowej z FuZhou do TaiPei (台北) na Tajwanie (台湾). Wprawdzie perspektywy powrotu „zbuntowanej prowincji” do macierzy są mgliste, ale przygotowania trwają. Czasy dziwne i zmienne warto przygotowywać się na każdą ewentualność.

Nowe regulacje prawne

Początek marca, nowego miesiąca, to również czas sprzyjający ogłaszaniu nowych regulacji prawnych, które opracowane znacznie wcześniej, zgodnie z zapowiedzią właśnie wchodzą w życie. Ważniejsze z nich to:

Prawo karne

Zmiany w prawie karnym. Koncentrują się głównie wokół przepisów dotyczących ochrony bezpieczeństwa życia ludzkiego, zdrowia publicznego, produkcji, porządku na rynku finansowym, własności intelektualnej, ekologii, zapobiegania epidemiom i ich kontroli, wzmocnienia ochrony sądowej praw człowieka. Są na tyle istotne, że już 4 lutego br. Najwyższy Sad Ludowy (最高人民法院) wydal do nich obowiązującą interpretację. Nowelizacja wprowadza do kodeksu 10 nowych rodzajów przestępstw, m.in.:

 • Za zaatakowanie policjanta na służbie grozi napastnikowi do 3 lat więzienia. W przypadku napaści z użyciem niebezpiecznego narzędzia, broni, czy pojazdu kara może wzrosnąć do 7 lat. Policjanci w Chinach do tej pory nie byli objęci taką forma ochrony prawnej.
 • Osoby dopuszczające się obrazy, oczernienia, naruszenia dobrego imienia i honoru bohaterów i męczenników narodowych, mogą zostać pociągnięte za te czyny do odpowiedzialności karnej w wymiarze do 3 lat więzienia włącznie.
 • Kto wykorzystuje seksualnie dzieci poniżej lat 10 podlega karze od 10 lat więzienia do kary śmierci. Nowelizacja podwyższa też wiek dozwolonego współżycia seksualnego z lat 14 do 16.
 • Obniżono wiek odpowiedzialności karnej małoletnich, którzy dopuścili się popełnienia szczególnie okrutnych przestępstw, zwłaszcza morderstw (celowego pozbawienia życia) z 14 lat do 12. Obniżenie to powoduje, ze małoletni przestępcy będą obejmowani specjalnymi programami resocjalizacyjnymi (do tej pory uchodzili bez jakiejkolwiek kary).

Regulacje rynku płatności

Rynek płatności jest w trakcie kompleksowego regulowania i przekształceń. Dlatego też wchodzi w życie pakiet regulacji dotyczących nadzoru nad płatnościami, zapobiegających praktykom monopolistycznym, wprowadzających nowe zasady obowiązujące w systemach płatności. M.in. te związane z zarządzaniem majątkiem przez instytucje finansowe, pozabankowymi funduszami depozytowymi, dotyczące przenoszenia i wykorzystania depozytów. Przepisy wycelowane są w praktyki parafinansowych i parabankowych „instytucji” internetowych.

Osoby szukające pracy chronione

Firmy rekrutacyjne (w tym internetowe) nie będą mogły już pobierać depozytów (zaliczek) od osób poszukujących pracy. Zabronione też jest ujawnianie innym osobom danych osób poszukujących pracy, manipulowanie nimi, niszczenie ich, czy nielegalny obrót tymi danymi.

Jancgy pod ochroną

Od 1 marca wchodzi w życie prawo o ochronie rzeki Jangcy – trzeciej co do wielkości rzeki świata. Wprowadzono dziesięcioletni zakaz połowu ryb w tej rzece i jej głównych dopływach. W trosce o jej stan zabroniono jednocześnie wydobywania rzecznego piasku z wszystkich rzek objętych zakazem połowu ryb. Za naruszenie nowych przepisów grozi kara do 2 mln RMB/ ~1.178 mln PLN.

Żyzne ziemie chronione

Zaczynają obowiązywać nowe środki administracyjne dotyczące gospodarowania gruntami wiejskimi. Mają one na celu ochronę żyznych ziem uprawnych przed przekształcaniem ich pod budownictwo mieszkaniowe, przemysłowe i inne cele pozarolnicze (wydobycie minerałów/piasku, cegielnie, kamieniołomy, stawy rybne, sady, zalesienia itp.). Żyzna ziemia uprawna ma służyć produkcji żywności.

Nazwy firm chronione

Od 1 marca br. każde chińskie przedsiębiorstwo będzie mogło złożyć pozew przeciw innemu przedsiębiorstwu używającemu jego nazwy. Nazwy firm chińskich stają się prawnie chronione. Wyłączne prawo do używania danej nazwy ma ta firma, która nazwę (znaki towarowe) zarejestrowała wcześniej.

Jednodawkowa szczepionka CanSinoBio 

Państwowa Administracja Leków (国家药品监督管理局) dopuściła do użytku szczepionkę firmy CanSinoBio opracowaną i wyprodukowaną we współpracy z Instytutem Bioinżynierii i Medycyny Akademii Medycyny Wojskowej Chińskiej Akademii Wojskowej (生物工程研究所军事医学研究所中国军事科学院) oraz KangXinGuo Biotechnology Co., Ltd. (与康希诺生物股份公司). Zaletą tej nowej szczepionki jest to, że podaje się ja w jednej dawce dającej wysoka odporność na Covid-19 w 14 dni po zaszczepieniu. Według producenta ma ona 90% skuteczność, a może być transportowana i przechowywana w temperaturze od 2 do 8 stopni Celsjusza.

Według informacji Ministerstwa Nauki i Technologii (科学技术部) w Chinach aktualnie trwają prace nad 17 kolejnymi szczepionkami przeciw Covid-19. Spośród tych specyfików 7 znajduje się w III fazie testów klinicznych, a 4 czekają na formalne dopuszczenie do użytku. W leczeniu „pacjentów covidowych” wykorzystywanych jest 7 leków chińskiej medycyny tradycyjnej oraz 1 kombinacja leków tradycyjnych i współczesnych. Trwają badania na kolejnymi 3 kombinacjami leków.

Dwie Sesje w kolejnym wydaniu

Informacje na temat obrad Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych oraz Ludowej Politycznej Konferencji Konsultatywnej Chin  (Dwóch Sesji) znajdą się w kolejnym wydaniu przeglądu. W tym przypadku, przez wzgląd na mnogość wątków i ich wagę, mały dystans jest więcej niż wskazany.

Tymczasem próbka materiałów, które zdominowały media przed i w czasie obrad Dwóch Sesji. Najważniejsze tematy poruszane przez Xi JinPinga podczas obrad Dwóch Sesji w ciągu ostatnich 8 lat:

Co przyniesie 14 Plan Pięcioletni?

Liczne odpowiedzi na to pozornie proste pytanie już padły.

Chiny sie chwalą

Dwie Sesje to dobra okoliczność dla podsumowań. Czym moga pochwalić się dziś Chiny?

Hong Kong: “Władza dla patriotów”

„Najważniejsym zadaniem w celu umocnienia rządów patriotów (w Hong Kongu) jest poprawienie odpowiednich systemów, szczególnie systemu wyborczego” – oświadczył w lutym Xia Baolong, szef biura ds. Hong Kongu i Makau. Xia wyjaśnił, że bycie patriotą oznacza „kochanie Chińskiej Republiki Ludowej”. Umocnienie pozycji patritów w Hong Kongu wymaga usunięcia „luk prawnych”, które mogłyby dać wpływy przeciwnikom Chin. Zdaniem Xia reformy w tym zakresie musi przeprowadzić rząd centralny. Zapowiadane zmiany prawne mogą ograniczyć udział strony demokratycznej w sprawowaniu władzy w Specjalnym Regionie Administracyjnym. Dlaczego zdecydowano się na taki ruch? Wyjaśnienie z punktu widzenia Pekinu ponizej:

 

Ekonomia (经济学)

Biuletyn statystyczny 2020

Krajowe Biuro Statystyczne (国家统计局) opublikowało „Biuletyn statystyczny dotyczący krajowego rozwoju społeczno-gospodarczego roku 2020”《2020年国民经济和社会发展统计公报》. Oto ważniejsze jego konkluzje

Gospodarka:

Po raz pierwszy wartość chińskiego PKB przekroczyła poziom 100 bln i wyniósł dokładnie 101.598 bln RMB/ ~59.88 bln PLN, co stanowiło wzrost o 2.3% w stosunku od roku 2019. Ogólna wielkość całkowitej produkcji gospodarczej Chin to 17% całej produkcji światowej.

Ceny detaliczne w minionym roku wzrosły o 2.5%. Ceny producentów utrzymywały się na ujemnym poziomie -1.8%. Bezrobocie w miastach wyniosło 5.2%. Populacja robotników migrujących osiągnęła liczbę 285.5 mln (spadek o 1.8% r/r). Rezerwy walutowe wynosiły 3.2165 bln USD/ ~12.281 bln PLN. Na koniec 2020 roku w Chinach aktywnych było 140 mln zarejestrowanych podmiotów gospodarczych. Zyski w przemyśle wzrosły o 4.1% w porównaniu z 2019 rokiem. Wydatki na rozwój i badania wyniosły 2.442 bln RMB/ ~1.44 bln PLN (2.40% PKB i o 10.3% więcej niż w 2019 roku).

Rolnictwo:

Pod uprawę zbóż przeznaczono 116.77 mln ha, w tym ryż uprawiano na 30.08 mln ha. Zbiory zbóż osiągnęły 669.49 mln ton. Zbiory herbaty 2.97 mln ton. Wyprodukowano 76.39 mln ton mięsa (wieprzowiny, wołowiny, baraniny i drobiu), w tym 41.13 wieprzowiny (wciąż spadek- 3.3% r/r).

Energetyka:

Moc ogólna chińskich źródeł energii przekroczyła poziom 220.058 mln kW (wzrost o 9.5% r/r). Największy wzrost mocy odnotowani w zakresie elektrowni wiatrowych i słonecznych (odpowiednio 34.6% i 24.1% r/r).

Transport:

Różnego rodzaju transportem przewieziono 9.7 mld pasażerów. W 2020 roku w Chinach było 280.87 mln zarejestrowanych pojazdów prywatnych z czego 243.93 mln to samochody osobowe.

Finanse:

Inwestycje w nieruchomości wyniosły 14.144 bln RMB/ ~8.34 bln PLN (wzrost o 7% r/r). Obroty w handlu zagranicznym wzrosły o 1.9% r/r. Eksport wzrósł o 4.0%, import spadł o 0.7%. Zarejestrowano 38,570 nowych inwestycji zagranicznych (nie wliczając banków, funduszy i ubezpieczeń). Mniej o 5.7% w porównaniu do 2019 roku. Suma upustów i ulg podatkowych i oraz obniżek opłat administracyjnych wyniosła 2.5 bln RMB /~ 1.48 bln PLN.

Społeczeństwo:

Roczny dochód rozporządzalny na głowę mieszkańca w skali kraju wyniósł 32,189 RMB/ ~18,982 PLN (wzrósł o 4.7% r/r). W miastach dochód ten wyniósł 43,834 RMB/ ~25,844 PLN, na wsiach 17,131 RMB/ ~10,101 PLN. Wydatki na konsumpcję na głowę mieszkańca średnio w kraju wyniosły 21,210 RMB/ ~12,505 PLN. To spadek o 1.6% r/r.  Obowiązkowym 9 letnim nauczaniem objętych zostało 95.2% dzieci. Na koniec 2020 roku w Chinach było 47,000 szpitali państwowych, 24,000 szpitali prywatnych, 971,000 ośrodków zdrowia podstawowej opieki medycznej, 10,66 mln lekarzy, pielęgniarek i techników medycznych. Szpitale dysponowały 9.11 mln łóżek. 61.4% ludności mieszka w miastach (co nie pokrywa się z hukou – spora grupa, licząca ok. 300 milionów żyje i pracuje w miastach, ale przypisana jest do wsi – tu następują jednak zmiany w przepisach liberalizujące system hukou).

PMI

W lutym wskaźnik koniunktury (aktywności) w przemyśle PMI (Manufacturing Purchasing Manager Index) wyniósł 50.6. W styczniu wynosił 51.3. To najniższy poziom od maja ubiegłego roku. Ale wciąż jest powyżej 50 pkt, co świadczy o ożywieniu w badanym dziale gospodarki.

Dla przypomnienia:

Wskaźnik PMI to mówiąc w uproszczeniu informacja zwrotna od kupców i zaopatrzeniowców kilkuset dużych firm z różnych branż informujących okresowo o poziomach zakupów surowców, materiałów i komponentów dla potrzeb swoich organizacji. Czym większe zakupy i wynikające z nich zapasy, tym większe otrzymane zamówienia od klientów, tym większe planowane produkcje. Spadający poziom zapasów oznacza malejące plany dotyczące produkcji, a więc i wielkości otrzymywanych zamówień. Odczyt wskaźnika poniżej 50 punktów oznacza pogorszenie warunków w tym sektorze, a powyżej – poprawę.

Wahnięcie wskaźnika w dół było przewidywane. Dwa tygodnie świąt, zwłaszcza w okolicznościach pandemicznych były okresem spowolnienia. Dlatego też i inne odczyty lutowe są niższe od styczniowych.

 • PMI zamówień eksportowych: luty 8 (styczeń 50.2%);
 • PMI aktywności małych firm: luty 4 (styczeń 49.4)
 • PMI zatrudnienia: luty 1 (styczeń 48.4) – tu zjawisko paradoksalne: wzrosła liczba zwolnień w firmach, a równocześnie firmom brakuje pracowników, których koszt rośnie.

Maglev z Pekinu do Hong Kongu?

Biuro Planowania i Zasobów Naturalnych Prowincji Guangdong (广东省规划和自然资源局) przedstawiło do konsultacji publicznych dokument pod nazwą „Terytorialne planowanie przestrzenne prowincji Guangdong (2020-2035)”《广东省国土空间规划(2020—2035年)》, czyli prowincjonalny plan zagospodarowania przestrzeni. Przewiduje się w nim, że ludność prowincji wzrośnie do 2035 roku z obecnych 115.21 mln do 130 mln. Jeden z zapisów planu wzbudził szczególna uwagę i wywołał szeroką dyskusję. To uwzględniony w planie projekt budowy linii kolejowej maglev (pociągu poruszającego się na magnetycznej poduszce), która miałaby łączyć Pekin 北京 z Szanghajem 上海, Kantonem/GuangZhou 广州, ShenZhen 深圳, HongKong 香港 i Makao 澳门.

To śmiałe przedsięwzięcie zakłada, że pociąg poruszający się z prędkością ok. 620 km/h pokonywałby trasę Pekin – HongKong (ok. 2200 km) w ok. 4 godziny uwzględniając wszystkie przystanki po drodze. Podróż z Szanghaju do Hong Kongu nowym pociągiem trwałaby niecałe 3 godziny. Pierwsze dwie linie o charakterze komercyjnym obsługiwane przez pociąg typu maglev (obie o długości ok. 150 km) mają zostać uruchomione do końca 2025 roku.

Metro 160 km/h

Biuro Planowania i Zasobów Naturalnych miasta GuangZhou/Kanton (广州 市规划和自然资源局) planuje z kolei budowę ekspresowej linii metra nr. 22. Będzie ona łączyć stolice prowincji GuangZhou z odległym o 147 km ShenZhen 深圳. Składy (które już zaczęto produkować po serii przeprowadzonych testów egzemplarzy prototypowych) poruszać się będą na tej linii z prędkością do 160 km/godz.

Lucid w Chinach?

Największy konkurent Tesli w Stanach Zjednoczonych, spółka Lucid Motors ogłosiła, że rozważa możliwość budowy fabryki w Chinach. Nie podano szczegółów. Firma specjalizuje się w luksusowych samochodach elektrycznych. Na chińskim rynku samochodów elektrycznych robi się coraz ciaśniej.

Rynek aut elektrycznych

Przewiduje się, że sprzedaż pojazdów elektrycznych wzrośnie w Chinach w bieżącym roku o 51%. Sprzyjać temu mają promocje producentów, rozbudowywanie sieci stacji ładowania NEV, jak i polityka rządu wspierającego rozwój e-mobilności. Firma analityczna Canalys z Singapuru specjalizująca się w badaniach rynków technologicznych ocenia, że w 2021 roku sprzedanych zostanie w Chinach 1.9 mln aut elektrycznych. Założenie to oparto na analizie podaży i popytu dotyczących samochodów Tesla Model 3 i Model Y, aut HongGuang 宏光Mini, a także powiększającej się ofercie lokalnych producentów pojazdów NEV w konkurencyjnych cenach. W 2020 roku sprzedano w Chinach rekordową ilość samochodów elektrycznych – 1.3 mln – co stanowiło wzrost o 8% w porównaniu z rokiem 2019. Auta Tesli i HongGuang Mini stanowiły jedną piątą wszystkich sprzedanych pojazdów elektrycznych w ChRL w minionym roku.

Buffet i BYD

Holding Berkshire Hathaway będący własnością słynnego inwestora Warrena Buffeta, pod koniec 2020 roku posiadał 8.2% akcji spółki BYD Auto (比亞迪股份有限公司). To największy chiński producent samochodów elektrycznych (ponad 130,000 sprzedanych w ub.r.), notowany na giełdzie w ShenZhen 深圳 i w Hong Kongu 香港. Berkshire jest ósmym największym udziałowcem w BYD (od 2013 roku). Wartość akcji BYD wzrosła w minionym roku o ok.… 300%. Holding Buffeta posiada 3.7% udziałów w General Motors. Wartość tych akcji wzrosła w ciągu 12 miesięcy zeszłego roku o 65%.

BYD rozpoczyna właśnie sprzedaż swoich “elektryków” w Australii i Nowej Zelandii.

Mieszkania jako inwestycja

HuRun (胡润), brytyjska firma analityczno-doradcza z Szanghaju 上海, przedstawiła swój najnowszy raport, tym razem dotyczący globalnych cen nieruchomości w 2020 roku. Oceniano nieruchomości jako inwestycję, czyli badano ile można było zarobić w ciągu roku na mieszkaniu kupionym w danym państwie, danym mieście. Najlepsza inwestycja tego typu okazał się zakup mieszkania w jednym z 6 chińskich miast: TangShan  唐山 (prowincja HeBei 河北), XuZhou 徐州 (prowincja JiangSu 江苏), XinNing 西宁(prowincja QingHai 青海), JinNing 济宁(prowincja ShanDong 山东),  HuiZhou 惠州(prowincja GuangDong 广东) i JinZhou 锦州(prowincja LiaoNing 辽宁).

W skali trzech lat największy zwrot można było uzyskać w:

 • XiAn 西安 42%,
 • XuZhou 徐州 38%,
 • Hohhot 呼和浩特 36%,
 • DaLi 大理 34% i
 • KunMing 昆明 33%.

Obywatele Chin dysponujący większymi środkami kupowali chętnie mieszkania poza granicami ChRL w Londynie (od dwóch lat numer jeden w tej kategorii), Sydney, Los Angeles, Seattle, Tokio, Singapurze, Hong Kongu, Nowym Jorku, Vancouver i Bostonie.

Dokąd podróżują Chińczycy?

Przy okazji HuRun zbadał, gdzie najchętniej udają się Chińczycy w celach turystycznych. W ramach turystyki krajowej są to: miasta SanYa 三亚 (HaiNan, na zdjęciu poniżej) i HangZhou 杭州, prowincje YunNan 云南, Tybet 西藏,  XinJiang 新疆, SiChuan 四川, HongKong 香港, Makao 澳门, TaiWan 台湾, góry ChangBai 长白山 (prowincja LiaoNing).

Celem wojaży zagranicznych Chińczyków były przed pandemią: Japonia, Szwajcaria, Malediwy, Francja, Australia, Wielka Brytania, Hawaje, Włochy, Stany Zjednoczone i Nowa Zelandia.

SuNing e-buy uratowany

„Za duży, aby upaść” ma swoje szczególne zastosowanie w Państwie Środka. W poważne tarapaty finansowe skutkujące utrat płynności popadła spółka SuNing e-buy Group Co., Ltd. (苏宁易购集团股份有限公司). To jedna z największych w kraju sieci sprzedaży sprzętu elektro-technicznego i gospodarstwa domowego. Firma znalazła się na skraju niewypłacalności. Ale zagrożenie spółki notowanej na giełdzie w ShenZhen 深圳 nie trwało długo. Dwa państwowe fundusze inwestycyjne zasiliły spółkę kwotą 14.815 mld RMB/ ~8.736 mld PLN przejmując 23% akcji przedsiębiorstwa.

Danone zmienia strategię

Znany i w Polsce francuski koncern Danone po 8 letniej współpracy odsprzedaje za 2 mld USD/ ~7.635 mld PLN swoje udziały we wspólnym przedsięwzięciu chińskiemu partnerowi Inner Mongolia MengNiu Dairy Group Co., Ltd. (内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司). To drugi w Chinach producent mleka i przetworów mlecznych. Danone, już samodzielnie, zamierza skoncentrować się na produktach odżywczych o dużej zawartości protein (w tym dla dzieci) oraz na produkcji i sprzedaży mleka w proszku dla niemowląt. Ze środków uzyskanych ze sprzedaży udziałów Danone zainwestuje ok. 100 mln EUR/ ~456.482 mln PLN w stworzenie ośrodka badawczo-rozwojowego oraz… przejęcie lokalnego producenta mleka w proszku z QingDao 青岛 (prowincja ShanDong 山东). W odróżnieniu od firmy Carrefour, która wycofała się z Chin po 25 latach obecności na nim, Danone próbuje dostosować się do zmieniających się warunków i szuka nisz z większym potencjałem niż dotychczas zajmowane.

Technologie (技术)

Huawei No.1 w 5G dziś w 6G jutro

Chiny są bez wątpienia światowym liderem technologii 5G. Również pierwszym państwem świata, które skomercjalizowało ten nowy system komunikacji. W 2020 roku w Chinach znajdowało się 70% całej globalnej sieci 5G. HuaWei Technologies Co., Ltd. (华为技术有限公司) lider w produkcji komplementarnych rozwiązań dla sieci 5G, w III kwartale 2020 roku odpowiadał za 32,8% światowego rynku sprzętu dla tego systemu telekomunikacyjnego, zajmując w tym względzie pierwsze miejsce na świecie. Pomimo wszystkich działań bezpośrednich i pośrednich wymierzonych w ten obszar działania HuaWei przez administrację Donalda Trumpa (i póki co podtrzymywana rzez nową administracje Bidena). A ponieważ kto nie idzie do przodu, ten się cofa HuaWei i ZTE (中兴通讯股份有限公司) wraz z wieloma partnerami z Chin i zagranicy prowadzą prace naukowo – badawcze nad stworzeniem sytemu 6G.

Plan rozwoju innowacji w IoT dla przemysłu

Ministerstwo Przemysłu i Technologii Informacji (工业和信息化部) opracowało plan rozwoju innowacji w Internecie Rzeczy (Internet of Things IoT) dla przemysłu na lata 2021-2023. Plan zakłada utworzenie:

 • 5 wzorcowych ośrodków badawczo-rozwojowych państwowego szczebla centralnego Internetu Rzeczy (IoT) oraz Sztucznej Inteligencji (AI) dla przemysłu,
 • 10 pilotowych stref o podobnym charakterze z nastawieniem na zastosowanie 5G oraz
 • 30 „inteligentnych fabryk”, które będą w pełni zrobotyzowane i zautomatyzowane dzięki technologiom 5G, AI i IoT. W fabrykach tych zatrudniani będą głównie inżynierowie i technicy komputerowi.

To nie futurystka. Przyszłość nie jest tak daleko jak nam się wydaje.

[Re.: Ośrodki badawczo-rozwojowe państwowego szczebla centralnego to specyficzna formuła ośrodków R&D, które podlegają bezpośrednio ministerstwom, lub innym agendom rządowym, które finansowane są z budżetu centralnego, i które odpowiadają bezpośrednio przed urzędami centralnymi. Taka formuła działania dotyczy ośrodków badawczych pracujących nad tematami, które mają dla Pekinu szczególne, priorytetowe znaczenie. Wszystkie decyzje podejmowane są tu szybko (jak na chińskie warunki), ośrodki mają zapewnione finansowanie, otrzymują wszelki potrzebny sprzęt i ludzi.

W tym konkretnym przypadku planuje się uruchomienie 5 ośrodków. Każdy będzie realizował inną koncepcję innego lidera projektu. W rezultacie Pekin otrzyma nie jedno, a kilka wariantów oczekiwanego rozwiązania. To oznacza z kolei szersze perspektywy stosowania rozwiązań.

Temat zagości w najbliższym podcaście „Chiny według Leszka Ślazyka” ]

 

Nowe “zderzaki” dla HSR

Trwają testy nowego systemu absobującego energię zderzenia dla pociągów dużych prędkości (HSR). Koncept nie nowy. Pewien polski wynalazca w latach 80. XX wieku proponował analogiczne rozwiązanie dla aut osobowych. Uważano jego pomysł za niemądry…

 

“Zajezdnia” i elektrownia – dwa w jednym

Baza (“zajezdnia”) szanghajskiego metra jest zarazem farmą solarną. Wykorzystano dotychczas bezuzyteczne powierzchnie do produkcji energii słonecznej. W wielkim miecie takim jak Szanghaj energii nigdy dość.

Most przęsłowy No.1

Most o najdłuższych na świecie przęsłach oddano do użytku w ZhengZhou w prowincji FuJian

Nauka – Edukacja (教育 科学)

Egzaminy na wyższe uczelnie 2021

W tym roku nie powtórzy się sytuacja z ubiegłego, kiedy to po raz pierwszy od 17 lat egzaminy wstępne do szkół wyższych musiały zostać przesunięte (wiadomo – epidemia). Ministerstwo Edukacji (教育部) zdecydowało, że w bieżącym roku egzaminy na wyższe uczelnie odbędą się w tradycyjnym terminie 7 i 8 czerwca, ale z zachowaniem reżimu sanitarnego. Ministerstwo zwraca przy tym uwagę (nakazuje), że uczelnie nie mogą w procesie rekrutacji wyznaczać limitów przyjęć mężczyzn i kobiet (zakaz preferowania kandydatów określonej płci). Wyjątek stanowią szkoły wyższe o specjalnym charakterze jak np. akademie wojskowe, uczelnie obrony narodowej, bezpieczeństwa publicznego, pożarnictwa itp. Uczelnie wyższe w Chinach maja być wzorcem równouprawnienia płci.

Chiny w kosmosie

China Aerospace Science and Technology Group Corporation (中国航天科技集团有限公司) poinformowała w swoim raporcie, że w 2020 roku Chiny przeprowadziły z sukcesem 34 starty rakiet kosmicznych, które wyniosły w przestrzeń kosmiczną 84 różnego rodzaju satelity i inne urządzenia badawcze. Wśród misji w zeszłym roku prowadzono takie o charakterze komercyjnym, dotyczące łączności, nawigacji satelitarnej, militarnym, przeprowadzono misje na Księżyc, trwa rozpoczęta w zeszłym roku bezzałogowa misja marsjańska. Pod względem liczby startów Chiny zajęły pierwsze miejsce na świecie, a pod względem wielkości masy ładunków wyniesionych w kosmos miejsce drugie. W bieżącym roku China Aerospace Science and Technology Group Corporation  planuje przeprowadzenie ponad 40 startów rakiet kosmicznych. Kontynuowana będzie misja TianWen 1 mająca na celu badanie powierzchni Marsa. Priorytetem chińskiego programu kosmicznego w 2021 roku jest budowa załogowej stacji kosmicznej.

Finanse – Banki – Kapitał (财政 银行 资本)

Giełdy

W minionym tygodniu obserwowaliśmy bardzo duże wahania dzienne. Wśród inwestorów dominowała niepewność. Główne indeksy spadły, aczkolwiek już nie tak dramatycznie jak tydzień wcześniej. Rynek był bardzo niestabilny. Najsilniej na wartości zyskały akcje spółek z sektora elektroniki konsumpcyjnej, motoryzacyjne, producenci napojów/alkoholi, firmy rolnicze. Najbardziej straciły na wartości akcje spółek stalowych, cementowni, spółek węglowych, producentów metali nieżelaznych i metali ziem rzadkich. Nie wzbudził entuzjazmu inwestorów piątkowy raport rządu z prac w roku 2020, ani plany na najbliższe lat 5. Mimo dobrych wyników ekonomicznych wśród inwestorów panuje niepewność co do inflacji, obawa przed obniżeniem limitu ilości/wartości obligacji jakie będą mogły emitować rządy lokalne, czy dalszymi regulacjami rynku usług finansowych. Brakuje konkretnych decyzji, które pozwolą obrać właściwy kurs. Inwestorzy wyczekują też opublikowania danych za marzec br. One dadzą sygnał w co inwestować. Takie są przynajmniej deklaracje.

Norweski portfel chińskich spółek

Największy na świecie (pod względem aktywów) państwowy fundusz majątkowy Norwegian Government Global Pension Fund miał pod koniec 2020 roku w swoim portfelu akcje 742 spółek chińskich o wartości rynkowej 49.6 mld US$/ ~186.24 mld PLN. Największą część tego pakietu stanowiły akcje chińskich gigantów, czyli Alibaby 阿里巴巴, TenCent Holdings 腾讯控股 i MeiTuan 美团.

Najlepsze chińskie banki

Magazyn “China Banking” 《中国银行业》opublikował listę 100 najlepszych banków Chin. Znalazło się na niej 6 banków państwowych, 12 banków spółek akcyjnych, 61 miejskich banków komercyjnych, 20 wiejskich banków komercyjnych i 1 bank prywatny. Z zestawienia wynika, że najbardziej stabilne i bezpieczne są tu banki państwowe i „akcyjne”. One też stanowią pierwszą dziesiątkę rankingu:

 1. Industrial and Commercial Bank of China Ltd. (中国工商银行股份有限公司)
 2. China Construction Bank Corp. Ltd. (中国建设银行股份有限公司)
 3. Agricultural Bank of China Ltd. (中国农业银行股份有限公司)
 4. Bank of China Co., Ltd. (中国银行股份有限公司)
 5. China Bank of Communications Co. Ltd. (中国交通银行股份有限公司)
 6. China Merchant Bank (招商银行)
 7. China Postal Savings Bank (中国邮政储蓄银行)
 8. Shanghai Pudong Development Bank (上海浦东发展银行)
 9. Industrial Bank (兴业银行)
 10. China MinSheng Bank (中国民生银行)

Wywiad z szefem Komisji Regulacyjnej ds. Bankowości i Ubezpieczeń

Uwagę rynków finansowych przyciągnął w ubiegłym tygodniu wywiad jakiego udzielił pan Guo Shu Qing 郭树清 piastujący funkcję przewodniczącego Chińskiej Komisji Regulacyjnej ds. Bankowości i Ubezpieczeń (中国银行保险监督管理委员会), a zarazem pierwszy sekretarz Komitetu Partyjnego KPCh w Ludowym Banku Chin (中国人民银行). Uwagę zwróciła otwartość szefa komisji i kilka zaskakujących, a prowokujących do dalszych pytań stwierdzeń. Guo Shu Qing przyznał (a zdarzyło się to po raz pierwszy), że na chińskim rynku nieruchomości mamy do czynienia z bańką cenową, co jest poważnym problemem. Dodał jednak, że problem ten będzie wkrótce rozwiązany. [Red.: Czy oznacza to uruchomienie ogólnokrajowego programu budownictwa komunalnego, lub inne formuły zaspakajania głodu mieszkań? Nie wiadomo.] Drugim problemem, który spędza sen z powiek szefa komisji regulacyjnej sektora bankowego Chin to wstrząsy finansowe w gospodarce światowej spowodowane pandemią. Według Guo Shu Qing wiele państw wybrało proaktywną politykę finansową, ale jednocześnie wyjątkowo luźną politykę pieniężną. Nie dziwi więc ucieczka z tych rynków kapitału, który napływa do Chin. Kapitał ten powinien być właściwie zarządzany (monitorowany), tak aby nie powodować dużych wahań na krajowym rynku finansowym.

Guo Shu Qing wyraził swoja opinię na temat tego czy w Chinach nadal istnieje miejsce na rynku dla podmiotów nastawionych przede wszystkim na zysk, jaki jest postęp w zbywaniu zagrożonych aktywów oraz aktualnego stanu regulacji udziału platform internetowych w usługach finansowych. Komisja pod przewodnictwem pana Guo będzie nadal popierać wspieranie działań na rzecz pokonania przez chińską ekonomię skutków epidemii koronawirusa. Zapowiedział on, że oprocentowanie kredytów nie będzie ulegać dużym zmianom, a opłaty finansowe pozostaną na aktualnym poziomie, bez zmian. Komisja promować będzie proaktywną politykę kredytową, cyfryzację banków, ubezpieczeń i kredytów, elektroniczne płatności, ubezpieczenia internetowe. Usługi te według Guo są już w Chinach na światowym poziomie. Pięć największych banków chińskich utworzyło już firmy, które zajmują się rozwoje rozwiązań FinTech. Guo poinformował m.in., że wszystkie chińskie wsie mają już dostęp do podstawowych usług bankowych. Zadłużenie lokalnych rządów jest pod kontrolą, problem ryzyk związanych z zadłużeniem się dużych i średnich przedsiębiorstw stopniowo ulega rozwiązaniu. Nowe regulacje dotyczące działalności internetowych platform usług finansowych nie ograniczają możliwości ich rozwoju, ale porządkują rynek. Każda firma, która prowadzi takie usługi jak ubezpieczenia, kredytowanie, zarządzanie majątkiem (wealth management), która przyjmuje depozyty, zarządza leasingiem, czy świadczy podobne w charakterze usługi, musi działać zgodnie z prawem i podlegać nadzorowi obowiązującemu całą branżę finansową w Chinach.

Kurs średni

wybranych walut zagranicznych względem RMB (05.03.2021 godz.12:00)

SHIBOR/HIBOR 

上海银行间同业拆放利率 SHIBOR / 香港银行间同业拆借利率 HIBOR. Oba indeksy określają stopy procentowe pożyczek oferowanych na rynku międzybankowym w Szanghaju i w XiangGang/Hong Kongu. Informują nas nie tylko o sytuacji na danym rynku pieniężnym, ale też o dostępności kredytów. A te napędzają i gospodarkę, i konsumpcję. {Dane na dzień 05.03.2021}

Społeczeństwo (社会)

Walka z ubóstwem i wykluczeniem

Pokonanie ubóstwa i wyciągnięcie ze skrajnej biedy blisko 100 mln ludzi w 8 lat jest z pewnością ogromnym sukcesem Chin. Ale Państwo Środka jest nadal największym krajem rozwijającym się na świecie. Mamy tu nadal do czynienia z ogromem nierozwiązanych problemów i tych starych, i tych nowych, będących chociażby skutkiem nierówności rozwojowych pomiędzy chińskimi regionami. Wiele milionów Chińczyków wciąż boryka się z trudnościami wynikającymi z niskich dochodów, czy braku odpowiedniego dostępu do opieki socjalnej. Osoby cierpiące niedostatek wynikający z niskich dochodów będą częścią chińskiej rzeczywistości jeszcze przez długi czas. Ważne jest, by poprawie życia najbiedniejszych nie stanęło nic na przeszkodzie, by nic nie spowodowało, ze dotychczasowe wysiłki zostałyby zaprzepaszczone. Ministerstwo Spraw Cywilnych (民政部) opracowało program, który ma przeciwdziałać ewentualnemu regresowi procesu walki z ubóstwem. W tym celu m.in.:

 • utworzy bazę danych osób/rodzin o niskich dochodach, monitorującą dynamikę tej populacji;
 • stworzy powszechną, ogólnodostępną infolinię dla potrzebujących;
 • rozbuduje obecnie tworzony system pomocy społecznej, który zapewniać będzie szeroki zakres wsparcia od podstawowej pomocy życiowej, poprzez specjalną pomoc społeczną, aż po pomoc nadzwyczajną;
 • wprowadzi model, w którym oprócz pomocy rzeczowej i finansowej pojawią się takie formy jak opieka pielęgnacyjna, czy wizyty osób wspierających;
 • sprawi, że pomoc społeczna będzie działać jak najbliżej tych, którzy jej potrzebują; pracownicy pomocy społecznej mają częściej kontaktować się z podopiecznymi, nie tylko poprzez Internet, czy telefonicznie, ale przede wszystkim osobiście.

Znaleźne prawnie usankcjonowane

Zgodnie z nowym prawem obowiązującym w GuangZhou/Kantonie każdej osobie, która zgłosi na policję fakt znalezienia pieniędzy, czy innych przedmiotów wartościowych, otrzyma nagrodę („znaleźne”) w wysokości 10% wartości zwróconej kwoty, czy wspomnianych przedmiotów. Zastanawia fakt, że rzecz ta stała się przedmiotem prac Biura Ogólnego Rządu Ludowego Miasta Guangzhou (广州市人民政府办公厅), które opublikowało stosowne zarządzenie. Czyżby wśród mieszkańców miasta zwyczaj zgłaszania znalezienia cennych zgub nie był zbyt popularny?

KPCh, czyli Komunistyczna Partia Chin (中国共产党), Era Xi Jin Pinga (习近平时代)

Krótka Historia KPCh

Ukazują się kolejne publikacje związane z historią partii, a wydawane z okazji zbliżającej się 100 rocznicy powstania KPCh.

Ostatnio zwraca uwagę zapowiedź pozycji pod tytułem „Krótka Historia Komunistycznej Partii Chin” 《中国共产党简史》. Ma to być pierwsza taka publikacja od czasu reform przełomu lat 80 i 90. XX wieku zatwierdzona przez Komitet Centralny KPCh.

W 10 rozdziałach i 70 podrozdziałach – wedle zapowiedzi – autorzy wyjaśnią szczegółowo, dlaczego Chińska Partia Komunistyczna “może”, dlaczego marksizm “działa” i dlaczego socjalizm z chińską charakterystyką jest “dobry”. Twórcy książki skupili się na promowaniu rewolucyjnego ducha i postawy chińskich komunistów. Przedstawią treści poświęcone rewolucji agrarnej, informacje o popełnianych błędach, teksty opisujące zwycięstwo nad agresją japońską i Kuomintangiem, dotyczące Wielkiego Skoku Naprzód, opisy wypaczeń rewolucji kulturalnej, jak i budowania podstaw socjalizmu z chińską charakterystyką. Wszystko to ma być napisane przystępnym i prostym językiem. „Krótka Historia Komunistycznej Partii Chin” ukaże się w księgarniach pod koniec marca. Nabędziemy.

“Xi Jin Ping o zarządzaniu państwem”

Polscy czytelnicy już niebawem będą mogli nabyć trzeci tom książki “Xi Jin Ping o zarządzaniu państwem”《习近平谈治国理政》. Oprócz Polski prawo do wydania tego bestselleru uzyskała Albania, Rumunia, Białoruś, Ukraina, Afganistan, Kambodża, Nepal, Laos, Bangladesz, Tajlandia, Indie, Pakistan, Sri Lanka, Tadżykistan, Kirgistan i Mongolia. Chyba niewielu spodziewało się, że Polska jest w czołówce krajów propagujących myśli Xi.

Trzeci tom “Xi Jin Ping o zarządzaniu państwem” został przygotowany i wydany przez Centralny Wydział Propagandy KPCh (中宣部), Biuro Informacyjne Rady Państwa (国务院新闻办公室), Centralny Instytut Dokumentacji i Badania Historii Partii (中央党史和文献研究院) oraz Chińskie Biuro Języków Obcych (中国外文局), które rzecz wydało. Do tej pory pierwszy i drugi tom książki został opublikowany w 33 językach oraz rozpowszechniany w 170 krajach świata. W tym w Polsce.

Historia Chin Ludowych i KPCh z perspektywy “pięciolatek”

Chiny – Świat 中国世界

CCEE Fund

Polskie media informują, że Capedia Holdings, podmiot kontrolowany przez fundusz China-Central and Eastern Europe Investment Cooperation Fund (中国—中东欧投资合作基金), sprzedał swój 15,99 procentowy pakiet akcji spółki Polenergii S.A. (spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk – morskie farmy wiatrowe). Chińskie media z kolei informują, że pierwsze sekcja o mocy 4MWp elektrowni fotowoltaicznej, którą przejął w Polsce fundusz China-Central and Eastern Europe Investment Cooperation Fund zostały podłączone do sieci energetycznej 5 lutego, a pozostałe sekcje o ogólnej mocy 47,5MWp zostaną podłączone do sieci w ciągu 3-4 miesięcy. Dwa różne spojrzenia…

Na koniec pewien smaczek. Propozycja utworzenia China-Central and Eastern Europe Investment Cooperation Fund została przedstawiona w czasie pierwszego szczytu państw Europu Centralnej i Wschodniej (wtedy 16+1) w Warszawie w kwietniu 2012 przez ówczesnego premiera ChRL Wen Jia Bao 温家宝. Fundusz powstał w 2013 roku jako spółka zarejestrowana w Luksemburgu z kapitałem 435 mln US$/ ~1.66 mld PLN (obecnie zarządza funduszami o wartości powyżej 1 mld US$/ ~3.816 mld PLN).  Udziałowcami funduszu są Export-Import Bank of China (中国进出口银行), Industrial and Commercial Bank of China Ltd.  (中国工商银行股份有限公司) oraz Export-Import Bank of Hungary. Brakuje tu Państwu czegoś? Jakiegoś polskiego akcentu? No cóż….

梁安基 Liang Z. Andrzej

上海,中国 Shanghai, Chiny

电子邮件 E-mail: azliang@chinamail.com

Redakcja:

Leszek B. Ślazyk

e-mail: kontakt@chiny24.com

© 09/2021 www.chiny24.com

Twierdza Chiny Twierdza Chiny

Andrzej Zawadzki-Liang

Andrzej Zawadzki-Liang (梁安基), prawnik, biznesmen, współpracownik think-tanku Instytut Badań Chin Współczesnych (当代中国研究中心), od 35 lat w Chinach.

Related Articles

Back to top button