Wiadomości

Chiny: Tydzień za Wielkim Murem (37/20),

czyli subiektywny przegląd wydarzeń Andrzeja Lianga

Z pierwszych stron 从新闻媒体的第一页 

75 rocznica zakończenia II wojny światowej

Dnia 3 września w całym kraju uroczyście obchodzono 75 rocznicę zwycięstwa narodu chińskiego w wojnie przeciwko japońskiej agresji (1931 – 1945) oraz zakończenia II wojny światowej (Japonia skapitulowała 2 września 1945 roku i to jest właściwa data końca II wojny światowej). Z tej okazji prezydent  习近平 Xi Jin Ping oraz przedstawiciele najwyższych władz partii i rządu złożyli wieńce przed Muzeum Pamięci Wojny Narodowego Oporu przeciwko Japońskiej Agresji. Uroczystość w tym miejscu zorganizowano po raz pierwszy. Dotychczas hołd ofiarom II wojny światowej był składany pod pomnikiem bohaterów walczących o niepodległość na placu Tiananmen.

Uroczystości 75 rocznicy zakończenia II wojny światowej z udziałem najważniejszych osób w Chińskiej Republice Ludowej. Plac przed Muzeum Pamięci Wojny Narodowego Oporu przeciwko Japońskiej Agresji
Członkowie Rady Państwa wchodzą do hallu Muzeum by złożyć hołd ofiarom II wojny światowej

Po ceremonii odbyło się uroczyste seminarium z udziałem żyjących weteranów wojny z Japonią. W przemówieniu wygłoszonym podczas tego spotkania prezydent Xi podkreślił, że zwycięstwo w wojnie przeciwko japońskiej agresji stało się pierwszym krokiem ku odrodzeniu państwa i narodu chińskiego, zaś czyn zbrojny Chińczyków, ich patriotyczna postawa, ich heroizm staje się dzisiaj bezcennym źródłem inspiracji dla współczesnych w pokonywaniu wszystkich przeszkód i trudności. W ten sposób nawiązał do aktualnej sytuacji, której poświęcił część przemówienia. Ofiary poniesione przez Chiny podczas II wojny światowej stanowią fundament chińskich osiągnięć, których Chińczycy nie pozwolą sobie odebrać. Chiny wygrały z „japońskim faszyzmem”, pokonają też innych przeciwników i inne przeciwności. Xi mówił o trudnych relacjach z USA, podkreślił istotę budowania przyjacielskich relacji z Japonią w pamięci o przeszłości, z której należy wyciągać wnioski, a także o atakach zarówno na KPCh jak i na Państwo Środka. Nie pozostawił wątpliwości: KPCh i Chiny to nierozerwalna jedność.

O II wojnie światowej w Chinach, wojnie zapomnianej w naszej części świata, piszemy więcej poniżej (PS/Na marginesie).

Cyfrowe dokumenty sądowe

Według informacji 中国最高人民法院 Najwyższego Sądu Ludowego (NSL) w dniu 1 września br. liczba dokumentów i wyroków sadowych opublikowanych na stronie internetowej NSL przekroczyła 100 mln.  Strona ta funkcjonuje od 2013 roku. Według NSL jest to największy internetowy zbiór aktów prawnych i dokumentów sądowych na świecie.

Ekonomia 经济学

Siatkom i słomkom stanowcze nie!

商务部 Ministerstwo Handlu przypomina władzom prowincji, miast i gmin, że z końcem bieżącego roku wchodzi w życie zakaz stosowania siatek i torebek foliowych w centrach handlowych, supermarketach, gastronomii i usługach. Od 1 stycznia 2021 roku dopuszczone do użytku będą wyłącznie torebki i opakowania z materiałów, które ulegają biodegradacji. Podobny zakaz obejmować będzie również słomki do napojów. Nieco więcej czasu na wprowadzenie zmian dotyczących przedmiotów jednorazowego użytku wytwarzanych z tworzyw sztucznych otrzymała branża hotelarska. Hotele, hostele, motele będą musiały spełniać wymagania powyższych przepisów od początku 2026 roku.

Rynek nieruchomości w Szanghaju

Na szanghajskim rynku nieruchomości bez zmian. Wciąż panuje tu spory popyt na mieszkania na rynku pierwotnym i wtórnym. W sierpniu br. w Szanghaju 976,000 m2 mieszkań, o 18.7% więcej niż w lipcu. Średnia cena metra kwadratowego wyniosła 55,349 RMB (~30,414 PLN), a to oznacza spadek o 0.8% w relacji miesiąc do miesiąca. Spadek cen spowodowany jest prawdopodobnie przez szeroko zakrojone akcje promocyjne deweloperów, którzy konkurują ze sobą wprowadzając krótkoterminowe, ograniczone co do wolumenów radykalne obniżki cen (20-30%). Na „tanie” mieszkania łapie się niewielu, ale ci którzy odwiedzają biura sprzedaży często decydują się na zakup po „normalnej” cenie. Pomimo imponującej liczby budowanych w Chinach mieszkań, wciąż panuje tu deficyt mieszkaniowy. Stąd też tak dobra kondycja chińskich deweloperów. Epidemia nie wyrządziła im znaczącej szkody. A jeśli nawet, to szybko odrabiają straty.

Chiński eksport

znów pędzi jak szybki pociąg. W sierpniu, liczony w US$, wzrósł o 9.5% w porównaniu z rokiem 2019. To największy wzrost od 17 miesięcy. Tymczasem chiński import wciąż na minusie. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego wartość importu chińskiego skurczyła się o 2.1%. W lipcu było to -1.4%. Wedle 海关总署 Generalnej Administracji Ceł dodatni bilans handlu zagranicznego w sierpniu wyniósł 58.93 mld US$ (~ 221.63 mld PLN) – w lipcu wynosił 62.33 US$ (~ 234.42 mld PLN). Nadal utrzymuje się znaczna nadwyżka w handlu ze Stanami Zjednoczonymi. W minionym miesiącu osiągnęła ona wartość 34.24 mld US$ (~128.78 mld PLN), kiedy w lipcu wynosiła 32.46 mld US$ (~122.08 mld PLN).

Fuzja chemicznych gigantów

Dwa państwowe giganty z branży chemicznej, czyli 中国中化集团有限公司 Sinochem oraz 中国化工集团有限公司 China National Chemical Corporation (ChemChina) potwierdziły, że proces połączenia obu firm przebiega zgodnie z planem. Sinochem zajmuje 109 miejsce, a ChemChina 164 pozycję w najnowszym rankingu Fortune Global 500. Pierwsza z firm zajmuje się przede wszystkim produkcją i sprzedażą chemikaliów, nawozów i ropy naftowej. Zatrudnia 60 000 osób na całym świecie. Druga to producent agrochemikaliów, wyrobów gumowych, urządzeń dla przemysłu, etc. W jej zakładach zatrudnionych jest obecnie 148 000 pracowników. W efekcie fuzji tych spółek powstanie największy na świecie podmiot branży chemicznej z ogólnymi przychodami na poziomie przekraczającym 1 bln RMB (~ 550 mld PLN). Największy obecnie na świecie koncern chemiczny BASF (Niemcy) uzyskuje przychody na poziomie koło 300 mld PLN rocznie

Grupa 阿里巴巴 Alibaba

inwestuje w firmy kurierskie. Firma poinformowała, że zamierza dokapitalizować spółkę 上海圆通速递有限公司/圆通速递公 YTO Express kwotą 6.6 mld RMB (~3.627 mld PLN), aby w ten sposób objąć 12% udziałów w firmie. Ogólne udziały grupy Alibaba w YTO Express są większe. Bezpośrednio i poprzez spółki zależne grupa Alibaba objęła już 22.5% akcji YTO Express. Gigant technologiczny założony przez Jacka Ma posiada także 2% akcji 上海韵达货运有限公司/韵达快递 YunDa Express, 8.7% udziałów w spółce 中通快递股份有限公司/中通 快递 ZhongTong ZTO Express, 14.6% 上海申通物流公司/申通快递 ShenTong STO Express oraz pośrednie udziały w największej prywatnej firmie dostawczej Chin, czyli 顺丰控股股份有限公司 /顺丰速运 SF Express (notowana na giełdzie). Alibaba nieprzypadkowo inwestuje w firmy kurierskie. Kontrola nad systemem dostaw jest podstawą sukcesu działalności należących do grupy platform handlu internetowego 淘宝网 TaoBao, 天猫 Tmall czy 全球速卖通 Ali Express. Dziś w Chinach o sukcesie w branży e-commerce decyduje między innymi szybkość (do 24 godzin) i niezawodność dostaw.

Technologie 技术

Roboty, roboty, roboty

W wielu chińskich ośrodkach akademickich i badawczo-rozwojowych prowadzone są intensywne prace nad wszelkiego rodzaju robotami. Coraz większe dla rozwoju robotyki w Chinach maja maszyny wykorzystujące technologie bazujące na sztucznej inteligencji, towarzyszące człowiekowi, pełniące funkcje opiekuna, rehabilitanta, nauczyciela. Oto niektóre z maszyn prezentowanych na targach CIFTIS w Pekinie (targi szeroko pojętej branży usługowej – od budownictwa, przez turystykę, zdrowie, po usługi finansowe), które rozpoczęły się 4 września.

Robot sortujący śmieci

W wielkich metropoliach Chin z powodzeniem wprowadzono programy sortowania śmieci, o czym pisaliśmy niejednokrotnie. Pomimo oporów wynikających ze specyficznych uwarunkowań kulturowych udało się skłonić mieszkańców Szanghaju, Pekinu, Guangzhou, czy Shenzhen do sortowania śmieci. Ale co z sortowaniem śmieci w biurowcach, czy większych zakładach pracy? Tu z pomocą przychodzą roboty sortujące.

 

Edukacja – Nauka 教育 科学

Ranking uniwersytetów

Prestiżowy brytyjski ośrodek The Times Higher Education UK opublikował kolejny ranking najlepszych uniwersytetów na świecie. Przedmiotem badania było tym razem 1,527 uczelni wyższych z 93 państw świata. Pośród kryteriów oceny uniwersytetów znalazły się takie jak: jakość nauczania, ilość i zakres prowadzonych badań, liczba publikacji naukowych i cytatów w publikacjach innych ośrodków, monetyzacja działań naukowych (efektywność powiązań uczelni z otoczeniem biznesowym), międzynarodowe powiązania, programy, itp. Zwraca uwagę rosnąca pozycja i znaczenie chińskich uniwersytetów w rankingu The Times Higher Education UK.

W najnowszym zestawieniu, po raz pierwszy w historii rankingu, w pierwszej dwudziestce świata znalazł się 北京清华大学 BeiJing Tsinghua University. To podwójny sukces, ponieważ pekińska uczelnia jest pierwszą azjatycką szkołą wyższą na tak wysokiej pozycji w tym rankingu. Poza Tsinghua University w pierwszej setce znalazły się również 北京大学 Peking University, 复旦大学 ShangHai Fudan University, 浙江大学 ZheJiang University, 上海交通大学 ShangHai Jiao Tong University oraz 中国科技大学 University of Science and Technology of China. Na całej liście uwzględniono w sumie 91 chińskich uczelni.

Pierwsza trójka rankingu to uniwersytety brytyjskie i amerykańskie (Oxford, Stanford i Harvard).

Pierwsza chińska szkoła poza ChRL

W Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie) otwarto pierwszą chińską szkołę publiczną (państwową) zlokalizowaną poza granicami ChRL. Szkoła ta obejmuje swoim programem nauczania zakres szkoły podstawowej, gimnazjum i średniej (12 lat). W pierwszym roku działania szkoły będzie się w niej uczyć 200 uczniów, w przyszłości liczba ta ma wzrosnąć do 800. To nowa inicjatywa chińska z obszaru „miękkiej dyplomacji”.

Umowy o nostryfikacji

Według najnowszych danych 教育部 Ministerstwa Edukacji Chiny zawarły umowy z 54 państwami dotyczące nostryfikacji, czyli wzajemnego uznawania dyplomów i stopni akademickich nadawanych przez wyższe uczelnie. Chiny zawarły też porozumienia ze 188 państwami i 48 organizacjami międzynarodowymi w sprawie współpracy w obszarze edukacji i nauki. W chwili obecnej poza granicami ChRL naukę pobiera na różnych szczeblach (głównie w szkołach średnich i na uniwersytetach) ponad 1.4 mln chińskich dzieci i młodzieży.

Giełdy – Finanse – Kapitał 证券交易所 财政 资本

Czas niedźwiedzi

Dość już wzrostów. Trwały wiele tygodni, nastał czas niedźwiedzi, czyli spadków. W piątek indeksy zanurkowały. Największe spadki odnotowały akcje spółek z sektora ochrony zdrowia, producenci żywności i napojów, a także firmy powiązane z branżą turystyczną. Pomimo bessy nie spadała (generalnie) wartość papierów spółek z sektora elektronicznego, transportowo-logistycznego, nieźle zakończyli tydzień deweloperzy i spółki obracające nieruchomościami. Obawy inwestorów niemal już tradycyjnie związane są z nieprzewidywalnością sytuacji na linii Chiny – USA i kolejnymi sankcjami wymierzonymi w chińskie firmy technologiczne. Niepokoi też brak nowych sygnałów z Pekinu na temat ewentualnych kroków, których celem byłaby stymulacja gospodarki, w tym zmian w polityce finansowej rządu. Wiele wskazuje na to, że dotychczasowa umiarkowana polityka władz centralnych będzie kontynuowana.

4000 spółek na chińskich giełdach

W dniu 3 września, po raz pierwszy w historii, liczba spółek notowanych na giełdach w 上海证券交易所 Szanghaju oraz 深圳证券交易所 Shenzhen przekroczyła 4,000 podmiotów. Na giełdzie w Szanghaju było notowano 1,716 spółek o łącznej kapitalizacji 43.24 bln RMB (~23.87 bln PLN), w Shenzhen 2,285 firm o łącznej kapitalizacji 32.71 bln RMB (~18.06 bln PLN).

UnionPay i DCEP

中国银联 UnionPay, chińska korporacja z siedzibą w Szanghaju, zajmująca się wydawaniem kart płatniczych i zarządzająca głównym systemem kart bankowych w Chinach kontynentalnych, w porozumieniu z 17 państwowymi bankami operującymi w ChRL wprowadzi na rynek kartę kredytową rozliczaną w DCEP, czyli e-juanie. Eksperyment z elektroniczna chińska walutą zaczyna zataczać coraz większe kręgi. Fascynuje tempo z jakim ten projekt jest rozwijany.

RMB jako trzecia waluta rezerwowa świata

Według opinii amerykańskiego banku inwestycyjnego Morgan Stanley w ciągu najbliższych 10 lat chińska waluta, czyli RMB stanie się trzecią walutą państwowych rezerw finansowych (po US dolarze i EUR) w skali świata. Obecnie chiński juan stanowi ok. 2 % globalnych rezerw walutowych. Według wspomnianej opinii udział RMB w światowych rezerwach walutowych może wzrosnąć do 2030 roku do poziomu 5-10%, co sprawi, ze chińska waluta wyprzedzi japońskiego jena i brytyjskiego funta.

Kurs średni wobec RMB

wybranych walut zagranicznych (04.09.2020):

100英镑GBP = 906.94人民币 RMB

100欧元EUR = 809.74 人民币 RMB

100美元US$ = 683.59人民币 RMB

100美元US$ = 683.59人民币 RMB

Kurs offshore transakcji poza Chinami w rozliczeniach międzybankowych.

100 港HG$ = 88.20人民币 RMB

100 澳门元MOP$ = 85.76人民币 RMB

100 新台币NT$ = 23.32 人民币 RMB

100 波兰兹罗提 PLN = 181.31人民币 RMB

100人民币 RMB = 54.95 波兰兹罗提 PLN

SHIBOR / HIBOR

上海银行间同业拆放利率 SHIBOR / 香港银行间同业拆借利率 HIBOR wskazują stopy procentowe pożyczek oferowanych na rynku międzybankowym w Szanghaju i w Hong Kongu. Informują nas nie tylko o sytuacji na danym rynku pieniężnym, ale też o aktualnej dostępności kredytów. Te wszak napędzają i gospodarkę, i konsumpcję.

{Dane na dzień 04.09.2020}

 Społeczeństwo 社会

O numerologii i pieniądzach

ciągle żywej w chińskiej rzeczywistości pisaliśmy już parokrotnie. Chińczycy (ci z kontynentu, jak i ci z Hong Kongu, czy Tajwanu, czy Singapuru, czy innych zakątków świata) przywiązują ogromną wagę do cyfr i liczb, zwłaszcza tych uważanych od stuleci za szczególne: przynoszące szczęście, fortunę, powodzenie. Szczęśliwe liczby są na wagę złota. Dosłownie. Podczas internetowej aukcji numeru telefonu kończącego się pięcioma ósemkami (numery telefonów komórkowych mają w Chinach 11 cyfr) wylicytowano kwotę 2.25 mln RMB (~1.24 mln PLN). Tak. Ponad milion złotych za numer telefonu. I nie jest to kwota rekordowa. W 2017 roku przedmiotem licytacji był numer telefonu, który kończył się siedmioma ósemkami. Szczęśliwy nabywca szczęśliwego numeru telefonu przebił konkurentów kwotą 3.91 mln RMB (~2.15 mln PLN).

Obrona konieczna

最高人民法院 Najwyższy Sąd Ludowy, 最高人民检察院 Najwyższa Prokuratura Ludowa oraz 公安部 Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego przedstawiły oficjalną wykładnię pojęcia „obrony koniecznej”, czy też inaczej „działania w samoobronie”. Po raz pierwszy w historii najnowszej Chin określono sytuacje, w których można podjąć działania przeciw zdrowiu i życiu osób trzecich bez konsekwencji prawnych. Co ciekawe opinia chińskich instytucji prawnych nie dotyczy wyłącznie bezpośredniego ataku (rabunek, gwałt, napaść), ale także sytuacji włamania do mieszkania, czy domu, naruszenia własności. Zgodnie z nowymi zapisami osoba, która dla ratowania życia i mienia musiała podjąć działania w ramach samoobrony, a których skutkiem są obrażenia lub śmierć napastnika, nie może być pociągana do odpowiedzialności karnej. Sądy rozpatrujące przypadki tego typu muszą rozpoznać, czy wystąpiły okoliczności dla zastosowania obrony koniecznej i czy jej forma była adekwatna do potencjalnego zagrożenia. Wyroki w takich sprawach mają mieć na uwadze dobro publiczne, a kary za przestępstwa przeciw mieniu i życiu osób zmuszonych do samoobrony nie powinny ograniczać się wyłącznie tych bezpośrednio zaangażowanych w dany czyn, ale obejmować również ich wspólników.

Kampania przeciw marnowaniu jedzenia

Kampania przeciw marnowaniu jedzenia, której osobiście przewodzi prezydent Xi Jin Ping widoczna jest w coraz większej liczbie restauracji i jadłodajni. “Zamówcie tyle, ile będziecie w stanie zjeść” – tak w wolnym tłumaczeniu brzmią hasła nakłaniające do zerwania z tradycją zamawiania – celowo – nadmiernej liczby dań, w takiej ilości, aby mieć pewność, że po zakończonej biesiadzie sporo jeszcze na stole zostanie. Wszak to najlepszy dowód na to, że biesiadnikom, a zwłaszcza zapraszającemu do stołu powodzi się lepiej niz dobrze.

Według danych zebranych przez WWF China w 2015 roku w Chinach wyrzucono na śmietnik około 18 milionów ton żywności. Taka ilość jedzenia pozwoliłaby wyżywić od 30 do 50 milionów osób przez cały rok.

 

Armia Ludowo-Wyzwoleńcza 中国人民解放军

Czas do cywila

Zgodnie z decyzją Rady Państwa i Centralnej Komisji Wojskowej od przyszłego roku nowy zaciąg do armii, jak i zwalnianie żołnierzy do rezerwy odbywać się będzie dwa razy w roku. Dotychczas proces ten miał miejsce raz w roku, od końca sierpnia do końca września. Zasadnicza służba wojskowa jest w Chinach obowiązkowa. Jednak ilość chętnych do odbywania tej służby jest tak duża, że proceder unikania służby wojskowej jest tutaj w zasadzie nieznany. Wielu zaciągających się do armii planuje pozostanie w niej na dłużej, w charakterze żołnierzy zawodowych.

.

Żeński batalion prezentuje broń

Nic dodać, nic ująć.

.

PS/Na marginesie 是保证金

II wojna światowa w Chinach

W całej Europie obchodzono uroczyście 81 rocznicę wybuchu II wojny światowej. W tym roku szczególnie uroczyście, bowiem przypadająca w maju rocznica zakończenia wojny w Europie została przyćmiona bieżącymi wydarzeniami – pandemią. W Europie, a zwłaszcza w Polsce uważamy, że II wojna światowa zaczęła się rankiem 1 września salwami z pancernika Schleswig-Holstein. Prowadzimy też spór, czy powinniśmy uznawać, że wojna zakończyła się 8 maja 1945 roku (kapitulacja II Rzeszy wobec zachodnich aliantów), czy może jednak 9 maja (kapitulacja wobec Sowietów). Z pamięci powszechnej uleciał zupełnie fakt, że II wojna światowa, zgodnie ze swoją nazwą toczyła się na całym świecie (niemal), a nie wyłącznie na kontynencie europejskim. W Azji wojna trwała już na początku lat 30. XX wieku. Tu swoje imperialistyczne cele realizowała cesarska Japonia. Osiem lat przed polskim wrześniem, 18 września 1931 roku Japonia najechała Chiny. Wojna ciągnęła się w Chinach do kapitulacji Japonii 2 września 1945 roku. Ciągnęła się długie 14 lat. Pochłonęła ponad 35 milionów ofiar (8% całkowitej populacji Chin wedle spisu z 1928 roku), w tym 3,8 miliona chińskich żołnierzy. Bezpośrednie straty ekonomiczne będące skutkiem wojny oszacowano na ponad 100 mld USD (~376.1 mld PLN). Straty pośrednie to ok. 500 mld US$ (~1.88 bln PLN).

Symbolem II wojny światowej w Chinach jest Masakra w 南京 NanJing, która miała miejsce na przełomie 1937 i 1938 roku. Japończycy wkroczyli do miasta otoczonego podówczas murami, zamknęli bramy i w ciągu 6 tygodni wymordowali ok. 300,000 ludzi – mężczyzn, kobiet, dzieci, starców. Liczba ofiar tego ludobójstwa na zawsze pozostanie przybliżona. Japończycy palili ciała swoich ofiar, wrzucali je do Jangcy, wiele osób zakopano żywcem. Ich mogiły odkrywane są i dziś podczas prac budowlanych w mieście. Chińskie ofiary II wojny światowej są często pomijane milczeniem, lub zbywane kilkuzdaniowymi notami w europejskiej historiografii II wojny światowej. Mało mówi się na Zachodzie o działaniach żołnierzy chińskich, którzy związali ze sobą ogromną część japońskiej armii, którzy realizowali brytyjskie i amerykańskie plany wojenne przeciw Japonii nie tylko w Chinach, ale również w Birmie, czy na wyspach Pacyfiku.

Chińskie losy podczas II wojny światowej powinny być Polakom szczególnie bliskie. Oba nasze narody poniosły ogromne straty w wyniku agresji sąsiada. W obu naszych państwach dokonywano niewyobrażalnych zbrodni przeciwko ludzkości. Synowie obu naszych narodów oddawali życie na frontach dalekich od domów rodzinnych, ba nawet z dala od swoich państw. I oba nasze państwa stały się przedmiotem gier pomiędzy Roosveltem, Churchilem a Stalinem. O tej unikalnej, a zupełnie niezauważanej więzi pisałem 8 lat temu tutaj:

https://chiny24.com/chiny-subiektywnie/masakra-w-nankinie-czyli-podobienstwo-losow

Obraz wojny w Chinach z pewnością może przybliżyć znakomity i przejmujący film „Nankin!”, dystrybuowany na Zachodzie pod tytułem The City of Life and Death w reżyserii Lu Chuana. Poniżej obszerne fragmenty filmu, który warto obejrzeć w całości. To jeden z nielicznych filmów chińskich podejmujących tematykę historyczną, który spotkał się z tak dużym uznaniem na całym świecie. W serwisie Rotten Tomatoes uzyskał 92% pozytywnych ocen krytyków. Film wyłącznie dla widzów dorosłych!

Liang Lao Ye Wiki China

Jedna wieś, dwa państwa

Mieszkańcy Chin kontynentalnych mogą niemal swobodnie odwiedzać Hong Kong czy Makao. Od czasu powrotu obu regionów do macierzy zasady przekraczania granicy tych obszarów autonomicznych przez obywateli ChRL ulegają sukcesywnej liberalizacji. Granica rozdziela tu dwa systemy funkcjonujące w jednym państwie. Ale mało kto wie, że jest w Chinach jedna miejscowość, która leży w dwóch państwach. To 银井寨 YinJingZhai w gminie 瑞丽 Ruili w prowincji 云南 YunNan graniczącej z Wietnamem, Laosem i Birmą. Wieś leży na granicy chińsko-birmańskiej. Leży dosłownie: granica państwowa przebiega przez jej środek. Mieszkańcy nie bardzo przejmują się tym faktem. Co rusz przebywają za granicą, obowiązki codzienne są ważniejsze niż ten szczegół. Zwierzęta hodowlane nie mają dla granicy żadnego szacunku. Łażą tam, gzie im akurat przyjdzie ochota. Lub gdzie zagonią ludzie. Wiejska szkoła leży po chińskiej stronie. Dlatego też dzieci posiadają specjalne karty swobodnego przekraczania granicy.

Kontrola dokumentów przed przekroczeniem granicy w drodze do szkoły

W YinJingZhai można być w dwóch państwach jednocześnie. Wystarczy stanąć w rozkroku.

Przejście graniczne do Birmy

 

Graniczny strumyk

 

Pas graniczny przecina podwórko

 

Studnia dwóch krajów- z lewej chińska, z prawej birmańska

 

Odwiedzający wieś mogą obejrzeć lokalne atrakcje. Tu znajduje się najdroższy na świecie odcinek granicy międzypaństwowej. To „chińsko-birmańska jadeitowa granica państwowa”. Wyłożono ją 5068 jadeitowymi kamieniami. Na zdjęciu poniżej jadeit dzieli państwa – strona chińska to kolor żółty, strona birmańska to kolor biały.

Jadeitowa linia graniczna, czyli kamień szlachetny w kafelkach

Część granicy przebiegającej przez wieś stanowi strumień. Jego brzegi łączy międzynarodowy most graniczny, który oczywiście też wyłożono jadeitem. Tu użyto 7,777 jadeitowych płytek. Wiadomo – numerologia. Tyle siódemek to dobry omen. Na wsi mówią, że budowa mostu kosztowała w sumie 7.77 mln RMB (~4.282 mln PLN). Mostu przez strumień. Ten most na poniższym zdjęciu.

Most graniczny za 4 miliony złotych z ogonkiem. Ta inwestycja może być inspiracją dla dysponentów środków publicznych w wielu państwach świata. W Polsce nie. My w tej konkurencji mamy znacznie lepszych zawodników.

Zdjęcia: Wei Xin

银井寨 YinJingZhai jest zakątkiem trudno dostępnym. Zna go niewiele osób, przybywają tu nieliczni turyści. Wieś leży ponad 750 km od stolicy prowincji YunNan – 省昆 KunMing. Dojechac tu można wyłącznie autobusem, który przedziera się przez górskie drogi całe 12 godzin. Ach, istotna kwestia: wieś jako strefa przygraniczna jest niedostępna dla turystów zagranicznych.

Ryż w nowej odsłonie

Ryż – to słowo kojarzy się natychmiast z Chinami i z Chińczykami, którzy – jak sobie to wyobraża pan premier Morawiecki – pracują w pocie czoła za jego miskę. Ryż znany jest w Chinach co najmniej od czasów dynastii 商朝Shang (1600-1046 p.n.e.). Stanowi podstawę chińskiej kuchni, jest elementem chińskiej kultury. Dziś 70% ludności ChRL je ryż w formie gotowanych ziaren, a podstawą diety pozostałych 30% są ryżowe makarony i kluski (głownie na północy Chin). Ryż można kupić wszędzie, najczęściej kupowany jest w 5 kilogramowych workach. Na hasło: „Idź, kup ryż”, reagujemy nabywając w pobliskim sklepie 5 kilogramowe opakowanie tegoż. Mniej się nie opłaca. Ryż „schodzi” wszak w każdym chińskim domu w błyskawicznym tempie.

Pięć lat temu młody biznesmen 姜丰 Jiang Feng założył firmę 红大米 LongMiJia, która zgodnie z japońskim pierwowzorem wprowadziła na chiński rynek ryż w puszkach. To ryż oczyszczony, opłukany, świeży i nadającego się od razu od gotowania.  W Japonii ryż w puszkach kupowany jest jako podstawa „żelaznych racji żywnościowych” na wypadek klęsk żywiołowych. Jiang Feng wykorzystał ideę pakowania znanego produktu do puszek i nadał całości zupełnie nowe oblicze. W Chinach puszkowany ryż LongMiJia to produkt z wysokiej półki. Przyciąga uwagę staranna szatą graficzną, dla której inspiracją jest klasyczna sztuka chińska. Za to głównym kanałem dystrybucji jest internet. Pierwotnie nikt nie wróżył pomysłowi sukcesu. Tymczasem Jiang Feng w ciągu ostatnich 3 lat sprzedał ponad 30 mln puszek ryżu. W roku 2019 uzyskał… 600 mln RMB (~330.6 mln PLN) przychodu. Wszystko to dzięki właściwemu marketingowi, pozycjonowaniu produktu i reklamie internetowej.

Jiang Feng udowadnia, że w Chinach niemal wszystko jest możliwe. Wystarczyło kilka lat konsekwentnej i rozważnej realizacji pomysłu, by skłonić miliony Chińczyków, aby za puszkę zawierającą 300 gramów ryżu, w zależności od jego gatunku płacili od 15 RMB (8.28 PLN) do 25 RMB (~13.80 PLN).

中国谚语 Powiedzenia/Przysłowia:  

玉不琢,不成器。

Jadeit musi być wyrzeźbiony, zanim będzie można uznać za klejnot.

W znaczeniu: Każda osoba potrzebuje szkolenia, edukacji i dyscypliny, aby zbudować jej charakter.

梁安基Liang Z. Andrzej

上海,中国Shanghai, Chiny

电子邮件 E-mail: azliang@chinamail.com

Redakcja:

Leszek B. Ślazyk

Aix en Provence, Francja

e-mail: kontakt@chiny24.com

© 37/2020 www.chiny24.com

 

Twierdza Chiny Twierdza Chiny

Andrzej Zawadzki-Liang

Andrzej Zawadzki-Liang (梁安基), prawnik, biznesmen, współpracownik think-tanku Instytut Badań Chin Współczesnych (当代中国研究中心), od 35 lat w Chinach.

Related Articles

Back to top button